Inleiding in digitale handtekeningen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel

Wat is een digitale handtekening?

Compatibiliteit

Het gebruik van digitale handtekeningen in InfoPath

Wat is een digitale handtekening?

Een digitale handtekening heeft dezelfde functie als een handtekening op papier. Een digitale handtekening wordt gebruikt voor het verifiëren van digitale informatie, zoals formuliersjablonen, e-mailberichten en documenten, met behulp van computercryptografie. Digitale handtekeningen bieden de volgende zekerheid:

 • Legitimatie    De digitale handtekening helpt te waarborgen dat de ondergetekende is wie hij of zij zegt te zijn.

 • Integriteit    De digitale handtekening helpt te waarborgen dat de inhoud niet is gewijzigd sinds de digitale ondertekening.

 • Desavoueren voorkomen    De digitale handtekening helpt het ondertekende materiaal terug te voeren op alle partijen. 'Desavoueren' is wanneer een ondergetekende betrokkenheid bij het ondertekende materiaal ontkent.

Om deze waarborgen af te geven omtrent een formuliersjabloon moet u de formuliersjabloon digitaal ondertekenen. U kunt tevens digitale handtekeningen instellen voor de formuliersjabloon, zodat gebruikers dezelfde waarborgen kunnen afgeven omtrent de door hen ingevulde formulieren. In beide gevallen moet aan de volgende vereisten worden voldaan voor de ondertekening van een formulier of formuliersjabloon:

 • De digitale handtekening moet geldig zijn.

 • Het aan de digitale handtekening gekoppelde certificaat moet geldig zijn (niet vervallen).

 • De ondertekenende persoon of organisatie, ook wel uitgever genoemd, is vertrouwd.

 • Het certificaat dat is gekoppeld aan de digitale handtekening is aan de uitgever uitgegeven door een vertrouwde certificeringsinstantie (CA).

Naar boven

Compatibiliteit

Wanneer u een formuliersjabloon maakt, kunt u digitale handtekeningen inschakelen zodat gebruikers deze aan het gehele formulier of voor specifieke onderdelen van het formulier toevoegen kunnen. In Microsoft Office InfoPath 2007kunt u ook een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpen. Een browsercompatibele formuliersjabloon is een formuliersjabloon die is gemaakt in InfoPath met behulp van een bepaalde compatibiliteitsmodus. Een browsercompatibele formuliersjabloon kunt worden browsercompatibele wanneer deze wordt gepubliceerd naar een InfoPath Forms Services-server. U kunt alleen digitale handtekeningen wordt toegevoegd aan specifieke onderdelen van de formulieren die gebruikers invullen in browsercompatibele formuliersjablonen inschakelen. Wanneer u digitale handtekeningen voor delen van het formulier inschakelt, wordt de handtekeningen gelden alleen voor de gegevens in die specifieke onderdelen van het formulier.

Naar boven

Het gebruik van digitale handtekeningen in InfoPath

Bij het ontwerpen van een formuliersjabloon kunt u instellen of gebruikers een digitale handtekening kunnen toevoegen na het invullen van een formulier op basis van de formuliersjabloon. Ook kunt u opgeven of gebruikers het formulier als geheel kunnen ondertekenen of slechts een deel van het formulier. Als u inschakelt dat digitale handtekeningen kunnen worden toegevoegd aan een gedeelte van het formulier, moet u vaststellen welke gegevens op het formulier kunnen worden ondertekend. Vervolgens kunt u die gegevens koppelen aan een sectie die u toevoegt aan de formuliersjabloon. Wanneer een formulier eenmaal is ondertekend, kan het ondertekende formulier of gedeelte van het formulier niet worden gewijzigd zonder dat hierdoor de handtekening ongeldig wordt.

Bij het ontwerpen van een formuliersjabloon kunt u ook opgeven of het gebruikers is toegestaan om meerdere digitale handtekeningen toe te voegen aan een formulier en of het gaat om medeondertekening (in welk geval elke handtekening onafhankelijk is van de andere handtekeningen) of controlehandtekeningen (in welk geval elke handtekening het formulier ondertekent alsmede de voorgaande handtekeningen).

Opmerking: Als een formuliersjabloon is ontworpen op basis van een XML-Schema, kunt u digitale handtekeningen voor de formuliersjabloon inschakelen alleen als het XML-Schema heeft een knooppunt dat in het XML-World Wide Web Consortium (W3C) digitale handtekening naamruimte.

Naast het inschakelen van digitale handtekeningen zodat gebruikers de formulieren kunnen ondertekenen die zijn gebaseerd op de formuliersjabloon, kunt u ook de formuliersjablonen die u ontwerpt zelf ondertekenen. Digitally signing a form template authenticates you as the designer of the form template in the same way that a digital signature on a form authenticates the user who filled out the form. Adding a digital signature to a form template also enables the form template to operate at the Full Trust level. For example, a form template that contains managed code that uses the Full Trust level of security must either be installed on a user's computer or digitally signed by the form template designer so that it can be used.

Opmerking: When Microsoft Office Outlook 2007 users send a copy of an InfoPath form as an e-mail message to other Office Outlook 2007 users, and that form is set to run at the Full Trust security level, the associated form template must be signed with a digital signature in order to work properly.

Als u een digitale handtekening wilt toevoegen aan een formulier of een formuliersjabloon, hebt u een digitaal certificaat nodig. U kunt een digitaal certificaat verkrijgen via een commerciële certificeringsinstantie of uw interne beveiligingsbeheerder. De beslissing om een digitaal certificaat aan te schaffen is afhankelijk van de schaal waarop uw organisatie formuliersjablonen wil implementeren.

Digitale certificaten

Als u een formuliersjabloon digitaal ondertekenen, gebruikt InfoPath alleen certificaten met een persoonlijke sleutel en een Digitalehandtekening of beide waarde voor het Gebruik van de sleutel -kenmerk. Het doel van het certificaat moet bovendien een certificaat voor Ondertekening Code .

Omdat InfoPath gebruikmaakt van XML-handtekeningen digitaal ondertekenen van formulieren, wanneer een gebruiker een formulier met een digitaal certificaat ondertekent, gelden de volgende richtlijnen aan certificaat van de gebruiker:

 • Het certificaat moet geldige waarden bevatten voor de datum en tijd van uitgave van het certificaat en de vervaldatum en -tijd.

 • Het certificaat moet zijn geïnstalleerd op de computer van de gebruiker en zijn gekoppeld aan een persoonlijke sleutel.

 • De eigenschappen voor sleutelgebruik die zijn opgenomen in het certificaat moeten ofwel de waarde digitalSignature ofwel de waarde nonRedpudiation bevatten. Het sleutelgebruik definieert waarvoor de certificaatsleutel moet worden gebruikt.

Opmerking: Omdat een door uzelf gemaakt digitaal certificaat niet wordt verleend door een officiële certificeringsinstantie, worden formuliersjablonen die zijn ondertekend met een dergelijk certificaat ook wel niet-geverifieerde formuliersjablonen genoemd. Deze certificaten veroorzaken een beveiligingswaarschuwing wanneer het beveiligingsniveau van de formuliersjabloon is ingesteld op Volledig vertrouwen. In InfoPath worden niet-geverifieerde certificaten alleen vertrouwd op computers waarop de persoonlijke sleutel voor het desbetreffende certificaat beschikbaar is. Normaal gesproken betekent dit dat InfoPath niet-geverifieerde certificaten alleen vertrouwt op de computer waarop het certificaat is gemaakt, tenzij de persoonlijke sleutel wordt gedeeld met andere computers.

Er zijn twee soorten certificeringsinstanties: commerciële certificeringsinstanties en interne certificeringsinstanties.

Commerciële certificeringsinstanties

Als u een ontwikkelaar bent en u wilt een digitaal certificaat aanvragen bij een commerciële certificeringsinstantie, zoals VeriSign, Inc., moet u of uw organisatie een aanvraag bij de desbetreffende instantie indienen.

Afhankelijk van uw status als ontwikkelaar, kunt u het beste digitale certificaten van Class 2 of Class 3 voor software-uitgevers aanvragen:

 • Digitaal certificaat volgens Class 2    Een digitaal certificaat dat is bedoeld voor personen die op individuele basis software uitgeven. Deze klasse van digitale certificaten biedt een zekere mate van garantie omtrent de identiteit van de individuele uitgever.

 • Digitaal certificaat volgens Class 3    Een digitaal certificaat dat is bedoeld voor bedrijven en andere organisaties die software uitgeven. Deze klasse van digitale certificaten biedt een een hogere mate van garantie omtrent de identiteit van de uitgeversorganisatie. Digitale certificaten op Class 3-niveau bieden het garantieniveau dat tegenwoordig wordt aangetroffen bij software in de detailhandel. Aanvragers van digitale certificaten volgens Class 3 moeten tevens voldoen aan een minimaal financieel stabiliteitsniveau dat is gebaseerd op het classificatiesysteem van Dun & Bradstreet Financial Services.

Wanneer u uw digitale certificaat ontvangt, krijgt u tevens instructies over het installeren van het certificaat op de computer waarop u uw InfoPath-formuliersjablonen ondertekent.

Interne certificeringsinstanties

Sommige organisaties en bedrijven mogelijk een beveiligingsbeheerder of een groep die als eigen certificeringsinstantie fungeert. Deze beheerder of groep kunt geven of digitale certificaten verdelen met behulp van hulpprogramma's voor certificeringsinstanties zoals Microsoft Certificate Server. Afhankelijk van hoe de functies van Microsoft Office-digitale handtekeningen in uw organisatie worden gebruikt, is het mogelijk om uw formuliersjablonen met een digitaal certificaat van de interne certificeringsinstantie van uw organisatie te ondertekenen. Of misschien moet u beschikken over een beheerder uw formuliersjablonen Meld u met een goedgekeurd certificaat. Voor informatie over het beleid van uw organisatie, moet u contact op met uw netwerkbeheerder of IT-afdeling.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×