Inleiding in formuliersjablonen en formulieren

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Wanneer u een formuliersjabloon (XSN-bestand) ontwerpt, maakt u één bestand dat meerdere ondersteunende bestanden bevat. Wanneer uw gebruikers een formulier invullen, vullen ze eigenlijk een formulierbestand (XML-bestand) in dat is gebaseerd op een formuliersjabloon.

In dit artikel

Wat u ontwerpt: de formuliersjabloon

Wat uw gebruikers invullen: het formulier

Onderdelen van een formuliersjabloon

Wat u ontwerpt: de formuliersjabloon

U maakt een formuliersjabloon in de ontwerpmodus. Dit is de ontwerpomgeving van InfoPath. Een formuliersjabloon is een bestand met de extensie .XSN. Het XSN-bestand definieert de gegevensstructuur, de vormgeving en de werking van voltooide formulieren (XML-bestanden).

Een formuliersjabloon en de formulieren die op deze sjabloon zijn gebaseerd

Een formuliersjabloon bepaalt onder andere het volgende:

 • De besturingselementen, labels en instructietekst die worden weergegeven in het formulier.

 • De werking van een besturingselement bij gebruik. U kunt bijvoorbeeld een bepaalde sectie laten verschijnen als de gebruiker een selectievakje inschakelt, en laten verdwijnen als het selectievakje weer wordt uitgeschakeld.

 • Het formulier heeft of als u meer weergaven. Als u een aanvraagformulier ontwerpt, hebben bijvoorbeeld een weergave voor de elektrische Freelancer, een andere weergave voor de ontvanger, en een derde weergave voor de manager die goedkeurt of al dan niet toestaan de toepassing.

 • Hoe en waar de gegevens van een formulier worden opgeslagen. Met behulp van een formuliersjabloon kunnen gebruikers bijvoorbeeld direct of via een webservice gegevens aan een database toevoegen. Of gebruikers kunnen het formulier opslaan in een gedeelde map.

 • De lettertypen, kleuren en andere ontwerpelementen die in het formulier worden gebruikt.

 • De aanpasbaarheid van het formulier door de gebruiker. U kunt bijvoorbeeld toestaan dat een gebruiker extra rijen aan een herhalende tabel, herhalende sectie of optionele sectie kan toevoegen.

 • Het weergeven van een waarschuwing als een gebruiker een fout maakt of een verplicht veld niet invult.

Nadat u het ontwerp van een formuliersjabloon hebt voltooid, stelt u de sjabloon beschikbaar aan uw gebruikers door deze te publiceren als een XSN-bestand.

Tip : Naast het ontwerpen van formuliersjablonen kunt u ook sjabloononderdelen ontwerpen. Dit zijn aangepaste besturingselementen die u in andere formuliersjablonen of Microsoft Office-documenten kunt gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een sjabloononderdeel maken dat velden bevat voor het opslaan van contactgegevens. U kunt dat sjabloononderdeel vervolgens in verschillende andere formuliersjablonen gebruiken. Zie het gedeelte Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over sjabloononderdelen.

Naar boven

Wat een gebruiker invult: het formulier

Een InfoPath-formulier is een XML-bestand met XML-gegevens. Alle InfoPath-formulieren zijn gebaseerd op formuliersjablonen.

De relatie tussen een formuliersjabloon en formulier wordt duidelijk aan de hand van het volgende voorbeeld: u hebt een formuliersjabloon van een statusrapport ontworpen voor gebruik door collega's binnen uw afdeling. Elk statusrapport dat uw collega's invullen, is een formulier. Dit formulier is een XML-bestand met de gegevens (en alleen de gegevens) die zijn ingevoerd op het formulier. Alle andere elementen waaruit het formulier bestaat, worden geleverd door de formuliersjabloon. Dit betekent dat wanneer een gebruiker een formulier opent in InfoPath, dat formulier toegang moet hebben tot de bijbehorende formuliersjabloon om correct te kunnen functioneren. Als gebruikers een formulier zouden openen dat geen toegang heeft tot de formuliersjabloon, zouden ze anders alleen XML-code en gegevens te zien krijgen.

Om een formuliersjabloon en de formulieren die op deze sjabloon zijn gebaseerd aan elkaar te koppelen, worden door InfoPath boven aan elk formulierbestand enkele coderegels geplaatst, de zogenaamde verwerkingsinstructies. De code koppelt het formulierbestand aan de bijbehorende formuliersjabloon.

Naar boven

Onderdelen van een formuliersjabloon

Een formuliersjabloon is één bestand met meerdere ondersteunende formulierbestanden of bronbestanden, zoals bestanden die bepalen hoe besturingselementen in de formuliersjabloon worden weergegeven, bestanden met afbeeldingen die in de formuliersjabloon worden weergegeven en programmabestanden, die aangepast gedrag in de formuliersjabloon mogelijk maken. Gezamenlijk worden deze bestanden 'formulierbestanden' genoemd. Wanneer u een formuliersjabloon ontwerpt, kunt u met de bestanden waaruit de formuliersjabloon bestaat werken door ze uit te pakken en ze in een map op te slaan.

Ondersteunende bestanden die samen een formuliersjabloonbestand (.XSN) vormen

De ondersteunende bestanden die samen een formuliersjabloon kunnen een of meer XML-schema bestanden, bevatten een XSL-transformatie (XSLT)-bestand voor elke weergave in de formuliersjabloon, een XML-bestand voor de gegevens die standaard wordt weergegeven als gebruikers eerst een formulier dat is gebaseerd openen op formuliersjabloon, scriptbestanden of beheerde code stroombaan en een formulierdefinitiebestand, Manifest.xsf wordt genoemd.

U kunt de volgende procedure voor het bekijken van de bronbestanden voor een formuliersjabloon volgen om vertrouwd te raken met de bestanden die samen een formuliersjabloon vormen.

De formulierbestanden voor een formuliersjabloon bekijken

 1. Maak een nieuwe, lege formuliersjabloon.

 2. Klik op Opslaan als bronbestanden in het menu Bestand.

 3. Selecteer een bestaande map waarin u de formulierbestanden wilt opslaan of maak een nieuwe map in het dialoogvenster Map selecteren en klik vervolgens op OK.

  Er wordt automatisch een kopie van uw formuliersjabloon als een set formulierbestanden in de map opgeslagen.

 4. Blader in Windows Verkenner naar de map waarin de bestanden zich bevinden.

In de volgende tabel worden de ondersteunende bestanden van een formuliersjabloon beschreven. Deze bestanden maken altijd deel uit van een formuliersjabloon.

Bestandstype

Bestandsnaamextensie

Beschrijving

Formulierdefinitiebestand

.XSF

Het bestand met informatie over hoe de formuliersjabloon is samengesteld, inclusief de XML-schema's die worden gebruikt en de bronbestanden die het bevat. Dit bestand wordt automatisch door InfoPath gegenereerd wanneer u een nieuwe formuliersjabloon ontwerpt. Tijdens het ontwerpen en wijzigen van de formuliersjabloon wordt het bestand automatisch bijgewerkt met uw wijzigingen.

XML-schema

.XSD

Het bestand of de bestanden die bevatten en de gegevens in een formuliersjabloon valideren. De inhoud van XML-Schema-bestanden, de elementen, kenmerken en dergelijke, worden aangegeven met groepen en velden in het taakvenster Gegevensbron . Elke gegevensbron die is gekoppeld aan een formuliersjabloon, met inbegrip van de belangrijkste gegevensbron, heeft een bijbehorende .xsd-bestand.

Weergave

.XSL

De XSLT-bestanden (XSL Transformation) die worden gebruikt om de weergegeven gegevens uit het formulier dat uw gebruikers invullen weer te geven, te bekijken en om te zetten in HTML. Wanneer u met de verschillende weergaven van een formuliersjabloon werkt, ziet u verschillende HTML-weergaven van de gegevens die in het formulier staan.

XML-sjabloon

.XML

Het bestand dat de gegevens bevat die u standaard in bepaalde besturingselementen wilt weergeven. De gebruiker ziet deze gegevens wanneer een formulier voor het eerst wordt geopend. De gegevens verdwijnen als de gebruiker waarden selecteert in de besturingselementen.

Naast de bestanden in voorgaande tabel kan een formuliersjabloon ook een of meer van de bestanden in de volgende tabel bevatten, afhankelijk van het ontwerp van de formuliersjabloon.

Bestandstype

Bestandsnaamextensie

Beschrijving

Presentatie

.HTM, .GIF, .BMP, enz.

De bestanden die worden gebruikt voor het weergeven van aangepaste taakvensters of afbeeldingen in de formuliersjabloon.

Bedrijfslogica

.JS, .VBS

De bestanden die scripts voor de uitvoering van specifieke formuliergedrag bevatten. Deze scriptbestanden zijn Microsoft JScript of Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript)-bestanden.

Binair

.DLL, .EXE, .CAB, enz.

De externe bestanden met programmacode en aanvullende bedrijfslogica. Als u bijvoorbeeld een aangepast besturingselementmaakt voor de formuliersjabloon, hebt u wellicht een installatieprogramma nodig om dat besturingselement automatisch te installeren en registreren op de computers van de gebruikers. Binaire bestanden worden niet gemaakt in InfoPath, maar in programma's zoals Microsoft Visual Studio .NET.

De formulierbestanden worden automatisch bijgewerkt als u wijzigingen aanbrengt in de formuliersjabloon. Als u echter ervaring hebt met XML of als u een geavanceerde formulierontwerper bent, kunt u de afzonderlijke formulierbestanden handmatig uitpakken en aanpassen. In de volgende situaties wilt u een set formulierbestanden mogelijk handmatig wijzigen:

 • U wilt het XML-schema van de formuliersjabloon (XSD-bestand) opnieuw gebruiken in een ander Microsoft Office-programma. U kunt het XSD-bestand van InfoPath dan toevoegen aan de schemabibliotheek Microsoft Office Word 2007. U kunt vervolgens elementen uit het XSD-bestand aan de inhoud van een document koppelen.

 • U wilt een werkbalk maken in de formuliersjabloon die naast de standaardopdrachten van InfoPath ook aangepaste opdrachten bevat. U moet hiervoor het bestand met de formulierdefinitie voor de formuliersjabloon (XSF-bestand) bewerken.

 • U wilt verbeteringen aan de opmaak van de formuliersjabloon toevoegen die niet beschikbaar zijn in InfoPath, zoals een achtergrondafbeelding (GIF-bestand) voor een knop. U moet hiervoor het XML-transformatie-bestand (XSL-bestand) van het formulier bewerken.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×