Inleiding in het bijwerken van bestaande formuliersjablonen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Wanneer u een formuliersjabloon die u hebt gewijzigd publiceren, kunt InfoPath zowel de formuliersjabloon (XSN-bestand) en alle bestaande formulieren (XML-bestanden) die zijn gebaseerd op dit formuliersjabloon bijwerken. Standaard vervangen InfoPath automatisch door de oudere versie van de formuliersjabloon de meest recente versie. U kunt kiezen welke methode u liever voor bestaande gebruikersformulieren.

In dit artikel

Hoe formuliersjablonen in InfoPath worden bijgewerkt

Overwegingen bij het bijwerken van voor browsers ingeschakelde formuliersjablonen

Gegevensverlies voorkomen in bestaande gebruikersformulieren

Opties voor het bijwerken van bestaande gebruikersformulieren

Hoe formuliersjablonen in InfoPath worden bijgewerkt

Wanneer gebruikers de eerste keer een formulier openen dat op de formuliersjabloon is gebaseerd, wordt het onderliggende formuliersjabloonbestand op een tijdelijke locatie op hun computer opgeslagen. Deze tijdelijke locatie heet een cache. Deze cachelocatie zorgt er onder meer voor dat gebruikers die offline zijn met een lokale kopie van de formuliersjabloon kunnen werken.

In InfoPath wordt de versie van de formuliersjabloon in de cache bijgewerkt zodra een nieuwe versie beschikbaar komt. Deze update vindt automatisch plaats zodra gebruikers een nieuwe versie van het formulier openen. Als gebruikers toevallig offline werken wanneer u een bijgewerkte formuliersjabloon publiceert, vindt de update plaats de volgende keer dat zij verbinding maken met het netwerk.

Gebruikers merken meestal niet dat de formuliersjabloon wordt bijgewerkt, hoewel u deze instelling kunt wijzigen wanneer u de formuliersjabloon ontwerpt.

Opmerking : A custom installed form template is a form template that is installed on users' computers by means of a Microsoft Windows Installer (MSI) package or other Setup program. With this type of form template, you must manually reinstall the form template on users' computers each time you update it. The installation may happen automatically, through a program such as Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003, through a desktop-to-desktop deployment, or through some kind of installation script.

Naar boven

Overwegingen bij het bijwerken van voor browsers ingeschakelde formuliersjablonen

Alle browsercompatibele formuliersjablonen worden gehost op een server waarop InfoPath Forms Services, dat wil een server-technologie die is gebaseerd op Windows SharePoint Services 3.0 zeggenwordt uitgevoerd. Er zijn twee implementatiemodi voor het hosten van formuliersjablonen InfoPath Forms Servicesuitgevoerd op een server: een voor eindgebruikers implementatie en een voor administratieve implementatie. Wanneer u een browsercompatibele formuliersjabloon bijwerkt, het volgende overwegen:

  • Als u van plan bent een door beheerder goedgekeurde formuliersjabloon bij te werken, moet u de bijgewerkte formuliersjabloon publiceren en vervolgens beschikbaar stellen aan een Windows SharePoint Services 3.0-farmbeheerder zodat deze de formuliersjabloon kan implementeren in een formulierbibliotheek in een siteverzameling. Een siteverzameling is een verzameling websites op een virtuele server die dezelfde instellingen hebben voor eigenaar en sitebeheer. Wanneer een farmbeheerder een bijgewerkte formuliersjabloon implementeert, kan hij of zij de optie selecteren dat het bijwerken 'naast elkaar' moet plaatsvinden, zodat de bijgewerkte versie van het formulier naast de oorspronkelijke versie kan worden uitgevoerd. Met deze bijwerkoptie kunnen gebruikers die bezig zijn met het invullen van een formulier op het moment dat een bijgewerkte versie wordt geïmplementeerd, het invullen van het formulier gewoon afmaken zonder gegevens te verliezen.

  • Als u updates voor een formuliersjabloon publiceert die u zelf hebt geïmplementeerd in een Windows SharePoint Services 3.0-bibliotheek of -lijst, krijgen gebruikers die bezig zijn met het invullen van een formulier dat is gebaseerd op die formuliersjabloon, een foutbericht wanneer zij hun formulier proberen op te slaan of in te dienen. Daarom wilt u gebruikers wellicht op de hoogte stellen van een aankomende update en het formulier offline halen na kantooruren om de updates uit te voeren.

Naar boven

Gegevensverlies voorkomen in bestaande gebruikersformulieren

Als u bijwerken van bestaande formuliersjablonen wilt, kunt u deze wijzigen, opnieuw publiceren en naar gebruikers distribueren. Echter bepaalde typen wijzigingen kunnen verhinderen dat u toegang tot de gegevens in de voltooide formulieren die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke formuliersjabloon.

Als u een wijziging in een formuliersjabloon die kan dit leiden tot gegevensverlies of fouten in formulieren die al zijn ingevuld aanbrengt, wordt een bericht wordt weergegeven. U kunt het bericht wordt vaak weergegeven wanneer u nieuwe verplichte velden aan een formuliersjabloon of toevoegen als u wilt wijzigen of verwijderen van velden of groepen uit de formuliersjabloon.

Foutbericht waarmee ontwerpers worden gewaarschuwd voor potentieel gegevensverlies

Als u dit bericht ziet en op Ja klikt en vervolgens met uw wijzigingen doorgaat, is het mogelijk dat gegevens in bestaande formulieren niet langer toegankelijk zijn na publicatie van het bijgewerkte formuliersjabloon. In bepaalde scenario's kan dit acceptabel zijn. U zult zelf moeten beslissen wat in uw situatie de beste werkwijze is.

Als u wilt dat de reeds verzamelde gebruikersgegevens toegankelijk blijven, dient u zich aan de volgende richtlijnen te houden wanneer u wijzigingen aanbrengt in de oorspronkelijke formuliersjabloon:

  • Wijzig de naam van bestaande velden en groepen niet in de gegevensbron.

  • Verplaats de bestaande velden en groepen niet in de gegevensbron.

  • Verwijder de bestaande velden en groepen niet uit de gegevensbron. U kunt de besturingselementen probleemloos uit de formuliersjabloon verwijderen, zolang u overeenkomende velden of groepen in de gegevensbron maar laat staan.

Naar boven

Opties voor het bijwerken van bestaande gebruikersformulieren

Wanneer u wijzigingen aanbrengt in een bestaande formuliersjabloon, moeten de bestaande formulieren (XML-bestanden) die op die formuliersjabloon zijn gebaseerd wellicht ook worden bijgewerkt zodat ze met de laatste versie van de formuliersjabloon kunnen werken. Hierdoor weet u zeker dat gebruikers probleemloos met hun bestaande formulieren kunnen blijven werken en dat u toegang blijft houden tot de gegevens die in die formulieren worden verzameld. Bij het bijwerken van bestaande formulieren voor gebruikers, kunt u uit drie methoden kiezen:

  • De formulieren automatisch bijwerken    U kunt de bestaande formulieren automatisch laten bijwerken in InfoPath. Dit is de standaardinstelling. In dit geval komen eventuele bestaande formulieren weer overeen met de zojuist bijgewerkte formuliersjabloon. Als u bijvoorbeeld een keuzelijst uit de formuliersjabloon verwijdert en de bijgewerkte formuliersjabloon vervolgens publiceert, wordt de keuzelijst automatisch uit alle bestaande formulieren verwijderd.

  • De formulieren bijwerken met behulp van programmeercode     Ontwerpers met technische ervaring kunnen code schrijven om de gebeurtenis OnVersionUpgrade uit te laten voeren. Deze gebeurtenis vindt plaats wanneer het versienummer van het formulier dat wordt geopend ouder is dan het versienummer van de formuliersjabloon waarop het formulier is gebaseerd. In een onkostendeclaratie bijvoorbeeld, kunt u de gebeurtenishandler OnVersionUpgrade gebruiken om te bepalen of een formulier met een eerder versienummer een veld bevat met de naam EmailAdres en dit veld eventueel aan het formulier toevoegen. De gebeurtenis OnVersionUpgrade is handig voor het aanbrengen van wijzigingen in het XML-schema waarop de formuliersjabloon is gebaseerd.

  • Instellen dat de formulieren niet worden bijgewerkt     U kunt instellen dat de bestaande formulieren niet worden bijgewerkt. Als deze optie is geselecteerd kunnen gebruikers formulieren invullen die zijn gebaseerd op de bijgewerkte formuliersjabloon, maar kunnen zij bestaande formulieren niet openen. Als ze bestaande formulieren wel kunnen openen, kunnen nieuw toegevoegde velden niet worden bewerkt.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×