Inleiding in de integratie van gegevens tussen Access en een SharePoint-site

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt delen en beheren van gegevens op tal van manieren met behulp van Microsoft Office Access 2007 met Windows SharePoint Services 3.0. Terwijl u het gebruik van de gegevensfuncties voor gegevensinvoer- en analysefuncties van Access kunt u profiteren van de functies voor samenwerking van een SharePoint-site. U kunt bijvoorbeeld bijhouden van versies van gegevens, abonneren op meldingen zodat u weet wanneer wijzigingen zijn doorgevoerd en machtigingen beheren voor de gegevens.

In dit artikel

Manieren om te werken met gegevens

Gegevens integreren en beheren

Uw gegevens en de werkstroom voor het bijhouden van wijzigingen

Manieren om te werken met gegevens

Wanneer u Office Access 2007gebruikt, kunt u delen, beheren en bijwerken met gegevens uit SharePoint-sites op verschillende manieren.

Gegevens verplaatsen naar een SharePoint-site    Wanneer u een database van Access naar een SharePoint-site verplaatst, kunt u lijsten maken op de SharePoint-site die zijn gekoppeld als tabellen in uw database. Wanneer u een database is verplaatst, wordt een nieuwe front-toepassing met de oude formulieren en rapporten en de nieuwe gekoppelde tabellen die net zijn geëxporteerd door Access gemaakt. De wizard Migreren naar SharePoint-site helpt u met het tegelijk verplaatsen van de gegevens uit al uw tabellen.

Nadat de SharePoint-lijsten worden gemaakt, kunnen mensen werken met de lijsten op de SharePoint-site of in de gekoppelde tabellen in Access terwijl ze de functies van een SharePoint-site gebruiken voor het beheren van de gegevens en hoogte te blijven van wijzigingen. Als beheerder kunt u machtigingen voor de gegevens en de versies van de gegevens beheren, zodat u kunt zien wie deze gewijzigd of vorige gegevens herstellen.

Gegevens op een SharePoint-site publiceren    Als u met anderen samenwerkt, kunt u een kopie van een database opslaan in een bibliotheek op een SharePoint-server en gaat u verder met het werken in de database met behulp van de formulieren en rapporten in Access. U kunt lijsten als tabellen in de database, is het handig als u wilt bijhouden van gegevens op de SharePoint-site, koppelen en klikt u vervolgens kunt u formulieren, query's en rapporten werken met de gegevens. U kunt bijvoorbeeld een Access-toepassing met query's en rapporten voor SharePoint-lijsten die problemen bijhouden en beheren van gegevens van werknemers maken. Wanneer u werkt met deze lijsten op een SharePoint-site, kunnen ze de Access-query's en rapporten openen vanuit het menu Beeld voor de SharePoint-lijsten. Bijvoorbeeld als u wilt weergeven en afdrukken van een Access-rapport voor problemen voor een maandkalender vergadering, kunt u doen deze rechtstreeks vanuit de SharePoint-lijst.

Wanneer u een database op een server voor de eerste keer publiceren, wordt in Access een lijst met endwebservers waardoor het eenvoudiger om te navigeren naar de locatie waar u publiceren wilt, zoals een documentbibliotheek biedt. Nadat u de database publiceren, wordt de locatie in Access opgeslagen zodat u niet opnieuw hoeft te zoeken de server wanneer u uw wijzigingen publiceert. Wanneer u een database naar een SharePoint-site publiceren, wordt de database beschikbaar voor personen met machtigingen voor het werken met de SharePoint-site.

Access-formulieren en rapporten openen vanuit een SharePoint-site    Gebruikers kunnen lijsten in uitgebreide Access-weergaven van een SharePoint-site openen. Access-formulieren, rapporten en gegevensbladen kan er sprake samen met andere weergaven in een SharePoint-site. Als u een Access-weergave kiest, wordt in Access wordt gestart en wordt geopend de gevraagde formulier, rapport of gegevensblad. Hiermee kunt u gemakkelijk kunt uitvoeren van een uitgebreide Access-rapport op een SharePoint-site zonder naar de eerste start Office Access 2007 of Ga naar het juiste object.

Databases maken van SharePoint-lijsten    Een SharePoint-lijst kunt u openen in Access. Als een database niet bestaat, kunt u deze hebt gemaakt in Access en maakt u een reeks formulieren en rapporten op basis van uw lijst.

SharePoint-lijsten offline met Access    Als u enkele start werk met u meenemen moet, kunt u uw SharePoint-lijsten offline met één klik kunt uitvoeren met behulp van Access. U kunt bezig bent met uw gegevens in Access en vervolgens uw wijzigingen synchroniseren of opnieuw verbinding maakt met de SharePoint-site op een later tijdstip.

Gegevens importeren uit of koppelen aan een SharePoint-lijst    U kunt een SharePoint-lijst naar Access overbrengen door deze te importeren of te koppelen. Een SharePoint-lijst importeert, wordt een kopie van de lijst in een Access-database gemaakt. U kunt opgeven welke lijsten u wilt kopiëren en voor elke geselecteerde lijst kunt u opgeven of u de hele lijst of alleen een speciale weergave wilt importeren. Koppelen kunt die u een verbinding met gegevens in een ander programma maken zonder te importeren die gegevens, zodat u kunt bekijken en bewerken van de meest recente gegevens zowel in het oorspronkelijke programma en uw Access-database zonder te maken en onderhouden van een kopie van de gegevens in Access.

Naar boven

Gegevens integreren en beheren

Nadat u uw Access-gegevens naar een SharePoint-site verplaatsen, kunt u de gegevens beheren, de versies bijhouden en herstellen van alle gegevens die per ongeluk wordt verwijderd. Betere gegevensintegratie tussen Office Access 2007 en SharePoint-sites verbetert de prestaties en toepassing ontwerpen.

Machtigingen voor een SharePoint-sites beheren    U kunt verschillende machtigingsniveaus toewijzen aan lijsten en Access-databases op SharePoint-sites. U kunt toewijzen beperkte leesmachtigingen of volledige bewerkingsmachtigingen op groepen en u kunnen selectief toegang toestaan of weigeren voor bepaalde gebruikers. Als u beperken van toegang tot een paar vertrouwelijke items in een database wilt, kunt u machtigingen instellen voor bepaalde lijstitems op een SharePoint-site.

Bijhouden en beheren van versies op SharePoint-sites    U kunt bijhouden van versies van lijstitems en de versiegeschiedenis weergeven op een SharePoint-site. Indien nodig, kunt u een eerdere versie van een item terugzetten. Als u wilt weten wie een rij heeft gewijzigd of als deze is gewijzigd, kunt u de geschiedenis van documentversies bekijken.

Gegevens ophalen uit de Prullenbak    U kunt de nieuwe Prullenbak op SharePoint-sites eenvoudig verwijderde records bekijken en informatie die is verwijderd te herstellen.

Verbeterde prestaties voor tabellen die zijn gekoppeld aan SharePoint-lijsten    Optimalisaties zijn aangebracht in de interne verwerking van tabellen die zijn gekoppeld aan SharePoint-lijsten om in te schakelen een snellere en soepeler verloopt dan in eerdere versies.

Verbeterde toewijzing van Windows SharePoint Services-gegevenstypen    Met ondersteuning voor velden met meerdere waarden en bijlagen biedt Access nu voor gegevenstypen op SharePoint-sites, waardoor het ontwikkelen en bouwen van gedeelde toepassingen veel eenvoudiger.

Naar boven

Uw gegevens en de werkstroom voor het bijhouden van wijzigingen

U kunt Office Access 2007 gebruiken met gegevens uit SharePoint-sites voor het bijhouden van gegevens, problemen en werkstroom van uw organisatie.

Bijhouden    Access bevat nu een bijhoudsjabloon waarin interactie rechtstreeks met de sjabloon aanpak op een SharePoint-site. De schema's zijn hetzelfde en de Access-oplossing kan worden gebruikt als een front-end, bijvoorbeeld met formulieren en query's, ten opzichte van de gegevens uit een SharePoint-site.

De geschiedenis van memovelden bijhouden    Memovelden zijn handig voor het opslaan van grote hoeveelheden informatie. U kunt een eigenschap waarin staat toegang dat tot de geschiedenis van alle wijzigingen in een memoveld instellen. U kunt vervolgens de geschiedenis van die wijzigingen bekijken. Deze functie ondersteunt ook de functie voor versiebeheer op SharePoint-sites, zodat u ook Access gebruiken kunt om de wijzigingen die zijn aangebracht in de SharePoint-lijst te bekijken.

Integratie met werkstroom op SharePoint-sites    U kunt nu Access gebruiken om te communiceren met werkstromen en zodat u beter kunt meter status van het project en uw bedrijfsprocessen evalueren. De werkstroomrapporten kunnen meerdere lijsten, evenals gegevens uit meerdere werkstromen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×