Inhoudsbeheer configureren voor het doorsturen van documenten

Inhoudsbeheer configureren voor het doorsturen van documenten

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Inhoudsbeheer is een SharePoint-functie die automatisch bepaalde belangrijke bibliotheektaken kan beheren. Zo bespaart u niet alleen tijd, maar kunt u er ook voor zorgen dat een documentbibliotheek consistent wordt beheerd.

Wat kan Inhoudsbeheer doen?

Inhoudsbeheer kan automatisch de volgende taken uitvoeren:

 • Documenten doorsturen naar verschillende bibliotheken of mappen    Inhoudsbeheer fungeert als het ware als een poortwachter voor documenten. Telkens wanneer een document wordt geüpload, gebruikt Inhoudsbeheer regels die u hebt gemaakt om te bepalen waar het document naartoe moet worden verplaatst. Vervolgens wordt het document doorgestuurd naar de juiste bibliotheek of map, die zich kan bevinden in een andere siteverzameling. Regels kunnen zijn gebaseerd op een combinatie van inhoudstype en metagegevens.

 • Alle documenten uploaden naar een afgifte bibliotheek    U kunt de inhouds beheer functie zodanig configureren dat alle geüploade documenten in een afgifte bibliotheek worden geplaatst, waar meta gegevens kunnen worden ingevoerd en een verzendings proces is voltooid.

 • Mapgrootte beheren   U kunt Inhoudsbeheer zo configureren dat het aantal items in een map wordt gecontroleerd om ervoor te zorgen dat een map niet meer dan het opgegeven aantal items bevat. Deze limiet is standaard 2500 items. Wanneer item nummer 2501 binnenkomt, maakt Inhoudsbeheer automatisch een nieuw map en wordt het document daarin geplaatst. U kunt het aantal items opgeven dat Inhoudsbeheer toestaat in een map.

 • Dubbele ingediende items beheren    Wanneer een document wordt geüpload dat al in de bibliotheek bestaat, kunt u met de inhouds beheer SharePoint-versies gebruiken of de bestands naam wijzigen door unieke tekens toe te voegen. Dit zorgt ervoor dat zowel het bestaande document als het duplicaat behouden blijven.

 • Controlelogboeken bijhouden    Inhoudsbeheer kan controlelogboeken over een document bijhouden die worden opgeslagen bij het document nadat dit is doorgestuurd.

De functie Inhoudsbeheer activeren op een site

U moet mini maal machtigingen voor site-eigenaar hebben en de publicatie functies moeten zijn ingeschakeld.

De functie Inhoudsbeheer activeren voor een site

 1. Navigeer naar de site die u wilt configureren.

 2. Klik op instellingen Stappen voor het wijzigen van tags en kies site-instellingen in de vervolg keuzelijst.

  Klik voor SharePoint Online op instellingen Stappen voor het wijzigen van tags , klik op site-inhoud en klik vervolgens op site- instellingen.

 3. Klik op de pagina site-instellingen in de groep site acties op site onderdelen beheren.

 4. Klik naast de naam van de functie Inhoudsbeheer op Activeren. Nadat de functie is geactiveerd, wordt het woord Actief weergegeven in de kolom Status.

  knop organzier inhoud inschakelen

Inhoudsbeheer configureren voor het doorsturen van documenten

Opmerking:  U moet minimaal over machtigingen voor site-eigenaar beschikken als u inhoudsbeheer wilt configureren.

 1. Ga naar de site waarvoor u inhoudsbeheer wilt configureren om documenten automatisch door te sturen naar bepaalde locaties.

 2. Klik op instellingen Stappen voor het wijzigen van tags en kies site-instellingen in de vervolg keuzelijst.

  Klik voor SharePoint Online op instellingen Stappen voor het wijzigen van tags , klik op site-inhoud en klik vervolgens op site- instellingen.

 3. Klik in de groep Sitebeheerop Instellingen voor inhoudsbeheer.

  Opmerking:  De koppeling Instellingen voor inhoudsbeheer wordt alleen weergegeven als de functie Inhoudsbeheer is ingeschakeld voor deze site.

 4. Schakel in het gedeelte Gebruikers omleiden naar de afgiftebibliotheek het selectievakje in om Inhoudsbeheer toe te passen. Hiermee worden gebruikers automatisch omgeleid naar de afgiftebibliotheek wanneer ze proberen een document te uploaden.

 5. Schakel in het gedeelte Verzenden naar een andere site het selectievakje in als u regels voor het doorsturen van documenten naar een andere site wilt toestaan.

 6. Schakel in het gedeelte Partitionering van map het selectievakje Submappen maken als een doellocatie te veel items heeft in als u automatisch submappen wilt maken nadat op een locatie het opgegeven aantal items is overschreden.

  • Typ in het vak Aantal items in één map het aantal documenten dat in een map kan worden opgeslagen voordat er een nieuwe map wordt gemaakt.

  • Geef in het vak Notatie van mapnaam de naamgevingsconventie op voor nieuwe mappen die worden gemaakt.

 7. Selecteer in het gedeelte Dubbele items ingediend of u de functie voor versiebeheer wilt gebruiken voor dubbele items of dat u aan de bestandsnaam van dubbele items altijd unieke tekens wilt laten toevoegen.

 8. Schakel het selectievakje in het gedeelte Context behouden in als u controlelogboeken of metagegevens wilt opslaan als controlevermelding voor het ingediende item of document.

 9. Voer in de sectie regel beheer gebruikers namen in die deel uitmaken van regels van uw organisatie. Regel beheerders moeten machtigingen voor het beheren van websites hebben toegang tot de instellingen pagina regels voor inhouds beheer. Zie regels voor inhouds beheer maken om documenten te routerenvoor meer informatie.

 10. Schakel de relevante selectievakjes in om automatisch e-mailberichten naar de regelbeheerders te laten verzenden. Inhoudsbeheer kan een e-mailbericht verzenden als een ingediend item niet voldoet aan een regel of als inhoud wordt verzonden naar Inhoudsbeheer.

  Opmerking: E-mail moet worden geconfigureerd door uw share point-of netwerk beheerder voor de server of service om deze selectie vakjes in te scha kelen.

 11. In het gedeelte Punten voor indiening geeft u informatie op over andere sites of e-mailprogramma's die inhoud kunnen verzenden naar de huidige site.

  Tip:  Dit gedeelte bevat de URL van de webservice waarmee u inhoud kunt indienen voor het geval u een werkstroom of aangepaste oplossing wilt maken om documenten via een e-mailsysteem in te dienen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×