Inhoud toevoegen aan een zaak en bronnen in bewaring plaatsen in het eDiscovery-centrum

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Opmerking : U kunt niet langer nieuwe eDiscovery-aanvragen in SharePoint Online maken (in zelfstandige Office 365- en SharePoint Online-abonnementen). Gebruik het Office 365-beveiligings- en compliancecentrum om eDiscovery-aanvragen en eDiscovery-bewaringen te maken. Raadpleeg Manage eDiscovery cases in the Security & Compliance Center (eDiscovery-aanvragen beheren in het beveiligings- en compliancecentrum) voor meer informatie. U kunt in SharePoint Online nog wel bestaande eDiscovery-aanvragen wijzigen.

Inhoud die deel uitmaakt van een eDiscovery-zaak, zoals mogelijke bewijsstukken voor juridische procedures, audits en onderzoeken, kunnen worden beheerd in een eDiscovery-set. Elke zaak kan bestaan uit meerdere eDiscovery-sets. Bovendien kunt u de inhoudsbron die u wilt opnemen filteren, bijvoorbeeld op auteur of afzender, op een datumbereik of op trefwoorden.

Wanneer een inhoudsbron deel uit van een zaak maakt, kunt u deze in de wachtstand plaatsen zodat er wordt een kopie behouden. Dit geldt ook voor SharePoint-sites, documenten, of pagina's en Exchange-postvakken. U kunt ook inhoud op bestandsshares doorzoekbare in SharePoint Serveringedrukt. Wanneer items in de wachtstand worden geplaatst, blijven personen hierop inzetten zonder verstoringen. Inhoud die wordt beheerd door beleidsregels verloopt niet wanneer deze in de wachtstand is geplaatst.

Nadat u de inhoudsbronnen hebt gedefinieerd, kunt u query's uitvoeren en de inhoud exporteren om deze aan de autoriteiten te geven. De geëxporteerde inhoud bestaat uit een laadbestand dat is gebaseerd op de standaard Electronic Discovery Reference Model.

Opmerking :  Nadat u inhoudsbronnen of query's hebt toegevoegd aan een eDiscovery-zaak, kunt u de regionale instellingen van de site niet meer wijzigen.

Een eDiscovery-set maken om inhoudsbronnen te beheren

In deze procedure wordt een eDiscovery-set gemaakt en worden inhoudsbronnen hieraan toegevoegd. Als u ook de inhoud in de wachtstand wilt plaatsen, moet u de instructies volgen in de volgende procedure, Inhoudsbronnen in bewaring plaatsen.

eDiscovery-bronnen toevoegen en beheren

Opmerking : Wanneer u bronnen in een zaak wilt opnemen, moeten deze eerst worden geïndexeerd door de SharePoint-zoekservice. Ga voor meer informatie naar de persoon die de sites en postvakken beheert die u wilt opnemen.

 1. Als de zaak nog niet is geopend, klikt u in het eDiscovery-centrum op Zaken en klikt u vervolgens op de zaak waaraan u de inhoudsbronnen wilt toevoegen.

 2. Klik onder eDiscovery-sets op Nieuw item.

 3. Typ een naam voor de eDiscovery-set, zoals Exclusieve correspondentie.

 4. Klik naast Bronnen op Bronnen toevoegen en beheren.

 5. Typ in het dialoogvenster dat verschijnt, onder Postvakken, de accountnamen of e-mailadressen voor de Exchange-postvakken die u in de zaak wilt opnemen.

 6. Typ de URL voor de inhoud die u wilt gebruiken als bron onder locaties. SharePoint Server, kunt u ook een bestand delen-mailadres typen. Alle inhoud die u opneemt, moet worden geïndexeerd met een zoekopdracht.

 7. Klik op Opslaan.

 8. Typ in het vak onder Filter de trefwoorden die u wilt gebruiken om de resultaten van de zoekactie naar de bron te beperken.

 9. U beperkt de resultaten van de zoekactie naar de broninhoud op datumbereik door de Begindatum en Einddatum in te voeren.

 10. U beperkt de zoekresultaten tot auteur van een document of lijstitem of tot een specifieke afzender van e-mailberichten door de namen of e-mailadressen te typen in het vak Auteur/Afzender.

 11. U beperkt de zoekresultaten tot een specifiek Exchange-domein door de naam te typen in het vak Domein.

 12. Klik op de knop Filter toepassen.

 13. Klik op Voorbeeldresultaten om te controleren of u de juiste inhoud hebt geselecteerd.

 14. Klik op Opslaan.

Opmerking : U kunt inhoudsbronnen toevoegen en verwijderen nadat u een eDiscovery-set hebt gemaakt. Als u een lijst met inhoudsbronnen in een eDiscovery-set wilt weergeven, klikt u op Bronnen.

Naar boven

Inhoudsbronnen in bewaring plaatsen

Opmerking : Wanneer u bronnen in een zaak wilt opnemen, moeten deze eerst worden geïndexeerd door de SharePoint-zoekservice. Ga voor meer informatie naar de persoon die de sites en postvakken beheert die u wilt opnemen.

 1. Als de zaak nog niet is geopend, klikt u in het eDiscovery-centrum op Zaken en klikt u vervolgens op de zaak die u in bewaring wilt plaatsen.

 2. Klik onder eDiscovery-sets op Nieuw item.

 3. Typ een naam voor de eDiscovery-set, zoals Exclusieve correspondentie.

 4. Klik naast Bronnen op Bronnen toevoegen en beheren.

 5. Typ in het dialoogvenster dat verschijnt, onder Postvakken, de accountnamen of e-mailadressen voor de Exchange-postvakken die u in de zaak wilt opnemen.

 6. Typ de URL voor de inhoud die u wilt gebruiken als bron onder locaties. SharePoint Server, kunt u ook een bestand delen-mailadres typen. Alle inhoud die u opneemt, moet worden geïndexeerd met een zoekopdracht.

 7. Klik op Opslaan.

 8. Typ in het vak onder Filter de trefwoorden die u wilt gebruiken om de resultaten van de zoekactie naar de bron te beperken.

 9. U beperkt de resultaten van de zoekactie naar de broninhoud tot een datumbereik door de Begindatum en Einddatum in te voeren.

 10. U beperkt de zoekresultaten tot auteur van een document of lijstitem, of tot een specifieke afzender van e-mailberichten door de namen of e-mailadressen te typen in het vak Auteur/Afzender.

 11. U beperkt de zoekresultaten tot een specifiek Exchange-domein door de naam te typen in het vak Domein.

 12. Klik op de knop Filter toepassen.

 13. Klik op In-place bewaring inschakelen.

 14. Klik op Voorbeeldresultaten om te controleren of u de juiste inhoud hebt geselecteerd.

 15. Klik op Opslaan.

Opmerking :  Nadat u inhoud in bewaring hebt geplaatst en een lijst met inhoud wilt weergeven voor een zaak, klikt u op Bronnen.

Inhoudsbronnen uit bewaring halen

 1. Als de zaak nog niet is geopend, klikt u in het eDiscovery-centrum op Zaken en klikt u vervolgens op de zaak die u uit bewaring wilt halen.

 2. Klik op eDiscovery-sets.

 3. Klik onder Bronnen op de naam van de bron die u uit bewaring wilt halen. Het adres van de locatie van de naam of namen van de Exchange-postvakken, worden vermeld.

 4. Klik op In-place bewaring uitschakelen.

Naar boven

Een eDiscovery-Set uit een zaak verwijderen

 1. Als de zaak nog niet is geopend, klikt u in het eDiscovery-centrum op Zaken en klikt u vervolgens op de zaak waaruit u een eDiscovery-set wilt verwijderen.

 2. Klik links van de eDiscovery-set om deze te selecteren, zodat een een selectievakje wordt ingeschakeld naast de naam.

 3. Klik op de drie punten om het menu Openen weer te geven.

 4. Klik op Item verwijderen.

 5. Wanneer u wordt gevraagd of het item naar de Prullenbak moet worden verplaatst, klikt u op OK.

Naar boven

Meer informatie over bewaring

 • Deze inhoudstypen kunnen in bewaring worden geplaatst als onderdeel van een zaak:

  • Documenten

  • Lijsten (inclusief blogs en wiki-inhoud)

  • Pagina's (inclusief pagina's die als host optreden van blogs en wiki's)

  • Exchange-objecten, zoals taken, agenda-items, contactpersonen, e-mailberichten en bijlagen. Als Microsoft Lync-gesprekken worden gearchiveerd in Microsoft Exchange, worden deze ook opgenomen.

  • In SharePoint Server, inhoud op bestandsshares die is verkend met zoeken. eDiscovery in SharePoint Online biedt geen ondersteuning bestandsshares.

 • Wanneer u de inhoudsbronnen in een eDiscovery-set in bewaring plaatst, wordt de status van de bewaring voor elke bron weergegeven in de kolom Status van in-place bewaring in de lijst met inhoudsbronnen. In de volgende lijst vindt u een beschrijving van elke status.

  • In bewaring   De hele inhoudsbron is in bewaring geplaatst. Deze waarde wordt weergegeven wanneer het vak onder Filter leeg is en In-place bewaring is ingeschakeld voor de bronnen in de eDiscovery-set. Het resultaat daarvan is dat alle inhoud in de opgegeven bron in bewaring wordt geplaatst.

  • In bewaring met filter   Hiermee wordt aangegeven dat de items die voldoen aan de zoekcriteria die zijn opgegeven in het vak onder Filter in de inhoudsbron, in bewaring is geplaatst en In-place bewaring is ingeschakeld voor de bronnen in de eDiscovery-set. Het resultaat daarvan is dat alle inhoud die voldoet aan de zoekcriteria in de opgegeven bron, in bewaring wordt geplaatst.

  • Niet in bewaring   Hiermee wordt aangegeven dat de inhoudsbron niet in bewaring is geplaatst.

  • Kan niet bewaren   Hiermee wordt aangegeven dat de inhoudsbron niet in bewaring kan worden geplaatst.

  • Mislukt   Hiermee wordt aangegeven dat de aanvraag voor het in bewaring plaatsen van de inhoudsbron is mislukt.

  • Verwerken   Hiermee wordt aangegeven dat de bewaringsaanvraag wordt verwerkt. Deze status wordt weergegeven wanneer u op In-Place bewaring inschakelen klikt en vervolgens op Opslaan klikt in een eDiscovery-set. Als u de pagina eDiscovery-set na enkele ogenblikken vernieuwt, wordt deze waarde vervangen door een van de eerdere waarden.

 • Wanneer een wacht op een SharePoint-site wordt geplaatst, kunt u niet een app verwijderen van de site.

 • Wanneer een SharePoint-site in bewaring is geplaatst, wordt er een opslagbibliotheek gemaakt, als deze nog niet bestaat. Gebruikers kunnen nog steeds met de inhoud werken, maar, voor het geval gebruikers de inhoud wijzigen, wordt een kopie bewaard van de inhoud zoals deze was op het moment dat de bewaring werd gestart. Standaardgebruikers met standaardmachtigingen kunnen de opslagbibliotheek niet zien. Alleen gebruikers met machtigingen op webtoepassingsniveau of gebruikers aan wie specifieke machtigingen zijn verleend, kunnen de opslagbibliotheek weergeven.

 • Als een gebruiker inhoud wil veranderen of verwijderen van een site die in bewaring is, controleert SharePoint eerst of de inhoud is gewijzigd sinds de bewaring werd ingeschakeld. Als dit de eerste wijziging wordt sinds de bewaring, kopieert SharePoint de inhoud naar de opslagbibliotheek en kan de gebruiker de oorspronkelijke inhoud wijzigen of verwijderen.

 • Als een gebruiker probeert een in bewaring geplaatste bibliotheek, lijst of siteverzameling te verwijderen, wordt een foutbericht weergegeven. Ook wordt een foutbericht weergegeven als gebruikers een map proberen te verwijderen waarin een in bewaring geplaatst bestand is opgeslagen. Als gebruikers een map willen verwijderen die een of meer in bewaring geplaatste bestanden bevat, moeten ze eerst deze bestanden verwijderen voordat ze de map kunnen verwijderen.

 • Als u alle versies van documenten op een site wilt opslaan, moet u versiebeheer voor de documentbibliotheken op de site inschakelen. Als een document wordt verwijderd van een site die in bewaring is en documentversiebeheer is ingeschakeld, blijven alle versies van het verwijderde document behouden. Als documentversiebeheer niet is ingeschakeld, blijft alleen de versie behouden die actueel was op het moment dat de bewaring werd ingeschakeld. Als de inhoud na het toepassen van de bewaring meerdere keren wordt gewijzigd, blijven de tussenliggende versies van de inhoud niet bewaard, zodat de opslagruimte efficiënter wordt gebruikt. De meeste inhoud op een site verandert meestal niet en inhoud die niet wordt gewijzigd, wordt niet naar de opslagbibliotheek gekopieerd.

 • Als u een wachtruimte van een site verwijderen, alle bestanden in de bewaren houdt bibliotheek worden verwijderd (verplaatst naar de Prullenbak voor het eerste niveau) binnen 7 zeven dagen van de wachtruimte verwijderen. Dat komt doordat een timertaak voor de bibliotheek van de wachtruimte bewaren wordt uitgevoerd om de 7 dagen en items verwijderen worden aangeduid. Bestanden worden de volgende keer dat de timertaak wordt uitgevoerd nadat de wachtstand is verwijderd uit de site verwijderd.

Meer informatie over eDiscovery

Zie de volgende artikelen voor meer informatie over eDiscovery-zaken:

Scenario: eDiscovery in SharePoint Server 2013 en Exchange Server 2013

Een eDiscovery-centrum instellen in SharePoint Online

eDiscovery-zaken plannen en beheren

eDiscovery-query's maken en uitvoeren

Trefwoorden zoeken en gebruiken in eDiscovery

eDiscovery-inhoud exporteren en rapporten maken

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×