Inleiding tot het aanpassen van formuliersjablonen met behulp van programmeercode

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Microsoft Office InfoPath biedt een uitgebreide ontwikkelomgeving voor het aanpassen van formuliersjablonen ontwikkelaars. Formuliersjablonen kunnen worden aangepast door programmeercode te schrijven die moet reageren op het formulier en gegevensvalidatie gebeurtenissen, wordt geopend en bewerkt het onderliggende XML-document voor een formulier, implementeert aangepaste gegevens indienen en samenvoegen en toegang heeft tot de externe gegevensbronnen. Het aanpassen van een formuliersjabloon kunt ook gebruikmaakt van wijzigen van een van de sjabloon formulierbestanden om te voldoen aan een specifieke vereiste.

Een goed begrip van een aantal centrale concepten met betrekking tot het programmeren van een formuliersjabloon is van groot belang. Deze concepten zijn onder meer de programmeeronderdelen in InfoPath, declaratieve en programmatische ontwikkeling en ondersteunde programmeertalen en -omgevingen.

In dit artikel

Programmeeronderdelen

Declaratieve en programmatische ontwikkeling

Programmeertalen en omgevingen

Programmeeronderdelen

Programmeren in InfoPath behelst het aanpassen van een formuliersjabloon door de bronbestanden te wijzigen of door script te schrijven waarmee aangepaste functies kunnen worden gemaakt die gebruikmaken van het InfoPath-objectmodel. De belangrijkste onderdelen van een formuliersjabloon die programmatische interactie toestaan, staan vermeld in de volgende tabel.

Onderdeel

Beschrijving

Objectmodel

Een hiërarchische typebibliotheek die bestaat uit collecties, objecten, eigenschappen, methoden en gebeurtenissen waarmee ontwikkelaars van formuliersjablonen op programmatische wijze verschillende aspecten van de bewerkingsomgeving van InfoPath kunnen bepalen en toegang kunnen krijgen tot het onderliggende XML-document van een formulier.

Gegevensvalidatie

Een combinatie van XML-schema's, expressies en scriptcode waarmee de gegevens worden gevalideerd en beperkt die gebruikers in een formulier kunnen invoeren.

Gebeurtenis-handling

Een reeks gebeurtenishandlers die reageren op wijzigingen in het onderliggende XML-document van een formulier, reageren op weergave veranderen, aangepaste formulieren implementeren of reageren op het laden van het onderliggende XML-document van het formulier.

Gebruikersinterface

Een verzameling aanpasbare onderdelen van de gebruikersinterface, waaronder menu's, werkbalken, knoppen, opdrachtbalken en taakvensters.

Besturingselementen voor bewerking

Een reeks specifieke InfoPath-besturingselementen voor het beheren van en werken met van een formulier onderliggende XML-document, waaronder verzamelingen, optionele items en velden. Houd er rekening mee dat u niet werken met deze besturingselementen rechtstreeks bewerken, maar liever via van het formulier onderliggende XML-document waarvan de besturingselementen afhankelijk zijn.

Foutafhandeling

Een combinatie van gebeurtenishandlers, objectmodel oproepen en formulier (formulierdefinitie) vermeldingen die worden gebruikt voor foutafhandeling in een formulier.

Beveiliging

Een verzameling beveiligingsniveaus die de toegang beperken tot het InfoPath-objectmodel en de systeembronnen.

Indienen van gegevens

Een verzameling vooraf gedefinieerde functies waarmee het indienen en terugzenden van formulieren mogelijk wordt gemaakt.

Bedrijfslogica

Een reeks aangepaste uitvoeren van scripts bestanden die programmeercode gebruikt voor de implementatie van specifieke bewerken gedrag, gegevensvalidatie gebeurtenishandlers en beheer van de gegevensstroom bevatten. Bedrijfslogica kan ook toegang tot externe Component Object Model (COM)-onderdelen.

Formulierintegratie

Integratie van andere Microsoft Office-programma's zoals Microsoft Office Excel of Microsoft Office Outlook. Integratie kan ook het gebruik van back-endservers omvatten, zoals Microsoft SQL Server, Microsoft Windows SharePoint Services of XML-webservices.

Naar boven

Declaratieve en programmatische ontwikkeling

Wanneer u formuliersjabloonbestanden wijzigt, kunt u de formuliersjabloon declaratief aanpassen, dat wil zeggen, u opent de bestanden in een standaardteksteditor en wijzigt de elementen, eigenschappen en waarden van de bestanden handmatig. Wanneer u een formuliersjabloon programmatisch wijzigt, schrijft u programmeercode met behulp van een scripttaal of een taal voor beheerde code en met gebruik van het InfoPath-objectmodel en, in sommige gevallen, COM-componenten waarmee het gedrag van een formuliersjabloon verder kan worden uitgebreid en verbeterd.

Op de volgende manieren kunt u een formuliersjabloon declaratief wijzigen:

 • De XML-schemabestanden (.xsd) wijzigen

 • De weergavebestanden (.xsl) die in de ontwerpmodus zijn gemaakt, wijzigen

 • Het formulierdefinitiebestand (.xsf) wijzigen

 • Wijzigen van het XML-sjabloonbestand (.xml)

Op de volgende manieren kunt u een formuliersjabloon programmatisch wijzigen:

 • Logica toevoegen voor het verwerken van de levenscyclus van het formulier

 • Aangepaste gegevensvalidatie toevoegen

 • Aangepaste foutafhandeling toevoegen

 • Indienen van gegevens mogelijk maken

 • Reageren op het samenvoegen of importeren van een formulier

 • Aangepaste taakvensters gebruiken

 • Aangepaste dialoogvensters gebruiken

 • Het onderliggende XML-document openen en wijzigen

 • Het formulierdefinitiebestand (.xsf) openen en wijzigen

 • Externe COM-componenten gebruiken

Zie de InfoPath Developer's Reference die wordt geïnstalleerd met InfoPath en waartoe u toegang krijgt via het Help-menu in de ontwerpmodus, voor gedetailleerde informatie over de programmeeronderdelen in InfoPath en over het aanpassen van een formuliersjabloon op declaratieve of programmatische wijze.

Naar boven

Programmeertalen en -omgevingen

Als andere Microsoft Office-programma's ondersteunt InfoPath verschillende programmeeromgevingen en programming talen waarmee ontwikkelaars kunnen automatiseren en uitbreiden van Office-programma's. Hoewel de meeste Office-programma's Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) als de primaire programmeertaal gebruiken, kunnen in InfoPath twee uitvoeren van scripts talen worden gebruikt, Microsoft JScript en Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) en twee beheerde code talen, Microsoft Visual C# en Microsoft Visual Basic. Bovendien is het programmeren-omgeving die wordt gebruikt bij het schrijven van script in InfoPath de Microsoft Script Editor (MSE), niet de Visual Basic Editor. Ten slotte is de omgeving die is opgenomen voor het schrijven van beheerde code Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA), die kan worden geïnstalleerd als de Microsoft .NET Framework 2.0 en Microsoft Core XML Services 6.0 aanwezig zijn.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×