Inleiding op InfoPath Forms Server

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

InfoPath Forms Services is een serverproduct dat als ASP.NET versie 2.0-toepassing op Windows SharePoint Services 3.0 is gebouwd. Hiermee worden gebruikers in staat gesteld Microsoft Office InfoPath 2007-formulieren in te vullen met een webbrowser in plaats van of in aanvulling op het clientprogramma van Office InfoPath 2007. Gebruikers hebben hierdoor verbeterde toegang tot formulieren ten opzichte van vorige versies van Microsoft Office InfoPath. Hiernaast biedt InfoPath Forms Services een centrale locatie voor het opslaan en beheren van formuliersjablonen voor uw organisatie.

Wat wilt u weten?

Grotere toegang tot formuliersjablonen inschakelen

Implementeren en browsercompatibele formuliersjablonen beheren

Toegang tot uw formuliersjablonen verbeteren

Een ontwerper van een formuliersjabloon die Office InfoPath 2007 gebruikt, heeft de mogelijkheid een voor browsers compatibele formuliersjabloon te ontwerpen. Als die formuliersjabloon als een voor browsers geschikte formuliersjabloon is geïmplementeerd op een server waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd, kunnen gebruikers het formulier in een webbrowser invullen. Er hoeft dan geen InfoPath op de computers van de gebruikers te zijn geïnstalleerd. Voor de gebruiker lijkt het invullen van een formulier in een browser op het invullen van een formulier in InfoPath. Zo zijn functies als gegevensvalidatie zodanig ontworpen dat deze in de browser kunnen werken zonder dat hiervoor gegevens van of naar de server hoeven te worden verzonden. Dit betekent dat de resultaten die in bepaalde situaties worden weergegeven, zoals bij meldingen voor gegevensvalidatie, direct zichtbaar zijn. De browser hoeft het formulier namelijk niet telkens opnieuw te laden, wanneer er interactie van de gebruiker is.

Notities: 

 • Sommige formulierbesturingselementen bevatten zogenaamde terugpostinstellingen, waarmee de ontwerper van de formuliersjabloon kan aangeven of informatie van of naar de server moet worden verzonden om gegevens te kunnen weergeven. Met deze instellingen kan latentie aan de prestatie van een formulier worden toegevoegd. Als het bijvoorbeeld voor een terugpostinstelling vereist is om gegevens naar de server te verzenden, kan het extra lang duren om de gegevens op het formulier weer te geven. Als een terugpost in een bepaalde situatie niet nodig is, kan dit de prestatie van een formulier vertragen zonder dat dit voordelen oplevert.

 • Sommige functies en besturingselementen, zoals ActiveX-besturingselementen, worden niet ondersteund in browsercompatibele formuliersjablonen.

Voordat u een browsercompatibele formuliersjabloon implementeert naar een server waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd, moet u het volgende overwegen:

 • Het is afhankelijk van de functies die de ontwerper aan de formuliersjabloon heeft toegevoegd, hoe u een browsercompatibele formuliersjabloon implementeert. Zie de tabel in de volgende sectie voor meer informatie.

 • Een formuliersjabloon die in InfoPath is geopend, kan pas als volledig vertrouwd worden uitgevoerd, als de ontwerper een digitale handtekening aan de formuliersjabloon toevoegt. Als een volledig vertrouwd formulier op de computer van een gebruiker wordt geïnstalleerd, heeft die formuliersjabloon geen digitale handtekening nodig en kan deze met een browser of met InfoPath worden ingevuld.

 • U kunt voor browsers ingeschakelde formuliersjablonen invullen met behulp van sommige mobiele apparaten. De formuliersjabloon moet in dat geval zijn ingeschakeld voor weergave op een mobiel apparaat.

Naar boven

Browsercompatibele formuliersjablonen implementeren en beheren

Alle browsercompatibele formuliersjablonen moeten worden gehost op een server met InfoPath Forms Services. Er zijn twee implementatiemodi voor formuliersjablonen die worden gehost op een server met InfoPath Forms Services: een voor gebruikersformuliersjablonen en een beheerder goedgekeurde sjablonen.

Iedereen die gemachtigd is om bibliotheken en lijsten te maken, kan gebruikersformuliersjablonen implementeren. Een gebruikersformuliersjabloon is een formuliersjabloon die alleen declaratieve functionaliteit bevat, zoals voorwaardelijke opmaak, maar geen beheerde code. Gebruikersformuliersjablonen worden met het beveiligingsniveau Domein uitgevoerd.

Door beheerder goedgekeurde formuliersjablonen zijn formuliersjablonen die beheerde code bevatten, volledig vertrouwen vereist, gebruikt u een gegevensverbinding die door de beheerder worden beheerd, zijn ingeschakeld moet worden weergegeven op een mobiel apparaat of in een siteverzameling moeten worden geïmplementeerd. Een farmbeheerder voert meestal de upload- en verificatie stappen in de implementatie van een beheerder goedgekeurde formuliersjabloon, hoewel ontwerper van een formuliersjabloon ook voor de verificatie taak uit InfoPath uitvoeren kan. De farmbeheerder van een met beheerdersmachtigingen site of beheerder van een siteverzameling kan de activeringsstap uitvoeren. Het proces voor het implementeren van een beheerder goedgekeurde formuliersjabloon is vereist voor de volgende drie stappen uitvoeren:

 1. Verificatie    Tijdens de verificatie wordt informatie over de formuliersjabloon weergegeven, zoals fouten en waarschuwingen. U gebruikt hiervoor een instelling in Centraal beheer of het taakvenster Ontwerpcontrole in Office InfoPath 2007.

 2. Uploaden    Als de formuliersjabloon is geverifieerd, wordt deze door een farmbeheerder geüpload naar de bibliotheek Formuliersjablonen beheren voor de webfarm.

 3. Activeren    Nadat de formuliersjabloon is geüpload, kan deze door een farmbeheerder of beheerder van een siteverzameling naar een siteverzameling worden geactiveerd.

  Opmerking: Een farmbeheerder moet beheerdersmachtigingen voor een siteverzameling hebben om op die siteverzameling een formuliersjabloon te kunnen activeren.

In de volgende tabel worden de twee meest voorkomende implementatiescenario's beschreven en wordt aangegeven welke rol voor elk scenario vereist is.

Type

Scenario

Implementatiebereik

Gebruikersformuliersjabloon

Een eindgebruiker met machtiging voor het maken van bibliotheken en lijsten op een server waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd, implementeert een browsercompatibele formuliersjabloon die declaratieve functionaliteit bevat zoals voorwaardelijke opmaak.

De formuliersjabloon wordt gepubliceerd naar een documentbibliotheek of als inhoudstype. Deze implementatiemethode is het beste voor formuliersjablonen zonder beheerde code en met een beperkt implementatiebereik, zoals formuliersjablonen die bestemd zijn voor medewerkers van één afdeling.

Opmerking: Als een gebruikersformuliersjabloon algemeen beschikbaar moet worden gemaakt, kunt u deze implementeren via hetzelfde proces dat wordt gebruikt voor formuliersjablonen die door een beheerder zijn goedgekeurd.

Formuliersjabloon die door een beheerder is goedgekeurd

Een farmbeheerder implementeert een volledig vertrouwen of voor het domeinvertrouwen browsercompatibele formuliersjabloon die beheerde code bevat, wordt een gegevensverbinding die wordt beheerd door een beheerder, is mobile ingeschakelde of in een siteverzameling moet worden geïmplementeerd gebruikt.

De formuliersjabloon wordt geverifieerd en geüpload door een farmbeheerder en wordt vervolgens geactiveerd naar een formuliersjabloonbibliotheek voor een of meer siteverzamelingen. Bij de activering worden functies in een siteverzameling in- of uitgeschakeld of worden door de beheerder goedgekeurde formuliersjablonen voor gebruik beschikbaar gemaakt. Deze implementatiemethode werkt het beste voor formuliersjablonen die breed moeten worden geïmplementeerd voor medewerkers in een groot aantal afdelingen binnen een organisatie.

Opmerking: Een farmbeheerder moet een door de beheerder goedgekeurde formuliersjabloon controleren en uploaden, maar een beheerder van een siteverzameling kan de formuliersjabloon activeren nadat deze is geüpload.

Notities: 

 • Als u een formuliersjabloon wilt implementeren die beheerde code bevat, maar u niet over de machtiging beschikt om dit te doen, kunt u contact opnemen met een farmbeheerder. Vergeet dan echter niet de formuliersjabloon te publiceren naar een locatie waar de beheerder toegang toe heeft.

 • Wanneer een farmbeheerder een formuliersjabloon implementeert, wordt deze toegevoegd aan een centrale locatie op de server. Iedereen met beheerdersmachtigingen voor een siteverzameling kan de formuliersjabloon activeren naar de eigen siteverzameling. Deze implementatiemethode wordt alleen aanbevolen voor formuliersjablonen die u beschikbaar wilt maken voor een of meer siteverzamelingen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×