Inleiding in inhoudstypen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Inhoudstypen kunnen organisaties organiseren, beheren en inhoud op een consistente manier verwerken in een siteverzameling. Door inhoudstypen te definiëren voor specifieke soorten documenten of producten, een organisatie ervoor zorgen dat elk van deze groepen van inhoud op een consistente manier wordt beheerd.

In dit artikel

Wat is een inhoudstype?

Inhoudstypen gebruiken op siteniveau

Inhoudstypen in lijsten en bibliotheken

Wat is een inhoudstype?

Tijdens een project kunnen er verschillende typen inhoud worden gemaakt, zoals voorstellen, contracten, arbeidsverklaringen en productontwerpspecificaties. Hoewel deze documenten tezamen worden opgeslagen omdat ze allemaal gerelateerd zijn aan hetzelfde project, worden ze op verschillende manieren gemaakt, gebruikt, gedeeld en onderhouden. Het kan handig zijn om verschillende soorten metagegevens voor de verschillende inhoudstypen te verzamelen en te beheren.

Met Windows SharePoint Services 3.0 kunnen organisaties deze verschillende soorten documenten als inhoudstypen instellen. Een inhoudstype is een verzameling instellingen die opnieuw kunnen worden toegepast en waarin de gedeelde kenmerken voor een specifiek type inhoud worden omschreven. In Windows SharePoint Services 3.0 kunt u inhoudstypen definiëren voor ieder type item, zoals documenten, lijstitems of mappen. In een inhoudstype kunt u de volgende elementen opgeven:

  • De kolommen (metagegevens) die u aan de items van dit type wilt toewijzen.

  • De documentsjabloon waarop nieuwe items van dit type moeten worden gebaseerd (alleen documentinhoudstypen).

  • De aangepaste formulieren Nieuw, Bewerken en Weergave die met dit inhoudstype worden gebruikt.

  • De werkstromen die beschikbaar zijn voor de items van dit inhoudstype.

  • De aangepaste oplossingen of functies die aan de items van dit inhoudstype zijn gekoppeld.

Met behulp van inhoudstypen kunnen organisaties de inhoud van allerlei verschillende lijsten en bibliotheken in een siteverzameling op een consistente manier beheren en ordenen. Bovendien kunnen lijsten en bibliotheken meerdere itemtypen of documenttypen bevatten.

Naar boven

Inhoudstypen op siteniveau gebruiken

Inhoudstypen worden hiërarchisch geordend, zodat de kenmerken van een bepaald inhoudstype op een ander inhoudstype kunnen worden overgedragen. U kunt de kenmerken van documentcategorieën in de gehele organisatie gebruiken, en de verschillende teams kunnen deze kenmerken weer aanpassen voor gebruik in hun sites en lijsten.

Inhoudstypen worden in eerste instantie centraal gedefinieerd in de Galerie met site-inhoudstypen van de site. Inhoudstypen die op siteniveau zijn gedefinieerd worden site-inhoudstypen genoemd. Site-inhoudstypen kunnen in alle subsites van de site waarvoor ze zijn gedefinieerd worden gebruikt. Als de site-inhoudstypen bijvoorbeeld zijn gedefinieerd in de Galerie met site-inhoudstypen voor de site op het hoogste niveau in een siteverzameling, kunnen de inhoudstypen in alle lijsten en bibliotheken van alle sites in die siteverzameling worden gebruikt. U kunt site-inhoudstypen ook aan afzonderlijke lijsten of bibliotheken toevoegen en voor gebruik in die lijsten of bibliotheken aanpassen. Als u een site-inhoudstype aan een lijst of bibliotheek toevoegt, wordt het een lijstinhoudstype genoemd. Lijstinhoudstypen zijn een niveau lager dan de site-inhoudstypen waarop zij zijn gebaseerd.

Het overnemen van kenmerken in site-inhoudstypen

Als u een nieuw aangepast site-inhoudstype in de Galerie met site-inhoudstypen voor een site definieert, kiest u om te beginnen een bestaand site-inhoudstype van de bovenliggende site in de Galerie met site-inhoudstypen. Het nieuwe site-inhoudstype neemt dan alle kenmerken van het site-inhoudstype van de bovenliggende site over, zoals de documentsjabloon, de instelling voor alleen-lezen, de werkstromen en de kolommen. Nadat u het nieuwe site-inhoudstype hebt gemaakt, kunt u de kenmerken naar wens aanpassen.

Als u wijzigingen in site-inhoudstypen aanbrengt, kunt u aangeven of deze wijzigingen ook moeten worden toegepast op onderliggende site-inhoudstypen of lijstinhoudstypen die hun kenmerken overnemen van deze site-inhoudstypen. Alleen de kenmerken die de onderliggende site-inhoudstypen en lijstinhoudstypen delen met een bovenliggend site-inhoudstype, worden bijgewerkt. Als u extra kenmerken in het onderliggende site-inhoudstype hebt aangebracht die niet in het bovenliggende site-inhoudstype aanwezig zijn (bijvoorbeeld extra kolommen), worden deze nieuwe kenmerken niet overschreven als het onderliggende site-inhoudstype wordt bijgewerkt. De wijzigingen die u in een onderliggende site-inhoudstype aanbrengt, hebben geen gevolg voor het bovenliggende site-inhoudstype waarop het onderliggende site-inhoudstype is gebaseerd.

Inhoud beheren met site-inhoudstypen

Door site-inhoudstypen te definiëren, bent u ervan verzekerd dat documentcategorieën in de gehele organisatie op een consistente manier worden verwerkt. Stel dat u in uw bedrijf bepaalde metagegevens wilt opnemen in alle klantgerelateerde documenten. Deze metagegevens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een rekeningnummer, een projectnummer en een projectmanager. U kunt ervoor zorgen dat de rekeningnummers en projectnummers aan alle klantgerelateerde documenten worden gekoppeld door het inhoudstype Klantgerelateerd te maken met de vereiste kolommen voor deze metagegevens. Voor alle klantgerelateerde documenttypen in de siteverzameling die kenmerken overnemen uit dit site-inhoudstype, moeten de gebruikers gegevens in deze kolommen invullen. Als u meer metagegevens voor deze klantgerelateerde documenten wilt bijhouden, kunt u nog een vereiste kolom aan het site-inhoudstype Klantgerelateerd toevoegen. Vervolgens kunt u alle onderliggende lijstinhoudstypen bijwerken, zodat de nieuwe kolom aan alle klantgerelateerde documenten wordt toegevoegd.

Naar boven

Inhoudstypen in lijsten en bibliotheken gebruiken

Als u een lijst of bibliotheek gebruikt waarvoor meerdere inhoudstypen kunnen worden gebruikt, kunt u inhoudstypen uit de groep met site-inhoudstypen die beschikbaar zijn voor uw site toevoegen aan deze lijst of bibliotheek.

Als u een inhoudstype aan een lijst of bibliotheek toevoegt, geeft u aan dat dat inhoudstype in die lijst of bibliotheek kan worden gebruikt. Met de opdracht Nieuw in die lijst of bibliotheek kunnen gebruikers nieuwe items van dat inhoudstype maken. Een van de belangrijkste voordelen van inhoudstypen voor lijsten en bibliotheken is dat u het hiermee mogelijk maakt dat één lijst of bibliotheek meerdere inhoudstypen of documenttypen kan bevatten, die allemaal weer unieke metagegevens, een uniek beleid of een unieke werking kunnen hebben.

Het overnemen van kenmerken in lijstinhoudstypen

Als u een site-inhoudstype aan een lijst of bibliotheek toevoegt, wordt dat een onderliggend inhoudstype van het oorspronkelijke inhoudstype. Dit lijstinhoudstype neemt alle kenmerken van het bovenliggende inhoudstype over, zoals de documentsjabloon, de instelling voor alleen-lezen, werkstromen en kolommen. U kunt een lijstinhoudstype verder aanpassen voor de lijst of bibliotheek waaraan het lijstinhoudstype is toegevoegd. Deze aanpassingen worden niet toegepast op het bovenliggende site-inhoudstype. Als het bovenliggende site-inhoudstype wordt bijgewerkt, kunnen deze wijzigingen in het onderliggende inhoudstype worden overgenomen (als de beheerder van de site-inhoudstypen heeft aangegeven dat alle updates in de onderliggende inhoudstypen moeten worden overgenomen). Als de eigenschappen die het onderliggende lijstinhoudstype deelt met het bovenliggende site-inhoudstype voor het lijstinhoudstype zijn gewijzigd, worden deze aanpassingen overschreven als het lijstinhoudstype de wijzigingen van het bovenliggende site-inhoudstype overneemt. Als er in het lijstinhoudstype extra kenmerken zijn aangebracht die niet in het bovenliggende site-inhoudstype voorkomen (bijvoorbeeld extra kolommen), worden deze aanpassingen niet overschreven als het onderliggende lijstinhoudstype de wijzigingen uit het bovenliggende site-inhoudstype overneemt.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×