Inleiding in InfoPath Forms Services

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Samenvatting     InfoPath Forms Services is een servertechnologie waarmee mensen kunnen formulieren invullen in een webbrowser. U kunt-formulieren beheren in een centrale locatie, bedrijfsprocessen stroomlijnen en relaties met klanten en partners, leveranciers te verbeteren.

Overzicht van InfoPath Forms Services

Klanten en partners leveranciers gebruiksvriendelijke formulieren hebt bereikt

Formuliergestuurde bedrijfsprocessen stroomlijnen

Formulieren en formuliersjablonen op een centrale locatie beheren

Overzicht van InfoPath Forms Services

Gebruikers niet hoeft te InfoPath hebben geïnstalleerd op hun computer om een browsercompatibele formuliersjabloon in te vullen, noch ze hoeven geen extra van het Web te downloaden. Ze nodig hebben toegang tot een browser, zoals Windows Internet Explorer, Apple Safari of Mozilla Firefox is. InfoPath Forms Services kunt u ook opslaan en beheren van formulieren en formuliersjablonen op een centrale locatie. InfoPath Forms Services is gebaseerd op en Windows SharePoint Services 3.0, waarmee u formuliersjablonen te ontwerpen publiceren naar een gemeenschappelijke locatie binnen een organisatie vereist. Daarnaast kunnen kunnen gebruikers formulieren indienen bij SharePoint-bibliotheken mappen zijn waarin een verzameling bestanden is opgeslagen en waar de bestanden vaak dezelfde sjabloon gebruikt. Het is ook mogelijk om te integreren van formulieren in documentbeheer en levenscyclus taken zoals werkstroom en rights management.

De technologie InfoPath Forms Services is beschikbaar in de Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise ROEP en ook, afzonderlijk in Microsoft Office Forms Server 2007.

Het ontwerp

Formuliersjablonen die kunnen worden ingevuld in een browser worden genoemd browsercompatibele formuliersjablonen. Als u dit type formuliersjabloon hebt gemaakt, wilt u ontwerpen een voor browsers compatibele formuliersjabloon in InfoPath, project publiceren naar een server met InfoPath Forms Servicesen instellen voor gebruik op het Web.

In sommige gevallen kunt u de formuliersjabloon voor gebruik op het Web inschakelen door te selecteren het selectievakje dit formulier moeten worden ingevuld met behulp van een browser inschakelen in de Wizard voor het publiceren van InfoPath. In andere gevallen moet u de formuliersjabloon publiceren naar een gedeelde locatie op uw bedrijfsnetwerk en klikt u vervolgens contact op met de beheerder van een server-farm voor hulp bij het inschakelen van de formuliersjabloon en klik op de server beschikbaar te maken.

Goedkeuring beheerder is vereist in de volgende scenario's:

 • De formuliersjabloon bevat beheerde code.

 • De formuliersjabloon is vereist voor het beveiligingsniveau Volledig vertrouwen vereist is, zodat de resulterende formulieren volledige toegang heeft tot de systeembronnen op computers van gebruikers, zoals bestanden en instellingen.

 • De formuliersjabloon wordt gebruikt voor een gegevensverbinding dat wordt beheerd door een beheerder.

 • De formuliersjabloon is ingeschakeld moet worden weergegeven op een mobiel apparaat.

Als beheerder goedkeuring vereist is, de Publishing Wizard begeleidt u door de stappen van de formuliersjabloon voorbereiden voor aflevering met een beheerder.

Nadat een browsercompatibele formuliersjabloon ingeschakeld voor browsers is, kunnen gebruikers hun browser gebruiken om formulieren die zijn gebaseerd op de sjabloon in te vullen.

De gebruikerservaring

De gebruikerservaring van het invullen van een formulier in een browser is vrijwel gelijk aan het invullen van formulieren in InfoPath. Bijvoorbeeld besturingselementen zoals herhalende secties en functies zoals formules en voorwaardelijke opmaak, werken op dezelfde manier in beide omgevingen.

Hoewel het invullen van een formulier in een browser is als het invullen van formulieren in InfoPath, moet u er één belangrijk verschil is. In een webbrowser, zijn de InfoPath-menu's en werkbalken vervangen door een werkbalk aan de bovenkant van het formulier, dat opties weergeven voor het opslaan, sluiten, afdrukken en bijwerken van het formulier. Deze balk wordt ook weergegeven onder aan een formulier, zodat gebruikers niet hoeft te schuiven terug naar het begin van een lang formulier aan hun formulier invullen.

Als u de opties voor indienen voor de formuliersjabloon inschakelt, zien gebruikers ook een knop verzenden op de werkbalk. Wanneer ze op deze knop klikt, wordt de formuliergegevens ingediend rechtstreeks naar de gegevensbron die u hebt opgegeven bij het ontwerpen van de formuliersjabloon, zoals een webservice of SharePoint-lijst. Als de formuliersjabloon meer dan één weergave heeft, zien gebruikers ook een lijst weergeven op de werkbalk.

Formulier in een browser

1. gebruikers geen gegevens naar externe gegevensbronnen verzenden door te klikken op een knop verzenden op de werkbalk.

2. gebruikers schakelen tussen weergaven door te klikken op een item in de lijst weergave op de werkbalk.

Wanneer u de formuliersjabloon ontwerpt, kunt u de instellingen van de werkbalk in het dialoogvenster Formulieropties kunt aanpassen. U kunt bijvoorbeeld een of meer knoppen verwijderen of verbergen van de werkbalk onderaan in het formulier van de gebruiker.

In de volgende secties leert u meer informatie over de voordelen van het gebruik van InfoPath Forms Services.

Naar boven

Klanten en partners leveranciers gebruiksvriendelijke formulieren hebt bereikt

Wanneer u een formuliersjabloon naar een server met InfoPath Forms Services publiceren, kunt u deze distribueren niet alleen op intranet van uw bedrijf, maar ook op externe websites, zoals extranet sites of zakelijke websites. Hiermee kunt u voor het verzamelen van gegevens van klanten, partners, leveranciers en anderen die essentieel voor het succes van uw bedrijf zijn. Een grote onderneming kunt één browsercompatibele formuliersjabloon bijvoorbeeld gebruiken voor het verzamelen en verwerken verzekeringen claims. Een klant kan een browser gebruiken om het claimformulier op de website van het bedrijf te vullen. U kunt ook als de klant de onderneming de claim u belt, kan een verzekeringen agent InfoPath gebruiken om het dezelfde claimformulier op een intranetsite te vullen. Een Bureau overheid kunt gegevens op dezelfde manier verzamelen van burgers door middel van browsercompatibele formuliersjablonen op de website.

Als gebruikers toegang krijgen het formulier tot door naar een bibliotheek te gaan of door een URL voor het formulier in de browser, kunt twee dingen gebeurt:

 • Het formulier geopend in een browser    Als gebruikers geen InfoPath op hun computer hebben geïnstalleerd, wordt het formulier geopend in een browser, waar ze deze invullen kunnen net als een andere webformulier.

 • Het formulier geopend in InfoPath    Als gebruikers InfoPath op hun computer hebben geïnstalleerd, wordt het formulier geopend in InfoPath, waar ze deze invullen kunnen net als andere InfoPath-formulier. Omdat het invullen van het formulier in InfoPath, wordt deze gebruikers het voordeel van het gebruik van de volledige bereik van InfoPath-functies voor het invullen van formulieren, sommige hiervan niet beschikbaar zijn in browserformulieren zijn hebben.

  Opmerking: Deze die u liever, u kunt de instellingen aanpassen voor de formuliersjabloon zodanig dat deze altijd wordt geopend in een browser, zelfs als gebruikers InfoPath geïnstalleerd op hun computer hebben. Dit is handig wanneer u wilt dat het invullen van een formulier naar identiek zijn voor iedereen, of wanneer u niet wilt dat het formulier moet worden geopend in InfoPath, omdat u wilt voorkomen dat gebruikers openen of wijzigen van de onderliggende formuliersjabloon in de ontwerpmodus.

Als gebruikers formulieren op een mobiel apparaat, zoals een persoonlijke digitale assistent (PDA) of een smartphone invullen, kunt u de browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpen zodat deze kan worden geopend en ingevuld met behulp van de browser van een mobiel apparaat. Wanneer gebruikers een mobiel apparaat gebruiken voor toegang tot het formulier, wordt deze geopend op hun scherm in een vereenvoudigde vorm.

Formuliergestuurde bedrijfsprocessen stroomlijnen

Formulieren zijn in het midden van de vele bedrijfsprocessen. Browsercompatibele formuliersjablonen InfoPath Forms Servicesuitgevoerd op een server host, kunt u formuliergegevens integreren met bestaande bedrijfsprocessen of toepassingen. U kunt bijvoorbeeld het volgende doen:

 • Gegevens verzenden naar bestaande business-systemen    Wanneer u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt, kunt u gegevensverbindingen naar webservices of andere externe gegevensbronnen. Hiermee kunt u naar bestaande business-systemen, bedrijfstoepassingen of bedrijfsdatabases verzenden. De afdeling verkoop kunt bijvoorbeeld een formulier waarin de verkoopgegevens klanten en contactpersonen naar een bestaande Customer Relationship Management (CRM)-systeem kan indienen ontwerpen.

 • Querygegevens uit bestaande business-systemen    Het is ook mogelijk query uitvoeren op gegevens in bestaande business-systemen, bedrijfstoepassingen of bedrijfsdatabases. Bijvoorbeeld, wanneer gebruikers een formulier op basis van de formuliersjabloon openen, mogelijk wilt u gegevens uit een externe gegevensbron in de velden naam en het adres in het formulier moet worden weergegeven. Hiermee kunt u profiteren van bestaande gegevens van de organisatie en eenvoudiger invullen van een formulier.

 • De werkstroom toevoegen aan formulieren    U kunt een werkstroom toevoegt aan de formuliersjabloon die is opgeslagen in een bibliotheek. Hiermee kunt u algemene bedrijfsprocessen consistente manier te beheren. Als een manager, kunt u bijvoorbeeld een goedkeuringswerkstroom gebruiken om te leiden van een formulier voor onkostendeclaratie door een lijst van goedkeurders. Goedkeurders kunnen goedkeuren of weigeren van het rapport voor onkostenrapportage, de goedkeuringstaak of wijzigingen in het formulier aanvragen. Klik op opdrachten in het menu bestand deel te nemen aan de werkstroom in InfoPath, gebruikers. Op de server, kunnen ze verwijzen naar de naam van het formulier in de bibliotheek, klik op de pijl die verschijnt en klik vervolgens op werkstromen als u wilt deelnemen in de werkstroom.

  De opdracht Workflows in het snelmenu

Naar boven

Formulieren en formuliersjablonen op een centrale locatie beheren

U kunt uw formuliersjablonen en de bijbehorende formulieren opslaan in een centrale opslagplaats InfoPath Forms Servicesuitgevoerd op een server. Hiermee kunt u gemakkelijk om te zoeken, delen en beheren van formulieren en formuliersjablonen.

Belangrijkste voordelen zijn de mogelijkheid om te:

 • Store-formulieren en formuliersjablonen op een centrale locatie    U kunt een formuliersjabloon koppelen aan een bibliotheek, dat wil een locatie op een SharePoint-site waar u kunt maken zeggen, verzamelen bijwerken en beheren van bestanden met andere personen in uw organisatie. Wanneer gebruikers formulieren invullen op basis van de formuliersjabloon die bibliotheek, de ingevulde formulieren worden weergegeven in de bibliotheek samen met belangrijke informatie uit de formulieren zelf. Afhankelijk van hoe de SharePoint-bibliotheek zodanig is ontworpen, kunnen gebruikers formulieren invullen die zijn gebaseerd op de formuliersjabloon, de gegevens uit ingevulde formulieren exporteren naar Microsoft Office Excel of de gegevens uit meerdere formulieren samenvoegen in één formulier. Het volgende voorbeeld ziet onkostendeclaraties in een bibliotheek.

  Onkostendeclaraties in een bibliotheek

 • Inhoudstypen voor het beheren van formuliersjablonen gebruiken    U kunt de Wizard voor het publiceren van InfoPath gebruiken om een formuliersjabloon als een site inhoudstypete publiceren. Een inhoudstype definieert een formuliersjabloon, een reeks kolommen en instellingen voor documentbeheer op de server, zoals werkstroom of beleidsinstellingen.

  Inhoudstypen maakt, kunt u formuliersjablonen en instellingen over een siteverzamelinghergebruiken. In het verleden, als u wilt gebruiken van een formuliersjabloon in meerdere SharePoint-bibliotheken, moest u twee verschillende exemplaren van de formuliersjabloon, voor elke bibliotheek publiceren. Als u bijwerken van de formuliersjabloon wilt, hebt u de formuliersjabloon op beide locaties gewijzigd. Echter nu u kunt een formuliersjabloon publiceren als een site-inhoudstype. Wanneer u het inhoudstype bijwerkt, wordt uw wijziging wordt automatisch toegepast waar dat inhoudstype wordt gebruikt.

  U kunt één inhoudstype toewijzen aan meerdere bibliotheken in een siteverzameling of meerdere inhoudstypen toewijzen aan één bibliotheek. U kunt bijvoorbeeld een inhoudstype voor statusrapporten toevoegen aan alle bibliotheken die worden gebruikt door de afdeling verkoop in uw bedrijf, zodat elke verkoopteam is verzamelen en rapporteren van hetzelfde type informatie te beheren. U kunt ook Stel dat uw afdeling verschillende formuliersjablonen voor reisaanvraag, reis rapport en onkostendeclaraties gebruikt. U kunt de drie formuliersjablonen als site-inhoudstypen publiceren en deze toevoegen aan één bibliotheek wordt gebruikt voor het team betrekking hebben op reizen informatie op te slaan. Wanneer personen een nieuw formulier in de bibliotheek maakt, kan de gebruiker kiezen welke van deze formuliersjablonen die ze willen gebruiken.

 • Beheren formulieren en formuliersjablonen    Beheerders van de server-farm kunnen bepalen hoe formuliersjablonen worden gebruikt door gebruikers en geïmplementeerd in de hele organisatie. Ze kunnen bijvoorbeeld bepalen wie dit kan formuliersjablonen binnen de site publiceren of bepalen hoe voor het bijwerken van formuliersjablonen op de server met minimale impact naar gebruikers van het formulier.

 • Gegevensverbindingen beheren op een centrale locatie    Als meerdere formuliersjablonen dezelfde gegevensverbindingen, kunt u de instellingen voor die gegevensverbinding opslaan in een gegevensverbindingsbestand in een gegevensverbindingsbibliotheek. Wanneer een gebruiker een formulier dat is verbonden met een gegevensverbindingsbestand opent, wordt de instellingen in dat bestand verbinding maken met de externe gegevensbron vooraf worden gebruikt. Op deze manier kunnen meerdere formuliersjablonen hetzelfde gegevensverbindingsbestand gebruiken, zodat er geen nodig handmatig de dezelfde om gegevensverbinding te maken voor elke formuliersjabloon is. Daarnaast wordt als de locatie of verbinding instellingen voor een externe gegevensbron wijzigen, u niet nodig hebt bij elke formuliersjabloon die gebruikmaakt van de gegevensverbinding. In plaats daarvan u het gegevensverbindingsbestand gewoon één keer bijwerken en alle formuliersjablonen blijven werken zoals verwacht.

Opmerking: In InfoPath, kunt u een formuliersjabloon publiceren naar een server waarop InfoPath Forms Servicesniet wordt uitgevoerd. U kunt bijvoorbeeld de formuliersjabloon publiceren op een Windows SharePoint Services-server. In dit scenario kunt u profiteren van enkele van de functies die worden genoemd in de bovenstaande lijst, zoals de mogelijkheid een formuliersjabloon publiceren naar een bibliotheek. Echter moet als u wilt maken van een browsercompatibele formuliersjabloon, of als u wilt dat het gebruik van functies zoals gegevensverbindingsbibliotheken, klik u de formuliersjabloon publiceren naar een server waarop InfoPath Forms Services.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×