Informatie over het dialoogvenster Tabel opmaken in Publisher

Als u een tabel wilt opmaken, gebruikt u de opties in het dialoogvenster Tabel opmaken in Publisher.

Tabblad Kleuren en lijnen

Gebruik het tabblad Kleuren en lijnen als u kleuropvullingen, lijnen of randillustraties op een geselecteerde tabel of geselecteerde cellen wilt toepassen.

Opvulling

Kleur – Selecteer de kleuropvulling in het palet of selecteer een van de opties in de lijst:

 • Schemakleuren – Selecteer kleuren uit het kleurenschema dat in de publicatie is toegepast.

 • Standaardkleuren – Selecteer uit een standaardreeks kleuren.

 • Geen opvulling: klik op deze optie als u de geselecteerde cellen of tabel geen enkele opvulling wilt geven. Cellen zonder opvulling hebben een transparante achtergrond.

 • Meer kleuren: klik op deze optie als u het dialoogvenster Kleuren wilt openen. U kunt een nieuwe kleur in het standaardkleurenpalet selecteren of u kunt een aangepaste kleur selecteren die u kunt definiëren met het RGB-, HSL- of CMYK-kleurenmodel. U kunt ook een PANTONE®-kleur  selecteren.

  Opmerking: De hier weergegeven PANTONE®-kleuren komen mogelijk niet overeen met de door PANTONE geïdentificeerde standaarden. Raadpleeg de actuele PANTONE-kleurenpublicaties voor exacte kleuren. PANTONE® en andere merken van Pantone, Inc. zijn het eigendom van Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007.

Opvuleffecten - Klik op deze optie als u het dialoogvenster Opvuleffecten wilt openen, waarin u opvuleffecten kunt toepassen zoals kleurovergangen, bitmappatronen, patronen, afbeeldingsopvullingen en tinten.

Doorzichtigheid - Geef een doorzichtigheidspercentage op in het vak Doorzichtigheid of gebruik de schuifregelaar om de doorzichtigheid voor de opvulling in te stellen. Deze optie is alleen beschikbaar als u een opvuleffect hebt geselecteerd.

Lijn

Kleur - Selecteer de gewenste kleuropvulling in het palet of selecteer een van de opties in de lijst:

 • Schemakleuren – Selecteer kleuren uit het kleurenschema dat in de publicatie is toegepast.

 • Standaardkleuren – Selecteer uit een standaardreeks kleuren.

 • Geen kader: klik op deze optie als u de geselecteerde cellen of tabel geen enkel kader wilt geven.

 • Meer kleuren: klik op deze optie als u het dialoogvenster Kleuren wilt openen. U kunt een nieuwe kleur in het standaardkleurenpalet selecteren of u kunt een aangepaste kleur selecteren die u kunt definiëren met het RGB-, HSL- of CMYK-kleurenmodel. U kunt ook een PANTONE®-kleur  selecteren.

Tekengewicht: geef een lijndikte op. Deze optie is niet beschikbaar als u Geen kleur hebt geselecteerd.

Voorbeeld: hiermee geeft u de geselecteerde opvulling en lijnstijlen weer. De knoppen rond de sectie Voorbeeld komen overeen met de lijnen voor het object. U kunt lijnopmaak op afzonderlijke lijnen toepassen door alleen de knoppen te selecteren die overeenkomen met de lijnen die u wilt wijzigen. In Publisher worden knoppen weergegeven die overeenkomen met de verticale en horizontale lijnen die de cellen in de tabel van elkaar scheiden. Als u cellen diagonaal hebt opgesplitst, wordt er in Publisher bovendien een knop weergegeven die overeenkomt met de diagonale lijn.

Standaard: klik op een van de opties in de sectie Standaard als u een set lijnen op het object wilt toepassen. U kunt opties selecteren die overeenkomen met helemaal geen lijnen, alle randen of alle randen en celsplitsingen.

Naar boven

Tabblad Formaat

Opmerking: Als u een tabel selecteert, en u in de Microsoft Office system-taalinstellingen ondersteuning hebt ingeschakeld voor een Oost-Aziatische taal of een taal die van rechts naar links wordt geschreven, heeft dit tabblad de naam Formaat en richting.

Grootte wijzigen en draaien

Hoogte - Geef de gewenste hoogte voor de tabel op.

Breedte - Geef de gewenste breedte voor de tabel op.

Draaihoek - Geef de hoek op, van 0 tot en met 359 graden, waarmee u de tabel in de richting van de klok wilt draaien.

Notities: 

 • De instellingen Hoogte en Breedte geven altijd de afmetingen van een niet-gedraaide tabel aan.

 • Wanneer u de instellingen Hoogte en Breedte onder Grootte wijzigen en draaien wijzigt, worden de proportionele instellingen Hoogte en Breedte onder Schaal dienovereenkomstig gewijzigd.

Schaal

Hoogte - Geef de gewenste hoogte voor de tabel op als percentage van de oorspronkelijke grootte.

Breedte - Geef de gewenste breedte voor de tabel op als percentage van de oorspronkelijke grootte.

Notities: 

 • De instellingen Hoogte en Breedte geven altijd de afmetingen van een niet-gedraaide tabel aan.

 • Wanneer u de instellingen Hoogte en Breedte onder Schaal wijzigt, worden de exacte eenheidsinstellingen Hoogte en Breedte onder Grootte wijzigen en draaien dienovereenkomstig gewijzigd.

Hoogte-breedteverhouding vergrendelen - Schakel dit selectievakje in als u de instellingen Hoogte en Breedte in dezelfde verhouding wilt houden. Als u de instelling Hoogte bijvoorbeeld naar 150 procent wijzigt, wordt de instelling Breedte automatisch ook naar 150 procent gewijzigd.

Naar boven

Tabblad Indeling

Op het tabblad Indeling bepaalt u de exacte positie van de tabel op de pagina. U kunt ook opties kiezen voor tekstterugloop rond een tabel die boven op een tekstvak staat of boven op een AutoVorm met tekst erin.

Objectpositie - Als de tabel boven op een tekstvak of AutoVorm staat, geeft u op of de positie Inline of Exact (vast) moet zijn.

Positie op pagina

Selecteer deze opties als u een tabel nauwkeurig op een pagina wilt plaatsen. Deze opties zijn niet beschikbaar voor inlinetabellen.

Horizontaal - Geef de gewenste hoeveelheid ruimte op tussen de tabel en het deel van de pagina dat in het vak Van wordt vermeld.

Van - Kies het deel van de pagina (Linkerbovenhoek, Centreren of Rechterbovenhoek) van waaraf de horizontale positie van de tabel moet worden gemeten.

Verticaal - Geef de gewenste hoeveelheid ruimte op tussen de tabel en het deel van de pagina dat in het vak Van wordt vermeld.

Van - Kies het deel van de pagina (Linkerbovenhoek, Centreren of Rechterbovenhoek) van waaraf de verticale positie van de tabel moet worden gemeten.

Terugloopstijl - Als de tabel boven op een tekstvak of AutoVorm met tekst staat, kunt u opgeven hoe tekst rond de tabel moet teruglopen.

 • Vierkant - Klik op deze optie als tekst rond alle zijden van de selectierechthoek van de tabel moet teruglopen.

 • Contour - Klik op deze optie als u tekst zo dicht mogelijk rond de tabel wilt laten teruglopen.

 • Transparant - Klik op deze optie als u tekst rond de omtrek en binnen eventuele open delen van de tabel wilt laten teruglopen.

 • Boven en onder - Klik op deze optie als u tekst boven en onder de tabel, maar niet aan de zijkanten wilt laten teruglopen.

 • Geen - Klik op deze optie als u alle opmaak voor tekstterugloop wilt verwijderen zodat tekst niet rond de tabel terugloopt. Als de tabel transparant is, is de tekst erachter door de tabel heen zichtbaar. Anders verbergt de tabel de achterliggende tekst.

Tekstterugloop toepassen - Als de tabel boven op een tekstvak of AutoVorm staat en Vierkant, Contour of Transparant is geselecteerd onder Terugloopstijl, kunt u kiezen hoe u de tekst wilt plaatsen.

 • Weerszijden - Tekst aan weerszijden van de tabel plaatsen.

 • Alleen links – Tekst aan de linkerzijde van de tabel plaatsen.

 • Alleen rechts – Tekst aan de rechterzijde van de tabel plaatsen.

 • In de grootste beschikbare ruimte – Tekst aan de zijde van de tabel plaatsen waar de meeste ruimte is.

Afstand tot tekst - Als de tabel boven op een tekstvak of AutoVorm staat en het een inlineobject is of u Vierkant hebt geselecteerd onder Terugloopstijl, kunt u de afstand bepalen tussen de selectierechthoek van de tabel en de tekst die er omheen terugloopt.

 • Automatisch - Wanneer u dit selectievakje inschakelt, wordt tekst in Publisher automatisch op de standaardafstand (0,04 cm) van de tabel geplaatst. Als u de instellingen wilt wijzigen, schakelt u het selectievakje Automatisch uit en vervolgens geeft u de gewenste waarden op in de vakken Boven, Onder, Links en Rechts.

Horizontaal uitlijnen  - Als de tabelpositie Inline is, kunt u opgeven of u aan één kant van het tekstvak of de AutoVorm wilt blijven, of dat u van de ene naar de andere kant wilt gaan wanneer tekst wordt toegevoegd of verwijderd.

 • Links - Klik op deze optie als u de inlinetabel dicht bij de linkerzijde van het tekstvak of de AutoVorm wilt houden wanneer tekst wordt toegevoegd of verwijderd.

 • Rechts - Klik op deze optie als u de inlinetabel dicht bij de rechterzijde van het tekstvak of de AutoVorm wilt houden wanneer tekst wordt toegevoegd of verwijderd.

 • Object met tekst verplaatsen - Klik op deze optie als de inlinetabel op een specifieke plaats in een tekstregel moet blijven staan zodat deze van de ene kant naar de andere kant van het tekstvak of de AutoVorm wordt verplaatst wanneer tekst wordt toegevoegd of verwijderd.

Naar boven

Tabblad Eigenschappen van cel

Met het tabblad Eigenschappen van cel kunt u opties selecteren voor het plaatsen van gegevens in de cel van een tabel.     

Opmerking: Het tabblad Eigenschappen van cel is alleen beschikbaar wanneer het geselecteerde object een tabel is.

Verticaal uitlijnen

Kies of u tekst Boven, Midden of Onder aan de tabelcel wilt uitlijnen.

Marges van tekstvak

U kunt deze instellingen gebruiken om de afstand te bepalen tussen de rijen en kolommen van een tabel.

Links - Geef de gewenste hoeveelheid ruimte op tussen de linkerrand van de tabelcel of de AutoVorm en de tekst hierin.

Rechts - Geef de gewenste hoeveelheid ruimte op tussen de rechterrand van de tabelcel of de AutoVorm en de tekst hierin.

Boven - Geef de gewenste hoeveelheid ruimte op tussen de bovenrand van de tabelcel of de AutoVorm en de tekst hierin.

Onder - Geef de gewenste hoeveelheid ruimte op tussen de onderrand van de tabelcel of de AutoVorm en de tekst hierin.

Tekst binnen AutoVorm 90º draaien - Schakel dit selectievakje in als u de tekst in het tekstvak of de AutoVorm 90 graden naar rechts wilt draaien.

Naar boven

Wijzigingen toepassen

Als u de instellingen op alle tabbladen hebt aangepast, klikt u op OK om de wijzigingen toe te passen op de tabel.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×