Inleiding tot besturingselementen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Alle Microsoft Office InfoPath-formulieren die gebruikers invullen zijn gebaseerd op een onderliggende formuliersjabloon. De formuliersjabloon bepaalt hoe de resulterende formulier eruitziet en dat werkt.

Bij het invullen van formulieren, opgeven gebruikers gegevens door te typen in tekstvakken, te klikken op items in een lijst met selectievakjes in te schakelen en uitvoeren van andere acties. De grafische gebruikersinterface gebruikersobjecten waarmee gebruikers met werken besturingselementen genoemd. U kunt besturingselementen gegevens of keuzemogelijkheden weergegeven, een actie uitvoeren of de gebruikersinterface van het formulier te gemakkelijker te lezen.

Naast standaardbesturingselementen, zoals tekstvakken en keuzelijsten, bevat InfoPath een aantal nieuwe besturingselementen, zoals herhalende tabellen, keuzegroepen en optionele secties. Deze typen besturingselementen kunnen u een flexibele formuliersjabloon ontwerpen die geschikt is voor uw gebruikers. Bijvoorbeeld in een formuliersjabloon onkosten, kunt u een herhalende tabel toe te staan dat gebruikers om in te voeren zoveel onkosten-items als ze nodig hebben.

Gegevens die gebruikers in een besturingselement invoeren worden opgeslagen in van het formulier gegevensbron. Wanneer u een formuliersjabloon ontwerpen, meestal gebruikt u het taakvenster besturingselementen om in te voegen besturingselementen, hoewel u ook besturingselementen invoegen kunt door velden en groepen van het taakvenster Gegevensbron op het formulier te slepen.

U kunt uiterlijk van een besturingselement, waaronder het lettertype, kleur en uitlijning van tekst in het besturingselement, de standaardwaarde en gegevenstype, van het besturingselement en andere eigenschappen, zoals de scherminfo die wordt weergegeven wanneer een gebruiker de muis aanwijzer op de besturingselement. U kunt ook de werking van een besturingselement, zoals de mogelijkheid om te filteren gegevens of te reageren op regels aanpassen.

Tip: Om de eigenschappen voor een besturingselement weer, dubbelklikt u op het besturingselement op de formuliersjabloon.

In dit artikel

Besturingselementen en de gegevensbron

Manieren om in te voegen besturingselementen in een formuliersjabloon

Verschillende typen besturingselementen

Informatie over compatibiliteit

Een besturingselement verwijderen uit een formuliersjabloon

Besturingselementen en de gegevensbron

Vrijwel alle besturingselementen in een InfoPath-formulier dat is gekoppeld aan of die is gebonden aan de gegevensbron van de formuliersjabloon. De meeste besturingselementen, zoals tekstvakken, selectievakjes en keuzelijsten, zijn afhankelijk van velden in de gegevensbron. Als een besturingselement is niet gekoppeld aan de gegevensbron is of als deze is onjuist worden gegroepeerd, afhankelijk van de gegevens die worden ingevoerd in niet kan dat besturingselement correct worden opgeslagen in het onderliggende (.xml)-formulierbestand.

Als u een InfoPath-formuliersjabloon ontwerpen, u kunt ervoor kiezen de velden in de gegevensbron automatisch gemaakt telkens wanneer die u een besturingselement invoegen of u kunt handmatig elk besturingselement verbinden met een bestaand veld zelf.

In het volgende voorbeeld wordt ingevoegd ontwerper van het formulier een tekstvak Achternaam op de formuliersjabloon. Het tekstvak is gekoppeld aan het veld Achternaam in de gegevensbron van de formuliersjabloon.

Relationship between control on form template and field in data source

Als u een formulier op basis van deze formuliersjabloon voor een invult, wordt er door de gebruiker zijn of haar naam invoert in het tekstvak Achternaam . Die gegevens van worden opgeslagen als Extensible Markup Language (XML), zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

Data entered in the text box is saved as XML

Samen en het type besturingselement en het bijbehorende veld bepalen het type gegevens die gebruikers in het besturingselement typen kunnen, ook hoe gebruikers deze informatie kunnen invoeren. Bijvoorbeeld als u een datumkiezer in de formuliersjabloon die is gekoppeld aan een veld met een datum gegevenstypehebt, kunnen klikt u vervolgens gebruikers alleen datums invoeren in het besturingselement. Als ze andere gegevens invoeren, zoals hun naam of het adres in dat besturingselement willen, wordt een foutbericht voor gegevensvalidatie in InfoPath weergegeven.

Opmerking: Naast de belangrijkste gegevensbron voor de formuliersjabloon, kunt u gegevensverbindingen naar XML-documenten, -databases, webservices, Microsoft Windows SharePoint Services-bibliotheken en lijsten maken. Deze gegevensverbindingen resulteren in secundaire gegevensbronnen die kunnen worden gebruikt voor keuzelijsten en de waarden voor tekstvakken en andere besturingselementen.

Naar boven

Manieren om in te voegen besturingselementen in een formuliersjabloon

Als u een formuliersjabloon ontwerpt, kunt u het taakvenster besturingselementen besturingselementen invoegen. U kunt de formuliersjabloon gegevensbron automatisch maken wanneer u een besturingselement in dat geval een veld of groep wordt automatisch gemaakt in de gegevensbron voor elk besturingselement dat u hebt toegevoegd invoegt. U kunt er ook voor kiezen elk besturingselement aan een bestaand veld of groep in gegevensbron van de formuliersjabloon. Als u deze optie kiest, wordt u gevraagd om te selecteren van een veld of groep uit de gegevensbron wanneer u een besturingselement invoegen.

Tip: Als u wilt schakelen tussen de gegevensbron automatisch maken en binding gebruik de besturingselementen aan een bestaand veld of groep, het selectievakje gegevensbron automatisch maken in het taakvenster besturingselementen .

U kunt ook besturingselementen invoegen door velden en groepen van het taakvenster Gegevensbron naar de formuliersjabloon te slepen. Elke keer dat u een veld of groep naar de formuliersjabloon sleept stelt InfoPath het besturingselement dat het beste overeenkomt met het veld of groep. Als het veld het gegevenstype van een datum is, stelt InfoPath bijvoorbeeld een datumkiezer.

Naar boven

Verschillende typen besturingselementen

Het taakvenster besturingselementen bevat meer dan 30 verschillende besturingselementen die u aan uw formulier toevoegt toevoegen kunt. Deze besturingselementen kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieën:

 • Standaardbesturingselementen

 • Herhalende en optionele besturingselementen

 • Besturingselementen voor bestands- en afbeelding

 • Geavanceerde besturingselementen

 • Aangepaste besturingselementen

De volgende tabellen omschrijving van het doel van elk besturingselement.

Standaardbesturingselementen

Standaardbesturingselementen zijn de besturingselementen die u meestal koppelen verzamelen en informatie weergeven. Deze besturingselementen zijn tekstvakken, keuzelijsten, selectievakjes en knoppen.

Besturingselement

Pictogram

Beschrijving

Tekstvak

Knopafbeelding

De meest gebruikte besturingselement op een formulier. Gebruikers kunnen een willekeurig type onopgemaakte tekst typen in een tekstvak, zoals zinnen, namen, getallen, datums en tijden. Tekstvakken kunnen niet opgemaakte tekst bevatten.

RTF-vak

Knopafbeelding

Een besturingselement dat kan bevatten opgemaakt als tekst, zoals vet en cursief en allerlei lettertypen, tekengrootten en lettertypekleuren. Bovendien kunnen gebruikers afbeeldingen, lijsten en tabellen invoegen in een tekstvak met opmaak.

Vervolgkeuzelijst

knopafbeelding

Een besturingselement waarin gebruikers met een lijst met keuzemogelijkheden in een vak. Een item in de lijst met gebruikers klik op een pijl om de lijst van opties te openen. De opties kunnen afkomstig zijn uit een lijst die u handmatig maken van waarden in de gegevensbron van het formulier, of van de waarden die beschikbaar zijn via een gegevensverbinding met een XML-document, database, webservice, of SharePoint-bibliotheek of lijst.

Keuzelijst met invoervak

knopafbeelding

Een besturingselement waarin gebruikers met een lijst met keuzemogelijkheden in een vak waaruit gebruikers het gewenste item selecteren of typ hun eigen. De opties kunnen afkomstig zijn uit een lijst die u handmatig maken van waarden in de gegevensbron van het formulier, of van de waarden die beschikbaar zijn via een gegevensverbinding met een XML-document, database, webservice, of SharePoint-bibliotheek of lijst.

Lijstvak

Bijschrift 4

Een besturingselement waarin gebruikers met een lijst met keuzemogelijkheden in een vak waaruit gebruikers het gewenste item selecteren. De opties kunnen afkomstig zijn uit een lijst die u handmatig maken van waarden in de gegevensbron van het formulier, of van de waarden die beschikbaar zijn via een gegevensverbinding met een XML-document, database, webservice, of SharePoint-bibliotheek of lijst.

Datumkiezer

Knopafbeelding

Een besturingselement dat een vak waar gebruikers typen kunnen datums en een knop Agenda waarmee gebruikers om te selecteren van een datum bevat.

Selectievakje

Bijschrift 4

Een besturingselement waarmee gebruikers om in te stellen Ja/Nee of waar/onwaar waarden door toevoegen of verwijderen van een vinkje van een vierkant vakje.

Keuzerondje

Bijschrift 4

Een besturingselement waarmee gebruikers selecteren uit een set opties die elkaar uitsluiten. Wanneer een keuzerondje in een groep is geselecteerd, worden de overige keuzerondjes uitgeschakeld. Een groepsvak met keuzerondjes is gebonden aan één veld in de gegevensbron en elk keuzerondje wordt een andere waarde opgeslagen in dat veld.

Knop

Knopafbeelding

Een besturingselement die kan worden gebruikt om in te dienen een formulier of een database, klikt u onder andere query. U kunt ook een knop aan regels of aangepaste code die wordt uitgevoerd wanneer gebruikers op de knop koppelen.

Sectie

Button Image

Een besturingselement dat is een container voor andere besturingselementen. Secties kunnen elk van de besturingselementen in het taakvenster besturingselementen , waaronder andere secties bevatten.

Herhalende en optionele besturingselementen

Herhalende en optionele besturingselementen bevatten besturingselementen, herhalende tabellen, herhalende secties en optionele secties. Deze besturingselementen kunnen gebruikers om in te voegen lijstitems, rijen, record sets en optionele informatie bij het invullen van een formulier.

Besturingselement

Pictogram

Beschrijving

Optionele sectie

Bijschrift 4

Een besturingselement dat is een container voor andere besturingselementen en is handig voor het opnemen van extra informatie die niet nodig is voor alle gebruikers kunnen invullen. Bij het invullen van een formulier met een optionele sectie, kunnen gebruikers kiezen of het optionele sectie in het formulier moet worden opgenomen.

Herhalende sectie

knopafbeelding

Een besturingselement dat is een container voor andere besturingselementen en is handig voor het presenteren van records gebaseerde gegevens, zoals werknemer databaserecords. Bij het invullen van het formulier dat een herhalende sectie bevat, kunnen gebruikers extra exemplaren van de herhalende sectie toevoegen.

Herhalende tabel

Bijschrift 4

Een besturingselement waarin herhalende gegevens worden weergegeven in een tabelstructuur. Elk item wordt weergegeven in een nieuwe rij in de herhalende tabel. Bij het invullen van een formulier, kunnen gebruikers toevoegen of verwijderen van rijen in een herhalende tabel zo nodig. Herhalende tabellen, kan andere besturingselementen bevatten.

Horizontale herhalende tabel

Bijschrift 4

Een besturingselement waarin herhalende gegevens worden weergegeven in een tabelstructuur. Elk item wordt weergegeven in een nieuwe kolom in de herhalende tabel. Als u een formulier invult, kunnen gebruikers toevoegen of verwijderen van kolommen in een herhalende tabel zo nodig. Horizontale herhalende tabellen kunnen andere besturingselementen bevatten.

Hoofd-of detailsectie

Bijschrift 4

Een besturingselement dat eigenlijk bestaat uit een set herhalende besturingselementen die rechtstreeks zijn gerelateerd aan elkaar. De hoofdsectie is altijd een herhalende tabel en de detailsectie kunt werken met een herhalende tabel of een herhalende sectie. Hoofd-of detailsectie besturingselementen help gebruikers efficiënter met grote hoeveelheden gegevens werken. Bijvoorbeeld als de formuliersjabloon werknemer databaserecords worden weergegeven, kunt u opgeven dat slechts een subset van informatie over elke werknemer in de hoofdsectie moet worden weergegeven. Wanneer een gebruiker een record (rij) in de hoofdsectie selecteert, kan de detailsectie vervolgens meer gedetailleerde informatie over de werknemer weergeven.

Lijst met opsommingstekens

Bijschrift 4

Een besturingselement waarmee gebruikers toevoegen of verwijderen met opsommingstekens een lijst met items in de vorm zo nodig. Lijst met opsommingstekens vormen een goede manier om op te nemen eenvoudige tekst wordt herhaald, zoals een lijst met actie-items in een Vergaderagenda formuliersjabloon.

Genummerde lijst

Knopafbeelding

Een besturingselement waarmee gebruikers toevoegen of verwijderen genummerde lijst met items in een formulier zo nodig. Genummerde lijst vormen een goede manier om op te nemen eenvoudige tekst die wordt herhaald en sommige sorteren van order, zoals een lijst met agenda-items in een vergadering formuliersjabloon voor vergaderagenda.

Gewone lijst

Bijschrift 4

Een besturingselement waarmee gebruikers toevoegen of verwijderen van lijstitems in een formulier zo nodig. Gewone lijst vormen een goede manier om op te nemen eenvoudige tekst die wordt herhaald, zoals een lijst met de namen van de deelnemers in een vergadering formuliersjabloon aanvragen.

Een keuzelijst met meervoudige selectie

Bijschrift 4

Een besturingselement waarin de gebruiker met een lijst met opties die worden weergegeven als een overzicht van selectievakjes. Gebruikers zoveel selectievakjes zo nodig kunnen selecteren en zelfs mogelijk aangepaste items, afhankelijk van hoe de formuliersjabloon is ontworpen toevoegen.

Besturingselementen voor bestands- en afbeelding

U kunt de formuliersjabloon ontwerpen, zodat gebruikers bestandsbijlagen of afbeeldingen invoegen kunnen wanneer ze formulieren invullen die zijn gebaseerd op de formuliersjabloon. Bovendien gebruikers die invullen in InfoPath formulieren op een Tablet PC profiteren van een speciale inkt afbeeldingsbesturingselement waarmee ze maken en opslaan van inkttekeningen.

Besturingselement

Pictogram

Beschrijving

Bestandsbijlage

Bijschrift 4

Een besturingselement waarmee gebruikers kunnen bestanden toevoegen aan formulieren. Elke bestandsbijlage kan een bestand worden gekoppeld en u kunt het bestandstype beperken indien nodig. Als uw gebruikers meerdere bestanden toevoegen wilt, kunt u het bijlagebesturingselement bestand in een herhalende besturingselement invoegen.

Afbeelding

Bijschrift 4

Een besturingselement die kan worden opgenomen in een formuliersjabloon als een statische element, zoals een titel of een achtergrond of waarmee gebruikers naar een afbeelding invoegen als onderdeel van het formulier. Afbeeldingsbesturingselementen voor kunnen opslaan van de afbeelding op het formulier zelf of een adres (URL) die naar de locatie van de afbeelding is opgeslagen verwijst.

Inktafbeelding

Bijschrift 4

Een besturingselement waarmee gebruikers met een Tablet-PC inkttekeningen toevoegen aan formulieren, binnen het besturingselement zelf of boven aan een afbeelding of achtergrond.

Geavanceerde besturingselementen

Geavanceerde besturingselementen zijn besturingselementen die mogelijk gebruikt kleiner vaak dan standaardbesturingselementen of alleen in speciale gevallen.

Besturingselement

Pictogram

Beschrijving

Hyperlink

Bijschrift 4

Een besturingselement die kan worden gebruikt om de koppeling naar een URL. Een formuliersjabloon met informatie over een lijst van producten kunt bijvoorbeeld hyperlinks naar productinformatie over webpagina's opnemen. Hyperlinkbesturingselementen voor kunnen verwijzen naar een webserver op een intranet of Internet.

Expressievak

Bijschrift 4

Een besturingselement voor alleen-lezen-tekst. U kunt expressievakken alleen-lezen schermtekst, de waarde van een ander besturingselement op het formulier weergeven of maken van formules op basis van XPath-expressies.

Verticale label

Bijschrift 4

Een alleen-lezen tekstlabel dat wordt weergegeven onder een hoek 90 graden op de formuliersjabloon. Verticale labels worden gebruikt als kolomkoppen in herhalende tabellen.

Schuifbalkgebied

Bijschrift 4

Een besturingselement dat andere besturingselementen bevat, altijd een vaste grootte en schuifbalken bevat, zodat gebruikers schuiven kunnen om informatie te bekijken. Schuifknoppen gebieden zijn met name handig wanneer een sectie van een formulier een groot aantal gegevens bevat en gebruikers niet hoeft alles in één oogopslag zien.

Horizontaal gebied

knopafbeelding

Een besturingselement dat andere besturingselementen bevat en dat kan worden gebruikt om andere besturingselementen naast elkaar op formuliersjabloon.

Keuzegroep

Bijschrift 4

Een besturingselement met twee of meer secties die op zijn beurt andere besturingselementen bevatten. Elke keuzesectie in een keuzegroep fungeert als één optie in een reeks opties die elkaar uitsluiten. Bij het invullen van een formulier, kunnen gebruikers de standaardkeuzesectie kunnen vervangen door een andere keuzesectie. Bijvoorbeeld op een formuliersjabloon taak, kunt u een keuzegroep toe te staan dat gebruikers een telefoonnummer thuis of een zakelijk nummer invoeren voor hun verwijzingen.

Keuzegroep

Bijschrift 4

Een besturingselement waarin u twee of meer secties in een herhalende structuur. Bij het invullen van een formulier, kunnen gebruikers toevoegen, verwijderen of vervangen extra herhalende keuzegroepen, gaat u als nodig. Bijvoorbeeld op een formuliersjabloon voor werknemersgegevens, kunt u een herhalende keuzegroep in zodat gebruikers kunnen meerdere contactpersonen voor noodgevallen invoeren. Voor elke contactpersoon kunt de gebruiker start adresgegevens Werkadres vervangen.

Keuzesectie

Knopafbeelding

Een besturingselement dat andere besturingselementen bevat en dat moet altijd worden weergegeven binnen keuzegroepen of herhalende keuzegroepen. Keuzesecties zijn handig als u meer opties toevoegen aan een bestaande keuzegroep nodig hebt. Als u een keuzesectie ergens anders dan in een keuzegroep invoegt, wordt de keuzesectie in een nieuwe keuzegroep automatisch ingevoegd in InfoPath.

Herhalende recursieve sectie

Knopafbeelding

Een besturingselement dat andere besturingselementen bevat en kan worden ingevoegd in zelf. U kunt herhalende recursieve secties gebruiken om hiërarchische inhoud, zoals een overzicht te maken.

Aangepaste besturingselementen

U kunt de Wizard Aangepaste besturingselementen toevoegen om te maken van aangepaste besturingselementen, zoals Microsoft ActiveX-besturingselementen en sjabloononderdelen, beschikbaar zijn in InfoPath. Een aangepast besturingselement is een die niet is opgenomen in InfoPath al dan niet standaard.

Besturingselement

Beschrijving

Sjabloononderdeel

Een aangepaste reeks besturingselementen die bevat indeling, eigenschapsinstellingen en bepaalde aspecten van besturingselement gedrag, die kunnen worden opgeslagen voor later gebruik in meerdere formuliersjablonen. Na het maken van een sjabloononderdeel, kunt u de Wizard Aangepaste besturingselementen toevoegen aan het importeren van het sjabloononderdeel in ontwerpmodus , zodat u deze in de formuliersjabloon gebruiken kunt gebruiken.

ActiveX-besturingselement

Een besturingselement die geen deel uitmaakt van InfoPath, maar dat kan worden toegevoegd aan het taakvenster besturingselementen . U kunt kiezen uit bestaande ActiveX-besturingselementen die zijn geregistreerd op uw computer of kunt u aangepaste besturingselementen voor het ontwikkelen van uw specifieke zakelijke behoeften. Als u formuliersjablonen voor gebruik in een instelling voor financiële ontwikkelt, kunt u bijvoorbeeld een ActiveX-besturingselement waarmee koersen moet worden weergegeven in een formuliersjabloon ontwikkelen. Nadat u hebt gemaakt of een ActiveX-besturingselement opgezocht, kunt u de Wizard Aangepaste besturingselementen toevoegen aan het importeren van het besturingselement in ontwerpmodus, zodat u deze in de formuliersjabloon gebruiken kunt gebruiken.

Naar boven

Informatie over compatibiliteit

Wanneer u een formuliersjabloon in InfoPath ontwerpt, kunt u een specifieke compatibiliteitsmodus voor het ontwerpen van een browsercompatibele formuliersjabloon. Wanneer een browsercompatibele formuliersjabloon is gepubliceerd naar een server waarop InfoPath Forms Services, en klik vervolgens browsercompatibele, kunnen de formulieren die op basis van de formuliersjabloon worden bekeken in een webbrowser. Wanneer u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt, zijn bepaalde besturingselementen in het taakvenster besturingselementen niet beschikbaar omdat deze niet worden weergegeven in een webbrowser. De volgende besturingselementen worden niet ondersteund in browsercompatibele formuliersjablonen:

 • Keuzelijst met invoervak

 • Keuzelijsten met meerdere keuzemogelijkheden

 • Hoofd-of detailsectie besturingselementen

 • Opsommingstekens, genummerde en gewone lijstbesturingselementen

 • Besturingselementen voor afbeelding en inkt

 • Besturingselementen voor inkt

 • Verticale labels

 • Schuifknoppen regio 's

 • Horizontale gebieden

 • Horizontale herhalende tabellen

 • Keuzegroep, keuzegroep en keuze sectiebesturingselementen

 • Herhalende recursieve secties

 • ActiveX-besturingselementen

U kunt er ook voor kiezen voor het ontwerpen van Microsoft Office InfoPath 2007 formuliersjablonen die compatibel met Microsoft Office InfoPath 2003 zijn. In-compatibel formuliersjablonen, worden keuzelijsten en keuzelijsten met meerdere keuzemogelijkheden niet ondersteund. Als gebruikers de formuliersjabloon in InfoPath 2003 openen, keuzelijsten met invoervak gebruiken weergegeven als vervolgkeuzelijst keuzelijsten en keuzelijsten met meerdere keuzemogelijkheden weergegeven als lijsten met opsommingstekens.

Als u een bepaald deel van een formuliersjabloon die u wilt gebruiken in andere formuliersjablonen hebt, kunt u een sjabloononderdeel ontwerpen. Een typisch sjabloononderdeel bestaat uit besturingselementen en een gegevensbron en kan ook functies zoals gegevensverbindingen, gegevensvalidatie en regels bevatten. In sjabloononderdelen ActiveX-besturingselementen worden niet ondersteund en daarom zijn verborgen in het taakvenster besturingselementen . Bovendien als u een browsercompatibele sjabloononderdeel ontwerpen, hebt u toegang tot minder besturingselementen en -functies dan u zou doen als u het sjabloononderdeel uitsluitend voor gebruik in InfoPath zijn ontwerpen.

Naar boven

Een besturingselement verwijderen uit een formuliersjabloon

Als u wilt een besturingselement verwijderen uit een formuliersjabloon, selecteer het besturingselement en klik vervolgens op DELETE te drukken. Wanneer u een besturingselement verwijdert, blijft het veld dat is gekoppeld aan dat besturingselement in de gegevensbron. Een formulier dat is gebaseerd op dit formuliersjabloon worden echter niet de gegevens die zijn opgeslagen in dit veld weergegeven. Als u wilt de gegevens worden weergegeven, kunt u een besturingselement koppelt aan het veld.

Als u verbinden van een ander besturingselement met het veld wilt, in plaats van verwijderen van het besturingselement, kunt u het besturingselement wijzigen naar een ander type. Dit doet u door met de rechtermuisknop op het besturingselement, op Wijzigente klikken en vervolgens te klikken op een van de opties in het menu. Het menu worden alleen de typen besturingselementen die kunnen worden gekoppeld aan dit type veld weergegeven.

Changing an existing control to a different type

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×