Inleiding tot het ontwerpen van een documentinformatiepaneel met InfoPath

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel

Inleiding tot documentinformatiepanelen

Een documentinformatiepaneel gebruiken

Veiligheidsoverzicht

Inleiding tot documentinformatiepanelen

Met het documentinformatiepaneel, dat wordt weergegeven in Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 en Microsoft Office Excel 2007-documenten, kunnen gebruikers de eigenschappen weergeven of wijzigen van een afzonderlijk bestand of van een inhoudstype dat is opgeslagen op een documentbeheerserver, zoals een documentwerkruimtesite of een bibliotheek die is gebaseerd op Windows SharePoint Services 3.0. Deze eigenschappen, ook wel metagegevens genoemd, zijn details over een bestand die dat bestand beschrijven of identificeren. Gebruikers kunnen deze eigenschappen gebruiken om documenten te ordenen, te identificeren of hiernaar te zoeken.

Het documentinformatiescherm is een Microsoft Office InfoPath 2007 -formulier dat wordt gehost en weergegeven in een document. U hoeft niet InfoPath geïnstalleerd op uw computer om te zien van een documentinformatiepaneel in een document 2007 Microsoft Office-systeem , maar u hoeft Office InfoPath 2007 ontwerpen of documentinformatiepanelen aanpassen. Als u aanpassen van een documentinformatiepaneel als u wilt weergeven van gegevens uit een externe bron, zoals een webservice wilt, moet u bijvoorbeeld Office InfoPath 2007 gebruiken die documentinformatiepaneel ontwerpen.

Door een documentinformatiepaneel te gebruiken voor Office 2007-versie-documenten kunnen gebruikers metagegevens voor een document bijhouden en bewerken, zelfs als ze blijven werken in het document. Bovendien kan het documentinformatiepaneel zo worden aangepast dat er gegevens kunnen worden gebruikt uit een externe gegevensbron, zoals een webservice, zodat werknemers metagegevens op consistente wijze kunnen gebruiken in verschillende Office 2007-versie-documenttypen door de hele organisatie heen.

Het documentinformatiescherm aanpast, kunt u ook bedrijfslogica, zoals gegevensvalidatie toevoegen of aangepaste eigenschappen die belangrijk voor uw organisatie zijn toevoegen. Maakt een sjabloononderdeel aanduiding gemeenschappelijke velden, kunt u bovendien het efficiënt hergebruik van documentinformatiepanelen in verschillende Office 2007-versie documenttypen indelen in uw organisatie.  Een sjabloononderdeel is een gedeelte van een formuliersjabloon die kan worden opgeslagen voor later gebruik in meerdere formuliersjablonen.

Naast het bijhouden en bewerken van metagegevens door documentinformatiepanelen te gebruiken in Office Word 2007, Office Excel 2007 en Office PowerPoint 2007 kunnen gebruikers van Office Word 2007-documenten nog andere taken uitvoeren. In Office Word 2007 kunnen gebruikers eigenschappen uit het documentinformatiepaneel als eigenschapsbesturingselementen toevoegen aan het document zelf. Met eigenschapsbesturingselementen in Office Word 2007 geeft u documenteigenschappen als inhoud weer in het document zelf. Deze eigenschapsbesturingselementen worden bijgewerkt als de gegevens in het documentinformatiepaneel worden gewijzigd. Verder worden de gegevens in het documentinformatiepaneel bijgewerkt wanneer de bijbehorende eigenschapsbesturingselementen worden gewijzigd in het document.

Voor meer informatie over het toevoegen van eigenschappen aan een Word-document raadpleegt u de sectie Zie ook.

Typen eigenschappen

Documentinformatiepanelen worden gebruikt om een van de volgende zaken bij te houden:

  • Standaarddocumenteigenschappen in afzonderlijke documenten.

  • Servereigenschappen voor SharePoint-inhoudstypen die zijn gebaseerd op het inhoudstype Document of Dublin Core-kolommen, dat beschikbaar is op servers waarop Microsoft Office SharePoint Server 2007 wordt uitgevoerd.

  • Aangepaste eigenschappen die u toevoegt aan een documentinformatiepaneel.

De eigenschappen die gebruikers kunnen weergeven of bewerken met behulp van een documentinformatiepaneel kunnen worden gegroepeerd in drie algemene categorieën: op documenten gebaseerde eigenschappen, op servers gebaseerde eigenschappen en aangepaste eigenschappen. Afhankelijk van het ontwerp van het documentinformatiepaneel en van de locatie hiervan worden mogelijk sommige of alle volgende eigenschappen weergegeven in het documentinformatiepaneel:

Op documenten gebaseerde eigenschappen    Hiertoe behoren eigenschappen zoals de titel, de naam van de auteur, het onderwerp en de trefwoorden die het onderwerp of de inhoud van het document identificeren.

Op servers gebaseerde eigenschappen    Voor documenten die worden opgeslagen op een SharePoint-site en die gebruikmaken van aangepaste documentinformatiepanelen, kunnen deze eigenschappen gegevens bevatten over de documentbibliotheek, sitekolommen en site-inhoudstypen of gegevens uit andere aangepaste velden.

Aangepaste eigenschappen    U definieert aangepaste eigenschappen voor een Office-document door een documentinformatiepaneel aan te passen met InfoPath. Tot de aangepaste eigenschappen kunnen ook metagegevens behoren die specifiek zijn voor een organisatie of project, zoals een projectcode of een kostenplaatswaarde.

Opmerking: U kunt ook aangepaste eigenschappen definiëren voor een document door te klikken op Geavanceerde eigenschappen in het menu Documenteigenschappen in een documentinformatiepaneel in Office Word 2007, Office Excel 2007 of Office PowerPoint 2007. Deze geavanceerde eigenschappen zijn echter niet zichtbaar in het documentinformatiepaneel zelf. Als u de eigenschappen wilt aanpassen die zichtbaar zijn in het documentinformatiepaneel, moet u InfoPath gebruiken. Als de documenten zijn opgeslagen op een documentbeheerserver, moet u het inhoudstypeschema aanpassen door kolommen toe te voegen aan, of te verwijderen uit het inhoudstype.

Naar boven

Een documentinformatiepaneel gebruiken

Wanneer u een document maakt met Office Word 2007, Office Excel 2007 of Office PowerPoint 2007, wordt er voor u automatisch een documentinformatiepaneel gemaakt. Dit standaarddocumentinformatiepaneel bevat standaardeigenschappen, zoals Auteur, Titel en Onderwerp. U kunt er ook voor kiezen aangepaste eigenschappen toe te voegen door een nieuw documentinformatiepaneel te ontwerpen en dit vervolgens te koppelen aan een document, of door een bestaand documentinformatiepaneel aan te passen.

Wanneer u een aangepast documentinformatiepaneel ontwerpt, kunt u dit gebruiken met meerdere documenten uit Office Word 2007, Office Excel 2007en Office PowerPoint 2007of u kunt meerdere documentinformatiepanelen ontwerpen. Als bepaalde documenten gekoppeld aan een specifieke project zijn, wilt u mogelijk unieke velden gebruiken voor de Documentinformatiepanelen die in deze documenten alleen worden gebruikt.

Zelfs als uw organisatie gebruikmaakt van verschillende documentinformatiepanelen, kan elke diverse algemene eigenschappen bevatten. Als u wilt gebruiken eenvoudig algemene eigenschappen wanneer u een documentinformatiepaneel ontwerpen, kunt u overwegen sjabloononderdelen. Maken en gebruiken van sjabloononderdelen, kunt u ervoor te zorgen dat belangrijke metagegevens voor uw organisatie in toon, structuur en gedrag consistent is. Uw organisatie kan bijvoorbeeld elke documentinformatiepaneel om op te nemen van een veld met de functie naast auteur naam vereisen. Met het ontwerpen van een sjabloononderdeel dat deze algemene velden gebruikt, kunt u het sjabloononderdeel in meerdere documentinformatiepanelen eenvoudig opnieuw gebruiken.

Opmerking: Als u een SharePoint-inhoudstypeschema wilt aanpassen, kunt u het documentinformatiepaneel alleen aanpassen door velden toe te voegen die een onderdeel zijn van het schema. Als u velden wilt toevoegen aan, of verwijderen uit het documentinformatiepaneel voor de inhoud door nieuwe velden toe te voegen aan het inhoudstypeschema, moet u kolommen toevoegen aan, of verwijderen uit het inhoudstype.

Nadat u een aangepast documentinformatiepaneel hebt gemaakt, moet u deze koppelen aan een document voordat u deze kunt gebruiken. Hiervoor moet u eerst het tabblad ontwikkelaars op het lint in de programma's waarin u wilt gebruiken van het documentinformatiepaneel activeren. Vervolgens kunt u de locatie van het documentinformatiepaneel opgeven met behulp van een bestandspad URL, UNC, of URN. Bovendien kunt u kiezen om weer te geven het documentinformatiepaneel al dan niet standaard wanneer het document wordt geopend. U kunt ook kiezen of de aangepaste eigenschappen die u hebt gemaakt standaard zichtbaar zijn wanneer het document wordt geopend.

Naast eigenschappen weergeven of wijzigen in documentinformatiepanelen in documenten voor Office Word 2007, Office Excel 2007en Office PowerPoint 2007, in Office Word 2007 kunnen gebruikers toevoegen eigenschappen van het documentinformatiepaneel als eigenschap besturingselementen in het document zelf. Meerdere exemplaren van het adres van een bedrijf kunnen bijvoorbeeld worden toegevoegd als de eigenschap besturingselementen in een document. De besturingselementen voor deze eigenschap wordt bijgewerkt wanneer de gegevens in het documentinformatiescherm wordt gewijzigd.

Voor meer informatie over het maken van een aangepast documentinformatiepaneel en het toevoegen van eigenschappen aan een Office Word 2007-document raadpleegt u de sectie Zie ook.

Naar boven

Veiligheidsoverzicht

Voor een documentinformatiepaneel gelden dezelfde richtlijnen en beperkingen met betrekking tot de veiligheid als voor een InfoPath-formulier. De beveiligingsfuncties in InfoPath zijn ontworpen om de formulieren en computers van gebruikers te beschermen tegen onveilige bewerkingen, zoals het openen van gegevens van, of het verzenden van gegevens naar een bron die niet vertrouwd is. InfoPath-formuliersjablonen worden bijvoorbeeld uitgevoerd op een van drie beveiligingsniveaus, afhankelijk van waar ze zich bevinden, hoe ze zijn geïnstalleerd en of ze digitaal zijn ondertekend. De drie niveaus zijn: Beperkt, Domein en Volledig vertrouwen. Aan een documentinformatiepaneel wordt hetzelfde beveiligingsniveau toegewezen als aan een InfoPath-formuliersjabloon. Voordat u een documentinformatiepaneel gaat ontwerpen en gebruiken, moet u zich op de hoogte stellen van de beveiligingsrisico's die verbonden zijn aan het gebruik van gegevensverbindingen en de implementatie hiervan.

Beveiligingsoverwegingen voor het gebruik van gegevensverbindingen

In een documentinformatiepaneel kunt u geen toegang krijgen tot een gegevensbron vanuit een ander domein, tenzij het documentinformatiepaneel is ingesteld op Volledig vertrouwen. Als u Volledig vertrouwen wilt inschakelen, moet u de formuliersjabloon voor het documentinformatiepaneel digitaal ondertekenen met een vertrouwd basiscertificaat of moet u hiervoor een bestand maken dat u kunt installeren.

Opmerking: Als de persoon die het document gebruikt niet is gemachtigd voor toegang tot de gegevensbron, wordt er een foutbericht weergegeven. Dit gebeurt zelfs als het machtigingsniveau voor het documentinformatiepaneel voldoende is voor toegang tot de gegevensbron.

Raadpleeg de sectie Zie ook voor meer informatie over de beveiligingsniveaus van InfoPath-formuliersjablonen.

Beveiligingsoverwegingen voor implementatie

Het is aan te raden een documentinformatiepaneel te implementeren op hetzelfde domein als waar de documenten zelf zich bevinden. Als een Office Word 2007-document op de server http://voorbeeld een aangepast documentinformatiepaneel gebruikt dat u ontwerpt, is het aan te raden het documentinformatiepaneel voor dat document ook op te slaan op http://voorbeeld. Als u een documentinformatiepaneel wilt implementeren op een ander domein of als een gebruiker een lokaal opgeslagen versie van een document opent - of een versie die als bijlage is verzonden in een e-mailbericht - wordt het beveiligingsniveau voor het documentinformatiepaneel verlaagd. Deze voorzorgsmaatregel is bedoeld om uw gebruikers te beschermen tegen beveiligingsrisico's die gepaard gaan met het openen van gegevens op een ander domein door een documentinformatiepaneel.

Notities: 

  • Wanneer u een documentinformatiepaneel voor een SharePoint-inhoudstype aanpast, wordt het documentinformatiepaneel automatisch geïmplementeerd op de SharePoint-site wanneer u het publiceert.

  • Als u wilt dat een gebruiker een lokaal geïnstalleerde versie van een documentinformatiepaneel uitvoert vanaf zijn of haar computer, moet u met de wizard Publiceren en Visual Studio een bestand maken dat kan worden geïnstalleerd. Als u de formuliersjabloon (XSN-bestand) voor het documentinformatiepaneel publiceert op een vasteschijfstation, wordt het documentinformatiepaneel niet geopend wanneer de gebruiker het bijbehorende document opent.

Zie de sectie Zie ook voor meer informatie over het maken van een installeerbaar bestand met de wizard Publiceren en Visual Studio.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×