Inleiding tot het bouwen van SharePoint-toepassingen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel

Inleiding

Hulpprogramma's en -technologieën

Toepassing architectuur en ontwikkeling methodologie

Algemene ontwerppatronen implementeren

Sjablonen bouwen

Overzicht

Resources

Introductie

Windows SharePoint Services 3.0 is een technologie van Windows Server met een geïntegreerde portfolio van services voor samenwerking en communicatie. Het is ook een platform voor het ontwikkelen van Web-based business-toepassingen. Profiteert van deze mogelijkheid, Microsoft heeft ontwikkeld 40 toepassing sjablonen voor Windows SharePoint Services 3.0 om aan te bieden out-van-het-box-oplossingen om de behoeften van specifieke bedrijfsprocessen, zoals op te lossen een helpdesk coördineren of het bijhouden van marketingcampagnes, zoals wordt weergegeven in het voorbeeld in afbeelding 1.

Startpagina van de toepassing Integrated Marketing Campaign Tracker
Afbeelding 1: introductiepagina van de toepassing Integrated Marketing Campaign Tracker

Deze toepassingssjablonen, die gratis kunnen worden gedownload, zijn door Microsoft speciaal ontwikkeld om meteen na de implementatie te kunnen worden gebruikt. Klanten en partners kunnen de sjablonen echter ook gebruiken als uitgangspunt voor aangepaste oplossingen. Of ze kunnen ze als cursusvoorbeelden gebruiken bij het bouwen van hun eigen geavanceerde Windows SharePoint Services 3.0-toepassingen met Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Het doel van dit artikel wordt beschreven hoe de Microsoft ontwikkeld de toepassingssjablonen aanbevolen procedures voor het werken met core-mogelijkheden in zowel Windows SharePoint Services 3.0 als Office SharePoint Designer 2007, met het doel van macht klanten en partners om te identificeren hun eigen toepassingen maken. Het artikel is geen vervanging voor de SDK van Windows SharePoint Services 3.0, noch is het hoofdzakelijk een resource voor ontwikkelaars. Ontwikkelaars moeten de SDK gebruiken voor doorgaans informatie over hoe u Windows SharePoint Services 3.0uitbreidt.

Dit artikel is bedoeld als bron voor een nieuwe generatie siteontwerpers. Omdat met Windows SharePoint Services en Office SharePoint Designer 2007 zoveel toepassingsfunctionaliteit kan worden gebouwd via de gebruikersinterface, zijn er geen uitgebreide ontwikkelvaardigheden nodig om krachtige toepassingen te maken. Voor de volledigheid worden in dit artikel weliswaar enkele aangepaste code-implementaties beschreven voor bijzonder complexe ontwerppatronen, maar de algehele methodologie zou toegankelijk moeten zijn voor niet-ontwikkelaars en is dan ook beschreven met die doelgroep voor ogen. Ontwikkelaars kunnen de eerste gedeelten over hulpprogramma´s en methodologie even snel doorlezen, maar zullen waarschijnlijk meer geïnteresseerd zijn in de beschrijving van de ontwerppatronen en de specifieke voorbeelden van de implementatie van deze patronen.

In de structuur van het artikel overzicht de eerste sectie hulpprogramma's en -technologieën die worden gebruikt, een van de mogelijkheden binnen Windows SharePoint Services 3.0 en Office SharePoint Designer 2007 die worden gebruikt in het bouwen van toepassingen. De volgende sectie, toepassing architectuur en ontwikkeling methodologie, worden in het algemeen, de methodologie die Microsoft in alle Toepassingssjablonen gebruikt. De methodologie is een logische aanpak die leidt tot een reële onderzoek van het doel van de oplossing, hoe deze wordt gebruikt, en door wie en welke delen van technologie u het meest zonder aangepaste code hoeft te schrijven. Het eindigt op een proces voor het identificeren van gebieden waar aangepaste code of andere aangepaste werk nodig is.

De volgende sectie van het implementeren algemene ontwerppatronen,-artikel bevat informatie over het gebruik van de voordelen van zowel Windows SharePoint Services als Office SharePoint Designer 2007 om de algemene toepassing ontwerpvereisten, zoals het maken van aangepaste acties in een lijst. Dit is belangrijk onderdeel van het artikel en beschrijving de benaderingen de ontwerp-patronen terugkerende in alle Toepassingssjablonen (en daadwerkelijk,-toepassingen die u met voordoen kan). In dit gedeelte worden voorbeelden gegeven voor elk van de vijf ontwerppatronen, inclusief richtlijnen voor het werken met de Windows SharePoint Services UI of met Office SharePoint Designer 2007 en sommige aangepaste code.

De laatste sectie van het sjablonen bouwen,-artikel wordt beschreven hoe daadwerkelijk een Office SharePoint Designer 2007met een sjabloon maken. Deze ook bedekt andere problemen, zoals lokalisatie.

Nadat u dit artikel hebt gelezen, zou u een goed begrip moeten hebben van het volgende: hoe u een toepassing ontwerpt en opbouwt; hoe u kunt beginnen door een site rechtstreeks in Windows SharePoint Services 3.0 te bouwen, inclusief het maken van gekoppelde lijsten, aangepaste kolommen, bibliotheken, werkstromen, enzovoort; hoe u de site vervolgens opent in Office SharePoint Designer 2007 om deze verder aan te passen, aangepaste formulieren te maken, aangepaste code toe te voegen om bepaalde gedragingen te wijzigen, aangepaste werkstromen te maken, enzovoort; en ten slotte, hoe u de toepassingssjabloon zelf maakt en deze implementeert voor gebruik.

Naar boven

Hulpprogramma's en technologieën die worden gebruikt

Door de combinatie van bepaalde technologieën en hulpprogramma's wordt het maken van toepassingen nu gemakkelijker dan ooit. Door nieuwe mogelijkheden op technologiegebied, zoals ondersteuning voor werkstromen, hoeft een siteontwerper nu geen code meer te schrijven om werkstromen toe te voegen aan een toepassing. En dankzij hulpprogramma's zoals onder andere Office SharePoint Designer 2007 en Microsoft Visual Studio 2005, hoeft steeds minder (en vaak zelfs helemaal geen) code te worden gebruikt om zaken te bewerkstelligen die vroeger heel wat voeten in de aarde hadden.

In het algemeen kan worden gesteld dat Microsoft de focus in al deze hulpprogramma's en technologieën meer en meer heeft verlegd van het 'fysieke' constructiewerk naar de infrastructuur zelf, waardoor het mogelijk wordt meer ontwerper te worden en minder ontwikkelaar. Met andere woorden: Microsoft heeft een groot deel van het zware voorbereidende werk al zelf gedaan, zodat u die mogelijkheden heel eenvoudig en intuïtief via de gebruikersinterface kunt gebruiken in uw eigen toepassingen.

Het is van belang dat u begrijpt hoe de verschillende technologieën en hulpprogramma's samen een rol spelen bij het maken van toepassingen. Daarom wordt in de volgende gedeelten met name ingegaan op de relevante nieuwe functies en mogelijkheden van Windows SharePoint Services 3.0, Office SharePoint Designer 2007 en andere technologieën. Raadpleeg de bronnen aan het einde van dit artikel voor uitgebreidere informatie.

Windows SharePoint Services 3.0

Windows SharePoint Services 3.0 bevat enkele krachtige nieuwe mogelijkheden. De volgende nieuwe mogelijkheden en functies zijn meest relevant zijn voor het bouwen van aangepaste toepassingen en u ziet veel van deze opnieuw vermeld in de volgende onderdelen:

 • Bibliotheken en lijsten    Windows SharePoint Services 3.0 introduceert een aantal nieuwe bibliotheek- en lijsttypen, die als basis van toepassingen kunnen worden gebruikt. Nieuwe bibliotheektypen zijn onder andere de diatheek, een bibliotheek die speciaal is bedoeld om herbruikbare Microsoft Office PowerPoint 2007-dia's op te slaan en te beheren, en een gegevensverbindingsbibliotheek.

 • Inhoudstypen     Inhoudstypen vormen een kernconcept in Windows SharePoint Services 3.0. Inhoudstypen helpen gebruikers de inhoud op hun SharePoint-sites beter te organiseren. Een inhoudstype is een herbruikbare verzameling instellingen die op bepaalde categorieën inhoud kan worden toegepast. Met inhoudstypen kunt u de metagegevens en gedragingen van een document- of itemtype centraal beheren en opnieuw gebruiken. Zo kunt u bijvoorbeeld werkstromen en gebeurtenissen aan een inhoudstype koppelen in plaats van deze aan meerdere documenten of bibliotheken toe te voegen.

 • Sitekolommen    Sitekolommen bieden een centraal, herbruikbaar model voor kolomdefinitie. Wanneer u een sitekolom maakt, heeft elke lijst die deze kolom gebruikt, dezelfde definitie en hoeft u de kolom niet in elke lijst te reproduceren. Met sitekolommen kunnen eindgebruikers een keuze maken uit een vooraf gedefinieerde set kolommen die nuttig kunnen zijn in hun lijst. Ze kunnen dan ook niet alleen worden gebruikt om kolommen centraal te definiëren voor bekende lijstsjablonen, maar ze bieden gebruikers bovendien een pad om speciale kolommen te gebruiken die aangepaste betekenissen kunnen hebben.

 • Werkstroom     In Windows SharePoint Services 3.0 kunt u met behulp van een werkstroom een bedrijfsproces koppelen aan items in lijsten en bibliotheken. Dit proces kan vrijwel elk aspect van een item besturen, inclusief de levenscyclus van dat item. U kunt bijvoorbeeld een eenvoudige werkstroom maken waarmee een document ter goedkeuring wordt doorgestuurd naar een reeks gebruikers. Specifieke werkstromen worden normaal gesproken door een siteontwerper of ontwikkelaar gemaakt. Siteontwerpers kunnen Office SharePoint Designer 2007 gebruiken om werkstromen te maken met de wizard Werkstroomontwerper en ontwikkelaars kunnen Visual Studio 2005 gebruiken om krachtigere en complexere werkstromen te maken.

 • Functiekader    Windows SharePoint Services 3.0 bevat een nieuwe structuur die een 'functie' wordt genoemd. Een functie is een pakket met Windows SharePoint Services-elementen waarmee een gebruiker een bepaald doel kan bewerkstelligen of een taak kan uitvoeren. Een functie kan een of meer elementen bevatten. Een element is een atomisch Windows SharePoint Services-concept. Windows SharePoint Services 3.0-functies bieden een compleet raamwerk dat u als ontwikkelaar kunt gebruiken om aangepaste functionaliteit te bieden voor Windows SharePoint Services-oplossingen. Beheerders kunnen functies bovendien gebruiken om kant-en-klare stukken functionaliteit gemakkelijk toe te voegen of te verwijderen.

 • Verbeterde gebeurtenissen    Gebeurtenissen kunnen worden ingedeeld in twee hoofdcategorieën:

  • Lijstgebeurtenissen    Kerngebeurtenissen, inclusief het wijzigen, toevoegen en verwijderen van lijstitems en lijstkolommen (schemawijzigingen)

  • Eenvoudige webgebeurtenissen    Het verwijderen van sites en siteverzamelingen

   Gebeurtenissen zijn ofwel synchrone 'voor'-gebeurtenissen, aangegeven met de naamindeling 'XYZing', ofwel asynchrone 'na'-gebeurtenissen, aangegeven met de naamindeling 'ABCed'.

 • Toegang tot mobiele apparaten   Windows SharePoint Services 3.0 biedt nieuwe mogelijkheden waarmee lijsten kunnen correct worden weergegeven op mobiele apparaten. Wanneer een gebruiker aan een site Windows SharePoint Services 3.0 met behulp van een mobiel apparaat, worden hun webbrowser omgeleid naar een mobiele / regiospecifieke versie van de site die worden weergegeven door site-inhoud en lijsten in een indeling die het meest geschikt is voor het apparaat. 

Office SharePoint Designer 2007: het belangrijkste hulpprogramma voor het bouwen van SharePoint-toepassingen

Office SharePoint Designer 2007 is speciaal bedoeld om u te helpen bij het maken en aanpassen van websites en werkstromen die zijn gebouwd met SharePoint-producten en -technologieën (Windows SharePoint Services 3.0 en Microsoft Office SharePoint Server 2007). Het beschikt over hulpprogramma's die IT-professionals en mensen die oplossingen maken, nodig hebben bij het ontwikkelen van op SharePoint gebaseerde toepassingen en werkstroomoplossingen om organisaties flexibeler te laten werken en bedrijfsprocessen te automatiseren. Met Office SharePoint Designer 2007 hebt u geen traditionele procedurele codeertalen of -technieken meer nodig om het volgende te doen:

 • Gegevensweergaven en formulieren zonder code maken voor uiteenlopende gegevensbronnen, zoals XML-bestanden, SQL-databases zoals Microsoft SQL Server 2005, en webservices.

 • Geavanceerde, dynamische werkstromen zonder code maken.

 • Pagina's indelen en ontwerpen.

 • Basispagina's maken.

 • Opmaakmodellen (Cascading Style Sheets of CSS) bewerken en toepassen.

 • Pagina's met webonderdelen bouwen en webonderdelen met elkaar verbinden om geavanceerde bedrijfstoepassingen te maken.

Visual Studio 2005

Visual Studio 2005 kan worden gebruikt om aangepaste code toe te voegen aan toepassingen of om aangepaste werkstromen te maken. Met Visual Studio 2005 Designer for Windows Workflow Foundation kunt u werkstroomsjablonen en aangepaste werkstroomactiviteiten maken. U kunt code opnemen in uw werkstroom, maar ook formulieren ontwerpen die door de werkstroom moeten worden gebruikt om tijdens de koppeling en runtime met de werkstroomgebruikers te communiceren.

Visual Studio 2005 Extensions for Windows SharePoint Services 3.0 is een gratis download die een set hulpprogramma's bevat voor het ontwikkelen van aangepaste SharePoint-toepassingen met Visual Studio 2005. Het pakket bevat Visual Studio-projectsjablonen voor webonderdelen, sitedefinities, lijstdefinities en SharePoint Solution Generator, een zelfstandig hulpprogramma waarmee een sitedefinitieproject wordt gegenereerd op basis van een bestaande SharePoint-site. Het programma stelt ontwikkelaars in staat de browser en Office SharePoint Designer 2007 te gebruiken om de inhoud van hun sites aan te passen voordat ze code maken met Visual Studio 2005.

Het Visual Studio 2005 selectievakje extensies voor Windows SharePoint Services 3.0 hebt teruggetrokken, maar u nog steeds Visual Studio 2008 uitbreidingen voor Windows SharePoint Services 3.0, v1.3kan komen.

Microsoft Office Access 2007

Microsoft Office Access 2007 kunt u bijhouden-toepassingen en bevat een uitgebreide gebruikerservaring voor invoeren, beheren en rapportage van gegevens voor gedetecteerde scenario's maken. Voor meer informatie over het ontwerpen, maken en delen van Access-sjablonen, raadpleegt u het adresboek De Rational Guide naar Microsoft Office Access 2007-sjablonen.

Benaderingen en algemene technieken

In de context van de ontwikkelingsmethodologie die in het volgende gedeelte wordt beschreven, moeten voor het maken van een toepassing in het algemeen de volgende basisstappen worden uitgevoerd:

 1. U bepaalt of u een sitedefinitie of een sitesjabloon nodig hebt.

 2. U maakt de kernsite in Windows SharePoint Services 3.0 of Office SharePoint Server 2007.

 3. U gebruikt Office SharePoint Designer 2007 om de site te openen, wijzigingen aan te brengen, enzovoort.

 4. U gebruikt Visual Studio 2005, indien nodig, om extra aangepaste code, aangepaste werkstromen en dergelijke te maken.

Naar boven

Toepassingsarchitectuur en ontwikkelingsmethodologie

Net zoals bij elk ander ontwikkelingsproject heeft het ontwikkelen en bouwen van een Windows SharePoint Services-toepassing een grotere kans van slagen als u hierbij een beproefde methode volgt. In dit gedeelte wordt de methodologie beschreven die door Microsoft is gebruikt bij het ontwerpen van alle downloadbare toepassingssjablonen. Die benadering bevat op zich geen verassingen, zeker niet voor ervaren ontwikkelaars. Er komen echter wel enkele van de specifieke eigenschappen van de SharePoint-omgeving aan de orde en bovendien blijkt hieruit welke lessen Microsoft geleerd heeft. Daarom is dit in deze context toch van belang. Zoals gezegd, is dit gedeelte met name interessant voor niet-ontwikkelaars die bekend zijn met het gebruik van Windows SharePoint Services 3.0 en Office SharePoint Designer 2007.

In het kort ziet de methodologie er als volgt uit: Eerst wordt in algemene termen bedacht wat de toepassing moet doen, wie de toepassing gaat gebruiken, enzovoort. Vervolgens wordt op een gedetailleerder niveau bekeken hoe de gegevenstroom in de toepassing eruit moet zien, waar de gegevens moeten worden opgeslagen en welke relaties er bestaan tussen de verschillende stukken gegevens. Als het gegevensmodel en de gebruiksscenario's duidelijk zijn, wordt meteen begonnen met het bouwen van een ruwe versie van de toepassing in Windows SharePoint Services 3.0, waarbij iteratief lijsten, bibliotheken, werkstromen, enzovoort worden gebouwd, totdat de toepassing in grote lijnen het gewenste uiterlijk en de gewenste werking heeft. Ten slotte moet worden aangegeven waar nog dingen moeten worden aangepast om de toepassing helemaal af te stemmen op uw bedrijfsprocessen en moeten die laatste verbeteringen worden aangebracht.

De functionele vereisten voor de toepassing definiëren

U hoeft geen zeer gedetailleerd document met technische specificaties te hebben voordat u een Windows SharePoint Services-oplossing gaat bouwen, maar u moet wel goed weten hoe de toepassing moet functioneren. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar veel ontwikkelaars hebben in de praktijk ervaren dat wat mensen denken wat ze in een toepassing willen, niet altijd overeenkomt met datgene wat ze nodig hebben om het bedrijfsproces tot een goed einde te brengen. (Daar komen ze meestal pas achter nadat ze de bijna voltooide toepassing onder ogen krijgen!)

Waarmee we alleen maar willen zeggen dat beginnen bij het begin betekent dat eerst de functionele vereisten op een rijtje moeten worden gezet en goed moet worden nagedacht over datgene wat met de toepassing moet worden bereikt. Als u bijvoorbeeld een oplossing nodig hebt om projecten bij te houden, moet u minimaal het volgende identificeren:

 • Wat zijn de deelnemers/rollen in het bedrijfsproces?    In dit geval wordt door een projecteigenaar een project gemaakt en gegevens over taken, problemen en dergelijke bijgehouden. Aan taakeigenaars worden problemen en taken toegewezen en deze moeten samenwerken om hun werk te voltooien. Managers moeten toegang hebben tot overzichtsgegevens met betrekking tot de algemene projectstatus.

 • Wat verwachten de verschillende deelnemers van de gebruikersinterface?    In dit geval hebben de projecteigenaar, de taakeigenaars en de manager allemaal verschillende weergaven nodig die relevant zijn voor hun specifieke activiteiten. De taakeigenaars moeten bijvoorbeeld alle zaken kunnen zien die aan hen worden toegewezen, terwijl de projecteigenaar alle zaken moet kunnen zien die niet op tijd zijn voltooid.

 • Hoe ziet het bedrijfsproces eruit?    In dit geval maakt een projecteigenaar een project, met mijlpalen, taken en budgetvermeldingen. De projecteigenaar houdt de voortgang van het project in de loop van de tijd bij en heeft veelvuldig toegang tot alle gegevens. Taakeigenaars daarentegen, moeten iets doen met gegevens wanneer aan hen een taak wordt toegewezen.

 • Waar zijn de gegevens?    Wordt u alleen gegevens gebruiken in Windows SharePoint Services, of u moet toegang tot externe gegevens (vanuit een database via een webservice, door de catalogus met zakelijke gegevens en dergelijke), en wordt u nodig hebt voor de opslag van gegevens buiten Windows SharePoint Services?

 • Wat zijn de relaties tussen de gegevens?    In dit geval hebben we een projectitem, een mijlpaalitem en taak- en probleemitems nodig. Deze hebben een logische hiërarchie. Gebruikers zijn ook gegevenspunten, net zoals zaken als budget, aantal dagen en dergelijke.

Een goede manier om antwoorden te vinden op deze vragen is het maken van schetsen op een whiteboard, waarbij u het bedrijfsproces een paar keer doorloopt en enkele variaties gebruikt: u maakt een paar projecten, wijst taken voor projecten toe aan twee of drie mensen, enzovoort. Qua concept is de toepassing voor het bijhouden van projecten een tamelijk eenvoudig ontwerp en de vereisten zijn op dit punt vrij duidelijk.

Uw gegevensmodel valideren

Het gegevensmodel is al besproken, maar vanwege het grote belang hiervan is verdere analyse vereist. Wanneer er misverstanden bestaan met betrekking tot het gegevensmodel, zult u later waarschijnlijk drastische wijzigingen moeten aanbrengen in het hele systeem. Het is daarom belangrijk dat dit meteen goed gaat.

Het is belangrijk te begrijpen dat er een aantal gerelateerde gegevens zijn, naast een aantal metagegevens die beschrijven en definiëren waar bepaalde gegevens zich in het bedrijfsproces bevinden. Voor het bijhouden van projecten moeten we meer weten dan alleen dat er een project, een mijlpaal en taken en problemen zijn. We moeten ook weten dat een project het item op het hoogste niveau is en dat dit meerdere mijlpalen kan hebben. Projecten kunnen bovendien meerdere taken en problemen bevatten.

De onderdelen en de relaties hiertussen bepalen

We hebben nu een goede functionele beschrijving van de toepassing. De volgende stap is de architectuur van plan bent en het gebruik van de verschillende technologieën en mogelijkheden van Windows SharePoint Services 3.0 en Office SharePoint Designer 2007bepalen. Elke toepassing wordt gebruikmaakt van een combinatie van de functies en mogelijkheden die worden beschreven in de sectie hulpprogramma's en -technologieën, waaronder:

 • Lijsten en zoekacties

 • Aangepaste lijstweergaven (groeperen, sorteren, filteren, enzovoort via de gebruikersinterface van Windows SharePoint Services)

 • Werkstroom

 • Aangepaste pagina's en aangepaste gegevensweergaven in Office SharePoint Designer 2007

Met de lijsten en zoekacties wordt het gegevensmodel pas echt geïmplementeerd. Voor de toepassing voor het bijhouden van projecten, zou u één lijst gebruiken voor projecten, een andere lijst (met een opzoekveld naar de projectenlijst) voor mijlpalen, weer een andere lijst (met een opzoekveld naar de projectenlijst) voor problemen, enzovoort. Voor aangepaste paginaweergaven zou u de standaardweergave gewoon kunnen instellen op groeperen en sorteren op status.

Ook hiervoor gebruikt u weer het whiteboard: u tekent gewoon een model van de toepassing en geeft daarbij aan welke technologieën worden gebruikt voor elk onderdeel.

De onderdelen van de toepassing bouwen

Hier geldt eveneens dat u op dit punt geen gedetailleerd document met technische specificaties nodig hebt. U kunt gewoon beginnen met bouwen, ervan uitgaande dat u een goed beeld hebt van de algemene gegevensstroom en de vereisten voor de gebruikersinterface.

Dit houdt in dat u een nieuwe site maakt met een van de kant-en-klare sjablonen in Windows SharePoint Services 3.0 of alvast uw eigen sitesjabloon maakt en op basis hiervan een nieuw site-exemplaar bouwt. Voor veel toepassingen zult u waarschijnlijk gewoon de sjabloon Team site of Lege site als basis gebruiken.

In de toepassing voor het bijhouden van projecten moet u eerst vier lijsten maken, voor projecten, projecttaken, projectproblemen en projectmijlpalen. Vervolgens maakt u aangepaste kolommen voor elk van die lijsten. In Windows SharePoint Services 3.0 kunt u een aantal verschillende kolomtypen maken, zoals Keuze, Getal, Persoon of groep en Opzoeken (gegevens die zich al op deze site bevinden). Veel van deze typen worden gebruikt in de lijst met projecten in de Microsoft-toepassingssjabloon voor het bijhouden van projecten, zoals u ziet in afbeelding 2.

Aangepaste kolommen in een lijst
Afbeelding 2: Aangepaste kolommen in een lijst

De kolom Status is gebaseerd op het kolomtype Keuze, de kolom Budget is een Getal-kolom (met valuta), enzovoort.

In de lijst met projectmijlpalen wordt een kolom Opzoeken gebruikt, zodat een mijlpaal in een hiërarchische relatie aan een project kan worden gekoppeld. Het maken van een opzoekkolom is heel eenvoudig: u kiest gewoon de lijst waarin u iets wilt opzoeken en vervolgens kiest u de kolom in die lijst (de vervolgkeuzelijst wordt automatisch ingevuld door Windows SharePoint Services), zoals u ziet in afbeelding 3.

Een opzoekkolom definiëren om gegevens uit een andere lijst over te nemen
Afbeelding 3: Een opzoekkolom om gegevens uit een andere lijst over te zetten definiëren

Op dit punt zou u al in toepassingslogica kunnen gaan werken: u zou bijvoorbeeld een eenvoudige werkstroom kunnen maken om leden op de hoogte te stellen wanneer nieuwe projecten worden gemaakt. U zou ook kunnen beginnen met het maken van aangepaste weergaven binnen lijsten, waarbij u de gebruikersinterface van Windows SharePoint Services gebruikt om gegevens op de gewenste wijze te sorteren en te filteren.

Bepalen welke aanpassingen nodig zijn in de toepassing

Functioneel gezien, is een groot deel van de toepassing voor het bijhouden van projecten alleen met de gebruikersinterface van Windows SharePoint Services geïmplementeerd. Op dit punt kunnen we al zien welke zaken wel werken maar niet goed genoeg, welke zaken niet via de gebruikersinterface van Windows SharePoint Services kunnen worden gedaan, enzovoort. Gebieden waarop we gebruik kunnen maken van Office SharePoint Designer 2007 zijn onder andere:

 • Toepassingslogica in een werkstroom    De kant-en-klare werkstromen die u kunt gebruiken in Windows SharePoint Services 3.0 en Office SharePoint Server 2007, moeten een gebruiker of een groep aangeven waaraan een taak moet worden toegewezen. Voor onze toepassing voor het bijhouden van projecten moeten we een ontvanger voor een werkstroomactie dynamisch kunnen bepalen op basis van de eigenschap Eigenaar in een probleem of taak. Voor deze oplossing kunnen we Office SharePoint Designer 2007 gebruiken om een dynamische werkstroom zonder code te bouwen.

 • Dashboard- en managerweergaven    We hebben een manier nodig om een gecombineerde weergave te maken van alle projecten, alle budgetten, enzovoort. Met gegevensweergaven zonder code kunnen we eenvoudig samengevoegde en gecombineerde gegevens voor een dashboard weergeven.

 • Hiërarchische relaties    Bij het maken van taken zijn een aantal zaken met betrekking tot het gebruiksgemak van belang. Misschien willen we dat een taak standaard op een bepaald project wordt ingesteld, afhankelijk van de pagina waarop we ons bevinden. Met Office SharePoint Designer 2007 kunnen we logica toevoegen om het koppelen van items aan andere items te automatiseren.

Door Microsoft is dezelfde iteratieve benadering gebruikt bij het bouwen van de veertig toepassingsjablonen. Bovendien is er een set consistente benaderingen, met consistente best practices, beslissingsstructuren, enzovoort ontwikkeld voor de zaken die in Windows SharePoint Services 3.0 zelf moeten worden gedaan en de zaken die met Office SharePoint Designer 2007 en andere hulpprogramma's moeten worden gedaan. Deze benaderingen worden in het volgende gedeelte van dit artikel uitgelegd. U vindt hier een beschrijving van de vijf 'ontwerppatronen' en de manieren waarop deze zouden moeten worden geïmplementeerd. Daarbij worden voorbeelden gegeven van een groot aantal van de toepassingssjablonen. De rest van dit artikel is dan ook gedetailleerder en technischer van aard dan de voorafgaande bespreking van de methodologie.

Naar boven

Algemene ontwerppatronen implementeren

In dit gedeelte worden de vijf eenvoudige ontwerppatronen beschreven in de context van hoe deze daadwerkelijk zijn gebruikt door Microsoft. We zullen hierbij dan ook verwijzen naar verschillende voorbeelden in de sjablonen, inclusief codevoorbeelden en enkele stapsgewijze instructies waar dat van toepassing is. Dit gedeelte en de volgende gedeelten over het feitelijke bouwen van een toepassingssjabloon is met name nuttig voor ontwikkelaars, maar het is ook bedoeld voor niet-ontwikkelaars.

Het gaat om de volgende ontwerppatronen:

 • Aangepaste formulieren    Een aangepaste 'look and feel' maken ter begeleiding van acties op bepaalde punten in het bedrijfsproces. (Hierbij worden alleen de eigenschappen weergegeven die mogen worden gewijzigd of die relevant zijn in een bepaald stadium.)

 • Actiestroom    Goed gedefinieerde acties maken die leiden naar de juiste plaats voor de juiste actor. (Hiervoor hebben we een goede navigatiebesturing nodig die gevoelig is voor de actie die wordt uitgevoerd en de actor die een actie uitvoert.)

 • Hiërarchische relaties    Een relatie tussen twee of meer SharePoint-lijsten tot stand brengen om gegevens op te zoeken en verwijzingen te gebruiken.

 • Werkstromen    Office SharePoint Designer 2007 gebruiken om een op Windows Workflow Foundation gebaseerd bedrijfsproces te maken.

 • Dashboards    Webonderdelen gebruiken om op één plaats een uniforme weergave te maken van gegevens die over de site zijn verspreid.

Aangepaste formulieren gebruiken

Aangepaste formulieren spelen een cruciale rol bij het aanpassen van de gebruikersinterface voor gegevensinvoer in Windows SharePoint Services. Net zoals aangepaste lijstweergaven worden gebruikt om lijstgegevens op verschillende manieren te presenteren, worden aangepaste formulieren gebruikt om verschillende methoden voor het vastleggen van invoer van de gebruiker te presenteren. Er kunnen verschillende redenen zijn om dergelijke aangepaste formulieren te maken, afhankelijk van de bedrijfsbehoefte.

Aanpassing op basis van taken

In bedrijfsprocessen moeten gebruikers zeer specifieke acties uitvoeren die van invloed zijn op bedrijfsgegevens op verschillende punten in het proces. Met een goede oplossing voor een bedrijfsproces worden in elk stadium van het proces de juiste gegevens weergegeven om het werk van gebruikers te vereenvoudigen.

Windows SharePoint Services beschikt standaard over een bewerkingsformulier bij elke lijst. Dit formulier bevat echter niet altijd de beste set velden voor een bepaald stadium van een bedrijfsproces. Bovendien blijkt de actie die moet worden uitgevoerd, niet altijd duidelijk uit de rangschikking van de velden. U kunt dan ook voor elke actie een aangepast formulier maken om ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk de juiste gegevens kunnen bewerken wanneer ze die actie uitvoeren.

De oplossing Foutendatabase (Bug Tracking) maakt gebruik van aangepaste bewerkingsformulieren, zodat het in elk stadium van het proces voor het bijhouden van fouten meteen duidelijk is welke gegevens moeten worden ingevoerd voor een foutitem. Elke actie in dit proces heeft zijn eigen formulier. Wanneer gebruikers er bijvoorbeeld voor kiezen een fout op te lossen, worden ze doorgestuurd naar de oplossingspagina (Resolve.aspx). Op deze pagina kunnen ze de oplossing voor de fout invoeren en de naam van de persoon die de fout heeft opgelost. De gebruiker klikt op de knop Oplossen om de wijzigingen in te dienen. Dit is een actiestroom die eenvoudig te gebruiken is en die helpt voorkomen dat er fouten worden gemaakt of gegevens ontbreken.

Het maken van een aangepast bewerkingsformulier is relatief eenvoudig met Office SharePoint Designer 2007:

 1. Maak een kopie van van het standaardbestand EditForm.aspx en wijzig de naam.

  Belangrijk: Het is belangrijk dat u als eerste stap in dit proces een kopie maakt van het standaardbestand EditForm.aspx en vervolgens de naam hiervan wijzigt. Als u stap 2 zou uitvoeren op de oorspronkelijke pagina EditForm.aspx, zou de koppeling met de lijst onherroepelijk worden verbroken.

 2. Verwijder het webonderdeel Lijstformulier uit het nieuwe bewerkingsformulier.

 3. Voeg een gegevensweergave in die de gewenste gegevens bevat. (Klik in het menu Invoegen op SharePoint-besturingselementen en klik vervolgen op Aangepast lijstformulier.)

 4. Office SharePoint Designer 2007 maakt automatisch een knop Opslaan voor het formulier met de methode Invoegen. In de code hieronder ziet u een voorbeeld van aangepaste HTML-code voor de knop Opslaan (Save).

<input type="button" value="Save" name="btnSave" onclick="javascript: {ddwrt:GenFireServerEvent('__commit;__redirectsource')}"/>

Navigatie

Nadat u pagina's hebt gemaakt die corresponderen met uw rollen, moet u gebruikers nog de mogelijkheid bieden om snel toegang te krijgen tot het relevante dashboard. In de oplossing Organiseren van evenementen (Event Planning) hebben we hiervoor een XSL-sjabloon gebruikt om een koppeling te maken met het juiste dashboard voor de huidige gebruiker op basis van de rol van de gebruiker.

Een beperking van deze techniek is dat als u meerdere rollen aan uw oplossing toevoegt, er extra ASPX-pagina's moeten worden gemaakt om aangepaste dashboards te bieden voor deze rollen.

Het is belangrijk te weten dat er met deze techniek geen extra controle wordt toegevoegd over wie toegang heeft tot gegevens op de site. Elke gebruiker kan theoretisch nog steeds alle gegevens in de oplossing weergeven.

Rollen toewijzen aan gebruikers

Er zijn tal van manieren om rollen te maken en deze toe te wijzen aan gebruikers. Welke oplossing hiervoor het beste is, hangt grotendeels af van de vereisten van een bepaalde toepassing of organisatie. Windows SharePoint Services beschikt niet over een manier om kant-en-klare roltoewijzingen te gebruiken. In sommige gevallen kan het voldoende zijn om rollen toe te kennen nadat een site is geïmplementeerd of om gebruikers in staat te stellen rollen aan zichzelf toe te wijzen.

In de oplossing Organiseren van evenementen kunnen gebruikers zich aanmelden voor de rol die het meest op hen van toepassing is. Dit gebeurt via het aangepaste webonderdeel op de voorpagina van de werkruimte van de oplossing.

Andere voorbeelden van dit ontwerppatroon

Zie voor een ander voorbeeld door server-beheerder van het gebruik van aangepaste formulieren, de sjabloon voor Windows SharePoint Services 3.0 Uitleenbibliotheek.

Zie de sjabloon Manufacturing Process Management voor Windows SharePoint Services 3.0voor de voorbeeld van een site-beheerder.

Actiestroom besturen

Een echte webtoepassing die is gemodelleerd naar een bedrijfsproces, bestaat zelden uit één webpagina of webonderdeel. Deze omvat meestal verschillende onderdelen, waarbij elk onderdeel verantwoordelijk is voor een afgebakende stap in het bedrijfsproces. Een soepele en gemakkelijke navigatie tussen de onderdelen van de toepassing is dan ook van groot belang in het ontwerp van een toepassing. Eén belangrijk ontwerppatroon is dan ook het besturen van de actiestroom door acties van een bedrijfsproces te binden aan de navigatie, zodat een gebruiker die een bepaalde actie uitvoert, automatisch bij de juiste volgende pagina of volgende actie uitkomt.

U kunt de actiestroom onder andere besturen met aangepaste acties in Windows SharePoint Services 3.0. U kunt dan uw eigen acties toevoegen aan de knop voor ingesloten context voor items in een bibliotheek. Een beperking van deze mogelijkheid is dat acties hardgecodeerd moeten zijn en niet kunnen worden geparameteriseerd met de naam van het item of een andere dynamische waarde.

Een andere methode, waarmee u dynamische acties kunt opnemen in uw bedrijfsproces, is het maken van aangepaste SharePoint-lijsten en het gebruik van 'berekende velden'. De toepassingssjabloon Foutendatabase gebruikt een aangepaste lijst met fouten om de status en gegevens van fouten bij te houden. Met behulp van berekende velden heeft Microsoft aangepaste koppelingen kunnen opnemen in de lijstweergave, zodat een gebruiker een bepaalde actie kan uitvoeren op fouten, bijvoorbeeld activeren of oplossen. Elk van deze acties is gekoppeld aan navigatie waarmee de gebruiker naar het juiste aangepaste formulier wordt geleid (zie het vorige ontwerppatroon), waar de benodigde handelingen kunnen worden uitgevoerd om de fout te activeren of op te lossen.

Berekende velden zijn een voorziening van Windows SharePoint Services 3.0 waarmee u een aangepast weergavepatroon kunt toepassen als een kolom in een SharePoint-lijst. Een actie van een bedrijfsproces (zoals het activeren van een fout) wordt weergegeven als een knop in een kolom waarmee de gebruiker naar het juiste aangepaste formulier wordt geleid waar de desbetreffende actie kan worden uitgevoerd.

Voorwaardelijke logica om te kiezen of een actie wordt weergegeven dat het berekende veld ondersteunt. Bijvoorbeeld als de bug is al geactiveerd, weergeven we niet de knop activeren . Een berekend veld wordt toegevoegd aan een SharePoint-lijst met het toevoegen van een element veld aan het XML-schemabestand definiëren van de lijst. <Field ID="{EA1D0509-767B-4576-ABEF-FC66647037B9}" Name="ActivateBug" Group="_Hidden" Type="Computed" Sortable="FALSE" Filterable="FALSE" DisplayName="$Resources:tsa,Activate_DispName;" ClassInfo="Icon" AuthoringInfo="$Resources:core,Linked_Item;"> <FieldRefs> <FieldRef ID="{94f89715-e097-4e8b-ba79-ea02aa8b7adb}" Name="FileRef"/> <FieldRef ID="{3f277a5c-c7ae-4bbe-9d44-0456fb548f94}" Name="Status"/> <FieldRef Name="ID" /> </FieldRefs> <DisplayPattern> <IfEqual> <Expr1>$Resources:core,Status_Active;</Expr1> <Expr2> <Field Name="Status"/> </Expr2> <Then> </Then> <Else> <HTML><![CDATA[<a href="]]></HTML> <HttpHost/> <UrlDirName> <HTML>/</HTML> <LookupColumn URLEncodeAsURL="TRUE" Name="FileRef"/> </UrlDirName> <HTML><![CDATA[/Activate.aspx?ID=]]></HTML> <Column HTMLEncode="TRUE" Name="ID"> </Column> <HTML><![CDATA[" onclick="GoToLink(this);return false;" target="_self">]]></HTML> <HTML><![CDATA[<img border="0" alt="]]></HTML> <HTML>$Resources:tsa,Activate_DispName;</HTML> <HTML><![CDATA[" src="]]></HTML> <HttpHost/> <UrlDirName> <HTML>/</HTML> <LookupColumn URLEncodeAsURL="TRUE" Name="FileRef"/> </UrlDirName> <HTML><![CDATA[/IMNBUSY.GIF">]]></HTML> <HTML><![CDATA[</a>]]></HTML> </Else> </IfEqual> </DisplayPattern> </Field>

Deze code bevat de XML-code voor het berekende veld Activeren. In dit veld wordt een oranje statuskoppeling weergegeven als de fout niet is geactiveerd. De gebruiker kan op de koppeling klikken om naar het activeringsformulier voor deze fout te gaan.

Het element FieldRefs bevat een veldverwijzing naar het statusveld in de lijst met fouten. Met deze verwijzing kunnen we een aangepaste weergave maken van dit berekende veld op basis van de status van de fout.

Het veld DisplayPattern van een berekende kolom bevat de berekeningen en het weergavepatroon voor de kolom. In dit voorbeeld gebruiken we een if-then-else-instructie om te bepalen of de status van de fout actief is. Als de fout actief is, wordt er niets weergegeven in het veld Activeren. Als de fout niet actief is, wordt de HTML in het element Else weergegeven. Deze HTML-code is de afbeelding en koppeling waarop de gebruiker kan klikken om de fout te activeren.

Andere voorbeelden van dit ontwerppatroon

Zie voor een andere server beheerder bijvoorbeeld beheren actie doordat de sjabloon voor Windows SharePoint Services 3.0 Uitleenbibliotheek.

Zie de werknemer activiteiten toepassing sitesjabloon voor Microsoft Windows SharePoint Services 3.0voor de voorbeeld van een site-beheerder.

Hiërarchische relaties gebruiken

In bedrijfsoplossingen moeten gegevens vaak kunnen worden weergegeven en gebruikt in de context van een relatie met andere gegevens. Zoals we bijvoorbeeld hebben gezien in de toepassing voor het bijhouden van projecten, worden projecten, taken, problemen en mijlpalen allemaal in hun eigen SharePoint-lijst opgeslagen. Elke taak, elk probleem en elke mijlpaal is gekoppeld aan een item in de lijst Projecten. Het onderhouden van de relatie tussen een lijst en de 'onderliggende' gegevens in andere lijsten, is niet altijd eenvoudig.

Een standaardkoppeling maken tussen een nieuw en een bestaand lijstitem

Stel dat een gebruiker een lijstitem wil maken dat is gerelateerd aan een item in een bovenliggende lijst. In de oplossing voor het bijhouden van meerdere projecten is dit bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker probeert een taak te maken die is gerelateerd aan een bestaand project. Er is in Windows SharePoint Services 3.0 geen kant-en-klaar mechanisme beschikbaar om een relatie tot stand te brengen tussen een lijstitem dat wordt gemaakt en een bestaand lijstitem.

Uit de project detailpagina (DispForm.aspx) in het meerdere project bijhouden, kan een gebruiker maakt u nieuwe taken onder het project. De pagina nieuwe taak maken (NewForm.aspx) bevat een vervolgkeuzemenu waarin de gebruiker het hoofdproject voor deze taak kunt selecteren. Als u wilt deze vervolgkeuzelijst standaard het hoofdproject weergegeven op de pagina die de gebruiker genavigeerd uit, geven we de ID van het hoofdproject naar NewForm.aspx in de query. Vervolgens met JavaScript, wordt de waarde van het Project-ID uit parseren en selecteert u het relevante project in de vervolgkeuzelijst in. <a href="../ProjectTasks/NewForm.aspx?ProjectID={$ProjectID}" onclick="javascript:this.href = unescapeProperly(escape(this.href)); GoToLink(this); return false;" target="_self">Create a new Task...</a>

In deze code ziet u de koppeling vanuit DispForm.aspx. Zoals u ziet, maakt ProjectID deel uit van de querytekenreeks.

Wanneer NewForm.aspx wordt geladen, wordt de project-id door JavaScript uit de querytekenreeks geparseerd en wordt de vervolgkeuzelijst voor het project gewijzigd, zodat het juiste project wordt geselecteerd.

De JavaScript bevindt zich in een webonderdeel Inhoudseditor op NewForm.aspx. Het webonderdeel is ingesteld op hebben geen chrome, zodat deze niet wordt weergegeven op de pagina tenzij de pagina in de bewerkingsmodus is. De JavaScript wordt in het gebied Inhoudseditor geplaatst. <script type="text/javascript"> _spBodyOnLoadFunctionNames.push("fillDefaultValues"); function fillDefaultValues() { var qs = location.search.substring(1, location.search.length); var args = qs.split("&"); var vals = new Object(); for (var i=0; i < args.length; i++) { var nameVal = args[i].split("="); var temp = unescape(nameVal[1]).split('+'); nameVal[1] = temp.join(' '); vals[nameVal[0]] = nameVal[1]; } setLookupFromFieldName("Project", vals["ProjectID"]); setLookupFromFieldName("Milestone", vals["MilestoneID"]); } function setLookupFromFieldName(fieldName, value) { if (value == undefined) return; var theSelect = getTagFromIdentifierAndTitle("select","Lookup",fieldName); if (theSelect == null) { var theInput = getTagFromIdentifierAndTitle("input","",fieldName); ShowDropdown(theInput.id); var opt=document.getElementById(theInput.opt); setSelectedOption(opt, value); OptLoseFocus(opt); } else { setSelectedOption(theSelect, value); } } function setSelectedOption(select, value) { var opts = select.options; var l = opts.length; if (select == null) return; for (var i=0; i < l; i++) { if (opts[i].value == value) { select.selectedIndex = i; return true; } } return false; } function getTagFromIdentifierAndTitle(tagName, identifier, title) { var len = identifier.length; var tags = document.getElementsByTagName(tagName); for (var i=0; i < tags.length; i++) { var tempString = tags[i].id; if (tags[i].title == title && (identifier == "" || tempString.indexOf(identifier) == tempString.length - len)) { return tags[i]; } } return null; } </script>

De opdracht van despBodyOnLoadFunctionNames.push_voegt de functie fillDefaultValues aan de lijst met scripts worden uitgevoerd tijdens het laden.

De functie fillDefaultValues legt de project-id of de mijlpaal-id uit de querytekenreeks vast en geeft deze door aan setSelectedOptions. Vervolgens wordt de waarde van het vervolgkeuzemenu door setSelectedOptions ingesteld op de id voor het bovenliggende object.

Andere voorbeelden van dit ontwerppatroon

Zie voor een ander voorbeeld door server-beheerder van het gebruik van de bovenliggende en onderliggende weergaven, de Voorraad bijhouden sjabloon voor Windows SharePoint Services 3.0.

Zie de sjabloon voor Windows SharePoint Services 3.0 nieuwe Store Openingvoor de voorbeeld van een site-beheerder.

Werkstroom gebruiken

Windows SharePoint Services 3.0 fungeert als host voor Windows Workflow Foundation, zodat werkstroomlogica kan worden toegevoegd aan een toepassing. Office SharePoint Designer 2007 beschikt over een krachtig op regels gebaseerd ontwerphulpprogramma voor het aanpassen en toevoegen van voorwaardelijke logica rondom de kant-en-klare werkstromen. Bovendien kunt u meer complexe en aangepaste werkstromen met code maken met Visual Studio 2005, met de Visual Studio 2005 Extensions for Windows Workflow Foundation. U moet echter altijd rekening houden met het volgende wanneer u werkstromen gebruikt.

Overwegingen bij het gebruik van werkstromen

Werkstromen bieden een goede oplossing voor asynchrone bewerkingen. In de oplossing Uitleenbibliotheek (Lending Library) wordt een werkstroom gebruikt wanneer een gebruiker een nieuwe aankoop voor de bibliotheek voorstelt. Een van de redenen waarom een werkstroom hier een goede keuze is, is dat het proces tussen degene die het voorstel doet en de fiatteur niet synchroon verloopt.

Werkstromen werken ook heel goed voor geplande gebeurtenissen. In de oplossing Uitleenbibliotheek wordt een werkstroom gebruikt voor de verwerking van het uitlenen van items en het genereren van herinneringen aan de vervaldatum voor items. Nadat een item is uitgeleend, wordt door de werkstroom automatisch een herinnering verzonden wanneer de vervaldatum is bereikt.

Werkstroom kan worden gebruikt als een manier om te vereenvoudigen een anderszins ingewikkeld programming taak op de server. De sjabloon Tijdkaartbeheer Management voor Windows SharePoint Services 3.0 is een voorbeeld. Deze toepassing wordt de duur van een werknemer werk aan een bepaalde taak door te berekenen van het tijdverschil tussen bij wordt bijgehouden en perforeren out tijdstempels. Normaal gesproken vergt het bijhouden van de tijdstempels logboekregistratie zou moeten in deze twee activiteiten op de server (waarschijnlijk met een database) – een aantal aanzienlijke ontwikkeling inspanning. Deze toepassing is in plaats daarvan, afhankelijk van een eenvoudige werkstroom voor-stap. Wanneer de gebruiker wordt geperforeerd, wordt de werkstroom maakt een item in de lijst tijd Log en wordt de waarde van de begintijd op de huidige tijdstempel. Op dezelfde manier als de gebruiker wordt geperforeerd af, de werkstroom de bijbehorende rij in dezelfde lijst wordt bijgewerkt en de eindtijd waarde ingesteld. De duur van werk van de gebruiker is gewoon het verschil tussen de eindtijd en waarden van de begintijd, die wordt weergegeven in de berekende kolom uur het label.

Werkstromen worden asynchroon uitgevoerd. Als u een oplossing maakt waarbij een actie meteen moet worden uitgevoerd voordat naar de volgende pagina wordt gegaan, is een werkstroom wellicht niet de aangewezen oplossing. In de toepassing voor het bijhouden van fouten is bijvoorbeeld geen werkstroom gebruikt voor het activeren en oplossen van fouten. Een van de redenen hiervoor is dat wijzigingen in de foutstatus onmiddellijk in de gebruikersinterface moeten worden weergegeven nadat de gebruiker een actie heeft ondernomen voor een fout.

Office SharePoint Designer 2007 gebruiken om een aangepaste werkstroom te maken

Met Office SharePoint Designer 2007 kunt u een werkstroom maken zonder code te gebruiken. U klikt in een geopende site gewoon op het menu Bestand, wijst Nieuw aan en klikt vervolgens op Werkstroom om de werkstroomontwerper te openen. Met de werkstroomontwerper kunt u geavanceerde regels en acties maken. Bovendien is deze geïntegreerd met SharePoint-lijsten en -bibliotheken, zodat u uw werkstroomlogica kunt sturen met velden en waarden die u rechtstreeks ontleent aan lijst- en bibliotheekitems.

Stel dat u een werkstroomactie wilt maken waarmee elke keer dat een nieuwe taak of een nieuw probleem wordt gemaakt, een e-mailbericht wordt verzonden naar de taakeigenaar. In de sjabloon voor het bijhouden van projecten is de kolom Eigenaar een aangepaste kolom in de SharePoint-lijst. De werkstroom kan de waarde van deze kolom gebruiken om het benodigde e-mailadres dynamisch vast te stellen tijdens runtime.

Meer informatie over werkstromen in Office SharePoint Designer 2007, raadpleegt u Inleiding tot Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Andere voorbeelden van dit ontwerppatroon

Zie de Functieaanvraag en Interview Management sjabloon voor Windows SharePoint Services 3.0bijvoorbeeld een andere server beheerder van het gebruik van werkstromen.

Zie de klinische proefabonnement Initiation and Management sjabloon voor Windows SharePoint Services 3.0voor de voorbeeld van een site-beheerder.

Dashboards gebruiken

Een van de vele voordelen van de infrastructuur met webonderdelen in Windows SharePoint Services 3.0 is de mogelijkheid om gegevens die zich verspreid over een SharePoint-site of buiten de site bevinden, weer te geven op één overzichtspagina, die een dashboard wordt genoemd. Op rollen gebaseerde dashboards, die een weergave kunnen bieden van de relevante gegevens voor een bepaalde rol of persoon, zijn een algemene bedrijfsbehoefte in gedeelde omgevingen. Dergelijke dashboards kunnen krachtige ingebouwde voorzieningen zoals doelgroepen en het filteren van webonderdelen gebruiken om gegevens weer te geven op basis van wie de pagina bekijkt.

U kunt echter nog verder gaan en afzonderlijke pagina's voor afzonderlijke rollen maken, zodat u niet alleen de gepresenteerde informatie, maar ook de lay-out en andere aspecten van de pagina werkelijk kunt aanpassen. Dergelijke aangepaste pagina's op basis van rollen worden in de toepassingsjablonen op grote schaal gebruikt en kunnen uiteraard ook beschikken over filters en doelgroepen.

In de toepassing Uitleenbibliotheek worden bijvoorbeeld op rollen gebaseerde dashboards gebruikt om de meest relevante gegevens voor de gebruiker weer te geven op basis van de rol van de gebruiker. Voor de hoofdpagina van de site zijn twee pagina's beschikbaar: één pagina voor de bibliotheekgebruiker (de standaardpagina) en één voor de bibliothecaris.

In de toepassing Helpdesk zijn drie dashboardweergaven beschikbaar via de hoofdpagina: één introductiepagina voor de servicevertegenwoordiger, één voor de kennismanager en één voor de manager van servicevertegenwoordigers. Gebruikers selecteren de hyperlink die het meest relevant is voor hun rol. Met de webonderdeelweergave in het dashboard wordt ook inhoud gefilterd, zodat relevante informatie voor de gebruiker wordt weergegeven. Hiertoe wordt een filter toegepast op de weergave. De volgende stappen illustreren hoe een dergelijk filter wordt toegepast op een bestaande lijstweergave.

 1. Ga naar de pagina met lijstweergaven in de browser.

 2. Selecteer de weergave die u wilt wijzigen in de vervolgkeuzelijst op de lijstwerkbalk als die weergave nog niet is geselecteerd.

 3. Ga opnieuw naar dezelfde vervolgkeuzelijst en selecteer Deze weergave wijzigen.

 4. Ga naar de sectie Filter op de pagina Weergave bewerken. Stel de filterwaarde als volgt in:

  De items weergeven wanneer de kolom Gemaakt door gelijk is aan [Ik] of wanneer de kolom Klant gelijk is aan [Ik].

 5. Klik op OK.

In afbeelding 4 ziet u de introductiepagina voor de manager van servicevertegenwoordigers van de toepassing Helpdesk. Deze bevat twee webonderdelen Dashboard waarin serviceaanvragen op status en prioriteit worden samengevat in de vorm van een staafdiagram.

Een dashboardpagina
Afbeelding 4: Een dashboardpagina

Dit zijn webonderdelen voor gegevensweergave die gegevens laten zien die afkomstig zijn uit een lijst met serviceaanvragen, die ook deel uitmaakt van de site van de oplossing Helpdesk. Om goed te begrijpen hoe deze webonderdelen zijn gemaakt, opent u de site in Office SharePoint Designer 2007 en laadt u de pagina HelpDeskManager.aspx die deze webonderdelen bevat. Geef de gesplitste weergave van de pagina weer. Zoals u ziet, is de code achter de webonderdelen een combinatie van XLST-, HTML- en CSS-code.

Laten we eens kijken hoe de staafdiagrammen in het webonderdeel zijn gemaakt. We nemen het webonderdeel Overall Service Request Priority als voorbeeld. Klik in Office SharePoint Designer 2007 in het menu Invoegen op SharePoint-besturingselementen en klik vervolgens op Gegevensweergave om het taakvenster Gegevensbronbibliotheek te openen. In dit taakvenster kunt u door de verschillende gegevensbronnen bladeren die op dit moment toegankelijk zijn voor de site, inclusief lijsten die zich al in de site bevinden. In dit geval vouwen we de sectie SharePoint-lijsten uit en klikken we op de lijstnaam, Service Requests, om aan te geven dat deze lijst moet worden gebruikt als bron voor onze gegevens. In het contextmenu dat vervolgens verschijnt, klikken we op Gegevens weergeven. Hiermee wordt in het taakvenster een nieuw deelvenster geopend met de naam Details van gegevensbron. Dit venster bevat alle velden en voorbeeldgegevens die zijn opgeslagen in de lijst Service Request. Vanuit dit deelvenster selecteren we de namen van de velden die we willen weergeven in het webonderdeel, in dit geval het veld Priority, en kiezen we Geselecteerd veld invoegen als Eén item weergeven. (Zie afbeelding 5.)

We willen nu een overzichtstelling van alle taken weergeven, gegroepeerd op prioriteit. Dit betekent dat we de opties die beschikbaar zijn in het veld Priority slechts eenmaal hoeven weer te geven. In de lijst ernaast moeten we vervolgens een telling van elke prioriteitswaarde weergeven. Daarom kiezen we er aan het begin van de aanpassing voor om de prioriteitswaarden weer te geven met de optie Eén item weergeven. Als we Meerdere itemweergave zouden kiezen, zouden alle rijen in de lijst worden weergegeven.

Een dashboardpagina maken in SharePoint-Designer
Afbeelding 5: Een dashboardpagina maken in Office SharePoint Designer 2007

Hiermee wordt op de positie van de cursor op de pagina een webonderdeel voor gegevensweergave ingevoegd. In het webonderdeel wordt echter slechts één rij met gegevens weergegeven, geen staafdiagram dat een overzicht geeft van serviceaanvragen op prioriteit. Omdat het webonderdeel echter wordt weergegeven met HTML- en XSL-code, kunnen we de code helemaal aan onze wensen aanpassen. In het volgende gedeelte worden de belangrijkste punten besproken van deze aanpassing om dit webonderdeel om te zetten in een staafdiagram.

We weten onze lijstgegevensbron heeft drie mogelijke prioriteitswaarden: (1) hoog, (2) normaal en laag (3). Daarom we declareren een XSLT voor elke waarde als volgt: <xsl:variable name="High" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(1) High'])" /> <xsl:variable name="Normal" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(2) Normal'])" /> <xsl:variable name="Low" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(3) Low'])" /> <xsl:variable name="AllTasks" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row)" />

Houd er rekening mee dat de XSL-parameter @Priority naar de naam van het veld in de gegevensbron verwijst. Aangezien de code wilt elk van de prioriteitswaarden van drie in een grafiek vergelijkbaar is, richten we ons op het grafieken alleen de eerste waarde van prioriteit. Als u de percentagewaarde, wordt een nieuwe variabele, percetHigh, als u wilt berekenen van de percentagewaarde van hoge prioriteit voor het aanvragen definiëren: <xsl:variable name="percentHigh" select="$High div $AllTasks" />

De code die wordt gemaakt van de werkelijke balk is een XSL-sjabloon, zoals hieronder: <xsl:template name="ChartRow"> <xsl:param name="RowName"></xsl:param> <xsl:param name="Value"></xsl:param> <xsl:param name="PercentValue"></xsl:param> <tr> <td class="ms-formbody" width="125px" style="vertical-align:middle"> <xsl:value-of select="$RowName"/>: <xsl:value-of select="$Value" /> <xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes"> &amp;nbsp; </xsl:text>( <xsl:call-template name="percentformat"> <xsl:with-param name="percent" select="$PercentValue"/> </xsl:call-template>) </td> <td> <table width="100%" > <tr> <td width="{round($PercentValue*100)+1}%" height="15px" class="ms-selected"><xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes">&amp;nbsp;</xsl:text> </td> <td width="100%" > <xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes">&amp;nbsp;</xsl:text> </td> </tr> </table> </td> </tr> </xsl:template>

Houd er rekening mee dat de balk zelf is een tabel met twee cellen. De breedte van de eerste cel, waarmee u de breedte van de balk in de grafiek, wordt bepaald door de variabele PercentValue weergegeven in de code als: td width="{round($PercentValue*100)+1}%"

Deze cel heeft ook een CSS-stijl klasse, ms-geselecteerd, te toegepast. Deze stijl klasse wordt als volgt gedefinieerd in het opmaakmodel Core.CSS: .ms-selected { background-position:left top; color:#000000; background-image:url("/_layouts/images/filedialogselected.gif"); background-color:#FFE499; border-top:1px solid #FFE499; border-bottom:1px solid #FFE499; background-repeat:repeat-x; }

De achtergrondafbeelding, Filedialogselected.gif, zorgt ervoor dat de cel (de staaf) geel wordt.

Andere voorbeelden van dit ontwerppatroon

Zie de sjabloon voor Windows SharePoint Services 3.0 callcenterbijvoorbeeld een andere server beheerder van het gebruik van dashboards.

Zie de toepassingssjabloon zakelijke prestaties rapportage voor Windows SharePoint Services 3.0voor de voorbeeld van een site-beheerder.

Naar boven

Sjablonen bouwen

Er zijn twee typen toepassingssjablonen in Windows SharePoint Services: sitedefinities en sitesjablonen. De veertig toepassingssjablonen zijn een combinatie van deze twee. Gebruikers kunnen op de pagina Nieuwe SharePoint-site uit beide typen kiezen en voor de eindgebruiker werken ze allebei ongeveer hetzelfde. De methode voor het maken van deze sjablonen en het beschikbaar maken ervan voor gebruik in het formulier voor het maken van een site, is echter heel verschillend.

Sitedefinities

Een sitedefinitie is in principe een verzameling XML-bestanden, assembly's en ASPX-pagina's die bepalen hoe de site wordt gestructureerd en wat de onderliggende toepassing in de site doet. Omdat de basis-XML- en ASPX-bestanden toegankelijk zijn via het bestandssysteem, kunnen ze eenvoudig worden gekloond en aangepast om nieuwe sitedefinities te maken. Sitedefinities zijn hierdoor in hoge mate aanpasbaar.

Nadat een site op basis van een sitedefinitie is ingericht (gemaakt), kunnen wijzigingen die worden aangebracht in de bestanden voor de sitedefinitie in het bestandssysteem, nog steeds worden doorgeven aan de ingerichte site. Het wijzigen van sitedefinitiebestanden nadat sites zijn ingericht, wordt echter niet ondersteund door Microsoft. Als pagina's in de ingerichte site worden gewijzigd met een externe editor zoals Office SharePoint Designer 2007, gaat de verbinding van de pagina met de sitedefinitie in het bestandssysteem verloren. De pagina wordt dan opgeslagen in het Windows SharePoint Services-databasesysteem en wordt dan een 'aangepaste' of 'unghosted' pagina genoemd.

Als u nodig hebt om aan te passen de sitedefinitie van een bestaande, wordt uw benadering zou zijn om te beginnen met een gewijzigde naam kopie van de sitedefinitie, in plaats van een bestaande eigenschap te wijzigen. Implementatie van wijzigingen in een bestaande sitedefinitie nadat sites ingerichte formulier al hebt, moet u maken en implementeren van een site definitie upgrade solution package. Zie voor meer informatie over hoe u dit doet, de bijbehorende artikelen in het Windows SharePoint Services 3.0 SDK.

Sitesjablonen

Een sitesjabloon is een SharePoint-site die in een afzonderlijk bestand is verpakt. Dat bestand kan worden uitgepakt om nieuwe sites te maken die een vergelijkbare structuur en inhoud hebben. Om een sitesjabloon te maken, hebben we een bestaande SharePoint-site nodig als uitgangspunt. In de sjabloon kunnen alle mogelijke siteaanpassingen worden vastgelegd: pagina-indelingen, opmaakmodellen, afbeeldingen, basispagina's, documenten, lijsten, lijstinhoud.

Een bestaande site kan rechtstreeks vanuit de beheertaken van de site (onder Site-instellingen) of vanuit Office SharePoint Designer 2007 in een sjabloon worden vastgelegd. De sitesjabloon wordt vervolgens opgeslagen in de galerie met sitesjablonen van de huidige siteverzameling. Het bestand heeft de extensie .STP. Dit bestand kan worden gedownload van de galerie met sitesjablonen en worden gemigreerd naar een andere siteverzameling of een andere serveromgeving. In het laatste gedeelte van deze sectie komen de details van het maken en gebruiken van een sitesjabloon aan de orde.

Een sitedefinitie of een sitesjabloon gebruiken

Zoals gezegd, worden sitesjablonen in feite afgeleid van sitedefinities. Bij de keuze tussen het maken van een nieuwe sitedefinitie of een sitesjabloon moet u rekening houden met het volgende:

 • De complexiteit van de toepassing    Als u vooral cosmetische wijzigingen wilt aanbrengen in een bestaande site, bijvoorbeeld als u de lay-out wilt aanpassen of afbeeldingen wilt manipuleren, zijn sitesjablonen het meest geschikt. Als u echter definities voor nieuwe webonderdelen wilt toevoegen of aangepaste code of berekende velden wilt gebruiken, moet u een aangepaste sitedefinitie maken.

 • Uw toegangsniveau op de server    Hebt u toegang tot de hele webserver? Of alleen tot een bepaalde siteverzameling? Voor het maken en implementeren van een sitedefinitie is toegang nodig tot het bestandssysteem van de server. Als u niet over deze toegang beschikt, kunt u alleen een sitesjabloon maken op het niveau van de siteverzameling waartoe u wel toegang hebt. Dit vereiste geldt echter niet voor sitebeheerders: na de implementatie heeft iedereen die gemachtigd is om een nieuwe site te maken, toegang tot beide typen toepassingssjablonen.

 • De frequentie van toekomstige updates/wijzigingen    Wanneer u een sitesjabloon wijzigt, is dit niet van invloed op sites die al op basis van deze sjabloon zijn gemaakt. De wijzigingen zijn alleen van invloed op nieuwe sites die worden gemaakt nadat de wijzigingen zijn aangebracht. Wanneer u een oplossingspakket voor het upgraden van een sitedefinitie implementeert, is dit van invloed op alle sites die al op basis van deze definitie zijn gemaakt.

Richtlijnen voor het maken van sitesjablonen en sitedefinities

De complexiteit van het maken van sitesjablonen en sitedefinities verschilt. In de volgende gedeelten worden de basistechnieken beschreven.

Een sitesjabloon maken

Zoals gezegd, is een sitesjabloon feitelijk een SharePoint-site die is 'ingepakt' om opnieuw te kunnen worden gebruikt. Dit ingepakte bestand bevindt zich in de galerie met sitesjablonen op het niveau van de siteverzameling. De sitesjablonen in de galerie zijn beschikbaar voor het maken van nieuwe sites op alle onderliggende siteniveaus van de siteverzameling. In de volgende stappen wordt beschreven hoe u een nieuwe sitesjabloon maakt op basis van een bestaande site:

 1. Open de bestaande site in Office SharePoint Designer 2007 en controleer of de lay-out en de inhoud van de site aan uw eisen voldoen.

 2. Wijs Exporteren aan in het menu Bestand en klik vervolgens op Sitesjabloon voor SharePoint. De webpagina Site-instellingen wordt weergegeven.

 3. Geef een bestandsnaam, een titel en een beschrijving op voor de sjabloon.

 4. Schakel desgewenst de optie Inhoud opnemen in als u wilt dat gegevens in lijsten en documentbibliotheken worden opgenomen in de sjabloon. Schakel deze optie ook in als u werkstromen wilt opnemen. Werkstromen zijn namelijk inhoud die is opgeslagen in een documentbibliotheek.

 5. Klik op OK. Van de site wordt nu een sjabloonbestand gemaakt met de extensie .STP. Dit bestand wordt in de galerie met sitesjablonen van de bovenliggende site geplaatst.

U kunt vanuit de galerie met sitesjablonen op de naam van de sjabloon klikken om het STP-bestand lokaal naar een schijf te downloaden. Van daaruit kunt u het bestand uploaden naar een andere galerie met sitesjablonen.

Een sitedefinitie maken

In tegenstelling tot sitesjablonen worden sitedefinities in het bestandssysteem opgeslagen. Elke sitedefinitie bevindt zich in een eigen map op de server, op de volgende locatie:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\ SiteTemplates

De map met sitesjablonen bevat verschillende site-elementen, zoals ASPX- en HTML-bestanden, evenals de bijbehorende bronnen, zoals afbeeldingen en JavaScript-bestanden. ONET.XML is het kerndefinitiebestand dat de verschillende configuraties en modules voor de sitedefinitie bepaalt. ONET.XML is opgeslagen in een submap met de naam XML.

Sitedefinities worden geregistreerd bij Windows SharePoint Services en worden beschikbaar gesteld via de WEBTEMP XML-bestanden. Alle WEBTEMP XML-bestanden bevinden zich op de volgende locatie:

% CommonProgramFiles % \ \Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\ < LCID > \XML

waarbij <LCID> de locatie-id is, bijvoorbeeld 1033. De werkelijke naam van het XML-bestand wordt voorafgegaan door 'WEBTEMP' (bijvoorbeeld: WEBTEMPBT.XML).

In principe maken van een nieuwe sitedefinitie bestaat uit twee hoofdstappen: (1) de map van de definitie site instellen en (2) maken van de WEBTEMP XML-bestand dat Windows SharePoint Servicesvan de sitedefinitie registeren. De eerste stap kan worden uitgevoerd door een bestaande site definitie map klonen en het wijzigen van de inhoud ervan aanpassen aan de vereisten voor bedrijven. De ONET. XML-bestand bevat elementen die hoe verschillende onderdelen van de sitepagina's is ingericht opgeven, zoals de navigatiebalk, documentsjablonen en lijstsjablonen. Het element configuraties geeft de lijsten en modules die standaard worden gemaakt wanneer de sitedefinitie wordt gestart. Het volgende fragment afkomstig is van de ONET. XML van de sitedefinitie Bug bijhouden en ziet u een deel van het element configuraties : <Configurations> <Configuration ID="0" Name="Default"> <SiteFeatures> <!-- BasicWebParts Feature --> <Feature ID="00BFEA71-1C5E-4A24-B310-BA51C3EB7A57" /> <!-- Three-state Workflow Feature --> <Feature ID="FDE5D850-671E-4143-950A-87B473922DC7" /> <!-- TSA Fields and Content Types --> <Feature ID="75A0FEA7-CD50-401e-AF0E-782F3662A299" /> </SiteFeatures> <WebFeatures> <!-- TeamCollab Feature --> <Feature ID="00BFEA71-4EA5-48D4-A4AD-7EA5C011ABE5" /> <!-- MobilityRedirect --> <Feature ID="F41CC668-37E5-4743-B4A8-74D1DB3FD8A4" /> <!-- Bug Tracking Categories List --> <Feature ID="75A0FEA7-42E8-4527-8313-F63C4C49A7E6" /> <!-- Bug Tracking Bugs List --> <Feature ID="75A0FEA7-2D1E-451a-B445-16BC346D7D8E" /> <!-- Bug Tracking Bugs List Instance --> <Feature ID="75A0FEA7-2D1E-451a-B445-16BC346D7D8F" /> ... ... <!-- Post Provisioning Event Handler --> <Feature ID="75A0FEA7-B0EF-434e-90D6-CE997D970564"> <Properties> <Property Key="ZonedWebPartsUrlList" Value="$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Resolve.aspx,$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Activate.aspx,$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Close.aspx"/> </Properties> </Feature> </WebFeatures> </Configuration> </Configurations>

In deze sitedefinitie worden diverse functies (features) gebruikt, zoals Bugs List, Bug Categories List, Mobility Redirect, enzovoort. Dergelijke functies worden onder de elementen SiteFeatures en WebFeatures weergegeven met functie-GUID's. De GUID's bevinden zich in het element Feature binnen het corresponderende bestand Feature.XML in de volgende map:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\FEATURES

Zie de SDK van Windows SharePoint Services 3.0 voor meer informatie over het aanpassen van ONET. XML.

Als tweede stap voor het maken van een aangepaste sitedefinitie maakt u het bestand WEBTEMP*.XML in de volgende map:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\ < LCID > \XML

Het element sjablonen van dit bestand geeft de configuraties die kunnen worden gebruikt voor het starten van de sites die zijn gemaakt op basis van de sitedefinitie. Het volgende fragment ziet u de indeling van WEBTEMPbt.XML-bestand, dat wil het configuratiebestand gebruikt door de sitedefinitie Bug bijhouden zeggen: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Templates xmlns:ows="Microsoft SharePoint"> <Template Name="BT" ID="75801"> <Configuration ID="0" Title="Bug Database" Hidden="FALSE" ImageUrl="/_layouts/images/stsprev.png" Description="A site for teams to track bugs in their shared software projects." DisplayCategory="Application Templates" > </Configuration> </Template> </Templates>

Het kenmerk Name van het knooppunt Template in dit voorbeeld moet overeenkomen met het * in de bestandsnaam, WEBTEMP*.XML. Het kenmerk DisplayCategory van het element Configuration bepaalt op welk tabblad de configuratie wordt weergegeven in de sectie Sjabloonselectie van de pagina Site maken. U kunt uw eigen tabbladen maken door uw eigen waarden op te geven in dit kenmerk.

Nadat de site definitie-bestanden zijn gemaakt en in de juiste mappen in het bestandssysteem geplaatst, start u de IIS-service. De nieuwe sitedefinitie zijn beschikbaar voor selectie in de sectie Sjabloonselectie van de pagina Nieuwe SharePoint-Site in Windows SharePoint Services. Site-definition-bestanden kunnen ook worden verpakt omhoog als een oplossingsbestand voor eenvoudig migratie naar een andere SharePoint-omgeving of opnieuw installeren in dezelfde omgeving. Een oplossingbestand is een cabinetbestand met een. WSP-extensie (voor Web solution package). Deze functies, webonderdelen, stroombaan, bevat klasse resources, die wordt gebruikt door de sitedefinitie enzovoort. U kunt het hulpmiddel makecab.exe maken een. WSP-bestand. Zie de SDK van Windows SharePoint Services 3.0 voor het maken van een oplossingbestand.

Een sitedefinitie lokaliseren

Lokalisatie van een sitedefinitie wordt vereenvoudigd door het gebruik van bronbestanden en cultuurdetectie. Lokalisatie van een ASP.NET 2.0-toepassing vindt normaal gesproken plaats tijdens het compileren, maar lokalisatie van een SharePoint-site gebeurt tijdens het inrichten van de site. Van de toepassingssjablonen zijn de 20 sitedefinitiesjablonen in 10 talen gelokaliseerd. De sitedefinities zelf zijn taalneutraal gemaakt en de letterlijke tekenreeksen zijn opgeslagen in bronbestanden (.RESX). Als u lokalisatie wilt toevoegen aan uw eigen sitedefinitie of ondersteuning voor een andere taal wilt toevoegen aan een bestaande sitedefinitie, kunt u dit doen door een nieuw bronbestand te maken. Dat bestand moet worden opgeslagen in de map Resources op de volgende locatie:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\Resources

Dit bestand is in feite een XML-bestand, dat in elke teksteditor kan worden bewerkt. De volgende stappen laten zien hoe u een nieuw lokalisatiebestand kunt maken voor gebruik in een sitedefinitie:

 1. Ga naar de map Resources die hierboven is vermeld en zoek het bestaande RESX-bestand dat u in een andere taal wilt vertalen.

 2. Kloon het bestand en geef het dezelfde naam. Pas alleen de taal-cultuurnaam aan (verander tsa-en-us.resx bijvoorbeeld in tsa-es-es.resx).

 3. Open het gekloonde bestand in een teksteditor.

 4. Stel de lcid-code op de tweede regel van het bestand in op de gewenste taal. Met de volgende code wordt de taal bijvoorbeeld op Spaans ingesteld:

<!-- _lcid="3082" _version="12.0.5006.3000" _dal="1" ––>

 1. Schuif naar beneden naar het gedeelte waar u data-elementen ziet gevolgd door corresponderende value-elementen. Hier koppelt u de bronnaam aan de gelokaliseerde tekenreekswaarde. Pas de tekenreekswaarden in het value-element aan. In het volgende codevoorbeeld ziet u een brontekenreeks voor een actie create new customer in het Spaans:

  <data name="Action_NewCustomer">
  <value>Crear un Nuevo cliente</value>
  </data>
 2. Sla het bestand naar de map Resources met een naam zoals myCustomResource.es-es.resx (de feitelijke naam is afhankelijk van de naam van de taal-cultuur waarvoor het bronbestand is bedoeld). Dit bestand is nu klaar om te worden verwezen door de site definitie-bestanden in uw toepassing.

Om ervoor te zorgen dat de gelokaliseerde sitedefinitie als een beschikbare sjabloon wordt weergegeven op de pagina Nieuwe SharePoint-site voor die taal, voegt u ook een WEBTEMP-bestand toe aan de desbetreffende <LCID>-map. In het vorige gedeelte, 'Een sitedefinitie maken', is beschreven hoe u een nieuw WEBTEMP-bestand toevoegt.

Gelokaliseerde resource verwijzingen werken anders in ASPX-bestanden dan in XML-bestanden. Verwijzingen in ASPX-bestanden zijn bijvoorbeeld geëvalueerd gedurende runtime, terwijl de XML-bestandsverwijzingen worden geëvalueerd wanneer de website wordt gestart. Voor toegang tot de XML-elementen in het bronbestand in het definitiebestand voor een site, de volgende syntaxis wordt gebruikt: $Resources: myCustomResource, DataName. Bijvoorbeeld, een tekenreeks resource uit een ASPX-bestand in beslag neemt, de markeringen kan er ongeveer zo uitzien: <div> <asp:Label runat="server" Text="<%Resources:myCustomResource, Action_NewCustomer %>" /> </div>

Naar boven

Samenvatting

Windows SharePoint Services 3.0 en Office SharePoint Designer 2007 bieden samen de krachtige hulpmiddelen die u nodig hebt om interactieve toepassingen met werkstromen te bouwen en aan te passen. In dit artikel zijn de beproefde methodologie en best practices beschreven die zelfs door niet-ontwikkelaars kunnen worden gebruikt, ongeacht of u een van de veertig downloadbare toepassingssjablonen aanpast of zelf een toepassing bouwt.

De volgende stap is het downloaden van de toepassingssjablonen. (Als u dat tenminste nog niet hebt gedaan.) U kunt deze meteen gebruiken door ze te openen in Office SharePoint Designer 2007. Vervolgens gebruikt u de bronnen in het volgende gedeelte, 'Informatiebronnen', om u te helpen bij het bouwen van uw eigen toepassing.

Naar boven

Informatiebronnen

Raadpleeg de volgende bronnen voor meer informatie over Windows SharePoint Services 3.0 en Office SharePoint Designer 2007:

De volgende bronnen zijn meer op ontwikkelaars gericht:

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×