Informatie over het zoeken naar records

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer uw data base groeit, is het zoeken naar specifieke records meer dan een beknopt overzicht van een gegevens blad. In dit artikel vindt u vijf manieren om specifieke records te zoeken op basis van uw behoeften.

Wat wilt u doen?

Door alle records bladeren

Naar een bepaalde record gaan

Een specifieke record zoeken

Filteren om een beperkt aantal records weer te geven

Een query maken om een specifieke record te vinden

Door alle records bladeren

U kunt door records bladeren met de TAB-toets als u de ene record tegelijk wilt door lopen om een bepaalde record te vinden. U kunt ook bladeren door records in een tabel in gegevensbladweergave met behulp van de knoppen voor record navigatie. De record navigatie knoppen zijn onder aan de tabel of het formulier beschikbaar.

Navigatieknoppen

1. naar de eerste record gaan

2. naar de vorige record gaan

3. huidige record

4. naar de volgende record gaan

5. naar de laatste record gaan

6. een nieuwe (lege) record openen

7. filter indicator

8. zoekvak

Notities: 

 • Wanneer u in het vak huidige record klikt, kunt u een record nummer typen en op ENTER drukken om naar die record te gaan. Het record nummer wordt opeenvolgend geteld vanaf het begin van het formulier of gegevens blad. De naam komt niet overeen met een veld waarde.

 • Als u wilt weten of een filter is toegepast, raadpleegt u de knop Filter indicator. Als er geen filter is toegepast of als alle filters zijn gewist, wordt er geen filterweer gegeven. Wanneer dit filterwordt weer gegeven, kunt u op deze knop klikken om het filter te verwijderen. Wanneer het niet-gefilterd wordt weer gegeven, kunt u op deze knop klikken om het laatst gebruikte filter toe te passen, indien van toepassing.

 • Wanneer u tekst invoert in het zoekvak , wordt de eerste overeenkomende waarde in real time gemarkeerd tijdens het invoeren van elk teken. U kunt deze functie gebruiken om snel te zoeken naar een record met een overeenkomende waarde.

Naar boven

Naar een bepaalde record gaan

U kunt naar een bepaalde record in Access gaan wanneer u weet met welke record u wilt zoeken. In het vak Ga naar kunt u een bepaalde record uit een vervolg keuzelijst kiezen en deze wordt meestal toegevoegd aan formulieren.

Vak Ga naar

 • Als u naar een bepaalde record wilt gaan, klikt u op de pijl rechts van het vak Ga naar en selecteert u een record in de vervolg keuzelijst.

  Opmerking: Als u de eerste paar tekens weet van de record waarnaar u wilt navigeren, kunt u deze tekens typen in het vak Ga naar om deze record snel te vinden.

In het vak Ga naar worden slechts voldoende gegevens weer gegeven voor een unieke identificatie van elke record. Wanneer u een record selecteert in de lijst, wordt in Access de rest van de gegevens van de record weer gegeven in het hoofd gebied van het formulier.

Naar boven

Een specifieke record zoeken

U kunt zoeken naar een bepaalde record in een tabel of formulier met behulp van het tabblad zoeken in het dialoog venster zoeken en vervangen . Dit is een effectieve keuze voor het zoeken van een specifieke record wanneer de record die u wilt zoeken, voldoet aan bepaalde criteria, zoals zoek termen en vergelijkings operatoren, zoals ' equals ' of ' contains '.

Opmerking: U kunt het dialoog venster zoeken en vervangen alleen gebruiken als de gegevens in de tabel of het formulier op dit moment worden weer gegeven. Dit geldt ook als er geen zicht bare records zijn omdat er een filter is toegepast.

 1. Open de tabel of het formulier en klik op het veld waarin u wilt zoeken.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Zoeken op Zoeken. Of druk op Ctrl+F.

  Het dialoog venster zoeken en vervangen wordt weer gegeven, met het tabblad zoeken geselecteerd.

 3. Typ in het vak zoeken naar de waarde waarnaar u wilt zoeken.

 4. Als u het veld wilt wijzigen dat u wilt doorzoeken of als u de hele onderliggende tabel wilt doorzoeken, klikt u op de gewenste optie in de lijst Zoeken in .

  Tip: De lijst vergelijken vertegenwoordigt de vergelijkings operator (zoals ' is gelijk aan ' of ' bevat '). Als u uw zoek opdracht wilt uitbreiden, klikt u in de lijst vergelijken op een deel van het veld.

 5. Selecteer in de lijst zoeken de optie Allesen klik vervolgens op Volgende zoeken.

 6. Wanneer het item waarin u zoekt, is gemarkeerd, klikt u op Annuleren in het dialoog venster zoeken en vervangen om het dialoog venster te sluiten. Records die voldoen aan uw voor waarden, worden gemarkeerd

Zie het artikel het dialoog venster zoeken en vervangen gebruiken om gegevens te wijzigenvoor meer informatie over het gebruik van het dialoog venster zoeken en vervangen .

Naar boven

Filteren om een beperkt aantal records weer te geven

U kunt filteren op een beperkt aantal records wanneer u alleen de records wilt zien die voldoen aan specifieke criteria en vergelijkings operatoren. Als u bijvoorbeeld snel de records wilt beperken die worden weer gegeven, klikt u met de rechter muisknop op het veld waarvan u de waarde wilt vergelijken en selecteert u gelijk aan, is niet gelijkaan, bevatof staat niet onder in het snelmenu. U kunt een filter in-of uitschakelen, zodat u eenvoudig kunt scha kelen tussen gefilterde en niet-gefilterde weer gaven van dezelfde gegevens. In tegens telling tot de zoek functie wordt door een filter alleen de records beperkt die worden weer gegeven.

 1. Als u een filter wilt Toep assen dat op een selectie is gebaseerd, opent u een tabel of formulier.

 2. Als u er zeker van wilt zijn dat de tabel of het formulier nog niet is gefilterd, klikt u op het tabblad Start in de groep Sorteer _AMP_ filter op Geavanceerden vervolgens op alle filters wissen, als deze opdracht beschikbaar is.

 3. Navigeer naar de record met de waarde die u wilt gebruiken als onderdeel van het filter en klik vervolgens in de kolom (in de gegevens blad weergave) of het besturings element (in de weer gave formulier, rapport of indeling). Als u wilt filteren op een gedeeltelijke selectie, selecteert u alleen de gewenste tekens.

 4. Klik op het tabblad Start, in de groep Sorteren en filteren, op Selectie en klik vervolgens op het filter dat u wilt toepassen.

 5. Als u andere velden op basis van een selectie wilt filteren, herhaalt u stap 3 en 4.

Zie het artikel een filter Toep assen om records in een Access-Data Base te bekijkenvoor meer informatie over het Toep assen van een filter.

Naar boven

Een query maken om een specifieke record te vinden

De technieken die u kunt gebruiken om records te zoeken en te filteren, zijn zeer geschikt voor het zoeken van specifieke records voor de zaak bij de hand. Mogelijk wilt u echter dezelfde zoek opdracht of filter bewerking regel matig uitvoeren. In plaats van een reeks Zoek-en filter stappen elke keer opnieuw uit te voeren, kunt u een query maken. Een query is een krachtige en flexibele manier om specifieke records te vinden, omdat hiermee aangepaste zoek opdrachten kunnen worden uitgevoerd, aangepaste filters kunnen worden toegepast en records worden gesorteerd. U kunt uw eigen query's maken om u te helpen bij het concentreren op specifieke records en voor het beantwoorden van specifieke vragen. Een query kan worden opgeslagen en opnieuw worden gebruikt en kan ook worden gebruikt voor het maken van formulieren en rapporten.

Wanneer u een query gebruikt om te zoeken of filteren, gebruikt u criteria op basis van het type gegevens waarnaar u op zoek bent. Verschillende soorten gegevens worden opgeslagen als verschillende typen gegevens. Verjaar dagen worden bijvoorbeeld opgeslagen als datum/tijd-gegevens, terwijl namen worden opgeslagen als tekst gegevens.

Soms is het niet mogelijk om een bepaalde record te vinden waarvan u weet dat ze aanwezig zijn. Dit kan gebeuren als u records bekijkt in een formulier of een query waarin bepaalde records niet worden weer gegeven vanwege de waarde van een bepaald veld. In het volgende voor beeld ziet u hoe u een query kunt gebruiken om records te zoeken.

Stel dat u een data base gebruikt die is gemaakt met behulp van de sjabloon toegangs problemen om problemen bij te houden. De tabel problemen bevat een veld met de naam status, waarmee wordt aangegeven of een bepaald probleem actief, opgelost of gesloten is. U kunt een query maken waarin de problemen worden weer gegeven waarvan de status is gesloten door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Query's op Queryontwerp.

 2. Dubbel klik in het dialoog venster tabel weer geven op problemenen klik vervolgens op sluiten.

 3. Dubbel klik in de ontwerp functie voor query's op het sterretje (*) in de tabel problemen . Hiermee kunt u ervoor zorgen dat in de query alle velden van de geretourneerde records worden weer gegeven.

  Problemen. * wordt weer gegeven in de eerste kolom van het ontwerp raster in de rij veld . Dit geeft aan dat alle velden uit de tabel met actie-items moeten worden geretourneerd.

 4. Dubbel klik in de ontwerp functie voor query's op status in de tabel problemen .

  De status wordt weer gegeven in de tweede kolom in het ontwerp raster in de rij veld .

 5. Schakel in de tweede kolom van het ontwerp raster het selectie vakje in de rij weer geven uit. Dit helpt ervoor te zorgen dat de query het veld status niet weergeeft.

  Als u het selectie vakje weer geven niet uitschakelt in de kolom Status, wordt het veld Status twee keer weer gegeven in de query resultaten.

 6. Typ = ' gesloten 'in de tweede kolom van het ontwerp raster in de rij criteria . Dit is uw Zoek criterium. Zo kunt u ervoor zorgen dat de query alleen de records retourneert waarvan de waarde ' gesloten ' is.

  Opmerking: In dit voor beeld wordt slechts één Zoek criterium gebruikt. U kunt een groot aantal zoek criteria gebruiken voor een bepaalde zoek opdracht door criteria toe te voegen aan meer velden en door de rijen of de rij en de extra kolommen onder ofte gebruiken.

  Uw query is klaar om te worden uitgevoerd en ziet er ongeveer als volgt uit:

  Queryontwerpraster

 7. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

  Opmerking: Tenzij u al problemen hebt met bijhouden en dus gegevens in de tabel problemen hebt, en u de status van ten minste één probleem hebt ingesteld op ' gesloten ', retourneert de query geen resultaten. U kunt de query echter wel opslaan en op elk gewenst moment in de toekomst gebruiken.

 8. Druk op Ctrl+S om de query op te slaan.

 9. Typ in het dialoog venster Opslaan als een naam voor de query in het veld query naam , zoals gesloten problemen, en klik vervolgens op OK.

U hebt nu een query waarmee problemen worden weer gegeven waarvan de status is gesloten.

Zie het artikel een eenvoudige selectie query makenvoor meer informatie over het maken van query's waarmee u records kunt vinden.

Zie het artikel voor beelden van query criteriavoor meer informatie over zoek-en filter criteria.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×