Informatie over het navigeren in Outlook met toegankelijkheidsfuncties

Informatie over het navigeren in Outlook met toegankelijkheidsfuncties

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Outlook 2016 voor het bureaublad is standaard toegankelijk en werkt met toegankelijkheidsfuncties van Windows. Dit betekent dat u kunt gebruikmaken van sneltoetsen, een schermlezer zoals Verteller of JAWS en Windows Spraakherkenning.

U kiest de functies die u wilt gebruiken door instellingen op te geven in het Windows Toegankelijkheidscentrum. Zie Toegankelijkheidsinstellingen en -functies voor Office apps voor meer informatie over de toegankelijkheidsinstellingen van Windows.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • Vanaf 1 oktober 2017 is tabelnavigatie met een schermlezer tijdelijk uitgeschakeld.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

De indeling van Outlook leren kennen

In Outlook 2016 vindt u de naam van het e-mailaccount dat u gebruikt in het midden bovenaan het scherm. Besturingselementen van apps, zoals Minimaliseren en Sluiten, worden in de rechterbovenhoek weergegeven. De werkbalk Snelle toegang bevindt zich standaard linksboven op het scherm. Deze werkbalk kan worden aangepast en bevat veelgebruikte opdrachten, zoals Alle mappen verzenden/ontvangen, Beantwoorden en Doorsturen.

Onder deze werkbalk bevindt zich een aantal linttabbladen, waaronder Start, Verzenden/ontvangen en Map. Wanneer u een tabblad selecteert, wordt er een specifiek lint voor dat tabblad weergegeven.

Er wordt bijvoorbeeld een lint weergegeven wanneer u het tabblad Start in e-mail selecteert. Op dit lint kunt u verschillende items kiezen, zoals Verwijderen, Beantwoorden en Doorsturen.

Outlook-weergaven bieden u tal van productiviteits- en agendafuncties.

E-mail

De eerste keer dat u Outlook 2016 gebruikt, wordt het Postvak IN geopend. Het Postvak IN bevat standaard drie deelvensters: het mappenvenster, de berichtenlijst en het leesvenster.

U kunt deze vensters op verschillende manieren aanpassen. Zo bevat het lint van het tabblad Weergave bijvoorbeeld opties voor het leesvenster: Leesvenster rechts van berichtenlijst, Leesvenster onder berichtenlijst of Leesvenster uitschakelen.

Zie Toetscombinaties voor Outlook voor meer opties.

Agenda

Druk op Ctrl+2 om naar de agenda te gaan.

De eerste keer dat u de agenda gebruikt, worden er twee deelvensters weergegeven: het mappenvenster en het agendavenster. Boven deze deelvensters ziet u het lint.

Zie Sneltoetsen voor Outlook voor meer informatie over agendaopties.

Op het tabblad Start kunt u ervoor kiezen om alleen de agenda van vandaag weer te geven of naar de week- of maandweergave te gaan.

Zie Sneltoetsen voor Outlook als u meer opties voor de agenda wilt bekijken.

Contactpersonen

Druk op Ctrl+3 als u wilt overschakelen naar de lijst met contactpersonen.

De eerste keer dat u Contactpersonen gebruikt, worden er twee deelvensters weergegeven: het deelvenster Mijn contactpersonen (met mappen voor elke groep contactpersonen die u hebt gekoppeld, zoals uw organisatie, Skype voor Bedrijven en andere gekoppelde e-mailaccounts) en het deelvenster Contactpersonen, met de namen en contactgegevens in alfabetische volgorde. Boven deze deelvensters ziet u het lint.

Op het tabblad Start, met opdrachtknoppen voor het maken en beheren van contactpersonen.

Zie Sneltoetsen voor Outlook als u opties voor contactpersonen wilt bekijken.

Taken

De eerste keer dat u de taakweergave gebruikt, worden er twee deelvensters weergegeven. Aan de linkerkant ziet u het deelvenster Mijn taken met een lijst met uw taken. In het rechterdeelvenster worden de taken weergegeven. De bovenste tabbladen zijn Bestand, Start, Verzenden/ontvangen, Map, Beeld en Vertel wat u wilt doen.

Als u een nieuwe taak wilt openen, drukt u op Ctrl+N. De nieuwe taak heeft vijf tabbladen: Bestand, Taak, Invoegen, Tekst opmaken, Controleren en Vertel wat u wilt doen. Zoals altijd is het lint afhankelijk van het tabblad dat u selecteert.

Zo vindt u bijvoorbeeld op het tabblad Taak de taken Opslaan en sluiten, Verwijderen en Doorsturen.

Onder het lint kunt u een onderwerp, de begindatum, de einddatum, de status, het percentage voltooid en een prioriteit toewijzen, en om een herinneringsverzoek vragen.

Zie Sneltoetsen voor Outlook als u meer opties voor taken wilt bekijken.

Navigeren met sneltoetsen

 • Als u wilt navigeren in Outlook voor Office 365 in Windows, drukt u op Tab (vooruit) of op Shift+Tab (achteruit).

 • Als u een item wilt selecteren, drukt u op Enter.

 • Als u in menu's of lijsten wilt bladeren, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag en drukt u vervolgens op Enter om een keuze te maken.

 • Druk op Esc om een menu of modus af te sluiten.

Zie Toetscombinaties voor Outlook voor meer navigatieopties.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht wilt vinden, kunt u Uitleg gebruiken. Bekijk deze video voor meer informatie over de functie Uitleg: Uitleg gebruiken om snel te kunnen werken met een schermlezer en het toetsenbord.

Volg deze stappen om Uitleg te gebruiken voor het zoeken van een opdracht:

 1. Selecteer de cel of het celbereik waarin u een actie wilt uitvoeren.

 2. Ga naar het veld bewerken van Uitleg door op Alt+Q te drukken.

 3. Typ de gewenste opdracht. Typ bijvoorbeeld 'opsommingstekens'.

 4. Gebruik de pijl-omlaag om door de resultaten te bladeren en druk op Enter om er een te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Sneltoetsen voor het navigeren in e-mail in Outlook

Sneltoetsen voor het navigeren in de agenda in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw e‑mail in Outlook toegankelijk maken

Outlook 2016 voor Mac in Office 365 maakt gebruik van de toegankelijkheidsfuncties die zijn ingebouwd in Mac OS en waarmee gebruikers die beperkte motorische vaardigheden hebben, slechtziend zijn of andere beperkingen hebben, gemakkelijker kunnen werken met bestanden. U kunt sneltoetsen, VoiceOver en spraakhulpmiddelen gebruiken om met Outlook 2016 voor Mac in Office 365 te werken. Zie Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365 voor informatie over toegankelijkheidsinstellingen en -functies in uw apparaat.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook 2016 voor Mac voor sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

De indeling van Outlook voor Mac leren kennen

Wanneer u Outlook 2016 voor Mac opent, wordt het Outlook-menu bovenaan het scherm weergegeven, met de opties naast het Apple-menu. Daaronder wordt de naam van de huidige weergave of map gecentreerd weergegeven. Standaard bevindt de werkbalk Snelle toegang zich aan de linkerkant van het scherm. Deze werkbalk bevat veelgebruikte opdrachten zoals Opslaan, Ongedaan maken en Opnieuw. Op dezelfde regel en aan de rechterkant op het scherm bevindt zich het vak Zoeken en het pictogram voor de opties voor delen.

Daaronder bevindt zich het menu Wilt u helpen Office te verbeteren?.

Onder deze regel ziet u een aantal linttabbladen, zoals Start en Indelen. Het lint bevindt zich weer onder deze rij tabbladen. Wanneer u een tabblad selecteert, wordt er een lint met specifieke tabbladen weergegeven. Elk lint bevat in groepen verdeelde opdrachten. Als u bijvoorbeeld klikt op het tabblad Extra, schakelt u over naar een lint waarmee u accounts kunt toevoegen of gegevens kunt importeren.

Wat u onder het lint ziet, is afhankelijk van wat er op dat moment is geselecteerd (map of weergave). In het Postvak IN bijvoorbeeld, ziet u een lijst met berichten die u kunt lezen en een voorbeeldvenster met de inhoud van het geselecteerde bericht. In de weergave Personen ziet u links een deelvenster met categorieën met personen, in het midden een deelvenster met de personen in de geselecteerde categorie en nog een deelvenster aan de linkerkant met de contactgegevens van de geselecteerde persoon.

Onder aan het scherm, onder dit hoofdgebied, ziet u een Navigatiebalk met weergaven die u kunt selecteren, de weergaven E-mail, Agenda, Personen of Taken.

Navigeren in Outlook

 • Druk op F6 om naar het lint te gaan. Als F6 niet werkt, drukt u op Tab. (Als een bewerkingscontext actief is, moet u mogelijk eerst op Command+W drukken.)

 • Gebruik de pijltoetsen om tussen de tabbladen te navigeren.

 • Wanneer u zich bevindt op het linttabblad dat u wilt gebruiken (zoals Start), drukt u nogmaals op Tabs om naar de eerste opdracht op het lint te gaan.

 • Gebruik de pijl-links en pijl-rechts om te navigeren tussen de opdrachten op het lint.

 • Druk op de pijl-omlaag als u een menu wilt openen, bijvoorbeeld het menu Lettertype of Markeringskleurkiezer. (Druk op VO+Shift+M om een menu in VoiceOver te openen.)

 • Druk op de spatiebalk om een opdracht te selecteren.

 • Druk op Esc om af te sluiten.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook voor Mac

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw e‑mail in Outlook toegankelijk maken

Outlook voor iOS bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee gebruikers met beperkte motorische vaardigheden, die slechtziend zijn of andere beperkingen hebben, gemakkelijker met bestanden kunnen werken. Dit betekent dat u gebruik kunt maken van sneltoetsen, VoiceOver (de schermlezer die is ingebouwd in iOS-apparaten), dicteren en andere functies, zoals kleurcontrast, die u op uw iOS-apparaat kunt instellen. Zie Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365 voor meer informatie over toegankelijkheidsinstellingen en -functies op uw apparaat.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

In dit onderwerp

De indeling van Outlook voor iOS leren kennen

Wanneer u de Outlook voor iOS-app start, wordt het Postvak IN geopend. Op de bovenste regel van het Postvak IN ziet u de knop Navigatiedeelvenster weergeven en de knop Zoeken aan de linkerkant, de kop 'Postvak IN' in het midden en de knop Opstellen aan de rechterkant. Daaronder ziet u een regel met e-mailfilters met daaronder een verticale lijst met uw e-mailberichten.

Onderaan het scherm wordt het lint van de Outlook-app weergegeven. Gebruik de tabbladen om naar de verschillende gebieden te navigeren:

 • E-mail: hiermee gaat u naar het Postvak IN.

 • Agenda: hiermee opent u de agendaweergave.

 • Met Bestanden kunt u door bestanden bladeren, ook in OneDrive.

 • Personen: hiermee gaat u naar de weergave Personen, waarin uw contactpersonen worden weergegeven.

 • Instellingen: hiermee geeft u de instellingen voor de Outlook-app weer die u kunt wijzigen.

Instellingen kiezen in Outlook voor iOS

Als u app-instellingen wilt wijzigen, verplaatst u de focus naar het tabblad Instellingen op het lint onderaan het scherm en dubbeltikt u, waarna het scherm Instellingen wordt geopend.

Swipe naar rechts en links om respectievelijk omlaag en omhoog door de instellingen te bladeren. Dubbeltik als u de instelling die wordt uitgesproken, wilt openen.

U hebt de volgende instellingsopties:

 • Via Help en feedback opent u een scherm waarin u Help-onderwerpen kunt zoeken, contact kunt opnemen met de klantondersteuning of feedback naar Microsoft kunt sturen.

 • Accounts bevat opties voor het beheren van de e-mailaccounts die u aan de app hebt toegevoegd. Als u een nieuw e-mailaccount wilt toevoegen, schuift u uw vinger totdat u 'Account toevoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het item.

  Onder de lijst met accounts ziet u de kop E-mail, gevolgd door de instellingen voor e-mail en daarna de kop Agenda met de instellingen voor de agendasectie van de app.

 • Onder de optie Meer vindt u instellingen waarmee u anderen kunt uitnodigen om de Outlook-app te gebruiken of om extra Microsoft-apps voor iOS te ontdekken.

E-mailinstellingen

U kunt de opties voor E-mail instellen door op een van deze knoppen te dubbeltikken:

 • Meldingen: hiermee wijzigt u zaken zoals over welke e-mailberichten u een melding ontvangt, over het geluid dat voor meldingen wordt gebruikt enzovoort.

 • Standaard: hiermee stelt u het standaard-e-mailaccount in dat door de Outlook-app moet worden gebruikt.

 • Handtekening: hiermee stelt u handtekeningen in voor verschillende e-mailaccounts.

 • Opties voor vegen: hiermee wijzigt u welke acties de Outlook-app uitvoert wanneer u naar rechts en links swipet.

 • Postvak IN met prioriteit: hiermee schakelt u Postvak IN met prioriteit in of uit. Standaard is deze optie ingeschakeld, waardoor Outlook de hoogste prioriteit geeft aan e-mails in de lijst Prioriteit van uw Postvak IN.

 • E-mail ordenen op thread: hiermee schakelt u deze optie in of uit. Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden uw berichten in Outlook geordend op de thread van het onderwerp.

 • Aantal badges: hiermee selecteert u of Outlook de ongelezen e-mail alleen weergeeft van uw Postvak IN met prioriteit of van alle e-mailberichten.

Op de pagina Instellingen schuift u omlaag om opties te horen en volgt u daarna de instructies bij elk besturingselement als u de instelling ervan wilt wijzigen. Wanneer u klaar bent met het wijzigen van instellingen op een pagina, kunt u de focus verplaatsen naar de knop Terug in de linkerbovenhoek en vervolgens dubbeltikken. Herhaal dit indien nodig om terug te keren naar de pagina Instellingen.

Agenda-instellingen

U kunt deze knoppen gebruiken om de agendaopties in te stellen door op de gewenste knop te dubbeltikken. Hiermee wijzigt u zaken als de standaardmeldingsperiode voor items, het geluid dat wordt gebruikt voor meldingen enzovoort.

 • Meldingen: hiermee wijzigt u zaken als de standaardmeldingsperiode voor items, het geluid dat wordt gebruikt voor meldingen enzovoort.

 • Standaard: hiermee geeft u de agenda op die standaard moet worden weergegeven.

 • Begin van de week: hiermee geeft u de dag op die in de agenda als het begin van de week moet worden gebruikt.

 • Agenda-apps. Hiermee maakt u verbinding met andere agenda-apps, zodat de items van deze apps worden weergegeven in de Outlook-app. Wanneer u deze knop selecteert, wordt een lijst weergegeven met beschikbare agenda-apps, zoals Evernote of Facebook. Als u deze wilt horen, schuift u omlaag of veegt u naar rechts. Als u een app wilt toevoegen, schuift of veegt u naar rechts en vervolgens dubbeltikt u wanneer u 'Verbinding maken' hoort. Volg de instructies om verbinding te maken met de app.

Op de pagina Instellingen schuift u omlaag om opties te horen en daarna volgt u de instructies bij elk besturingselement als u de instelling ervan wilt wijzigen. Wanneer u klaar bent met het wijzigen van instellingen op een pagina, kunt u de focus verplaatsen naar de knop Terug in de linkerbovenhoek en vervolgens dubbeltikken. Herhaal dit indien nodig om terug te keren naar de pagina Instellingen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw e‑mail in Outlook toegankelijk maken

Outlook voor Android bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee gebruikers die beperkte motorische vaardigheden hebben, slechtziend zijn of andere beperkingen hebben, gemakkelijker kunnen werken met bestanden. U kunt gebruikmaken van sneltoetsen, Talkback (de schermlezer die is ingebouwd in Android-apparaten) en andere functies, zoals kleurcontrast die u op uw Android-apparaat kunt instellen. Zie Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365 voor meer informatie over toegankelijkheidsinstellingen en -functies op uw apparaat.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

De indeling van Outlook voor Android leren kennen

Wanneer u de app de eerste keer opent, ziet u in Outlook voor Android een kop bovenaan het scherm, de hoofdinhoud in het midden en een menubalk onderaan het scherm. Links van de Outlook-kop vindt u de knop Navigatielade openen en de naam van de huidige weergave, zoals Postvak IN of Bestanden. Rechts van de Outlook-kop vindt u de opdrachten Zoeken en Instellingen.

Na de eerste keer wordt Outlook gestart in het Postvak IN.

Onder in het scherm ziet u een menubalk met de volgende vier opdrachten:

 • E-mail: hiermee gaat u naar het Postvak IN.

 • Agenda: hiermee opent u de agendaweergave.

 • Bestanden: hiermee opent u de weergave Bestanden, waarin u bestanden kunt zoeken in uw e-mailaccounts, bestanden die zijn opgeslagen op OneDrive en meer.

 • Personen: hiermee gaat u naar de weergave Personen, waarin uw contactpersonen worden weergegeven.

Tussen de kop bovenaan het scherm en de menubalk onderaan het scherm bevindt zich de hoofdinhoud voor het scherm, het Postvak IN, de agenda, de lijst met uw bestanden of uw lijst met personen of contactpersonen.

Instellingen voor Outlook voor Android

Gebruik Instellingen als u Outlook wilt instellen naar uw eigen wensen.

 1. U kunt uw Outlook-instellingen wijzigen door de focus in de rechterbovenhoek van het scherm naar het tabblad Instellingen te verplaatsen en te dubbeltikken.

 2. Schuif het scherm omlaag om de beschikbare instellingen te horen. Veeg met twee vingers omhoog om omlaag te scrollen. Veeg met twee vingers omlaag om omhoog te scrollen. Dubbeltik om de instelling die u zojuist hebt gehoord, te openen en om meer informatie te krijgen. Ga naar de schuifregelaar Aan/uit en dubbeltik om een instelling in of uit te schakelen. Hieronder ziet u een aantal beschikbare instellingen:

  • Help en Feedback opent een scherm waarin u contact kunt opnemen met ondersteuning, een functie kunt voorstellen, antwoorden op veelgestelde vragen kunt vinden of een probleem kunt oplossen.

  • Accounts bevat de lijst met e-mail- of opslagaccounts die u aan de Outlook-app hebt toegevoegd. Selecteer een account om de accountinstellingen te wijzigen. Schuif totdat u 'Account toevoegen' hoort en dubbeltik om een nieuw e-mail- of opslagaccount toe te voegen.

  • E-mail bevat e-mailinstellingen die u kunt gebruiken om uw berichten, het standaard e-mailaccount, uw handtekening, opties voor vegen en nog veel meer in te stellen.

  • Agenda bevat instellingen voor gebeurtenissen die u kunt gebruiken om uw berichten, de standaardagenda en het begin van de week voor uw agenda in te stellen.

  • Voorkeuren bevat toegankelijkheidsinstellingen.

  • Meer bevat opdrachten om anderen uit te nodigen om de Outlook-app te gebruiken en om extra Microsoft-apps voor Android te ontdekken.

 3. Wanneer u klaar bent met het wijzigen van instellingen op een pagina, kunt u de focus in de linkerbovenhoek verplaatsen naar de knop Omhoog navigeren en dubbeltikken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken

E-mail van Outlook en Outlook-agenda bevatten toegankelijkheidsfuncties waarmee personen met beperkte motorische vaardigheden, slechtziend zijn of andere beperkingen hebben, gemakkelijker privé of in teams kunnen chatten.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

Kennismaken met de indeling van Outlook Mail

Wanneer u de E-mail van Outlook-app opent, wordt uw Postvak IN weergegeven. De bovenste regel van het Postvak IN bevat de knop Navigatie, helemaal links. Dubbeltik op het scherm om de knop uit te vouwen. Een navigatiedeelvenster wordt geopend met uw e-mailaccounts en uw favoriete E-mail van Outlook-mappen. Verder naar rechts op de bovenste regel, midden op het scherm ziet u de kop 'Postvak in', gevolgd door het accounttype. Helemaal links ziet u de knop Filter.

Onder de bovenste regel ziet u een lijst met uw e-mails. Standaard wordt de meest recente e-mail eerst weergegeven.

Onder de e-maillijst bevindt zich een werkbalk met de volgende knoppen:

 • Nieuw: Hiermee stelt u een nieuwe e-mail op.

 • Selecteren: Hiermee selecteert u de e-mails één voor één of alle e-mails.

 • Synchroniseren: Hiermee werkt u uw Postvak IN bij.

 • Zoeken: Hiermee zoekt u naar e-mails.

 • Meer opties: Hiermee vouwt u een lijst met de volgende opties uit of samen:

  • Van Start losmaken of Aan Start vastmaken: Hiermee verwijdert u de app-snelkoppeling uit het startscherm of voegt u deze toe.

  • Accounts beheren: Hiermee wijzigt u accountinstellingen of voegt u nieuwe accounts toe.

  • Instellingen: Hiermee wijzigt u instellingen, bijvoorbeeld de app-kleuren en automatische antwoorden.

Leesweergave voor e-mail

Wanneer een e-mail is geopend, worden de e-maildetails, zoals de afzender en het onderwerp, bovenaan het scherm weergegeven. Onder de details ziet u de berichttekst, die het merendeel van de ruimte op het scherm beslaat. Onder het bericht bevindt zich een werkbalk met de volgende knoppen:

 • Beantwoorden: Hiermee beantwoordt u de e-mail, beantwoordt u allen of stuurt u de e-mail door.

 • Verwijderen: Hiermee verwijdert u de e-mail.

 • Nieuwer: Hiermee gaat u naar een nieuwere e-mail.

 • Ouder: Hiermee gaat u naar een oudere e-mail.

 • Meer opties: Hiermee vouwt u een lijst met de volgende opties uit of samen:

  • Als ongelezen markeren: Hiermee markeert u de e-mail als ongelezen in het Postvak IN.

  • Vlag instellen of Vlag wissen: Hiermee voegt u een vlag toe of verwijdert u deze.

  • Verplaatsen: hiermee verplaatst u de e-mail naar een andere map.

  • Zoeken: Hiermee zoekt u in de e-mail.

  • Opslaan als: Hiermee slaat u een kopie van de e-mail op.

Weergave voor het opstellen van e-mails

Wanneer u een e-mail opstelt, worden de velden Geadresseerde en Onderwerp weergegeven bovenaan het scherm. Hieronder ziet u de berichttekst, die het merendeel van de ruimte op het scherm beslaat. Onder het bericht bevindt zich een werkbalk met de volgende knoppen:

 • Verwijderen: Hiermee verwijdert u het concept.

 • Bijvoegen: Hiermee voegt u bijlagen toe.

 • Verzenden: Hiermee verzendt u de e-mail.

 • Meer opties: Hiermee opent u het lint voor bewerkingen en revisieopties.

Navigeren met aanrakingen

 • Swipe naar links of rechts om de oriëntatiepuntelementen te doorlopen en te navigeren tussen en binnen elementen waarvoor een actie kan worden uitgevoerd.

 • Swipe naar links of rechts als u wilt schakelen tussen items in lijsten met menuopties.

 • Dubbeltik op het scherm om een item in een lijst te selecteren.

 • Dubbeltik op het scherm om een samengevouwen menulijst uit te vouwen of een uitgevouwen menu samen te vouwen.

 • Als u wilt teruggaan naar een vorige weergave, swipet u naar links of rechts totdat u 'Navigatiebalk, knop Vorige' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een hyperlink in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken

Outlook Web App bevat toegankelijkheids functies waarmee gebruikers met een beperkt gezichts vermogen, slechtziend of andere beperkingen gemakkelijk kunnen chatten of in teams. Dit betekent dat u de toegankelijkheids functies kunt gebruiken die zijn ingebouwd op uw apparaat of computer, zoals een scherm lezer, contrast besturing of dicteer hulpmiddelen om met Outlook Web App te werken. Raadpleeg uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365voor meer informatie over toegankelijkheids instellingen en-functies op uw apparaat.

Daarnaast biedt Outlook Web App een functie waarmee u toegang kunt krijgen tot e-mail berichten van anderen. Ga voor meer informatie naar toegankelijke e-mail berichten aanvragen.

Notities: 

 • De instructies voor E-mail worden beschreven met het Leesvenster uitgeschakeld.

 • De instructies voor Agenda worden beschreven aan de hand van de standaardindeling.

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Zie Sneltoetsen in de webversie van Outlook voor informatie over sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Wanneer u Outlook Web App gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge als uw webbrowser te gebruiken. Raadpleeg de Help van micro soft Edgevoor meer informatie. Omdat Outlook Web App wordt uitgevoerd in uw webbrowser, zijn de sneltoetsen verschillen van die in het bureaublad programma. U gebruikt bijvoorbeeld CTRL + F6 in plaats van F6 om in en uit de opdrachten te springen. De algemene sneltoetsen, zoals F1 (Help) en CTRL + O (openen), zijn ook van toepassing op de webbrowser-niet Outlook Web App.

In dit onderwerp

Kennis Making met de indeling van Outlook Web app

De indeling van Outlook Web App voldoet aan de meest recente internationale richt lijnen over toegankelijke toetsenbord navigatie. Als u bepaalde sneltoetsen gebruikt die specifiek zijn voor de scherm lezer, kunt u gebruikmaken van de ARIA markeringen op de pagina.

Indeling voor E-mail

Opmerking: Voor de beste gebruikerservaring is het raadzaam het Leesvenster uit te schakelen en e-mailberichten weer te geven als Berichten en niet als Gesprekken. Druk op Ctrl+Alt+A om het Leesvenster en Gesprekken uit te schakelen.

Wanneer u e-mail opent in Outlook Web App, wordt de hoofd weergave als eerste weer gegeven. De focus staat in de lijst met berichten, met de meest recente e-mail geselecteerd.

De horizontale navigatiebalk wordt bovenaan het scherm, onder het URL-adresveld, weergegeven. De navigatiebalk bevat de volgende knoppen: het Startprogramma helemaal links, daarnaast de vastgemaakte apps (als u die hebt), Skype, Meldingen, Instellingen, Help en de knoppen van de gebruikersstatus.

Onder de navigatiebalk is de hoofdweergave onderverdeeld in twee gebieden. Links is er een navigatievenster met een zoekveld bovenaan en een lijst met e-mailmappen en -groepen. Onderaan het navigatiedeelvenster bevinden zich de knoppen voor snelle toegang voor E-mail, Agenda, Contactpersonen en Taken. Druk op Tab om tussen de items in dit venster te navigeren.

Rechts naast het navigatievenster is de berichtenlijstweergave, die het merendeel van het scherm in beslag neemt. Uw e-mailberichten worden hier vermeld. Boven de berichtenlijst bevinden zich de tabbladen Prioriteit en Overige, de knop Filter, het volgende agenda-item en de knop Agenda.

Als u een e-mailbericht wilt openen, drukt u vanuit de berichtenlijst op Caps Lock+Enter. Het e-mailbericht vervangt de berichtenlijst op het scherm. Druk op Caps Lock+spatiebalk om naar de scanmodus te gaan en door het geopende e-mailbericht te navigeren. Tijdens het opstellen van een e-mailbericht vervangt het venster voor het opstellen van de e-mail de berichtenlijst op het scherm.

Er is een werkbalk boven de berichtenlijst, onder de navigatiebalk. Wanneer een e-mail wordt geselecteerd in de berichtenlijst, worden op de werkbalk de knoppen weergegeven voor de meest voorkomende taken, zoals het maken van een nieuw e-mailbericht en het beantwoorden van een e-mailbericht. Druk op Tab om naar het eerste item op de werkbalk te gaan en druk vervolgens op de pijl-links of pijl-rechts om op de werkbalk te navigeren. Als u geen e-mailbericht hebt geselecteerd, bevat de werkbalk alleen de knop Nieuw.

Opmerking: Als u een lijst met de Outlook Web App-sneltoetsen wilt openen, drukt u op de toets met het vraag teken (?).

Indeling voor Agenda

Wanneer u agenda opent in Outlook Web App, hoort u de huidige datum en of er gebeurtenissen voor die dag zijn. U hoort ook het totale aantal gebeurtenissen voor de huidige maand.

De horizontale navigatiebalk wordt bovenaan het scherm, onder het URL-adresveld, weergegeven. De navigatiebalk bevat de volgende knoppen: het Startprogramma helemaal links, daarnaast de vastgemaakte apps (als u die hebt), Skype, Meldingen, Instellingen, Help en de knoppen van de gebruikersstatus.

Onder de navigatiebalk is de hoofdweergave onderverdeeld in drie gebieden. Links is er een navigatievenster met een zoekveld bovenaan. Onder het zoekveld is er een compacte maandkalender en een lijst met andere agenda's en groepen. Onderaan bevinden zich de knoppen voor snelle toegang voor E-mail, Agenda, Contactpersonen en Taken. Druk op Tab om tussen de items in dit venster te navigeren.

Naast het navigatiedeelvenster aan de rechterkant neemt de agenda voor de huidige maand het merendeel van het scherm in beslag. Druk op Tab om tussen de agenda-items te navigeren. De huidige maand en het huidige jaar worden boven de agenda weergegeven. Druk op Tab of Shift+Tab totdat u deze uitgesproken hoort worden. Bovendien zijn er knoppen voor het selecteren van de vorige of volgende maand en het kiezen van een maand.

Aan de rechterkant worden in de agendaweergave de gebeurtenissen vermeld voor de dag die u in de agendaweergave hebt geselecteerd. Druk op Tab om tussen items in dit venster te navigeren. Druk op Enter om een gebeurtenis te openen. Druk op Esc om een gebeurtenis te verlaten.

Boven de agendaweergave zijn er knoppen om de weergave in de hoofdagenda te wijzigen. U kunt de volgende opties selecteren: Dag, Werkweek, Week, Maand en Vandaag. Druk op Tab om naar de huidige selectie te gaan en druk vervolgens op de pijl-links of -rechts om door de opties te navigeren. Druk op de spatiebalk om een optie te selecteren.

Boven de kalenderweergave en de agendaweergave, onder de navigatiebalk, wordt een werkbalk weergegeven. De werkbalk bevat knoppen, bijvoorbeeld voor het maken van een nieuw agenda-item en het delen van een agenda. Druk op Tab om naar het eerste item op de werkbalk te gaan en druk vervolgens op de pijl-links of pijl-rechts om op de werkbalk te navigeren.

Navigeren met het toetsenbord

Als u oriëntatiepuntelementen wilt doorlopen, drukt u op Ctrl+F6 (vooruit) of Shift+Ctrl+F6 (achteruit). Als u wilt navigeren tussen en binnen elementen waarvoor een actie kan worden uitgevoerd, drukt u op Tab en de pijltoetsen. Als u tussen items in lijsten met menuopties wilt navigeren, drukt u op de pijl-omhoog of -omlaag. Druk op Enter of de spatiebalk om een item in een lijst te selecteren. Druk op de spatiebalk als u een samengevouwen menulijst wilt uitvouwen. Druk op Esc als u een dialoogvenster wilt sluiten of de focus wilt terugzetten. Druk op Shift+F10 of de snelmenutoets om een snelmenu te openen (indien beschikbaar).

Druk op Ctrl+F om het veld Microsoft Edge Zoeken te openen.

Zie Sneltoetsen in de webversie van Outlook voor meer informatie.

Speciale aandachtspunten voor Outlook Web app

In Outlook Web App kunt u ongewenst uw contact personen laten weten dat u de voor keur hebt voor toegankelijke e-mail berichten.

Om toegankelijke e-mailberichten verzoeken

Wanneer een afzender met Outlook Web App u als geadresseerde voor een e-mail bericht toevoegt, ontvangt de afzender een melding dat u de voor keur hebt voor toegankelijke inhoud en een koppeling naar de toegankelijkheids controle. Als de controle problemen met toegankelijkheid in de e-mail vindt, worden deze weer gegeven, samen met instructies voor het oplossen van deze problemen.

 1. Druk op Tab totdat u 'Gebruik de pijl-omlaag om het deelvenster Instellingen te gebruiken' hoort en druk vervolgens op de pijl-omlaag.

 2. Druk in het deelvenster Instellingen op Tab totdat u 'E-mailkoppeling' hoort en druk vervolgens op Enter.

 3. Druk op Shift+Tab totdat u 'Algemeen' hoort en druk vervolgens op de pijl-rechts.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Toegankelijkheidsinstellingen' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 5. Druk op Tab totdat u 'Uitgeschakeld, vraag de afzender inhoud te sturen die toegankelijk is' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 6. Druk op Tab totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Enter.

  Opmerking: Als u deze functie wilt uitschakelen, gaat u naar de toegankelijkheidsinstellingen zoals hierboven beschreven. Druk op Tab totdat u 'Ingeschakeld, vraag de afzender inhoud te sturen die toegankelijk is' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk. Druk op Tab totdat u 'Knop Opslaan' hoort en druk vervolgens op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Sneltoetsen in de webversie van Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×