Inleiding tot het gebruik van IRM voor e-mailberichten

U kunt machtigingen tot de inhoud van e-mailberichten in Microsoft Outlook 2010 beperken door Information Rights Management (IRM) te gebruiken, net zoals u machtigingen tot de inhoud van andere Microsoft Office-bestanden kunt beperken.

In dit artikel

Wat is IRM?

Uw computer configureren voor gebruik met IRM

Machtigingen downloaden

E-mailberichten bekijken wanneer IRM niet beschikbaar is

Bestandstypen die onder IRM-beleid vallen wanneer zij een bijlage vormen bij berichten

Wat is IRM?

Met IRM (Information Rights Management) kunt u toegangsmachtigingen voor e-mailberichten opgeven. IRM helpt voorkomen dat vertrouwelijke informatie door onbevoegde personen wordt gelezen, afgedrukt, doorgestuurd of gekopieerd. Nadat de machtiging voor een bericht met behulp van IRM is beperkt, worden de toegangs- en gebruiksbeperkingen doorgevoerd ongeacht waar het bericht naar toe gaa, omdat de toegangsmachtigingen voor een e-mailbericht in het berichtbestand zelf worden opgeslagen.

Met IRM kunt u beperkingen voor de overdracht van persoonlijke of vertrouwelijke informatie doorvoeren. IRM helpt daarnaast bedrijven bij het uitvoeren van hun bedrijfsbeleid voor het beheer en de verspreiding van vertrouwelijke gegevens of bedrijfsgegevens, zowel binnen de organisatie als bij klanten en partners.

Opmerking: Met IRM kunt u niet voorkomen dat inhoud wordt gewist, gestolen, beschadigd of door schadelijke programma's of computervirussen wordt vastgelegd en doorgestuurd. U kunt ook niet voorkomen dat inhoud handmatig wordt gekopieerd of wordt overgetypt of dat een digitale foto of een schermafdruk wordt gemaakt van de inhoud waarvoor restricties gelden.

Naar boven

Uw computer configureren voor gebruik met IRM

Als u een computer gebruikt waarop Windows 7 of Windows Vista wordt uitgevoerd, is de Windows RMS-client (Rights Management Services) al geïnstalleerd. Als u een computer gebruikt met daarop Windows XP, moet de Windows RMS-client SP2 (Service Pack 2) of een hogere versie worden geïnstalleerd, door u of door de RMS-beheerder voor uw organisatie.

De RMS-beheerder kan een bedrijfsspecifiek IRM-beleid configureren, waarmee wordt bepaald wie toegang heeft tot informatie en welk niveau van bewerken is toegestaan voor een e-mailbericht.

De RMS-client (Windows Rights Management Services) installeren

  1. Klik in Windows XP op de knop Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

  2. Klik op Software.

  3. Klik op Nieuwe programma's toevoegen.

  4. Klik in de lijst met programma's op Windows Rights Management Services Client en klik vervolgens op Toevoegen.

    Opmerking: Dubbelklik in de klassieke weergave op Software en klik in het linkerdeelvenster op Nieuwe programma's toevoegen. Klik in de lijst met programma's op Windows Rights Management Services Client en klik vervolgens op Toevoegen.

Wanneer u deze procedure niet volgt en u de eerste keer probeert bestanden te openen die met behulp van IRM zijn beveiligd, krijgt u in Microsoft Office een aanwijzing om de Windows Rights Management Services Client te downloaden als u een computer gebruikt waarop die software niet is geïnstalleerd. Voor meer informatie over de Windows Rights Management Services Client of om de software te downloaden kunt u de webpagina van Windows Rights Management Services (Engelstalig) bezoeken.

Naar boven

Machtigingen downloaden

De eerste keer dat u probeert een e-mailbericht met machtigingsbeperking te openen, wordt verbinding gemaakt met een licentieserver. Zodra uw referenties door de licentieserver zijn geverifieerd, wordt een gebruikslicentie uitgegeven die uw toegangsniveau tot het bestand bepaalt. Dit proces is vereist voor elk bestand met beperkte machtigingen. Inhoud met beperkte machtigingen kan dus niet worden geopend als u geen gebruikslicentie voor die inhoud hebt ontvangen van de licentieserver.

Voor het downloaden van machtigingen moeten uw referenties (waaronder uw e-mailadres) en informatie over uw machtigingen door Microsoft Office naar de server voor licentieverlening worden verzonden. Lees de Privacyverklaring voor meer informatie.

Naar boven

E-mailberichten bekijken wanneer IRM niet beschikbaar is

Als u inhoud met beperkte machtigingen moet lezen of openen op een computer waarop Microsoft Office 2010 niet beschikbaar is, kunt u een webbrowser gebruiken. Als u Outlook Web Access (OWA) gebruikt, kunt u berichten met beperkingen in elke browser weergeven.

U kunt de berichten ook weergeven in Windows Internet Explorer als u de invoegtoepassing Rights Management voor Internet Explorer (Engelstalig) downloadt. U kunt de berichten dan echter niet beantwoorden, doorsturen, kopiëren of afdrukken. Wanneer u de invoegtoepassing Rights Management gebruikt om berichten weer te geven, kunnen bijlagen die met het bericht zijn verstuurd niet worden weergegeven.

Naar boven

Bestandstypen die onder IRM-beleid vallen wanneer zij een bijlage vormen bij berichten

Wanneer de volgende bestandstypen zijn bijgevoegd bij e-mailberichten onder IRM-beheer in Outlook vallen zij ook automatisch onder het IRM-beheer.

Opmerking: Wanneer u een berichtbestand (MSG-bestand) als bijlage toevoegt aan een emailbericht onder IRM-beheer, valt het bijgevoegde bericht niet onder IRM-beheer. IRM is niet van toepassing op MSG-bestanden.

Word-bestanden

Bestandstype

Extensie

Document

.doc

Document

.docx

Document met macro

.docm

Sjabloon

.dot

Sjabloon

.dotx

Sjabloon met macro

.dotm

Excel-bestanden

Bestandstype

Extensie

Werkmap

.xls

Werkmap

.xlsx

Werkmap met macro

.xlsm

Sjabloon

.xlt

Sjabloon

.xltx

Sjabloon met macro

.xltm

Niet-XML binaire werkmap

.xlsb

Invoegtoepassing met macro

.xla

Invoegtoepassing met macro

.xlam

PowerPoint-bestanden

Bestandstype

Extensie

Presentatie

.ppt

Presentatie

.pptx

Presentatie met macro

.pptm

Sjabloon

.pot

Sjabloon

.potx

Sjabloon met macro

.potm

Diavoorstelling

.pps

Diavoorstelling

.ppsx

Diavoorstelling met macro

.ppsm

Office-thema

.thmx

InfoPath-bestanden

Bestandstype

Extensie

Dynamisch formulier/Sjabloon

.xsn

XPS-bestanden

Bestandstype

Extensie

XPS (XML Paper Specification)

.xps

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×