Inleiding in de indeling van formuliersjablonen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u een Microsoft Office InfoPath-formuliersjabloon ontwerpt, moet u de manier bepalen waarop u de elementen in de formuliersjabloon wilt indelen ofwel rangschikken.

In het algemeen, moet u de verschillende onderdelen van de formuliersjabloon indelen, zodat personen die invullen via het formulier in een logische manier plaatsten kunt. Bovendien is het een goed idee om tekstvakken, selectievakjes en andere elementen langs de horizontale en verticale regels van een imaginaire raster uitlijnen. U kunt indelingstabellen gebruiken om te bepalen de grenzen van het raster en elementen op de formuliersjabloon.

In dit artikel

Indelingstabellen en het taakvenster Indeling

Besturingselementen voor indelingen

Tips voor de indeling

Indelingstabellen en het taakvenster Indeling

Bij voorkeur maakt u een formuliersjabloon die er aantrekkelijk uitziet en eenvoudig door anderen kan worden gebruikt. U kunt beide doeleinden realiseren door gebruik te maken van indelingstabellen.

Het taakvenster Indeling bevat een verzameling vooraf gedefinieerde indelingstabellen waarmee u uw formuliersjabloon van een duidelijke structuur voorziet.

Taakvenster Indeling

Indelingstabellen zijn vergelijkbaar met andere tabellen, maar indelingstabellen worden alleen voor de definitie van indelingen gebruikt en niet voor de presentatie van gegevens. Bovendien hebben indelingstabellen standaard geen zichtbare randen. Als u een formuliersjabloon in de ontwerpmodus ontwerpt, worden de randen van indelingstabellen door onderbroken lijnen aangegeven, zodat u kunt zien of u binnen de tabel werkt. Als gebruikers een formulier invullen dat op uw formuliersjabloon is gebaseerd, zijn de randen echter niet zichtbaar.

Met indelingstabellen kunt u onder meer besturingselementen rangschikken, secties van elkaar scheiden, kop- en voettekstsecties maken en logo's en andere afbeeldingen opnemen.

In het volgende voorbeeld zijn tekstvakken binnen een sectie in een formuliersjabloon door middel van een indelingstabel gerangschikt.

Indelingstabel in sectie op formuliersjabloon

1. Deze indelingstabel bevat twee rijen.

2. De tweede rij bevat drie kolommen. De middelste kolom wordt uitsluitend voor de definitie van afstand gebruikt.

Als u rijen en kolommen wilt toevoegen of verwijderen, klikt u in het taakvenster op een van de opties in de lijst Cellen samenvoegen en splitsen. Als de indelingstabellen in het taakvenster Indeling niet aan uw wensen voldoen, kunt u een aangepaste indelingstabel invoegen met het gewenste aantal rijen en kolommen.

U kunt het taakvenster indeling ook gebruiken om snel te voegen schuifknoppen regio's en horizontale gebieden in de formuliersjabloon, die worden beschreven in de volgende sectie.

Naar boven

Besturingselementen voor indelingen

Naast indelingstabellen, kunt u indeling-gerelateerde besturingselementen, zoals secties of herhalende secties gebruiken om te helpen u uw formuliersjabloon ontwerpen. Wanneer u een besturingselement indelingen op de formuliersjabloon invoegt, u in feite een lege container voor het opslaan van de andere besturingselementen in.

In de volgende tabel vindt u een beknopte beschrijving van veelgebruikte besturingselementen voor de indeling van formuliersjablonen.

Besturingselement

Beschrijving

Sectie

Een besturingselement dat andere besturingselementen bevat. In een formuliersjabloon voor verzekeringsclaims bijvoorbeeld kunt u met een sectie een aantal tekstvakken groeperen waarin de persoonlijke gegevens van polishouders worden opgenomen.

Optionele sectie

Een besturingselement dat andere besturingselementen bevat, maar alleen in het formulier wordt weergegeven als de gebruiker het toevoegt. Alle werknemers in een bedrijf gebruiken bijvoorbeeld in hun beoordelingsformulier een sectie voor doelstellingen. Alleen managers voegen aan dit formulier nog een optionele sectie toe voor doelstellingen van leidinggevenden.

Herhalend besturingselement

Een besturingselement, zoals een herhalende sectie of een herhalende tabel, waarmee gebruikers de inhoud van een ingevuld formulier kunnen uitbreiden en alleen de benodigde items in een reeks kunnen weergeven. U maakt bijvoorbeeld een herhalende tabel voor gespecificeerde onkosten in een formuliersjabloon voor onkostendeclaraties.

Schuifbalkgebied

Een besturingselement dat andere besturingselementen bevat, altijd een vaste grootte en schuifbalken bevat, zodat gebruikers schuiven kunnen om informatie te bekijken. Schuiven regio's is handig wanneer een sectie van een formuliersjabloon een groot aantal gegevens bevat en gebruikers is niet nodig om alle gegevens in één keer weer te geven. Als u een herhalende tabel gebruikt veel records uit een database weer te geven, kunt u bijvoorbeeld de herhalende tabel in een schuifbalkgebied om weer te geven van slechts enkele van de records tegelijk invoegen. Omdat schuifknoppen gebieden worden gebruikt alleen voor indelingen, worden ze niet gebonden velden of groepen in de gegevensbron. Schuifknoppen regio's worden niet ondersteund in browsercompatibele formuliersjablonen.

Horizontaal gebied

Een besturingselement dat andere besturingselementen bevat en dat horizontaal in een formuliersjabloon kan worden geplaatst. Als een aantal horizontale gebieden naast elkaar wordt geplaatst en de schermgrootte wordt gewijzigd, lopen de gebieden automatisch naar de volgende regel terug. Omdat horizontale gebieden alleen voor indelingen worden gebruikt, zijn ze niet gebonden aan velden of groepen in de gegevensbron. Horizontale gebieden worden in browsercompatibele formuliersjablonen niet ondersteund.

Keuzegroep

Een besturingselement die gebruikers een reeks opties die elkaar uitsluiten. Een keuzegroep bevat keuzesecties, waarvan er wordt weergegeven als de standaardoptie in een formulier. Deze keuzesecties bevatten andere besturingselementen. Adresgegevens in een formuliersjabloon voor werknemersgegevens kan zo worden opgemaakt als een keuzegroep die keuzesecties bevat. Elke keuzesectie bevat besturingselementen met het juiste adres-syntaxis voor een bepaald land of regio. Wanneer werknemers een formulier dat is gebaseerd op de formuliersjabloon invullen, kunnen ze de standaardsectie vervangen door een die van toepassing op hun land of regio.

Naar boven

Tips voor de indeling

Met de volgende tips kunt u de vormgeving, de grootte en andere aspecten van indelingstabellen en indelingsbesturingselementen zo goed mogelijk op uw wensen afstemmen.

  • Als u een nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpt, is het handig als u eerst de gewenste indeling bepaalt en daarna de sjabloon pas ontwerpt. Als u moeite hebt zich een indeling voor te stellen, maakt u eerst enkele schetsmatige indelingen op papier. Met programma's als Microsoft Office Visio kunt u uw ideeën uitwerken en modellen maken van de gebruikersinterface waarin de formuliersjabloon wordt gebruikt. Nadat u een concreet plan hebt opgezet, kunt u via het taakvenster Indeling een vooraf gedefinieerde tabel invoegen en deze zo nodig aanpassen.

  • In de ontwerpmodus worden de indelingstabelranden aangegeven door onderbroken lijnen, zodat u de afzonderlijke rijen en kolommen kunt zien. Als gebruikers een formulier invullen dat op uw formuliersjabloon is gebaseerd, zijn deze rasterlijnen verborgen. Het ontwerp oogt daardoor overzichtelijker. Als u de rasterlijnen in de ontwerpmodus liever verbergt, kunt u deze uitschakelen door op Rasterlijnen verbergen in het menu Tabel te klikken.

  • Standaard worden indelingstabellen en besturingselementen voor indelingen, zoals secties en schuifbalkgebieden, door InfoPath ingevoegd met een breedte die overeenkomt met die van de afgedrukte pagina. Als u deze standaardinstelling wilt wijzigen, klikt u in het menu Beeld op Eigenschappen weergeven. Ga naar het tabblad Algemeen en schakel onder Indelingsinstellingen het selectievakje Een aangepaste indelingsbreedte gebruiken voor deze formuliersjabloonin. Typ vervolgens de gewenste waarde in het vak Aangepaste indelingsbreedte.

  • Als u een aangepaste indelingsbreedte opgeeft voor indelingstabellen en indelingsbesturingselementen, moet u ervoor zorgen dat deze breedte het afdrukgebied voor uw formuliersjabloon niet overschrijdt. Als u snel wilt zien hoe breed uw afgedrukte pagina is en of de inhoud van de formuliersjabloon dus op de pagina past, klikt u op Hulplijn voor paginabreedte in het menu Beeld. Er wordt dan aan de rechterzijde van het scherm een verticale onderbroken hulplijn weergegeven. Deze hulplijn geeft de rechtermarge van de afgedrukte pagina aan die voor de standaardprinter voor uw computer geldt.

  • Als u de rand of kleur van indelingsbesturingselementen of indelingstabellen wilt wijzigen, selecteert u de besturingselementen of tabellen die u wilt wijzigen. Klik op Randen en arcering in het menu Opmaak en breng de gewenste wijzigingen aan.

  • Een indelingstabel wordt standaard aan de linkerzijde van de formuliersjabloon uitgelijnd. Als u de gehele tabel wilt centreren of rechts wilt uitlijnen, selecteert u de tabel. Klik op Tabeleigenschappen in het menu Tabel. Ga naar het tabblad Tabel en klik vervolgens op Rechts of Centreren.

  • Met celopvulling wordt de hoeveelheid ruimte rond de inhoud van een cel bedoeld. De opvulling fungeert als een soort bufferruimte tussen de cel en de tekst in de cel. U kunt ruimte toevoegen door op ENTER te drukken, maar in plaats daarvan kunt u de celopvulling aanpassen om de ruimte nauwkeuriger te wijzigen. Als u de celopvulling in een cel wilt aanpassen, selecteert u de gewenste opties op het tabblad Cel van het dialoogvenster Tabeleigenschappen.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×