Inleiding in inhoudstypen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Inhoudstypen kunnen organisaties organiseren, beheren en inhoud op een consistente manier verwerken in een siteverzameling. Door inhoudstypen te definiëren voor specifieke soorten documenten of producten, een organisatie ervoor zorgen dat elk van deze groepen van inhoud op een consistente manier wordt beheerd.

In dit artikel

Wat is een inhoudstype?

Inhoudstypen gebruiken op siteniveau

Inhoudstypen in lijsten en bibliotheken

Wat is een inhoudstype?

Tijdens een project kan een bedrijf verschillende soorten inhoud produceren, zoals voorstellen, juridische contracten, werkoverzichten en productspecificaties. Hoewel deze documenten mogelijk bij elkaar worden opgeslagen omdat ze betrekking hebben op één project, kunnen ze op verschillende manieren worden gemaakt, gebruikt, gedeeld en opgeslagen. Een bedrijf wil mogelijk verschillende soorten metagegevens verzamelen en bijhouden over elk type inhoud.

Met Microsoft Office SharePoint Server 2007 kunnen organisaties deze verschillende sets documenten definiëren als inhoudstypen. Een inhoudstype is een groep herbruikbare instellingen die de gemeenschappelijke eigenschappen van een bepaald type inhoud beschrijven. Inhoudstypen kunnen worden gedefinieerd voor elk itemtype in Office SharePoint Server 2007, met inbegrip van documenten, lijstitems en mappen. Elk inhoudstype kan het volgende specificeren:

  • De kolommen (metagegevens) die u wilt toewijzen aan items van dit type.

  • De documentsjabloon waarop nieuwe items van dit type moeten worden gebaseerd (alleen documentinhoudstypen).

  • De aangepaste formulieren Nieuw, Bewerken en Weergave die met dit inhoudstype worden gebruikt.

  • De werkstromen die beschikbaar zijn voor de items van dit inhoudstype.

  • De aangepaste oplossingen of functies die aan de items van dit inhoudstype zijn gekoppeld.

  • Het informatiebeheerbeleid dat is gekoppeld aan items van dit inhoudstype.

  • Het documentinformatiepaneel dat beschikbaar is in compatibele Microsoft Office-programma's voor items van dit inhoudstype.

  • De documentconversies die beschikbaar zijn voor items van dit inhoudstype (alleen documentinhoudstypen).

Dankzij inhoudstypen beschikken organisaties over een manier om inhoud consistent te beheren en te ordenen in verschillende lijsten en bibliotheken in een siteverzameling. Bovendien maken ze het mogelijk dat één lijst of bibliotheek meerdere itemtypen of documenttypen kan bevatten.

Naar boven

Inhoudstypen op siteniveau gebruiken

Inhoudstypen worden hiërarchisch geordend, zodat de kenmerken van een bepaald inhoudstype op een ander inhoudstype kunnen worden overgedragen. U kunt de kenmerken van documentcategorieën in de gehele organisatie gebruiken, en de verschillende teams kunnen deze kenmerken weer aanpassen voor gebruik in hun sites en lijsten.

Inhoudstypen worden in eerste instantie centraal gedefinieerd in de Galerie met site-inhoudstypen van de site. Inhoudstypen die op siteniveau zijn gedefinieerd worden site-inhoudstypen genoemd. Site-inhoudstypen kunnen in alle subsites van de site waarvoor ze zijn gedefinieerd worden gebruikt. Als de site-inhoudstypen bijvoorbeeld zijn gedefinieerd in de Galerie met site-inhoudstypen voor de site op het hoogste niveau in een siteverzameling, kunnen de inhoudstypen in alle lijsten en bibliotheken van alle sites in die siteverzameling worden gebruikt. U kunt site-inhoudstypen ook aan afzonderlijke lijsten of bibliotheken toevoegen en voor gebruik in die lijsten of bibliotheken aanpassen. Als u een site-inhoudstype aan een lijst of bibliotheek toevoegt, wordt het een lijstinhoudstype genoemd. Lijstinhoudstypen zijn een niveau lager dan de site-inhoudstypen waarop zij zijn gebaseerd.

Het overnemen van kenmerken in site-inhoudstypen

Wanneer u een nieuw aangepast site-inhoudstype definieert in de galerie met site-inhoudstypen voor een site, kiest u eerst een bestaand bovenliggend site-inhoudstype in de galerie met site-inhoudstypen als uitgangspunt. Het nieuwe site-inhoudstype dat u maakt, neemt alle kenmerken van het bovenliggende site-inhoudstype over, zoals documentsjabloon, alleen-lezen instelling, werkstromen en kolommen. Nadat u dit nieuwe site-inhoudstype hebt gemaakt, kunt u wijzigingen aanbrengen in deze kenmerken.

Wanneer u wijzigingen aanbrengt in site-inhoudstypen, kunt u aangeven of u wilt dat deze wijzigingen worden toegepast op eventuele onderliggende site-inhoudstypen of lijstinhoudstypen die hun kenmerken overnemen van deze site-inhoudstypen. Alleen de kenmerken die de onderliggende site-inhoudstypen of lijstinhoudstypen delen met een bovenliggend inhoudstype kunnen worden bijgewerkt. Als een site-inhoudstype is aangepast met aanvullende kenmerken die het bovenliggende site-inhoudstype niet bevat (zoals extra kolommen), worden deze aanpassingen niet overschreven wanneer het onderliggende site-inhoudstype wordt bijgewerkt. Wijzigingen die u aanbrengt in een site-inhoudstype zijn niet van invloed op het bovenliggende site-inhoudstype waarop het site-inhoudstype is gebaseerd.

Hoe site-inhoudstypen het beheer van inhoud ondersteunen

Door site-inhoudstypen te definiëren, zorgt u ervoor dat categorieën documenten consistent worden verwerkt in uw organisatie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat voor alle klantdocumenten in een organisatie een specifieke set metagegevens is vereist, zoals accountnummer, projectnummer en projectmanager. U kunt ervoor zorgen dat accountnummers en projectnummers worden gekoppeld aan alle klantdocumenten in uw organisatie door een site-inhoudstype Klantdocument te maken met vereiste kolommen voor elk van deze metagegevens. Voor alle klantdocumenttypen in de siteverzameling die hun kenmerken overnemen van dit site-inhoudstype moeten gebruikers informatie opgeven voor deze kolommen. Als u aanvullende metagegevens wilt bijhouden over deze klantdocumenten, kunt u een vereiste kolom toevoegen aan het site-inhoudstype Klantdocument. Vervolgens werkt u alle onderliggende lijstinhoudstypen die kenmerken overnemen van dit site-inhoudstype bij, waarbij de nieuwe kolom wordt toegevoegd aan alle klantdocumenten.

Naar boven

Inhoudstypen in lijsten en bibliotheken gebruiken

Als u een lijst of bibliotheek gebruikt waarvoor meerdere inhoudstypen kunnen worden gebruikt, kunt u inhoudstypen uit de groep met site-inhoudstypen die beschikbaar zijn voor uw site toevoegen aan deze lijst of bibliotheek.

Als u een inhoudstype aan een lijst of bibliotheek toevoegt, geeft u aan dat dat inhoudstype in die lijst of bibliotheek kan worden gebruikt. Met de opdracht Nieuw in die lijst of bibliotheek kunnen gebruikers nieuwe items van dat inhoudstype maken. Een van de belangrijkste voordelen van inhoudstypen voor lijsten en bibliotheken is dat u het hiermee mogelijk maakt dat één lijst of bibliotheek meerdere inhoudstypen of documenttypen kan bevatten, die allemaal weer unieke metagegevens, een uniek beleid of een unieke werking kunnen hebben.

Het overnemen van kenmerken in lijstinhoudstypen

Als u een site-inhoudstype aan een lijst of bibliotheek toevoegt, wordt dat een onderliggend inhoudstype van het oorspronkelijke inhoudstype. Dit lijstinhoudstype neemt alle kenmerken van het bovenliggende inhoudstype over, zoals de documentsjabloon, de instelling voor alleen-lezen, werkstromen en kolommen. U kunt een lijstinhoudstype verder aanpassen voor de lijst of bibliotheek waaraan het lijstinhoudstype is toegevoegd. Deze aanpassingen worden niet toegepast op het bovenliggende site-inhoudstype. Als het bovenliggende site-inhoudstype wordt bijgewerkt, kunnen deze wijzigingen in het onderliggende inhoudstype worden overgenomen (als de beheerder van de site-inhoudstypen heeft aangegeven dat alle updates in de onderliggende inhoudstypen moeten worden overgenomen). Als de eigenschappen die het onderliggende lijstinhoudstype deelt met het bovenliggende site-inhoudstype voor het lijstinhoudstype zijn gewijzigd, worden deze aanpassingen overschreven als het lijstinhoudstype de wijzigingen van het bovenliggende site-inhoudstype overneemt. Als er in het lijstinhoudstype extra kenmerken zijn aangebracht die niet in het bovenliggende site-inhoudstype voorkomen (bijvoorbeeld extra kolommen), worden deze aanpassingen niet overschreven als het onderliggende lijstinhoudstype de wijzigingen uit het bovenliggende site-inhoudstype overneemt.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×