Inleiding in het verzenden en ontvangen van InfoPath-e-mailformulieren met Outlook

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel

Inleiding in InfoPath-e-mailformulieren

Vereisten voor het gebruik van InfoPath e-mailformulieren

Inleiding in InfoPath-e-mailformulieren

Als u Microsoft Office InfoPath-formulieren voor taken, zoals het verzenden van wekelijkse statusrapporten al hebt gebruikt en als u Microsoft Office Outlook 2007 gebruikt voor het beheren van e-mailberichten, e-mailformulieren van InfoPath kunnen helpen u stroomlijnt de processen waarmee u kunt samenwerken en gegevens delen. Dat komt doordat u kunt openen, invullen en verzenden van InfoPath-formulieren vanuit Office Outlook 2007, zonder te hoeven openen van InfoPath. Als u een InfoPath-e-mailformulier ontvangt, kunt u reageren op deze, stuurt u dit door en deze opslaan, net zoals u zou met andere items in Office Outlook 2007 doen.

InfoPath-formulieren en -formuliersjablonen

Met het programma InfoPath kunnen gebruikers op een gestructureerde, maar flexibele manier gegevens verzamelen. Hierbij worden open XML-standaards toegepast. Aangezien InfoPath gebaseerd is op XML-standaards, kunnen de gegevens die via InfoPath-formulieren worden vergaard in de hele organisatie worden gebruikt. De gegevens die in een onkostendeclaratie worden ingevuld, kunnen bijvoorbeeld worden geopend en weergegeven op een webpagina waarop de budgettrends voor een afdeling worden belicht.

Wanneer de formulierontwerper van een een nieuw InfoPath-formulier maakt, hij of zij daadwerkelijk Hiermee maakt u wat een formuliersjabloon wordt genoemd. Een formuliersjabloon definieert de gegevensstructuur, uiterlijk en gedrag van de formulieren die gebruikers invullen. Zie een formuliersjabloon als een blauwdruk, het beginpunt waarmee gebruikers nieuwe formulieren maken die gebruiken en opslag van gegevens op dezelfde manier. Omdat een formuliersjabloon beschikbaar zijn moet voordat u een formulier kan invullen, moeten formuliersjablonen worden geïmplementeerd op een locatie waar deze kunnen worden gebruikt door gebruikers. Formuliersjablonen zijn meestal wordt geïmplementeerd naar locaties op een bedrijfsnetwerk zoals gedeelde mappen, endwebservers of bibliotheken op Windows SharePoint Services 3.0 of Microsoft Windows SharePoint Services 2.0-sites.

Als gebruikers gemachtigd bent voor toegang tot de locatie waar een formuliersjabloon is opgeslagen, kunnen ze een formulier op basis van die sjabloon door InfoPath, een webbrowser, een mobiel apparaat of Office Outlook 2007invullen. Opgeven of een formulier kan worden ingevuld met behulp van InfoPath of een van de andere methoden is afhankelijk van de volgende factoren, inclusief hoe de formuliersjabloon is ontworpen en geïmplementeerd. Bijvoorbeeld om te worden ingevuld in een browser, een formulier moet zijn ontworpen om uit te voeren in een browser en de formuliersjabloon voor het formulier moet worden geïmplementeerd op een server met InfoPath Forms Services.

Met InfoPath-e-mailformulieren kunt u uw eigen gegevens delen of gegevens van andere Office Outlook 2007 gebruikers verzamelen.

Gegevens delen met InfoPath-e-mailformulieren

U kunt e-mailformulieren van InfoPath gebruiken om gegevens te delen. Als u momenteel een wekelijkse status rapportformulier in InfoPath invullen en verzend het voltooide formulier als bijlage bij een e-mailbericht naar uw manager, kunt u bijvoorbeeld Office Outlook 2007 gebruiken om dit proces te stroomlijnen. Open het statusrapport vanaf de gepubliceerde locatie als een InfoPath-e-mailformulier, invullen en verzend de gegevens met behulp van Office Outlook 2007 bij uw manager, zonder te hoeven openen van InfoPath. Bovendien als het formulier is geconfigureerd voor het indienen van gegevens naar een gegevensbron, stuurt het indienen van het formulier met behulp van Outlook de gegevens naar die gegevensbron. Nadat u uw gegevens verzendt, kunt u desgewenst een kopie van het e-mailformulier van InfoPath en de gegevens in de cel in de huidige map opslaan.

Gegevens verzamelen met InfoPath-e-mailformulieren

Met InfoPath-e-mailformulieren kunt u gegevens van anderen verzamelen. Als u bijvoorbeeld als manager wekelijks e-mailberichten naar uw team stuurt om de teamleden eraan te herinneren een onkostendeclaratie in te vullen, kunt u met Office Outlook 2007 het onkostendeclaratie verzenden als een InfoPath-e-mailformulier. Als de leden van uw team bij het indienen van de gegevens uw e-mailadres toevoegen aan het vak Aan in het InfoPath-e-mailformulier, ontvangt u kopieën van hun onkostendeclaraties in uw Postvak IN in Office Outlook 2007. Wanneer u gegevens verzamelt met InfoPath-e-mailformulieren kunt u tevens de gegevens beheren, door de volgende taken uit te voeren:

  • Gegevens op te slaan in mappen    In Office Outlook 2007, kunt u een nieuw type map, met de naam van een InfoPath-formuliermap, voor de opslag van siteverzamelingen gerelateerde Office InfoPath 2007 -formulieren. Bijvoorbeeld als u statusrapporten van uw team verzamelen met behulp van Office Outlook 2007, kunt u opslaan de statusrapporten van het voltooide in een InfoPath-formuliermap in uw postvak in. U kunt er ook voor kiezen om weer te geven van gegevens uit meerdere formulieren in de kolommen in die map. Hiermee kunt u snel groepeert, filteren en sorteren van gegevens uit meerdere formulieren.

    Voordat u gegevens uit een formulier kunt weergeven in een weergave van een InfoPath-formuliermap moet de formuliersjabloon voor dat formulier worden geconfigureerd voor het promoveren van eigenschappen. Door promoveren van eigenschappen kunnen velden in een formulier waarden weergeven in InfoPath-formuliermappen in Office Outlook 2007 of op servers waarop Windows SharePoint Services 3.0 of InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd. Alleen de ontwerper van een formuliersjabloon kan het promoveren van eigenschappen voor een formuliersjabloon inschakelen met InfoPath.

  • Gegevens samenvoegen    U kunt gegevens uit meerdere InfoPath-e-mailformulieren samenvoegen in één formulier. Als u bijvoorbeeld statusrapportformulieren inzamelt bij uw team met Office Outlook 2007, kunt u de gegevens uit de formulieren samenvoegen in één overzichtsformulier voor uw manager.

  • Gegevens exporteren    Als u een gedetailleerde analyse van formuliergegevens wilt uitvoeren, kunt u de gegevens uit de formuliermap in Outlook exporteren naar een Microsoft Office Excel 2007-werkmap. Ook kunt u afzonderlijke InfoPath-e-mailformulieren als XML-bestand exporteren naar uw bureaublad.

Naar boven

Vereisten voor het gebruik van InfoPath-e-mailformulieren

Voor een goed verloop van het gebruik van InfoPath-e-mailformulieren moet u zorgen dat op de computers van u en uw medewerkers de juiste software is geïnstalleerd en geconfigureerd.

Installatievereisten

Als u wilt verzenden of ontvangen van e-mailformulieren van InfoPath in Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office InfoPath 2007 moeten worden geïnstalleerd op uw computer en Office Outlook 2007 moet worden geconfigureerd voor het verzenden en ontvangen van e-mailformulieren van InfoPath. Als u deze programma's geïnstalleerd op uw computer hebt en Office Outlook 2007 is geconfigureerd voor het verzenden van e-mailformulieren van InfoPath, maar hetzelfde niet voor ontvangers van uw e-mailformulieren van InfoPath geldt, worden de formulieren die u verzendt naar de geadresseerden weergegeven als bijlage naar e-mailberichten. De namen van geadresseerden kunnen vervolgens het bijgevoegde formulieren opslaan en openen met InfoPath. Office Outlook 2007 is geconfigureerd voor het verzenden en ontvangen van e-mailformulieren van InfoPath al dan niet standaard. Als u wilt InfoPath-e-mailformulieren in- of uitschakelen in het dialoogvenster Opties in Office Outlook 2007, klikt u op Geavanceerde opties op het tabblad Overige en selecteer of schakel het selectievakje E-mailformulieren van InfoPath inschakelen in de Geavanceerde opties dialoogvenster.

Installatievereisten voor geadresseerden

Als de ontvangers van uw e-mailformulieren van InfoPath geen Microsoft Office Outlook 2007 en Microsoft Office InfoPath 2007 geïnstalleerd en geconfigureerd voor gebruik van InfoPath-e-mailformulieren, ontvangt deze een e-mailbericht met een HTML-weergave van de standaardweergave van het formulier en een InfoPath- formulier wordt gekoppeld aan het e-mailbericht. Als de geadresseerden een eerdere versie van InfoPath geïnstalleerd hebben en het formulier compatibel functies bevat, kunnen ze het bijgevoegde bestand opslaan en deze openen met behulp van de eerdere versie van InfoPath.

Formuliersjabloon-afhankelijkheden

Stel, u wilt dat gebruikers InfoPath-e-mailformulieren invullen en de ingevulde gegevens naar u toe zenden, maar de bijbehorende formuliersjabloon is niet opgeslagen op een gedeelde locatie waartoe uw gebruikers toegang hebben. In dat geval kunt u de formuliersjabloon bij het InfoPath-e-mailformulier bijsluiten door te klikken op de optie Formuliersjabloon bijvoegen in het taakvenster E-mailopties. Het taakvenster verschijnt wanneer u een InfoPath-e-mailformulier doorstuurt of beantwoordt, of wanneer u dat verzendt door te klikken op Indienen op het formulier. U kunt ook een alleen-lezen versie van het formulier verzenden.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×