Inleiding op InfoPath Forms Server

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Samenvatting     InfoPath Forms Services is een servertechnologie waarmee mensen kunnen formulieren invullen in een webbrowser. U kunt-formulieren beheren in een centrale locatie, bedrijfsprocessen stroomlijnen en relaties met klanten en partners, leveranciers te verbeteren.

Overzicht van InfoPath Forms Services

Klanten en partners leveranciers gebruiksvriendelijke formulieren hebt bereikt

Formuliergestuurde bedrijfsprocessen stroomlijnen

Formulieren en formuliersjablonen op een centrale locatie beheren

Overzicht van InfoPath Forms Services

Gebruikers niet hoeft te InfoPath hebben geïnstalleerd op hun computer om een browsercompatibele formuliersjabloon in te vullen, noch ze hoeven geen extra van het Web te downloaden. Ze nodig hebben toegang tot een browser, zoals Windows Internet Explorer, Apple Safari of Mozilla Firefox is. InfoPath Forms Services kunt u ook opslaan en beheren van formulieren en formuliersjablonen op een centrale locatie. InfoPath Forms Services is gebaseerd op en Windows SharePoint Services 3.0, waarmee u formuliersjablonen te ontwerpen publiceren naar een gemeenschappelijke locatie binnen een organisatie vereist. Daarnaast kunnen kunnen gebruikers formulieren indienen bij SharePoint-bibliotheken mappen zijn waarin een verzameling bestanden is opgeslagen en waar de bestanden vaak dezelfde sjabloon gebruikt. Het is ook mogelijk om te integreren van formulieren in documentbeheer en levenscyclus taken zoals werkstroom en rights management.

De technologie InfoPath Forms Services is beschikbaar in de Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise ROEP en ook, afzonderlijk in Microsoft Office Forms Server 2007.

Ontwerp

Formuliersjablonen die in een browser kunnen worden ingevuld, worden voor browsers ingeschakelde formuliersjablonen genoemd. Als u dit type formuliersjabloon wilt maken, ontwerpt u een voor browsers compatibele formuliersjabloon in InfoPath, publiceert u deze naar een server waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd en schakelt u de formuliersjabloon in voor gebruik op het web.

In sommige gevallen kunt u de formuliersjabloon inschakelen voor gebruik op het web door in de wizard Publiceren in InfoPath het selectievakje Dit formulier geschikt maken voor invullen met een browser in te schakelen. In andere gevallen moet u de formuliersjabloon naar een gedeelde locatie op uw bedrijfsnetwerk publiceren en vervolgens een serverfarmbeheerder vragen om de formuliersjabloon in te schakelen en op de server beschikbaar te maken.

In de volgende scenario's is goedkeuring van een beheerder vereist:

 • De formuliersjabloon bevat beheerde code.

 • De formuliersjabloon vereist het beveiligingsniveau Volledig vertrouwen, wat betekent dat de bijbehorende formulieren volledige toegang hebben tot de systeembronnen op de computer van de gebruiker, zoals bestanden en instellingen.

 • In de formuliersjabloon wordt gebruikgemaakt van een gegevensverbinding die door een beheerder wordt beheerd.

 • De formuliersjabloon is ontworpen voor weergave op een mobiel apparaat.

Als de goedkeuring van een beheerder is vereist, wordt u in de wizard Publiceren stap voor stap begeleid bij de voorbereiding van de sjabloon voor hand-off bij een beheerder.

Zodra een browsercompatibele formuliersjabloon voor browsers is ingeschakeld, kunnen gebruikers hun browser gebruiken om formulieren in te vullen die op deze formuliersjabloon zijn gebaseerd.

Gebruik

Een formulier invullen in een browser is voor de gebruiker bijna gelijk aan het invullen van een formulier in InfoPath. Besturingselementen zoals herhalende secties, en functies zoals formules en voorwaardelijke opmaak, werken bijvoorbeeld in beide omgevingen op dezelfde manier.

Hoewel het invullen van een formulier in een browser lijkt op het invullen van een formulier in InfoPath, is er toch één belangrijk verschil. In een webbrowser worden de menu's en werkbalken van InfoPath vervangen door een werkbalk boven in het formulier. Op deze werkbalk worden opties weergegeven voor het opslaan, sluiten, afdrukken en bijwerken van het formulier. Deze balk verschijnt ook onder in een formulier, zodat gebruikers in een lang formulier niet naar boven hoeven te schuiven om het formulier te voltooien.

Als u de opties voor het indienen van uw formuliersjabloon inschakelt, zien gebruikers ook de knop Indienen op de werkbalk. Wanneer ze op deze knop klikken, worden de formuliergegevens rechtstreeks verzonden naar de gegevensbron die u tijdens het ontwerpen van de formuliersjabloon hebt opgegeven, zoals een webservice of een SharePoint-lijst. Als uw formuliersjabloon meer dan één weergave heeft, zien gebruikers ook de lijst Weergave op de werkbalk.

Formulier in een browser

1. Gebruikers dienen gegevens bij externe gegevensbronnen in door op de werkbalk op de knop Indienen te klikken.

2. Gebruikers schakelen tussen verschillende weergaven door op de werkbalk op een item in de lijst Weergave te klikken.

Wanneer u uw formuliersjabloon ontwerpt, kunt u in het dialoogvenster Formulieropties de instellingen van de werkbalk aanpassen. U kunt bijvoorbeeld een of meer knoppen verwijderen, of de werkbalk onder in het gebruikersformulier verbergen.

In de volgende gedeelten leert u meer over de voordelen van InfoPath Forms Services.

Naar boven

Gebruiksvriendelijke formulieren voor uw klanten, partners en leveranciers

Wanneer u een formuliersjabloon publiceert naar een server waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd, kunt u deze formuliersjabloon niet alleen op uw bedrijfsintranet distribueren, maar ook op externe websites, zoals extranetsites of bedrijfswebsites. Zo kunt u gegevens verzamelen van uw klanten, partners, leveranciers en anderen die cruciaal zijn voor het succes van uw onderneming. Een grote verzekeringsmaatschappij kan bijvoorbeeld schadeclaims verzamelen en verwerken met één enkele formuliersjabloon die voor browsers is ingeschakeld. Een klant van deze maatschappij kan op de website van de maatschappij het schadeformulier invullen in een browser. Als de klant liever de verzekeringsmaatschappij belt en de claim telefonisch doorgeeft, kan de verzekeringsagent op een intranetsite hetzelfde schadeformulier invullen met InfoPath. Overheidsinstellingen kunnen op dezelfde manier gegevens van burgers verzamelen door op hun website formuliersjablonen te plaatsen die voor browsers zijn ingeschakeld.

Wanneer gebruikers het formulier openen door naar een bibliotheek te navigeren of door een URL voor het formulier in hun browser te typen, kunnen er twee dingen gebeuren:

 • Het formulier wordt geopend in een browser    Als InfoPath niet op de computer van de gebruiker is geïnstalleerd, wordt het formulier in een browser geopend. De gebruiker kan het formulier vervolgens invullen zoals elk ander webformulier.

 • Het formulier wordt geopend in InfoPath    Als InfoPath op de computer van de gebruiker is geïnstalleerd, wordt het formulier in InfoPath geopend. De gebruiker kan het formulier vervolgens invullen zoals elk ander InfoPath-formulier. Gebruikers die het formulier in InfoPath invullen, hebben bovendien het voordeel dat ze alle InfoPath-functies voor het invullen van formulieren kunnen gebruiken, waaronder enkele die niet in browsers beschikbaar zijn.

  Opmerking: Als u dit wenst, kunt u de instellingen van uw formuliersjabloon zodanig aanpassen dat deze altijd in een browser wordt geopend, zelfs als gebruikers InfoPath op hun computer hebben geïnstalleerd. Dit kan nuttig zijn als u wilt dat het invullen van een formulier voor alle gebruikers op dezelfde manier verloopt, of als u niet wilt dat het formulier in InfoPath wordt geopend omdat u wilt voorkomen dat gebruikers de bijbehorende formuliersjabloon in de ontwerpmodus openen of bewerken.

Als gebruikers formulieren invullen op een mobiel apparaat, zoals een PDA (Personal Digital Assistant) of smartphone, kunt u een formuliersjabloon die voor browsers is ingeschakeld zodanig ontwerpen dat deze met een browser op een mobiel apparaat kan worden geopend en ingevuld. Wanneer gebruikers het formulier met een mobiel apparaat openen, wordt het in een vereenvoudigde vorm op het scherm weergegeven.

Formuliergestuurde bedrijfsprocessen stroomlijnen

Formulieren nemen in vele bedrijfsprocessen een centrale plaats in. Als u voor browsers ingeschakelde formuliersjablonen host op een server waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd, dan kunt u de formuliergegevens integreren met bestaande bedrijfsprocessen of -toepassingen. Enkele voorbeelden:

 • Gegevens verzenden naar bestaande business-systemen    Wanneer u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt, kunt u gegevensverbindingen naar webservices of andere externe gegevensbronnen. Hiermee kunt u naar bestaande business-systemen, bedrijfstoepassingen of bedrijfsdatabases verzenden. De afdeling verkoop kunt bijvoorbeeld een formulier waarin de verkoopgegevens klanten en contactpersonen naar een bestaande Customer Relationship Management (CRM)-systeem kan indienen ontwerpen.

 • Gegevens van bestaande bedrijfssystemen opvragen    Het is ook mogelijk query's uit te voeren op gegevens van bestaande bedrijfssystemen, -toepassingen of -databases. Wanneer gebruikers bijvoorbeeld een formulier openen dat op uw formuliersjabloon is gebaseerd, wilt u misschien dat gegevens uit een externe gegevensbron in de naam- en adresvelden van het formulier verschijnen. Zo kunt u van bestaande organisatiegegevens profiteren en het invullen van het formulier vereenvoudigen.

 • Een workflow aan formulieren toevoegen    U kunt een workflow toevoegen aan de formuliersjabloon die in een bibliotheek is opgeslagen. Zo kunt u algemene bedrijfsprocessen op een consistente manier beheren. Een manager kan bijvoorbeeld een workflow toevoegen voor de goedkeuring van een onkostendeclaratie door de personen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Deze kunnen de onkostendeclaratie goed- of afkeuren, de goedkeuring aan een andere persoon toewijzen of om wijzigingen in het formulier vragen. In InfoPath kunnen gebruikers op opdrachten in het menu Bestand klikken als ze aan de workflow willen deelnemen. Op de server wijzen ze de naam van het formulier in de bibliotheek aan, klikken op de pijl die verschijnt en klikken vervolgens op Workflows als ze aan de workflow willen deelnemen.

  de opdracht workflows in het snelmenu

Naar boven

Formulieren en formuliersjablonen op een centrale locatie beheren

U kunt formuliersjablonen en de bijbehorende formulieren opslaan in een centrale bibliotheek op een server waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd. Op die manier kunt u formulieren en formuliersjablonen gemakkelijk terugvinden, delen en beheren.

Dit zijn de belangrijkste voordelen:

 • Formulieren en formuliersjablonen op een centrale locatie opslaan    U kunt een formuliersjabloon koppelen aan een bibliotheek. Dit is een locatie op een SharePoint-site waar u samen met anderen in uw organisatie bestanden kunt maken, verzamelen, bijwerken en beheren. Wanneer gebruikers formulieren invullen die op de formuliersjabloon in deze bibliotheek zijn gebaseerd, verschijnen de ingevulde formulieren samen met belangrijke informatie over de formulieren in de bibliotheek. Afhankelijk van de manier waarop de SharePoint-bibliotheek is ontworpen, kunnen gebruikers formulieren invullen die op uw formuliersjabloon zijn gebaseerd, de gegevens van de ingevulde formulieren naar Microsoft Office Excel exporteren of de gegevens van verschillende formulieren in één formulier samenvoegen. Het volgende voorbeeld toont onkostendeclaraties die in een bibliotheek zijn opgeslagen.

  Onkostendeclaraties in een bibliotheek

 • Formuliersjablonen beheren met behulp van inhoudstypen    Met de wizard Publiceren van InfoPath kunt u een formuliersjabloon publiceren als een site-inhoudstype. Een inhoudstype definieert een formuliersjabloon, een verzameling kolommen, en instellingen voor documentbeheer op de server, zoals workflow- of beleidsinstellingen.

  Door inhoudstypen te maken, kunt u formuliersjablonen en instellingen in een siteverzameling telkens opnieuw gebruiken. Als u vroeger een formuliersjabloon in meerdere SharePoint-bibliotheken wilde gebruiken, moest u voor elke bibliotheek een afzonderlijk exemplaar van de formuliersjabloon maken. Als u de formuliersjabloon wilde bijwerken, moest u de formuliersjabloon op elke locatie wijzigen. Nu kunt u een formuliersjabloon publiceren als een site-inhoudstype. Wanneer u het inhoudstype bijwerkt, wordt uw wijziging automatisch toegepast op alle locaties waar dat inhoudstype wordt gebruikt.

  U kunt één inhoudstype aan verschillende bibliotheken in een siteverzameling toewijzen of meerdere inhoudstypen aan één bibliotheek toewijzen. U kunt bijvoorbeeld een inhoudstype voor statusrapporten toevoegen aan alle bibliotheken die door de verkoopafdeling in uw bedrijf worden gebruikt, zodat elk verkoopteam hetzelfde type informatie verzamelt en aan het management rapporteert. Maar stel nu dat in uw afdeling verschillende formuliersjablonen worden gebruikt voor reisaanvragen, reisrapporten en onkostendeclaraties. U kunt de drie formuliersjablonen in dat geval als site-inhoudstypen publiceren en aan één bibliotheek toevoegen die bestemd is voor de opslag van alle informatie over de reizen van het team. Wanneer een nieuw formulier met behulp van de bibliotheek wordt gemaakt, kan de gebruiker kiezen welke van deze formuliersjablonen gewenst is.

 • Formulieren en formuliersjablonen beheren    Serverfarmbeheerders regelen de toegang van gebruikers tot formuliersjablonen en de distributie van de sjablonen in de organisatie. Zij kunnen bijvoorbeeld bepalen wie formuliersjablonen naar de site kan publiceren, of beslissen hoe formuliersjablonen op de server het best kunnen worden bijgewerkt zonder overlast voor de gebruikers van het formulier.

 • Gegevensverbindingen beheren op een centrale locatie    Als meerdere formuliersjablonen dezelfde gegevensverbindingen, kunt u de instellingen voor die gegevensverbinding opslaan in een gegevensverbindingsbestand in een gegevensverbindingsbibliotheek. Wanneer een gebruiker een formulier dat is verbonden met een gegevensverbindingsbestand opent, wordt de instellingen in dat bestand verbinding maken met de externe gegevensbron vooraf worden gebruikt. Op deze manier kunnen meerdere formuliersjablonen hetzelfde gegevensverbindingsbestand gebruiken, zodat er geen nodig handmatig de dezelfde om gegevensverbinding te maken voor elke formuliersjabloon is. Daarnaast wordt als de locatie of verbinding instellingen voor een externe gegevensbron wijzigen, u niet nodig hebt bij elke formuliersjabloon die gebruikmaakt van de gegevensverbinding. In plaats daarvan u het gegevensverbindingsbestand gewoon één keer bijwerken en alle formuliersjablonen blijven werken zoals verwacht.

Opmerking: In InfoPath kunt u een formuliersjabloon publiceren naar een server waarop InfoPath Forms Services niet wordt uitgevoerd. U kunt uw formuliersjabloon bijvoorbeeld publiceren naar een server waarop Windows SharePoint Services wordt uitgevoerd. In dat scenario kunt u profiteren van een aantal functies die hiervoor zijn vermeld, zoals de mogelijkheid om een formuliersjabloon naar een bibliotheek te publiceren. Als u echter een formuliersjabloon wilt maken die voor browsers is ingeschakeld of als u functies, zoals gegevensverbindingsbibliotheken, wilt gebruiken, moet u uw formuliersjabloon publiceren naar een server waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×