Informatie over het gebruik van de sjabloon Mijn cashflow met Excel 2016

Met Excel 2016 kunt u om tal van redenen verschillende soorten gegevens uit tal van verschillende bronnen analyseren. In dit artikel vindt u informatie over het gebruik van de in Excel 2016 ingebouwde sjabloon My Cashflow voor het beheren van het geld dat u verdient, hoeveel u uitgeeft en waaraan u dat uitgeeft.

De sjabloon My Cashflow gebruiken

De sjabloon My Cashflow is een eenvoudig voorbeeld van de manier waarop Excel 2016 gegevens op voor u interessante en inzichtelijke manieren analyseert, modelleert en presenteert. De sjabloon is een ideale manier om vertrouwd te raken met de mogelijkheden van gegevensanalyse in Excel 2016 en om te laten zien hoe de ingebouwde sjablonen van Excel het analyseren van gegevens kunnen vereenvoudigen.

In dit artikel leert u hoe u het volgende kunt doen in Excel 2016:

 1. Gegevensmodellering uitvoeren met de ingebouwde modelleringsfuncties van Excel.

 2. Enkele time intelligence-functies van Excel uitvoeren.

 3. Zien hoe de sjabloon Mijn cashflow is gemaakt met behulp van krachtige berekeningen, Meetwaarden genoemd, die u ook in uw werkmappen kunt gebruiken.

De sjabloon My Cashflow openen

U kunt de sjabloon My Cashflow openen door Nieuw > Business analysis feature tour te selecteren.

de sjabloon My Cashflow

Als u de sjabloon niet ziet, gebruikt u het zoekvak en typt u business analysis feature tour. Vervolgens selecteert u de vergrootglasknop om de zoekactie te starten (of drukt u op de Enter-toets). De sjabloon My Cashflow wordt weergegeven.

In de geopende sjabloon ziet u het eerste werkmaptabblad, met de naam Start. Selecteer de knop Let's get started om te beginnen.

My Cashflow - let's get started

Het werkmaptabblad My Cashflow is geselecteerd, met het cashflow-rapport voor het geselecteerde jaar. Deze cashflow-grafiek toont een jaar-op-jaarvergelijking van de cashflow van het huidige jaar (geselecteerd door de knoppen in de rechterbovenhoek van de werkmap) en het voorgaande jaar. Dit wordt beschouwd als een time intelligence-berekening. U kunt een ander jaar selecteren met de knoppen in de rechterbovenhoek van het werkblad. U ziet hoe het staafdiagram verandert wanneer u een ander jaar selecteert.

De jaar-slicer voor My Cashflow

Uw eigen cashflowgegevens invoeren

De voorbeeldgegevens in de sjabloon zijn interessant om te zien, maar het is veel interessanter om met uw eigen gegevens te werken. U kunt uw eigen cijfers invoeren, met reële getallen of alleen om te experimenteren met de sjabloon zodat u een idee te krijgen hoe deze werkt, door het werkbladtabblad Sample Data te selecteren. U ziet de instructie TRY IT aan de rechterkant van de tabel met richtlijnen en een knop om uw eigen voorbeeldgegevens in te voeren.

Voorbeeldgegevens invoeren

Nadat u Add a new sample row hebt geselecteerd, wordt in de sjabloon een nieuwe rij onder aan de tabel gemarkeerd en worden de vier kolommen gevuld met de volgende gegevens:

 • Transaction Type: deze eerste kolom is Income of Expenses. Door alleen die twee categorieën te gebruiken kan de grafiek op het werkblad My Cashflow op consistente wijze inkomsten met uitgaven vergelijken. In dit voorbeeld is de bonus Income.

 • Date: dit is de datum van de transactie. In de sjabloon wordt automatisch 1-4-2015 ingevoegd, maar u kunt elke gewenste datum toepassen. In de grafiek op het blad My Cashflow worden inkomsten en uitgaven per maand en jaar gegroepeerd, op basis van de waarde in deze kolom.

 • Category: met deze kolom kunt u uw inkomsten en uitgaven categoriseren. Er zijn al een redelijk aantal categorieën opgenomen waaruit u kunt kiezen. U kunt ook een nieuwe categorie maken, bijvoorbeeld als u veel bonussen verwacht, wat uiteraard altijd leuk is. U kunt inkomsten en uitgaven ook per categorie bekijken. Door consistent gegevens in deze categorie in te voeren kunt u ervoor zorgen dat elke volgende analyse soepel verloopt.

 • Amount: dit is het bedrag van de inkomsten of uitgaven. In deze kolom voert u positieve getallen in (en geen negatieve getallen voor uitgaven bijvoorbeeld), omdat de berekeningen die zijn gekoppeld aan het gegevensmodel weten hoe inkomsten en uitgaven op de juiste manier moeten worden behandeld, op basis van positieve getallen in deze kolom.

Voorbeeldgegevens invoeren in de sjabloon My Cashflow

Nadat de gegevens zijn ingevoerd, gaat u terug naar de grafiek en selecteert u de knop Update Now om het gegevensmodel te vernieuwen. U ziet dat de wijzigingen zijn doorgevoerd in de cashflow-grafiek. Door de extra $ 1500 aan inkomsten die we hebben toegevoegd in de instructies onder TRY IT, is de maand april in plaats van 38,94% lager ten opzichte van het voorgaande jaar, nu 68,48% hoger dan het voorgaande jaar.

Nieuwe gegevenswijzigingen in de cashflow van April

Het Excel-gegevensmodel gebruiken

Door in de vorige stappen extra voorbeeldgegevens in te voeren in de sjabloon My Cashflow, hebt u zojuist gewerkt met het Excel-gegevensmodel. Een gegevensmodel is een georganiseerde verzameling elementen die op een gestructureerde, of gestandaardiseerde, manier met elkaar in verband staan. Het gegevensmodel My Cashflow bevat veel elementen (de cashflow-gegevens) die met elkaar verband houden op basis van de vier gestructureerde, of gestandaardiseerde, categorieën Transaction Type, Data, Category en Amount.

Gegevensmodellen kunnen net zo eenvoudig zijn als dit My Cashflow-gegevensmodel of net zo complex als een database of een verzameling databases die op specifieke manieren met elkaar in verband staan. Gegevensmodellen hoeven niet permanent te zijn en hoeven niet alleen door databasetechnici te zijn gemaakt. Ze kunnen ook rechtstreeks in Excel op basis van verschillende bronnen worden gemaakt, uitgaande van uw eigen behoeften aan gegevensanalyse.

U kunt een gegevensmodel ook analyseren door op een bepaalde manier naar gedeelten van die gegevens te kijken, bijvoorbeeld via grafieken of andere visualisaties. Stel dat u alleen de uitgaven voor uw cashflow wilt analyseren, en alleen voor het kalenderjaar 2015. Op die manier kijkt u naar (analyseert u) een subset van het gegevensmodel die voldoet aan uw criteria en krijgt u een beter beeld van wat u ziet. Net zoals gegevensmodellen kunnen visualisaties en gegevensanalyses eenvoudig van opzet zijn (zoals een grafiek die laat zien hoeveel ik in 2015 aan internetkosten heb uitgegeven) of veel complexer.

Invoegtoepassingen voor gegevensanalyse inschakelen

Excel 2016 bevat een krachtige functie voor gegevensmodellen, Power Pivot genaamd. Als u Power Pivot en andere invoegtoepassingen voor gegevensanalyse wilt inschakelen, selecteert u Bestand > Opties om het venster Opties voor Excel te openen. Selecteer Geavanceerd in het linkerdeelvenster en blader omlaag naar het gedeelte Gegevens, dat zich bijna helemaal onder in het venster bevindt. Onder aan het gedeelte Gegevens vindt u de optie Invoegtoepassingen voor gegevensanalyse inschakelen: Power Pivot, Power View en Power Map.

Het venster Opties voor Excel

Schakel het selectievakje in en selecteer OK.

Wanneer de invoegtoepassingen voor gegevensanalyse zijn ingeschakeld, wordt de knop Gegevensmodel beheren weergegeven in het gedeelte Hulpmiddelen voor gegevens van het Gegevens-lint. Wanneer u de knop Gegevensmodel beheren selecteert, verschijnt het gegevensmodelleringsvenster van Power Pivot.

Gegevensmodel beheren op het linttabblad Gegevens

Time intelligence in Excel 2016 met meetwaarden gebruiken

De sjabloon Mijn cashflow gebruikt enkele time intelligence-functies van Excel 2016, zoals de jaar-op-jaarvergelijking die we eerder in dit artikel hebben laten zien. Deze time intelligence-functies zijn geïmplementeerd als meetwaarden die werden gedefinieerd in het gegevensmodel van de sjabloon. U kunt deze meetwaarden zien door de knop Gegevensmodel beheren op het tabblad Gegevens te selecteren om het venster Power Pivot te openen. De eerste meetwaarde heet Total Cashflow.

Power Pivot-maateenheden

In de sjabloon My Cashflow vergelijkt de jaar-op-jaarberekening de cashflow van het huidige jaar (CYC = current year cashflow) met de cashflow van het voorgaande jaar (PYC = previous year cashflow). De formule voor het maken van de jaar-op-jaarberekening is als volgt:

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

De volgende meetwaarden voor time intelligence zijn opgenomen in de sjabloon My Cashflow:

 • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

  TotalIncome is het totaal van de kolom Amount, maar bevat alleen waarden waarvoor Transaction Type is opgegeven als Income.

 • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

  TotalExpenses is vergelijkbaar met TotalIncome, waarbij Transaction Type is opgegeven als Expenses. De uitkomst wordt vervolgens vermenigvuldigd met -1 om aan te geven dat de resultaten uitgaven zijn.

 • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

  Total Cashflow wordt gemaakt door de meetwaarden [TotalIncome]+[TotalExpenses] toe te voegen. Door op deze manier in de berekening meetwaarden als bouwstenen te gebruiken, worden toekomstige wijzigingen in een van deze meetwaarden automatisch doorgevoerd in Total Cashflow.

  Met Total Cashflow kan ook een draaitabel worden gemaakt met de cashflowgegevens. Door een Jaar-slicer toe te voegen kunnen we de cashflow van een bepaald jaar zien (bijvoorbeeld van het huidige jaar). Om de jaar-op-jaarvergelijking te kunnen maken, hebben we ook de cashflow van het voorgaande jaar nodig, die bovendien moet worden weergegeven wanneer de slicer het huidige jaar laat zien. Om dat op te lossen, hebben we de meetwaarde PreviousYearCashflow gemaakt.

 • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

  Berekenen is een krachtige functie en kan eenbestaand filter vervangen door een nieuw filter om analytische problemen op te lossen en om gebruikers te ondersteunen.

  De maateenheid PreviousYearCashflow is het totaal van de Total Cashflow die we eerder hebben gemaakt, en we gebruiken de nieuwe context van de tijddimensie om de gewenste gegevens te verkrijgen. Meer in het bijzonder: als Total Cashflow wordt gesegmenteerd op 2015, toont PreviousYearCashflow gegevens voor 2014 met behulp van de SAMEPERIODLASTYEAR-functionaliteit.

De syntaxis van de formule die wordt gebruikt in Meetwaarden maakt deel uit van de krachtige analysetaal DAX (Data Analysis Expressions). Meer informatie over DAX vindt u in de volgende sectie met verwante onderwerpen.

Zie ook

Ophalen en transformeren in Excel 2016

Aan de slag met Ophalen en transformeren in Excel 2016

Power Pivot: overzicht en informatie

Data Analysis Expressions (DAX) in Power Pivot

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×