Informatie over het dialoogvenster Lettertype in Publisher

Als u wilt opgeven hoe tekst in de publicatie wordt weergegeven, kunt u de opties wijzigen die beschikbaar zijn in het dialoogvenster Lettertype. De beschikbaarheid van bepaalde opties hangt af van de geïnstalleerde talen en lettertypen waarvoor bewerkingsfuncties zijn ingeschakeld.

Algemeen

Lettertype Hiermee geeft u een lettertype op. Verschillende lettertypen hebben verschillende eigenschappen, zoals beschikbare OpenType-functies.

Tekenstijl Hiermee geeft u een tekenstijl op, zoals Vet of Cursief. Selecteer in het vak een tekenstijl. De keuze wordt in het vak Voorbeeld weergegeven.

Grootte Hiermee geeft u een tekengrootte in punten op. Selecteer in de lijst een tekengrootte. U ziet een voorbeeld van uw keuze in het vak Voorbeeld.

Tekstkleur Hiermee geeft u de kleur van het lettertype en de onderstreping op.

Effecten

Onderstrepen Hiermee kunt u tekst onderstrepen en de stijl van de onderstreping wijzigen. Klik op (geen) om de onderstreping te verwijderen.

Superscript  Hiermee verhoogt u de geselecteerde tekst tot boven de basislijn en wijzigt u de geselecteerde tekst in een kleinere puntgrootte.

Subscript  Hiermee verlaagt u de geselecteerde tekst tot onder de basislijn en wijzigt u de geselecteerde tekst in een kleinere puntgrootte.

Doorhalen  Hiermee haalt u een streep door de geselecteerde tekst.

Klein kapitaal  Hiermee maakt u de geselecteerde tekst in kleine letters op als tekst in hoofdletters waarvan de grootte wordt verkleind. Deze opmaak is niet van invloed op getallen, leestekens, niet-alfabetische tekens of hoofdletters.

Hoofdletters  Hiermee zet u kleine letters om in hoofdletters. Deze opmaak is niet van invloed op getallen, leestekens, niet-alfabetische tekens of hoofdletters.

Meer effecten Hiermee opent u het dialoogvenster Teksteffecten opmaken, dat toegang geeft tot meer tekstopties:

OpenType-functies

Sommige lettertypen, zoals Gabriola en Calibri, ondersteunen allerlei nieuwe functies waarmee u normale tekst kunt omzetten in schitterende typografie. Als het geselecteerde lettertype geen ondersteuning biedt voor de OpenType-functies, is dit gedeelte niet beschikbaar.

Getalstijl:

  • Met de opmaak Tabelindeling wordt elk getal opgemaakt met hetzelfde aantal pixels. Zodoende worden getallen juist uitgelijnd in een tabelindeling.

  • Met de opmaak Proportioneel worden getallen opgemaakt met een proportioneel aantal pixels. Zo is een 0 mogelijk breder dan een 1.

  • Met Uitlijnen en Oude stijl worden de getallen ingesteld op een basislijn zodat ze allemaal dezelfde verticale positie of juist verschillende posities kunnen hebben, zoals is weergegeven in dit voorbeeld:

    Voorbeelden van getalstijl Oude stijl en Uitlijnen

Met Alternatieve stijlen kunt u een alternatieve opmaak van de geselecteerde tekens selecteren, maar alleen als de ontwerper van het lettertype deze alternatieven heeft gemaakt.

Ligaturen: ligaturen zijn verbindingen tussen tekens, zoals tussen th of ff. Zodoende worden in wezen twee tekens samengevoegd tot één teken. Ligaturen van het type Standaard bevatten alleen de vaakst voorkomende lettercombinaties. Als de ontwerper van het lettertype ook een uitgebreide set ligaturen heeft gemaakt, wordt deze gebruikt wanneer u Standaard en discretionair of Historisch en standaard gebruikt.

Stijlset: een complexe set met typografische stijlen voor het geselecteerde lettertype.

Swash: hiermee kunt u tekens verfraaien (vaak in de vorm van grotere of opvallendere schreeftekens).

Contextuele alternatieven: hiermee kunt u verschillende vormen voor bepaalde tekens selecteren, afhankelijk van de context en het ontwerp van het geselecteerde lettertype. Een g kan bijvoorbeeld een open of gesloten lus bevatten in het onderste gedeelte van het teken.

Voorbeeld

In het vak Voorbeeld wordt een voorbeeld van de geselecteerde tekst weergegeven (of voorbeeldtekst als u geen tekst hebt geselecteerd) in het opgegeven lettertypen en met eventuele teksteffecten.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×