Inleiding in het taakvenster Ontwerpcontrole

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In Microsoft Office InfoPath 2007, kunt u een formulier ontwerpen die kan worden geopend met behulp van InfoPath of een webbrowser. Als de formuliersjabloon kan worden geopend met behulp van een browser, is er sprake van een browsercompatibele formuliersjabloon. U kunt ook formuliersjablonen ontwerpen die in InfoPath 2003 naast Office InfoPath 2007 werkenof formulieren die zijn gemaakt in Microsoft Office Word of andere programma's naar Office InfoPath 2007 formuliersjablonen converteren.

Wanneer u deze dingen doet, maar kunnen optreden compatibiliteitsproblemen of andere problemen. Bijvoorbeeld bepaalde InfoPath-functies worden niet ondersteund in browsercompatibele formuliersjablonen en dit kan leiden tot problemen tijdens het publicatieproces. Ook enkele Office InfoPath 2007 functies werken niet in InfoPath 2003-formuliersjablonen en enkele Word-functies worden niet ondersteund in InfoPath en worden genegeerd bij het importeren van het Word-formulier.

De snelste manier om deze typen problemen te constateren is door gebruik te maken van het taakvenster Ontwerpcontrole. U kunt vervolgens de problemen corrigeren voordat u uw formuliersjabloon publiceert.

In dit artikel

Het taakvenster Ontwerpcontrole

Het verschil tussen fouten en berichten

Situaties waarin door InfoPath op problemen wordt gecontroleerd

Het taakvenster Ontwerpcontrole

Als u ervoor wilt zorgen dat uw formuliersjabloon naar behoren werkt, wordt u geadviseerd mogelijke problemen in het taakvenster Ontwerpcontrole te bekijken.

In het taakvenster Ontwerpcontrole kunt u het volgende doen:

  • Mogelijke compatibiliteitsproblemen in uw formuliersjabloon zoeken. In sommige gevallen wordt een probleem automatisch door InfoPath gecorrigeerd en ontvangt u daarover een bericht. In andere gevallen moet u een probleem handmatig corrigeren. Als u bijvoorbeeld een browsercompatibele formuliersjabloon wilt publiceren, is het mogelijk dat u een niet-ondersteund besturingselement moet verwijderen of door een ander besturingselement moet vervangen. Als u een browsercompatibele formuliersjabloon publiceert, kunt u desgewenst ook gegevens in het taakvenster Ontwerpcontrole weergeven die door de server worden gegenereerd.

  • De compatibiliteitsinstelling voor de formuliersjabloon wijzigen. Stel dat formulieren die op uw formuliersjabloon zijn gebaseerd, alleen door gebruikers kunnen worden weergegeven en ingevuld die InfoPath op hun computer hebben geïnstalleerd. Als u wilt dat uw formuliersjabloon ook in een webbrowser kan worden gebruikt, klikt u op Compatibiliteitsinstellingen wijzigen in het taakvenster Ontwerpcontrole. Het taakvenster bevat opties waarmee u een browsercompatibele formuliersjabloon kunt maken in plaats van een formuliersjabloon die uitsluitend voor InfoPath geschikt is. Als u de compatibiliteitsinstelling voor een formuliersjabloon wijzigt, worden de fouten en berichten in het taakvenster Ontwerpcontrole aan de nieuwe instellingen aangepast.

Onderdeel van het taakvenster Ontwerpcontrole

1. Uit de tekst boven in het taakvenster blijkt dat de formuliersjabloon compatibel is met zowel Office InfoPath 2007 als een server waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd. Als u deze instelling wilt wijzigen, klikt u op de koppeling Compatibiliteitsinstellingen wijzigen.

2. Er verschijnen fouten in het taakvenster omdat de browsercompatibele formuliersjabloon niet-ondersteunde besturingselementen bevat. Als u de browsercompatibele formuliersjabloon wilt kunnen publiceren, moet u deze besturingselementen verwijderen.

In de volgende situaties wordt door InfoPath automatisch gekeken of er sprake is van problemen:

  • Een formuliersjabloon openen.

  • De compatibiliteitsinstelling voor een formuliersjabloon wijzigen.

  • Een formuliersjabloon opslaan of publiceren.

  • Een Microsoft Office Word-document in InfoPath importeren.

Als u de lijst met fouten en berichten in het taakvenster Ontwerpcontrole wilt bijwerken, klikt u op de knop Vernieuwen in het taakvenster. Deze werkwijze is handig als bezig bent problemen in de formuliersjabloon te corrigeren en u items uit de lijst wilt verwijderen.

Opmerking: Klikken op de knop vernieuwen niet bijgewerkt om berichten die worden weergegeven bij het importeren van een Word-document in InfoPath. Als u importeren berichten verwijderen uit het taakvenster Ontwerpcontrole wilt , moet u het dialoogvenster Bronbestanden (menuExtra ) openen en verwijder vervolgens het bestand ImportErrors.XML. Wanneer u een Word-document in InfoPath importeren, wordt dit bestand wordt automatisch gemaakt. Nadat u het bestand ImportErrors.xml hebt verwijderd, klikt u op vernieuwen in het taakvenster Ontwerpcontrole importeren berichten permanent verwijderen. Het bestand ImportErrors.xml is niet vereist voor de formuliersjabloon goed. In feite vanwege de beveiliging is het verstandig dit bestand verwijderen voordat u uw formuliersjabloon publiceert.

Naar boven

Het verschil tussen fouten en berichten

Tijdens het ontwerpen van een formuliersjabloon worden soms fouten en berichten gegenereerd. Fouten moet u meestal corrigeren om de formuliersjabloon te kunnen publiceren. Op berichten kunt u desgewenst reageren.

The following table describes the difference between errors and messages in the Design Checker task pane.

Icon

Type

Beschrijving

Afbeelding van pictogram voor verborgen dia

Error

The form template will not function correctly. You should fix the errors before you publish the form template.

Afbeelding van pictogram voor verborgen dia

Message

The form template may not function as expected. Messages are less serious than errors. You can choose whether to address the messages before you publish the form template.

Naar boven

Situaties waarin door InfoPath op problemen wordt gecontroleerd

In de volgende tabel vindt u een beschrijving van de verschillende typen problemen die in het taakvenster Ontwerpcontrole kunnen worden weergegeven en de situatie waarin deze problemen zich meestal in een formuliersjabloon voordoen.

Type probleem

Beschrijving

Browsercompatibiliteit

Een Office InfoPath 2007-formuliersjabloon die ontworpen is om met een webbrowser te worden weergegeven en ingevuld, wordt een browsercompatibele formuliersjabloon genoemd. Problemen met browsercompatibiliteit doen zich meestal voor nadat u een gewone formuliersjabloon die alleen voor InfoPath geschikt is, hebt gewijzigd in een browsercompatibele formuliersjabloon. Stel dat gebruikers een formulier voor een verzekeringsclaim in InfoPath invullen en dat u wilt dat ze het formulier in een browser kunnen invullen. U moet dan de compatibiliteitsinstelling voor de formuliersjabloon wijzigen. Als u een dergelijke wijziging aanbrengt, worden er soms fouten of berichten in het taakvenster Ontwerpcontrole gegenereerd. Als de oorspronkelijke formuliersjabloon bijvoorbeeld gebruikersrollen bevat, ziet u na het wijzigen van de compatibiliteitsinstelling een fout in het taakvenster Ontwerpcontrole, omdat gebruikersrollen in browsercompatibele formuliersjablonen niet worden ondersteund.

Opmerking: Als u het selectievakje Controleren op server in het taakvenster Ontwerpcontrole inschakelt, kunt u behalve de fouten en berichten van InfoPath ook fouten en berichten bekijken die worden gegenereerd door een server waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd. Deze fouten en berichten worden onder de kop Browsercompatibiliteit (gecontroleerd op de server) in het taakvenster Ontwerpcontrole weergegeven.

Browseroptimalisatie

Problemen met browseroptimalisatie kunnen zich voordoen als u het selectievakje Controleren op server in het taakvenster Ontwerpcontrole hebt ingeschakeld. Fouten en berichten met betrekking tot optimalisatie worden door de server gegenereerd. Met behulp hiervan kunt u beslissingen nemen waarmee de prestatie van formulieren in de browser wordt verbeterd.

Achterwaartse compatibiliteit

Office InfoPath 2007-formuliersjablonen die ook in InfoPath 2003 kunnen worden gebruikt, worden achterwaarts compatibel genoemd. Problemen met achterwaartse compatibiliteit doen zich voor als u besturingselementen of functies aan een formuliersjabloon toevoegt die niet in InfoPath 2003 werken. De meeste Office InfoPath 2007-formuliersjablonen hoeven niet compatibel met InfoPath 2003 te zijn. Daarom worden fouten en berichten met betrekking tot achterwaartse compatibiliteit in Office InfoPath 2007 in het taakvenster Ontwerpcontrole automatisch verborgen.

Fouten en berichten met betrekking tot achterwaartse compatibiliteit worden alleen standaard weergegeven als u een InfoPath 2003-formuliersjabloon in de ontwerpmodus in Office InfoPath 2007 opent of als u InfoPath 2003-formuliersjabloon selecteert in de lijst Opslaan als in het dialoogvenster Opslaan of Opslaan als. In alle andere gevallen moet u de weergave van fouten en berichten over achterwaartse compatibiliteit in het taakvenster Ontwerpcontrole handmatig activeren. U schakelt daartoe in de categorie Compatibiliteit van het dialoogvenster Formulieropties het selectievakje Rapport over de compatibiliteit met InfoPath 2003 weergeven in.

Importeren

Importproblemen kunnen zich voordoen als u een formulier importeert uit een ander programma, zoals Microsoft Office Word, en door InfoPath wordt geprobeerd functies te importeren die niet worden ondersteund. Soms wordt de niet-ondersteunde functie door InfoPath verwijderd of door een tijdelijke aanduiding voor een afbeelding vervangen. InfoPath ondersteunt bijvoorbeeld geen bladwijzers of tekst met animaties. Deze functies worden dus uit de resulterende formuliersjabloon verwijderd. Ook is het mogelijk dat een functie gedeeltelijk wordt ondersteund. Als u bijvoorbeeld een Word-document importeert, worden alle hyperlinks geconverteerd. Als de hyperlink echter een ander protocol dan HTTP, HTTPS, FILE, FTP of MAILTO gebruikt en de gebruiker op de hyperlink klikt, werkt deze niet.

Opmerking: Met de wizard Importeren kunt u Microsoft Office Excel-werkbladen naar InfoPath-formuliersjablonen converteren. Problemen die met de import van Excel-werkbladen samenhangen, worden echter niet in het taakvenster Ontwerpcontrole weergegeven. Eventuele problemen bij de import van Word-documenten worden wel in het taakvenster vermeld.

Compatibiliteit bij gebruik offline

Offlineproblemen kunnen zich voordoen als u een formuliersjabloon geschikt maakt voor offlinegebruik. Afhankelijk van het ontwerp van de formuliersjabloon hebben offlinegebruikers nog steeds toegang tot gegevens die afkomstig zijn uit query's die op databases en andere gegevensbronnen zijn uitgevoerd, enkele uitzonderingen daargelaten. Deze uitzonderingen worden in het taakvenster Ontwerpcontrole vermeld.

Sjabloononderdeel

Als uw formuliersjabloon een sjabloononderdeel bevat en u een nieuwe versie van het sjabloononderdeel aan het taakvenster Besturingselementen hebt toegevoegd, wordt u er met een waarschuwing in het taakvenster Ontwerpcontrole op gewezen dat er een bijgewerkte versie van het sjabloononderdeel beschikbaar is.

Gegevensbinding

Binden problemen kan optreden bij de relatie tussen een besturingselement op de formuliersjabloon en de bijbehorende veld of groep in de gegevensbron is defect is. Als bindingsproblemen ernstige zijn oorzaak van het besturingselement niet goed in de vorm van de gebruiker, worden ze weergegeven in het taakvenster Ontwerpcontrole . Als de problemen niet minder ernstige, kunt u niet een fout of het bericht in het taakvenster Ontwerpcontrole weergegeven hoewel u een blauwe ziet of rood pictogram in de rechterbovenhoek van het besturingselement op de formuliersjabloon maakt. Meer informatie over het probleem met de rechtermuisknop op het besturingselement en klik vervolgens op Meer Details in het snelmenu.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×