Inleiding tot het importeren en exporteren van formuliergegevens en formuliersjablonen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel worden ingegaan op de opties die beschikbaar zijn voor het importeren van formulierontwerpen en formuliergegevens uit andere programma's in Microsoft Office InfoPath. Tevens worden de opties voor het exporteren van InfoPath-formuliersjablonen en -formuliergegevens naar andere indelingen beschreven.

In dit artikel

Opties voor het ontwerpen van formulier importeren uit andere programma 's

Opties voor het importeren van gegevens uit andere programma 's

Opties voor het exporteren van formuliersjablonen naar andere programma 's

Opties voor het exporteren van gegevens naar andere programma 's

Opties voor het importeren van formulierontwerpen uit andere programma's

InfoPath biedt de volgende opties voor het importeren van formulierontwerpen uit andere programma's in de ontwerpmodus.

Word-documenten en Excel-werkmappen importeren.    Als u een bestaand formulier gebruikt, zoals een formulier dat u in Microsoft Office Word hebt gemaakt, kunt u de wizard Importeren van InfoPath gebruiken om dat formulier te converteren naar een InfoPath-formuliersjabloon. InfoPath bevat twee importprogramma's voor formuliersjablonen, waarmee u een bestaande Microsoft Office Excel-werkmap of een bestaand Microsoft Office Word-document naar een InfoPath-formuliersjabloon kunt converteren. In het volgende voorbeeld worden de importopties voor een Word-document aangepast.

Het dialoogvenster Importopties met de wizard Importeren op de achtergrond

Een aangepast importprogramma voor formuliersjablonen ontwikkelen.    Als u een ontwerper of ontwikkelaar van geavanceerde formuliersjablonen bent, kunt u uw eigen oplossing ontwikkelen voor het importeren van formuliersjablonen uit andere soorten elektronische formulieren en documenten. Dit werk vindt plaats buiten InfoPath.

U kunt ook uw eigen oplossing ontwikkelen voor het importeren van papieren formulieren en documenten die elektronisch zijn gescand via OCR-software (Optical Character Recognition). Standaard importeert de InfoPath-wizard Importeren één formulier tegelijk. Als uw organisatie een grote bibliotheek van bestaande formulieren heeft, kunt u het importprogramma voor formuliersjablonen automatiseren, zodat het gemakkelijker is meerdere formulieren tegelijk te importeren. Als u bijvoorbeeld voor een grote organisatie werkt die honderden bestaande Word-formulieren heeft, is het misschien de moeite waard het ingebouwde InfoPath-importprogramma voor Word-formulieren te automatiseren.

Klik op de koppeling MSDN: nieuwe functies voor InfoPath-ontwikkelaars in de sectie Zie ook voor meer informatie over het ontwikkelen van aangepaste importprogramma's voor formuliersjablonen. (Deze pagina is mogelijk Engelstalig.)

Gebruik een derde partij formulier sjabloon importprogramma    Klik op de website van Microsoft Office, kunt u mogelijk importprogramma die zijn gemaakt door derden te vinden. De functionaliteit van een formuliersjabloon is afhankelijk van het gebruikte importprogramma. In sommige gevallen, nadat een formuliersjabloon is geïmporteerd, mogelijk moet u handmatig de besturingselementen op de formuliersjabloon aan velden of groepen maken de gegevensbron voor de nieuwe formuliersjabloon en klik vervolgens op binden in de gegevensbron.

Naar boven

Opties voor het importeren van gegevens uit andere programma's

Met behulp van importprogramma's voor formuliergegevens kunnen gebruikers InfoPath-formulieren invullen aan de hand van gegevens uit bestanden in andere indelingen. InfoPath heeft geen programma's voor het importeren van gegevens. Een andere serviceprovider of iemand in uw eigen organisatie kan echter importprogramma's voor formuliergegevens maken die door gebruikers kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt. Nadat een gegevensimportprogramma op de computers van gebruikers is geïnstalleerd, kunnen gebruikers een formulier openen en gegevens uit andere bronnen in het formulier importeren met de opdracht Formuliergegevens importeren (in het menu Bestand).

U kunt de volgende opties gebruiken voor het importeren van gegevens in InfoPath-formulieren.

Een aangepast gegevensimportprogramma ontwikkelen.    Afhankelijk van de bedrijfsvereisten in uw organisatie nemen de ontwerpers en ontwikkelaars van geavanceerde formuliersjablonen in uw bedrijf mogelijk het besluit een aangepast importprogramma te schrijven waarmee bestaande gegevens uit andere programma's naar InfoPath-formulieren kunnen worden overgebracht. Dit werk vindt plaats buiten InfoPath. Stel bijvoorbeeld dat uw organisatie bestaande gegevens uit papieren schadeformulieren wil importeren in InfoPath-schadeformulieren. De ontwikkelaars in uw IT-afdeling kunnen het proces automatiseren door een gegevensimportprogramma te ontwerpen dat de papieren formulieren scant en de gescande formulieren via OCR (Optical Character Recognition) omzet in werkelijke teksttekens. Vervolgens kunt u dit gegevensimportprogramma installeren en gebruiken om gegevens op efficiënte wijze uit de bestaande papieren formulieren naar corresponderende velden in het InfoPath-formulier over te brengen.

Klik op de koppeling MSDN: nieuwe functies voor InfoPath-ontwikkelaars in de sectie Zie ook voor meer informatie over het ontwikkelen van aangepaste gegevensimportprogramma's. (Deze pagina is mogelijk Engelstalig.)

Gebruik een derde partij gegevensimport    Klik op de website van Office, kunt u mogelijk formulier gegevensimport die zijn gemaakt door derden te vinden. De functionaliteit van de resulterende formulier, is afhankelijk van het gebruikte importprogramma.

Naar boven

Opties voor het exporteren van formuliersjablonen naar andere programma's

U kunt een exportprogramma voor formuliersjablonen gebruiken om het ontwerp van een InfoPath-formuliersjabloon naar een andere indeling te exporteren. Als een aangepast exportprogramma voor formuliersjablonen is geïnstalleerd, kunt u een formuliersjabloon openen in de ontwerpmodus en vervolgens op de opdracht Formuliersjabloon exporteren in het menu Bestand klikken. Hierdoor wordt het ontwerp van de formuliersjabloon geëxporteerd naar een ander type elektronisch formulier. InfoPath heeft geen ingebouwde exportprogramma's voor formuliersjablonen. Als u het ontwerp van een formuliersjabloon wilt exporteren, hanteert u een van de volgende methoden:

Een aangepast exportprogramma voor formuliersjablonen ontwikkelen.    Afhankelijk van de specifieke bedrijfsvereisten van uw organisatie nemen de ontwerpers en ontwikkelaars van geavanceerde formuliersjablonen in uw bedrijf mogelijk het besluit een aangepaste oplossing te ontwikkelen waarmee formuliersjabloonontwerpen uit InfoPath naar andere programma's kunnen worden geëxporteerd. Dit werk vindt plaats buiten InfoPath.

Klik op de koppeling MSDN: nieuwe functies voor InfoPath-ontwikkelaars in de sectie Zie ook voor meer informatie over het ontwikkelen van aangepaste exportprogramma's voor formuliersjablonen. (Deze pagina is mogelijk Engelstalig.)

Gebruik een derde partij formulier sjabloon exporteur    Klik op de website van Office, is het mogelijk om te zoeken formulier sjabloon exporteurs die zijn gemaakt door derden.

Naar boven

Opties voor het exporteren van gegevens naar andere programma's

Als u gegevens vanuit een InfoPath-formulier naar een andere bestandsindeling wilt exporteren, hanteert u een van de volgende methoden:

Formuliergegevens naar Excel exporteren.    U kunt de gegevens in een InfoPath-formulier exporteren naar een nieuwe werkmap in Microsoft Office Excel 2007. Hierdoor kunt u de formuliergegevens snel filteren, sorteren of analyseren of er grafieken van maken. U kunt gegevens exporteren uit één formulier tegelijk of uit verschillende formulieren tegelijk. U kunt alle gegevens uit een of meer formulieren exporteren of de te exporteren gegevens exact selecteren. Het is ook mogelijk gegevens te exporteren uit InfoPath-e-mailformulieren die zijn opgeslagen in de InfoPath-formuliermap in Microsoft Office Outlook 2007 of in een documentbibliotheek op een site met Microsoft Windows SharePoint Services.

InfoPath-e-mailformulieren als XML-bestanden exporteren.    Niet alleen kunt u formuliergegevens uit een of meer InfoPath-e-mailformulieren naar een Microsoft Office Excel 2007-werkmap exporteren, u kunt InfoPath-e-mailformulieren ook exporteren als afzonderlijke XML-bestanden. Deze bestanden kunnen worden opgeslagen en later worden geopend met InfoPath of een hulpprogramma voor gegevensopslag of gegevensanalyse dat XML ondersteunt, zoals Microsoft Office Access of Excel

Gegevens exporteren naar een indeling met vaste opmaak    U kunt een momentopname van een voltooid formulier opslaan in een indeling met vaste opmaak door het formulier naar een van de volgende indelingen te exporteren:

  • PDF (Portable Document Format)    PDF is een elektronische bestandsindeling waarin de documentopmaak behouden blijft en waarin bestanden gemakkelijk kunnen worden gedeeld. Wanneer een bestand in PDF-indeling online wordt weergegeven of afgedrukt, behoudt het exact de bedoelde opmaak, terwijl de gegevens in het bestand slechts moeilijk kunnen worden gewijzigd. De PDF-indeling is ook handig voor documenten die bestemd zijn voor verveelvoudiging door middel van commerciële drukmethoden.

  • XPS (XML Paper Specification)    XPS is een elektronische bestandsindeling waarin de documentopmaak behouden blijft en waarin bestanden gemakkelijk kunnen worden gedeeld. Wanneer een bestand in XPS-indeling online wordt weergegeven of afgedrukt, behoudt het exact de bedoelde opmaak, terwijl de gegevens in het bestand slechts moeilijk kunnen worden gewijzigd.

    Opmerking: Opslaan als een PDF- of XPS-bestand vanuit een 2007 Microsoft Office-systeem-programma kan alleen nadat u een invoegtoepassing hebt geïnstalleerd. Zie Ondersteuning inschakelen voor andere bestandsindelingen, zoals PDF en XPS voor meer informatie.

Exporteren als een webpagina alleen-lezen    Wanneer gebruikers een InfoPath-formulier invullen, kunnen ze de functie exporteren naar Web gebruiken om op te slaan hun formulier als een enkel webpaginabestand (MHTML). Deze indeling kan gebruikers die geen InfoPath op hun computer hebben geïnstalleerd om weer te geven van de voltooide formulier in een webbrowser, maar deze kunnen niet worden ze invullen of wijzigen van het formulier.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×