Inhoud inschakelen waarin kan worden gezocht

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Inhoud kan worden weergegeven van allerlei bronnen, zoals kolommen, bibliotheken en pagina's. Een site-eigenaar kan beslissen om inhoud al dan niet op te nemen in zoekresultaten. Machtigingen voor inhoud zijn ook van invloed op de weergave van inhoud in zoekresultaten. Als u een goed inzicht in de werking van machtigingen en zoekinstellingen hebt, kunt u ervoor zorgen dat gebruikers toegang tot de juiste documenten en websites hebben.

Wat wilt u doen?

Plannen om de inhoud beschikbaar in de lijst met zoekresultaten

Meer informatie over Zoekinstellingen en machtigingen

Inhoud op een site in de zoekresultaten weergeven of verbergen

Inhoud van lijsten of bibliotheken in de zoekresultaten weergeven of verbergen

Kies of u wilt opnemen van de inhoud van ASPX-pagina's in zoekresultaten

Inhoud in kolommen uitsluiten van zoekresultaten

Gerelateerde taken

De inhoud beschikbaar maken in zoekresultaten

Als site-eigenaar kunt u instellingen gebruiken om te bepalen of inhoud wordt weergegeven in zoekresultaten . Inhoud wordt weergegeven op een groot aantal plaatsen, waaronder sites, lijsten, bibliotheken, webonderdelen en kolommen. Standaard wordt de inhoud van een nieuwe site, lijst, bibliotheek, pagina met webonderdelen of kolom verkend en weergegeven in zoekresultaten. De machtigingen die zijn ingesteld voor de items, lijsten, bibliotheken, sites, enzovoort, zijn ook van invloed op of de gebruiker de inhoud kan zien in zoekresultaten.

Eigenaren van sites en inhoud kunnen kiezen of zij inhoud willen opnemen in zoekresultaten. Standaard wordt de inhoud van een site weergegeven in zoekresultaten. Als een site-eigenaar of -beheerder opgeeft dat de site-inhoud niet wordt weergegeven in zoekresultaten, hebben de overige instellingen voor zoekresultaten, zoals de instellingen voor lijsten, bibliotheken, ASPX-pagina's en kolommen geen effect.

Als een sitebeheerder of -eigenaar ervoor zorgt dat inhoud van lijsten of bibliotheken niet wordt weergegeven in zoekresultaten, heeft het uitsluiten van kolommen geen effect. Het is belangrijk te weten welke instellingen worden overgenomen van hogere niveaus om effectief te kunnen plannen.

Naar boven

Inzicht krijgen in zoekinstellingen en machtigingen

Een van de verantwoordelijkheden van een site-eigenaar is om te bepalen wie toegang tot inhoud heeft. U kunt machtigen geven, zodat bepaalde personen inhoud kunnen lezen en wijzigen, andere personen alleen inhoud kunnen lezen en weer andere personen de inhoud helemaal niet kunnen bekijken. Voor dit flexibile gebruik van machtigingen, gebruikt u machtigingsgroepen, waaraan specifieke machtigingsniveaus worden toegewezen. Als gebruikers toegang mogen hebben tot de site of inhoud, wijst een site-eigenaar gebruikers toe aan een of meer beveiligingsgroepen. Via de machtigingsinstellingen in combinatie met de instellingen voor zoekresultaten kan de eigenaar van de site bepalen of gebruikers inhoud in zoekresultaten kunnen weergeven.

Stel dat Jan aan een RFP (Request for Proposal) werkt in Microsoft Office en samenwerkt met een team van tien personen. Zijn teamsite heeft 50 gebruikers, die allemaal siteleden zijn. Jan is nog niet zo ver dat zijn hele team de RFP kan inzien. Wanneer hij deze uploadt naar de teamsite, stelt hij daarom machtigingen in zodat slechts tien teamleden de RFP kunnen weergeven en bewerken. Voordat hij alle 50 personen leesmachtigingen geeft, zien alleen de tien personen die gemachtigd zijn om het document weer te geven dit in de zoekresultaten. Dit concept wordt ook wel beveiligingsbeperking genoemd.

Machtigingen kunnen worden toegepast op lijsten, sites, weergaven en webonderdelen, en kunnen worden aangepast naar inzicht van de beheerder. Machtigingen kunnen ook afhankelijk zijn van andere machtigingen. Dit alles kan invloed hebben op datgene wat de gebruiker in de zoekresultaten ziet. Het is daarom belangrijk dat u zich vertrouwd maakt met het machtigingenmodel van SharePoint, het machtigingenmodel van uw site of organisatie, of dat u het machtigingenmodel van uw site plant voordat u inhoud toevoegt.

Opmerking: Onlangs geüploade documenten mogelijk niet onmiddellijk weergegeven in zoekresultaten. Dit kan zijn vanwege het interval waarvoor de zoeken-crawler is ingesteld. Wanneer inhoud wordt verkend die deze wordt weergegeven in zoekresultaten.

Naar boven

Inhoud van een site weergeven of verbergen in zoekresultaten

Als een site-eigenaar bent, kunt u kiezen of de inhoud op uw site wordt weergegeven in zoekresultaten. Alle site-inhoud wordt standaard weergegeven in zoekresultaten. De persoon die wordt weergeven van zoekresultaten moet gemachtigd de inhoud te zien.

Opmerking:  U kunt deze instelling alleen wijzigen als u het machtigingsniveau Machtigingen beheren hebt. Dit machtigingsniveau maakt deel uit van de groep Eigenaar van sitenaam.

 1. Ga naar de website waarvan u de inhoud al dan niet in de zoekresultaten wilt weergeven.

 2. Klik op Siteactiesen klik vervolgens op Site-instellingen.

 3. Klik onder Sitebeheer op Zoeken en offlinebeschikbaarheid.

 4. In de Site-inhoud indexerensectie onder toestaan dat deze site wordt weergegeven in zoekresultaten, selecteert u Ja toe te staan dat de inhoud van de site wordt weergegeven in zoekresultaten of geen om te voorkomen dat de inhoud wordt weergegeven in zoekresultaten resultaten.

  Opmerking: Wanneer u wordt voorkomen dat de inhoud van een site in de lijst met zoekresultaten verschijnt, wordt de inhoud van de subsites niet automatisch geblokkeerd wordt weergegeven in zoekresultaten voor deze site. Als u wilt blokkeren de inhoud van een subsite wordt weergegeven in de zoekresultaten op een site, moet u de volgende handelingen uit voor de subsite: In de sectie Indexeren Site-inhoud onder toestaan dat deze site wordt weergegeven in zoekresultaten, selecteert u Nee.

Inhoud van lijsten of bibliotheken weergeven of verbergen in zoekresultaten

Als site-eigenaar kunt u bepalen of items in lijsten en bibliotheken op uw site worden opgenomen in de zoekresultaten. Standaard worden alle items van elke lijst en elke bibliotheek opgenomen in de zoekresultaten.

Opmerking: U wijzigt deze instelling, moet u het machtigingsniveau lijsten beheren hebben. De groepen Designer en de eigenaar van de "Sitenaam" bevatten dit machtigingsniveau. Wanneer u bent niet gemachtigd lijsten beheren, zijn de menu's beschreven in deze procedure niet beschikbaar.

 1. Ga naar de site die de lijst of bibliotheek bevat die u wilt wijzigen.

 2. Zoek de lijst of bibliotheek die u wilt aanpassen en klik erop.

 3. Klik op Siteactiesen klik vervolgens op Site-instellingen.

 4. Klik op Sitebibliotheken en -lijsten onder Sitebeheer.

 5. Klik op een item in de lijst, bijvoorbeeld Gedeelde documenten aanpassen.

 6. Klik op de pagina Lijstinstellingen onder Algemene instellingen op Geavanceerde instellingen.

 7. Kies Ja in de sectie Zoeken onder Items uit deze documentbibliotheek weergeven in zoekresultaten om alle items in de lijst of bibliotheek op te nemen in de zoekresultaten of Nee om alle items uit te sluiten van de zoekresultaten.

Naar boven

Kiezen of u de inhoud van ASPX-pagina's wilt opnemen in zoekresultaten

Als site-eigenaar kunt u bepalen of u de inhoud van ASPX-pagina's wilt opnemen in de zoekresultaten. Wanneer u een site maakt, worden veel inhoudspagina's automatisch gemaakt, zoals default.aspx, allitems.aspx voor uw galerie met webonderdelen, editform.aspx als bewerkingsformulier voor uw lijst met aankondigingen en vele andere. U kunt ook aangepaste ASPX-pagina's maken. Wanneer een webonderdeel dat op een ASPX-pagina wordt weergegeven, informatie gebruikt van een lijst of bibliotheek met beperkte machtigingen (ook wel verfijnde machtigingen genoemd), wordt standaard geen inhoud van de ASPX-pagina's op de site opgenomen in de zoekresultaten. Hiermee wordt voorkomen dat niet-gemachtigde gebruikers de inhoud zien.

Stel dat er vijf documenten worden weergegeven in een webonderdeel Gedeelde documenten op een teamsite met 50 leden. Een van de documenten heeft beperkte machtigingen; slechts een paar gebruikers kunnen het document zien. De inhoud van die site wordt automatisch verborgen in de zoekresultaten zodat de inhoud van dat document niet wordt weergegeven wanneer gebruikers zoekacties uitvoeren. Hiermee wordt voorkomen dat de inhoud van de ASPX-pagina per ongeluk wordt getoond aan gebruikers die de inhoud niet mogen zien.

U hebt de mogelijkheid om deze instelling te negeren zodat alle inhoud in de zoekresultaten wordt weergegeven, ongeacht de machtigingen. In dit geval wordt alle inhoud weergegeven in de zoekresultaten, maar hebben niet-gemachtigde gebruikers mogelijk geen toegang tot de werkelijke documenten. Een andere mogelijkheid is dat u geen ASPX-inhoud opneemt in de zoekresultaten, ongeacht de machtigingen die ervoor zijn ingesteld.

Opmerking:  U kunt deze instelling alleen wijzigen als u het machtigingsniveau Machtigingen beheren hebt. Dit machtigingsniveau maakt deel uit van de groep Eigenaar van sitenaam.

 1. Ga naar de site waarvoor u de webonderdelen in de zoekresultaten wilt instellen.

 2. Klik op Siteactiesen klik vervolgens op Site-instellingen.

 3. Klik onder Sitebeheer op Zoeken en offlinebeschikbaarheid.

 4. Klik in het Indexeren ASPX-pagina-inhoudsectie, onder deze site bevat geen fijnmazige machtigingen. Opgeven van de site ASPX-pagina indexing gedrag , selecteer een van de volgende opties:

Optie

Beschrijving

Webonderdelen niet indexeren als deze site fijnmazige machtigingen bevat

Als de machtigingen van de ASPX-pagina afwijken van de bovenliggende site, wordt de inhoud van de site niet weergegeven in de zoekresultaten.

Alle webonderdelen op deze site altijd indexeren

Geef de inhoud van alle ASPX-pagina's op de site weer in de zoekresultaten, ongeacht de manier waarop de machtigingen zijn ingesteld.

Webonderdelen op deze site nooit indexeren

Verberg de inhoud van alle ASPX-pagina's op de site in de zoekresultaten, ongeacht de manier waarop de machtigingen zijn ingesteld.

Naar boven

Inhoud in kolommen verbergen in zoekresultaten

Als site-eigenaar kunt u bepalen of de inhoud van specifieke kolommen in lijsten of bibliotheken in de zoekresultaten wordt weergegeven. Standaard wordt alle inhoud opgenomen in de zoekresultaten. Deze instelling komt van pas wanneer u wilt voorkomen dat vertrouwelijke gegevens in de zoekresultaten worden weergegeven.

Opmerking: U wijzigt deze instelling, moet u het machtigingsniveau machtigingen beheren. Dit machtigingsniveau is opgenomen in de groep "Sitenaam" eigenaar.

 1. Ga naar de site die de lijst of de bibliotheek bevat.

 2. Klik op Siteactiesen klik vervolgens op Site-instellingen.

 3. Klik onder Sitebeheer op Doorzoekbare kolommen.

 4. Schakel in de sectie Kolommen uitgesloten van zoekindexering onder Uitgesloten het selectievakje uit naast de naam van de kolom die u van de zoekresultaten wilt uitsluiten.


  Opmerking: Kolommen die worden weergegeven, zijn de kolommen die deel uitmaken van de huidige site waarmee u werkt.

Naar boven

Gerelateerde taken

Bereiken voor zoekacties definiëren

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×