Inleiding tot gebruikersrollen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel

Overzicht van gebruikersrollen

Scenario's voor het gebruik van gebruikersrollen

Maken en gebruikersrollen toewijzen

Overzicht van gebruikersrollen

De gebruikersrol van een is een vooraf gedefinieerde categorie die kan worden toegewezen aan gebruikers op basis van hun functie of andere criteria. Rollen worden meestal gebruikt om aan te bieden aangepaste versies of weergaven, van een formuliersjabloon naar verschillende typen gebruikers. U kunt uw bedrijfsprocessen stroomlijnen en optimaliseren door gebruikersrollen toe te voegen aan uw formulier toevoegt om te bepalen wat gebruikers kunnen zien wanneer ze een formulier dat is gebaseerd op de formuliersjabloon openen verzamelen van gegevens. Stel dat u ontwerpt de formuliersjabloon voor een vergunning aan te vragen-toepassing waarvan de formulieren worden gebruikt door de volgende typen gebruikers:

 • Elektrische aannemers die moeten toepassen voor een vergunning aan te vragen

 • Medewerkers die verifiëren dat de de aannemers toepassingen de benodigde gegevens bevatten

 • Beheerders die beoordelen of de ingediende toestaan dat de aanvraag voor goedkeuring

In plaats van drie formuliersjablonen te ontwerpen voor elk type gebruiker en beheren van de gegevens uit alle die formulieren, kunt u één formuliersjabloon waarvan de formulieren alle gegevens verzamelen en toevoegen van een gebruikersrol voor elk type gebruiker ontwerpen. De gebruikersrol bepaalt welke gegevens worden weergegeven in de aangepaste weergaven die zijn gebaseerd op elk type gebruiker.

Opmerking over de beveiliging: Gebruikersrollen moeten niet worden gebruikt voor het beperken van toegang tot gevoelige gegevens in een formulier. Zelfs als u een formuliersjabloon alleen-lezen te maken of verbergen van bepaalde besturingselementen die zijn gebaseerd op gebruikersrollen, kunnen gebruikers een programma voor tekstbewerking zoals Microsoft Notepad gebruiken om te bekijken of wijzigen van het formuliersjabloonbestand (.xsn) en toegang tot deze gegevens.

Naar boven

Scenario's voor het gebruik van gebruikersrollen

Zijn er veel scenario's waar gebruikersrollen een voordeel voor uw gebruikers zijn. Met gebruikersrollen kunt u bijvoorbeeld:

 • Een unieke weergave voor elke gebruikersrol weergeven    U kunt een formuliersjabloon ontwerpen zodat verschillende weergaven van die formuliersjabloon worden weergegeven, afhankelijk van wie het formulier invult. U kunt bijvoorbeeld een weergave ontwerpen voor elektriciteit aannemers die voor een vergunning aan te vragen, een weergave voor de medewerker die de aanvraag ontvangt en een weergave voor de beheerders die Controleer alle gegevens van de toepast. Elke weergave worden alleen de gegevens die geschikt is voor de rol van elke gebruiker.

 • Een andere sectie voor elke gebruikersrol weergeven    Een formuliersjabloon die verschillende secties, afhankelijk van wie het formulier invult worden weergegeven, kunt u ontwerpen. Een sectie in een formuliersjabloon die alleen voor werknemers geldt rapportage onkostendeclaratie kan bijvoorbeeld worden weergegeven wanneer een werknemer het formulier opent. Een andere sectie die geldt alleen voor beheerders die de onkostendeclaratie wilt goedkeuren kan worden weergegeven wanneer een manager het formulier opent.

 • Gegevensvalidatie voor een veld dat is gebaseerd op de rol van elke gebruiker instellen    U kunt een formuliersjabloon ontwerpen, zodat andere gegevensvalidatie is toegepast op een besturingselement dat is gekoppeld aan een bepaald veld, afhankelijk van de rol van gebruiker van de persoon die het formulier invult. U kunt bijvoorbeeld de maximale onkosten-waarde voor een manager op een limiet instellen en de maximale waarde voor hetzelfde tekstvak hoger instellen voor een beheerder. Als een manager het formulier invult en groter is dan het schuifblok wordt verplaatst, wordt een dialoogvenster wordt weergegeven. Als een beheerder van het formulier invult, wordt een waarde die zouden anders worden geweigerd als een manager is ingevuld van het formulier in het tekstvak geaccepteerd.

 • Formuliergegevens indienen bij een externe gegevensbron die is gebaseerd op elke gebruikersrol    Bijvoorbeeld, kunt u de formuliersjabloon ontwerpen zodat elektrische aannemers die moeten toepassen voor een vergunning aan te vragen kunnen hun ingevulde formulieren alleen bij een webservice verzenden en ontvangen agenten hun formulieren alleen met een SQL-database kunnen indienen. Beheerders kunnen hun formuliergegevens naar een database en klik in een e-mailbericht indienen als de aanvraag is goedgekeurd, of ze hun formuliergegevens bij alleen een database indienen kunnen als de toepassing is geweigerd.

Naar boven

Maken en gebruikersrollen toewijzen

Wanneer u de rol van een nieuwe gebruiker maakt, kunt u gebruikers toewijzen aan deze in de volgende manieren:

 • Door het opgeven van gebruikersnamen uit een Microsoft Active Directory-service (bijvoorbeeld "sales\willem"). Als u wilt opgeven een gebruikersnaam in te voeren in een Active Directory-service, moet de formuliersjabloon zijn gemaakt en gepubliceerd naar een Microsoft Windows-netwerk dat gebruikmaakt van Active Directory.

 • Door het opgeven van groepen uit een Active Directory-service. U kunt bijvoorbeeld een distributielijst voor e-mail met de namen van alle leden van de marketingactiviteit team opgeven. Als u wilt opgeven een groep in een Active Directory-service, moet de formuliersjabloon zijn gemaakt en gepubliceerd naar een Microsoft Windows-netwerk dat gebruikmaakt van Active Directory.

 • Door het opgeven van een waarde die afkomstig zijn uit een veld in het formulier rechtstreeks. Het veld mogelijk gegevens ophalen uit Active Directory of de gebruiker kan gegevens invoeren in een besturingselement die is gekoppeld aan dit veld. Als de formuliersjabloon een tekstvak beheerder bevat , kunt u bijvoorbeeld een bepaalde gebruikersfunctie koppelen aan de veld waaraan het tekstvak is gekoppeld.

Nadat u de rol van een gebruiker hebt toegevoegd, kunt u dit als een van de volgende instellen:

Standaard rol    Gebruikers die niet zijn toegewezen aan een bestaande gebruikersfunctie worden automatisch toegewezen aan de gebruikersrol die is opgegeven als de standaardrol. De standaardrol wordt ook gebruikt voor gebruikers die deel uitmaken van een groep, maar die offline werkt. Rol voor één gebruiker is altijd als standaard instellen.

Initiatiefnemer    Als u toepassen van een bepaalde gebruikersfunctie aan gebruikers die uw formulier voor het eerst opent wilt, kunt u een initiatiefnemer opgeven. U kunt bijvoorbeeld een initiatiefnemer met de naam 'Freelancer"die geldt voor gebruikers met nieuwe vergunning aan te vragen toepassingsformulieren invullen definiëren. Een gebruiker die is toegewezen aan de rol van een andere gebruiker wordt automatisch toegewezen aan de rol Freelancer wanneer hij of zij wordt geopend een aanvraagformulier voor de nieuwe. Echter de volgende keer dat die gebruiker hetzelfde formulier opent, Microsoft Office InfoPath van de persoon toegewezen gebruikersrol gebruikt in plaats van de initiatiefnemersfunctie.

Als u rollen hebt toegewezen aan gebruikers die zijn gebaseerd op een willekeurige combinatie van gebruikersnamen, groepen of waarden uit een veld wanneer een gebruiker een formulier dat is gebaseerd op de formuliersjabloon opent, wordt de rol toewijzen aan die gebruiker met behulp van de volgende volgorde bepaald :

 1. Naam van de gebruiker is een waarde van een veld in de formuliersjabloon.

 2. Naam van de gebruiker is in Active Directory.

 3. De gebruiker is een lid van een Active Directory-groep.

  Opmerking: Als de gebruiker lid van verschillende groepen is en u gebruikersrollen die zijn gebaseerd op een groep toewijst, wordt de lijst met leden van elke groep in de volgorde waarin de groep wordt weergegeven in het dialoogvenster Gebruikersrollen beheren door InfoPath gecontroleerd. Bijvoorbeeld als de gebruiker een lid van de ontvangst agentgroep en de beheerdersgroep is en de beheerdersgroep voordat u de ontvangst agentgroep wordt weergegeven, de gebruiker krijgt de gebruikersrol voor de groep Administrators.

 4. Als geen van de bovenstaande waar zijn, wordt de standaardrol wordt gebruikt.

Nadat u de gebruikersrollen voor de formuliersjabloon definieert, kunt u een regel automatisch schakelen tussen weergaven op basis van de rol van de gebruiker instellen. U kunt bijvoorbeeld maken van een gebruikersrol manager en vervolgens een regel automatisch overschakelen naar de weergave van de manager wanneer een gebruiker die is toegewezen aan de managerrol wordt geopend het formulier te maken. U kunt ook eerst de regel maken en vervolgens de gebruikersfuncties definiëren als onderdeel van het proces van het maken van de regel.

U kunt ook de werking van een besturingselement op basis van een gebruikersrol variëren. Bijvoorbeeld, kunt u een besturingselement voor alleen inschakelen voor een specifieke gebruikersrol, terwijl andere gebruikersrollen de gegevens in het besturingselement kunnen zien, maar deze niet kunnen wijzigen. De mogelijkheid om te beperken die gegevens kunt invoeren in een besturingselement op basis van gebruikersrollen is een manier om ervoor te zorgen dat de gegevens die zijn ingevoerd in een besturingselement afkomstig is van een betrouwbare bron. U kunt bijvoorbeeld een selectievakje goedkeuring hebben in de formuliersjabloon van een vergunning aan te vragen-toepassing die alleen leden van de rol van beheerder gebruiker selecteren kunnen, die aangeeft dat de vergunning is goedgekeurd. Gebruikers die zijn toegewezen aan andere gebruikersrollen, zoals aannemers die de aanvraag indienen, wordt alleen het selectievakje wordt weergegeven, maar niet kunnen selecteren in- of uitschakelen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×