Inhoud toevoegen aan de vergadering

Tijdens uw presentaties kunt u inhoud op twee manieren delen:

 • Bestanden (diaverzamelingen of andere bestanden) uploaden en weergeven. Gebruik deze methode als u dia's of bestanden wilt weergeven die u voorbereid voorafgaand aan de vergadering.

 • Live Meeting-samenwerkingsdia's maken. Gebruik deze methode als u tijdens de vergadering inhoud wilt maken.

Bestanden uploaden

U kunt ieder bestand delen dat u voorbereidt voorafgaand aan de vergadering door het bestand te uploaden met Office Live Meeting Web Access. Als een geüpload bestand uit meerdere onderdelen bestaat, zoals een diaverzameling, kunt u door het bestand navigeren met de knoppen van de onderste werkbalk.

Opmerking: U kunt bestanden alleen uploaden wanneer u Office Live Meeting Web Access uitvoert op een Microsoft Windows-besturingssysteem.

Een bestand uploaden vanaf de desktopcomputer of een netwerklocatie

 1. Klik in het deelvenster Inhoud op Delen en klik op Bestand uploaden (alleen weergeven).

 2. Klik op Bladeren.

 3. Ga naar het bestand dat u wilt uploaden en klik op Openen.

 4. Klik op Uploaden.

Het bestand weergeven

 • Klik in het deelvenster Inhoud op het bestand dat u wilt weergeven.

Navigeren door dia's binnen het huidige bestand

 • Klik in de onderste werkbalk op Vorige dia en Volgende dia.

Live Meeting-samenwerkingsdia's maken

Als u wilt samenwerken met deelnemers aan de vergadering en uw presentaties flexibeler en interactief wilt maken, kunt u tijdens de vergadering samenwerkingsdia's toevoegen. Afhankelijk van de manier waarop U bevoegdheden voor aanwezigen HEBT ingesteld, kunnen andere deelnemers ook samenwerken aan de dia's die u toevoegt. Zie Vergaderingen en aanwezigen beheren en Samenwerken tijdens vergaderingen voor meer informatie.

Whiteboard-dia's

Een whiteboard-dia is een lege afbeeldingsdia waarop u de hulpprogramma's voor aantekeningen kunt gebruiken om tekeningen te maken, tekst en stempels toe te voegen en gegevens te markeren.

Een nieuwe whiteboard-dia voor samenwerking delen

 • Klik in het deelvenster Inhoud op Delen en klik op Whiteboard.

Pollpagina-dia's

Met pollpagina-dia's kunt u een enquête onder deelnemers gedurende een presentatie maken. Zodoende beschikt u over een manier om bijdragen en reacties van deelnemers te verkrijgen. U kunt pollpagina-dia's maken vóór of tijdens uw presentatie.

Een nieuwe pollpagina-dia voor samenwerking delen

 1. Klik in het deelvenster Inhoud op Delen en klik op Pollpagina.

 2. Geef in het dialoogvenster Poll maken de volgende pollgegevens op:

  • Typ in het vak Vraag de pollvraag die u aan deelnemers wilt stellen.

  • Typ in het gedeelte Keuzemogelijkheden de mogelijke pollantwoorden naast de kleuren die deelnemers kiezen voor elk antwoord. U kunt maximaal zeven verschillende keuzemogelijkheden opgeven.

 3. Klik op OK.

Tekstpagina-dia's

Een tekstpagina-dia is een lege, bewerkbare dia waarop u gegevens kunt typen, zoals een agenda of lijst met actiepunten. Aanwezigen kunnen deze lijst kopiëren naar hun computer.

Een nieuwe tekstpagina-dia voor samenwerking delen

 • Klik in het deelvenster Inhoud op Delen en klik op Tekstpagina.

Webpagina-dia's

Met een webpagina-dia kunt u een webpagina weergeven aan aanwezigen en elke aanwezige een onafhankelijke verbinding met de betreffende URL bieden. U kunt ook webpagina-dia's weergeven waarin gesynchroniseerde audio- en videobestanden worden afgespeeld, zoals Macromedia Flash-bestanden.

Een nieuwe webpagina-dia voor samenwerking delen

 1. Klik in het deelvenster Inhoud op Delen en klik op Webpagina.

 2. Typ in het dialoogvenster Live Meeting de weblocatie (URL) voor de nieuwe dia en klik op Webdia controleren.

 3. Klik boven in de gemaakte dia op Webdia maken.

Dia's voor delen

Door een dia voor delen te gebruiken kunt u tijdens een vergadering een of meer toepassingen weergeven vanaf de computer.

Opmerking: U kunt dia's voor delen alleen gebruiken wanneer u de webversie van de client uitvoert op een Apple Macintosh- of Sun Solaris-besturingssysteem.

Een nieuwe samenwerkingsdia delen

 1. Klik in het deelvenster Inhoud op Delen en klik op Bureaublad delen.

 2. Voer in het venster Opties voor delen een van de volgende bewerkingen uit:

  • Klik op Bureaublad en klik op OK als andere deelnemers uw volledige bureaublad mogen zien.

  • Klik op Het kader voor delen en klik op OK als u een 'kader' wilt maken met het gedeelte van uw bureaublad dat andere deelnemers mogen zien.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×