Inleiding tot het aanpassen van formuliersjablonen met behulp van programmeercode

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Microsoft Office InfoPath biedt een uitgebreide ontwikkelomgeving voor het aanpassen van formuliersjablonen ontwikkelaars. Formuliersjablonen kunnen worden aangepast door programmeercode te schrijven die moet reageren op het formulier en gegevensvalidatie gebeurtenissen, wordt geopend en bewerkt het onderliggende XML-document voor een formulier, implementeert aangepaste gegevens indienen en samenvoegen en toegang heeft tot de externe gegevensbronnen. Het aanpassen van een formuliersjabloon kunt ook gebruikmaakt van wijzigen van een van de sjabloon formulierbestanden om te voldoen aan een specifieke vereiste.

Het is belangrijk is voor meer informatie over een aantal belangrijke concepten die betrekking hebben op in een formuliersjabloon programming. Deze concepten omvatten de InfoPath-programming onderdelen, declaratieve en programma hoeft te programmeren, en ondersteunde talen en omgevingen.

In dit artikel

Onderdelen van de hoeft te programmeren

Declaratieve en programma ontwikkeling

Hoeft te programmeren talen en omgevingen

Onderdelen van de hoeft te programmeren

Programmeren in InfoPath heeft betrekking op een formuliersjabloon aanpassen door te wijzigen van de bronbestanden of door script om te maken van aangepaste functies waarmee de InfoPath- objectmodelte schrijven. De belangrijkste onderdelen van een formuliersjabloon waarbij u gebruikmaakt van programma interactie kan worden weergegeven in de volgende tabel.

Onderdeel

Beschrijving

Objectmodel

Een hiërarchische typebibliotheek bestaat uit de collecties, objecten, eigenschappen, methoden en gebeurtenissen waarmee ontwikkelaars van formuliersjablonen via programmacode wilt besturen verscheidene aspecten van de InfoPath-omgeving en toegang tot het onderliggende XML-document van een formulier bewerken.

Gegevensvalidatie

Een combinatie van XML-schema's, expressies en uitvoeren van scripts die wordt gebruikt om te valideren en als u de gegevens die gebruikers kunnen invoeren in een formulier wilt beperken.

Gebeurtenisafhandeling

Een reeks gebeurtenishandlers die reageren op wijzigingen in het onderliggende XML-document van een formulier, reageren op weergave veranderen, aangepaste formulieren implementeren of reageren op het laden van het onderliggende XML-document van het formulier.

Gebruikersinterface

Een reeks gebruikersinterfaceonderdelen met menu's, werkbalken, knoppen, opdrachtbalken en taakvensters.

Besturingselementen bewerken

Een reeks specifieke InfoPath-besturingselementen voor het beheren van en werken met van een formulier onderliggende XML-document, waaronder verzamelingen, optionele items en velden. Houd er rekening mee dat u niet werken met deze besturingselementen rechtstreeks bewerken, maar liever via van het formulier onderliggende XML-document waarvan de besturingselementen afhankelijk zijn.

Foutafhandeling

Een combinatie van gebeurtenishandlers, objectmodel oproepen en formulier (formulierdefinitie) vermeldingen die worden gebruikt voor foutafhandeling in een formulier.

Beveiliging

Een reeks beveiligingsniveaus die toegang tot de InfoPath object model en systeembronnen beperken.

Indienen van gegevens

Een reeks vooraf gedefinieerde functies die kunnen worden gebruikt voor het implementeren aangepaste posten en indienen functionaliteit voor een formulier.

Bedrijfslogica

Een reeks aangepaste uitvoeren van scripts bestanden die programmeercode gebruikt voor de implementatie van specifieke bewerken gedrag, gegevensvalidatie gebeurtenishandlers en beheer van de gegevensstroom bevatten. Bedrijfslogica kan ook toegang tot externe Component Object Model (COM)-onderdelen.

Formulierintegratie van

Integratie van andere Microsoft Office-programma's zoals Microsoft Office Excel of Microsoft Office Outlook. Integratie mogelijk ook het gebruik van de back-end-servers zoals Microsoft SQL Server, Microsoft Windows SharePoint Services of XML-webservices.

Naar boven

Declaratieve en programma ontwikkeling

Wanneer u de sjabloon formulierbestanden wijzigt, u de formuliersjabloon declaratieve aanpassen, dat wil zeggen, u de bestanden openen in een teksteditor standard en de elementen, kenmerken en waarden van de bestanden handmatig te wijzigen. Wanneer u een formuliersjabloon via programmacode wijzigen, schrijft u programmeercode met behulp van een scripttaal of een taal voor beheerde code, in combinatie met het InfoPath-objectmodel en klikt u in sommige gevallen, COM-onderdelen naar uitbreiden en het gedrag van een formulier verbeteren sjabloon.

Hier volgen enkele van de manieren waarop u een formuliersjabloon declaratieve kunt aanpassen:

 • De XML-schemabestanden (.xsd) wijzigen

 • De weergave (XSL)-bestanden die is gemaakt in ontwerpmodus wijzigen

 • De () formulierdefinitiebestand wijzigen

 • Wijzigen van het XML-sjabloonbestand (.xml)

Hier volgen enkele van de manieren waarop u een formuliersjabloon via een programma kunt aanpassen:

 • Formulier levenscyclus verwerking logica toevoegen

 • Aangepaste gegevensvalidatie toevoegen

 • Aangepaste foutafhandeling toevoegen

 • Indienen van gegevens

 • Reageren op een formulier samenvoegen of importeren

 • Aangepaste taakvensters gebruiken

 • Aangepaste dialoogvensters gebruiken

 • Openen en wijzigen van het onderliggende XML-document van een formulier

 • Openen en wijzigen van de () formulierdefinitiebestand

 • Externe COM-onderdelen gebruiken

Zie de InfoPath Developer's Reference die wordt geïnstalleerd met InfoPath en kan worden geopend in de Help van InfoPath in voor gedetailleerde informatie over de InfoPath programming onderdelen en aanpassen van een formuliersjabloon op declaratieve of via een programma, ontwerpmodus.

Naar boven

Hoeft te programmeren talen en omgevingen

Als andere Microsoft Office-programma's ondersteunt InfoPath verschillende programmeeromgevingen en programming talen waarmee ontwikkelaars kunnen automatiseren en uitbreiden van Office-programma's. Hoewel de meeste Office-programma's Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) als de primaire programmeertaal gebruiken, kunnen in InfoPath twee uitvoeren van scripts talen worden gebruikt, Microsoft JScript en Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) en twee talen voor beheerde code, Microsoft Visual C# en Microsoft Visual Basic. Bovendien is het programmeren-omgeving die wordt gebruikt bij het schrijven van script in InfoPath de Microsoft Script Editor (MSE), niet de Visual Basic Editor. Ten slotte is de omgeving die is opgenomen voor het schrijven van beheerde code Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA), die kan worden geïnstalleerd als de Microsoft .NET Framework 2.0 en Microsoft Core XML Services 6.0 aanwezig zijn.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×