Informatie over het SharePoint-hulpmiddel Bestanden

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

Het SharePoint-hulpmiddel Bestanden heeft de volgende voordelen voor organisaties die bestandsinhoud opslaan in SharePoint-documentbibliotheken:

 • Toegang tot de bestandsinhoud voor geselecteerde personen buiten de onderneming. Het SharePoint-hulpmiddel Bestanden biedt een handige en efficiënte manier om samen te werken met personen die zich buiten de firewall van het bedrijf bevinden. Daarnaast biedt het SharePoint-hulpmiddel Bestanden een centrale werkomgeving voor teams die geografisch ver verspreid zijn.

 • Offline toegang tot bestandsinhoud. Het SharePoint-hulpmiddel Bestanden voorziet mobiele werknemers en personen met beperkte toegang tot internet van een omgeving waarin ze offline toegang hebben tot bestandsinhoud en deze inhoud kunnen weergeven en bijwerken.

 • Gebruikers van het SharePoint-hulpmiddel Bestanden kunnen gebruik maken van de uitgebreide toepassingsfuncties, naast de functies van andere werkruimtehulpmiddelen.

Houd rekening met de volgende aanvullende details en aanbevelingen over het gebruik van een SharePoint-hulpmiddel Bestanden voor het werken met bestanden die zijn opgeslagen in een SharePoint-documentbibliotheek:

 • In het SharePoint-hulpmiddel Bestanden kunnen alleen documentbibliotheken in Windows SharePoint Services 3.0 later worden toegewezen. Er wordt een foutmelding weergegeven als u probeert een documentbibliotheek toe te wijzen in een eerdere versie van Windows SharePoint Services.

 • Het verdient aanbeveling het weergeven van versies in te schakelen op SharePoint-sites waar u bestanden ophaalt naar een SharePoint-hulpmiddel Bestanden. Door versies weer te geven verkleint u het risico op gegevensverlies als gevolg van synchronisatiefouten of conflicten.

 • SharePoint-documentbibliotheken bevatten metagegevens die niet worden ondersteund of bijgehouden in het SharePoint-hulpmiddel Bestanden.

 • In het SharePoint-hulpmiddel Bestanden worden weergaven in SharePoint-documentbibliotheken niet herkend. Daarom kan een SharePoint-hulpmiddel Bestanden meer documenten bevatten dan er worden weergegeven in de documentbibliotheek waar bepaalde bestanden worden uitgefilterd in weergaven.

Hoe gegevens in een SharePoint-hulpmiddel Bestanden worden gesynchroniseerd

Gegevens worden in een SharePoint-hulpmiddel Bestanden op de volgende manieren gesynchroniseerd:

 • Gegevens worden gesynchroniseerd met andere werkruimteleden op dezelfde manier als in een SharePoint Workspace-hulmiddel: leden van de werkruimte die online zijn, verzenden en ontvangen updates wanneer deze worden opgeslagen naar de werkruimte.

 • Updates worden automatisch volgens een planning verzonden naar en ontvangen van de SharePoint-site, of handmatig wanneer het werkruimtelid met de synchronisatiemachtiging een synchronisatie start.

Informatie over de taken van het lid met de synchronisatiemachtiging in een SharePoint-hulpmiddel Bestanden

Een werkruimte die een SharePoint-hulpmiddel Bestanden bevat, moet ten minste één lid hebben met alle hieronder genoemde referenties:

 • Toegang tot de gewenste documentbibliotheek op een geselecteerde SharePoint-site.

 • De vereiste SharePoint-machtigingen voor het verzenden en ontvangen van updates op de SharePoint-site.

  De minimale machtiging voor het lid met de synchronisatiemachtiging volgens de standaardmachtigingen van SharePoint is 'Eigenaar' met de optie 'Bijdragen' ingeschakeld. Voor SharePoint-sites met aangepaste machtigingen moet het lid met de synchronisatiemachtiging ook gemachtigd zijn voor het toevoegen, bewerken en verwijderen van items.

 • De vereiste machtigingen voor het synchroniseren met de SharePoint-site. Standaard hebben alle leden behalve gasten de machtiging om te synchroniseren met de SharePoint-documentbibliotheek of synchronisatiemachtiging voor het hulpmiddel aan te vragen bij het lid met de synchronisatiemachtiging.

  Opmerking: Hoewel een werkruimtelid met de rol van deelnemer gewoonlijk kan fungeren als lid met de synchronisatiemachtiging, heeft deze rol gewoonlijk niet de machtiging voor het verwijderen van bestanden. Daardoor kan een lid met de synchronisatiemachtiging met de rol van deelnemer bij het synchroniseren synchronisatiewaarschuwingen ontvangen over bestanden die niet verwijderd kunnen worden.

Een lid met de vereiste machtigingen op zowel de SharePoint-site als in het SharePoint-hulpmiddel Bestanden, kan de verantwoordelijkheden op zich nemen van het 'lid met de synchronisatiemachtiging': dat wil zeggen de persoon die ofwel regelmatig een synchronisatie tussen het SharePoint-hulpmiddel Bestanden en de SharePoint-site uitvoert, ofwel het SharePoint-hulpmiddel bestanden instelt voor automatische synchronisatie volgens planning. De synchronisatie kan alleen worden uitgevoerd als het lid met de synchronisatiemachtiging online is en toegang heeft tot de SharePoint-site.

Er kan slechts één werkruimtelid de synchronisatiemachtiging hebben voor het SharePoint-hulpmiddel Bestanden. Andere leden met de vereiste machtiging kunnen een aanvraag doen voor het overnemen van de taken van het lid met de synchronisatiemachtiging. Het lid dat momenteel die machtiging heeft, kan er dan voor kiezen deze rol over te dragen of het verzoek af te wijzen en zelf de verantwoordelijkheid te behouden. Het lid met de synchronisatiemachtiging kan deze taak niet uit zichzelf proberen over te dragen aan een ander lid. De verantwoordelijkheid hiervoor kan alleen door een ander lid worden aangevraagd.

Als het huidige lid met de synchronisatiemachtiging de machtiging voor deze taak verliest (bijvoorbeeld omdat zijn rol in de werkruimte is gedegradeerd of omdat hij geen lid meer is van de werkruimte), wordt de synchronisatiemachtiging automatisch overgedragen aan een ander werkruimtelid dat daarvoor in aanmerking komt. Als er op dat moment geen werkruimteleden met de vereiste machtigingen zijn, kan het SharePoint-hulpmiddel Bestanden niet meer worden gesynchroniseerd met de SharePoint-site. De standaardfunctionaliteit van het hulpmiddel Bestanden wordt dan gebruikt.

De naam van het huidige lid met de synchronisatiemachtiging wordt weergegeven in de statusbalk boven het tabblad van het hulpmiddel:

Naam van het huidige lid met de synchronisatiemachtiging

De statusbalk informeert het lid met de synchronisatiemachtiging wanneer er niet-gesynchroniseerde wijzigingen in het hulpmiddel zijn. Wanneer het lid met de synchronisatiemachtiging op Nu synchroniseren... klikt, wordt het venster Synchronisatievoorbeeld weergegeven met daarin alle updates in behandeling en eventuele bestandsconflicten. Het lid met de synchronisatiemachtiging kan dan stappen ondernemen om conflicten op te lossen alvorens verder te gaan met de synchronisatie.

Het huidige lid met de synchronisatiemachtiging mag die taak alleen overdragen op aanvraag van een ander lid dat toegang heeft tot de SharePoint-site en de vereiste machtigingen heeft op de SharePoint-site.

Onder bepaalde omstandigheden moet de synchronisatietaak worden overgedragen aan een ander lid. Als het lid met de synchronisatiemachtiging bijvoorbeeld voor langere tijd niet in staat is een synchronisatie uit te voeren (misschien vanwege een vakantie), moet hij een ander werkruimtelid met de vereiste referenties vragen hem een verzoek te sturen om lid met de synchronisatiemachtiging te worden. Het lid met de synchronisatiemachtiging kan ook automatische synchronisatie volgens planning inschakelen. Dit kan echter risico's met zich meebrengen, aangezien de computer van het lid met de synchronisatiemachtiging dan de hele periode ingeschakeld en online moet zijn.

In de statusbalk kunnen alle werkruimteleden de naam van het huidige lid met de synchronisatiemachtiging zien en het bijbehorende mappictogram van de koppeling aanwijzen om een berichtvak weer te geven met de URL van de SharePoint-site. Werkruimteleden met de vereiste referenties kunnen op het pictogram klikken om een webbrowser te openen en naar de SharePoint-site te gaan, of op Ga naar SharePoint in het menu Bewerken.

Op de statusbalk wordt ook voor alle leden de datum en tijd van de laatste synchronisatie weergegeven. Alle leden kunnen op het Agenda-pictogram klikken voor informatie over het synchronisatieschema.

Het lid met de synchronisatiemachtiging kan op de statusbalk opties selecteren om verschillende activiteiten te starten, waaronder synchroniseren, planningsopties wijzigen en synchronisatiefouten oplossen.

Opties voor het starten van synchronisatie

Het lid met de synchronisatiemachtiging heeft twee opties voor het starten van een synchronisatie:

 • Handmatige synchronisatie. Met deze optie worden het SharePoint-hulpmiddel Bestanden en de SharePoint-site alleen gesynchroniseerd wanneer het lid met de synchronisatiemachtiging een synchronisatie start.

 • Geplande synchronisatie. Met deze optie stelt het lid met de synchronisatiemachtiging een specifiek interval in voor automatische synchronisatie.

  Opmerking: Afhankelijk van factoren zoals de huidige netwerkbelasting kunnen geplande synchronisaties soms door de server worden uitgesteld tot het volgende geplande tijdstip.

Informatie over het uitvoeren van bronbeheertaken in SharePoint

Alleen het lid met de synchronisatiemachtiging van de volgende SharePoint-bronbeheertaken uitvoeren met bestanden in een SharePoint-hulpmiddel Bestanden:

 • Bestanden uitchecken. Wanneer u een bestand uitcheckt, wordt het bestand op de SharePoint-site vergrendeld, zodat gebruikers met rechtstreekse toegang tot het bestand op de SharePoint-site het bestand niet kunnen bijwerken zolang dit gelijktijdig wordt bijgewerkt in SharePoint Workspace.

  Opmerking: Wanneer u een bestand uitcheckt, wordt de meest recente versie van het bestand opgehaald uit de SharePoint-documentbibliotheek, tenzij de huidige versie van het bestand in het SharePoint-hulpmiddel Bestanden niet-gesynchroniseerde wijzigingen bevat. Met andere woorden, als u het bestand bewerkt in SharePoint Workspace en het vervolgens uitcheckt, wordt de bewerkte versie van het bestand niet overschreven door de oorspronkelijke versie uit de SharePoint-bibliotheek.

 • Bestanden inchecken. Wanneer u een bestand incheckt vanuit het SharePoint-hulpmiddel Bestanden, wordt het bestand op de SharePoint-site bijgewerkt en wordt de vergrendeling opgeheven.

 • Een uitcheckopdracht annuleren. Wanneer u een uitcheckopdracht annuleert, wordt de vergrendeling van het bestand op de SharePoint-site opgeheven en is het bestand weer beschikbaar voor bewerken.

Informatie over het dupliceren of archiveren van werkruimten met een SharePoint-hulpmiddel Bestanden

U kunt werkruimten met een SharePoint-hulpmiddel Bestanden dupliceren of opslaan als archief- of sjabloonbestand. Houd er echter rekening mee dat het SharePoint-hulpmiddel Bestanden in de gedupliceerde werkruimten of in nieuwe werkruimten die u vanuit de archief- of sjabloonbestanden maakt geen verbinding meer heeft met een SharePoint-documentbibliotheek, en dat de functies ervan worden teruggebracht tot die van een standaardhulpmiddel Bestanden.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×