Informatie in het logboek opnemen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Logboek records automatisch acties die betrekking hebben op specifieke contactpersonen en plaatst de acties in de tijdlijnweergave van een te kiezen. U kunt logboek gebruiken voor het bijhouden van Microsoft Outlook items, zoals e-mailberichten of vergaderingen. Dit kan ook andere Microsoft Office-bestanden, zoals Word-documenten of Excel-werkmappen bijhouden.

Logboek een record van interacties die u wilt onthouden bewaart — zelfs iets dat zich niet op uw computer, zoals een telefoongesprek of een papier letter die u verzonden of ontvangen.

Tip: Snel toegang tot logboek, kunt u de knop logboek weergave toevoegen aan de navigatiedeelvenster. Onderaan in het navigatiedeelvenster, op Knoppen configureren Knopafbeelding , en vervolgens klikt u op de knoppen toevoegen of verwijderenen klik vervolgens op logboek.

Wat wilt u doen?

Items en bestanden in het logboek opnemen

De datum en tijd die u hebt gewerkt met een contactpersoon opnemen

De begin- en eindtijd van logboekitems wijzigen

Uitschakelen of logboek leegmaken

Naar boven

Items en bestanden opnemen in het logboek

Items en bestanden automatisch opnemen

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op Notities en logboek.

 4. Klik op Logboekopties.

 5. Schakel in de lijst Deze items automatisch opnemen de selectievakjes in voor de items die u automatisch in het logboek wilt opnemen.

 6. Schakel in de lijst Voor deze contactpersonen de selectievakjes in voor de contactpersonen voor wie u automatisch items wilt opnemen.

 7. Schakel in het vak Ook bestanden opnemen van de selectievakjes in naast de programma's waarvan u de bestanden automatisch in het logboek wilt opnemen.

Een Outlook-item handmatig opnemen

 1. In elke module in Outlook op het tabblad Start in de groep Nieuw op Nieuwe Items, verwijzen naar andereen klik vervolgens op Logboekitem.

 2. Typ een beschrijving in het vak Onderwerp.

 3. Klik in het vak Itemtype op het type logboekitem dat u wilt opnemen.

 4. Selecteer de overige gewenste opties.

Een bestand van buiten Outlook handmatig opnemen

 1. Zoek met Outlook, in Windows Verkenner of via het bureaublad het bestand op dat u wilt opnemen.

 2. Sleep de items naar logboek.

 3. Selecteer de gewenste opties voor het logboekitem.

Naar boven

Bijhouden wanneer en hoe lang u met een contactpersoon hebt gewerkt

 1. Geef de gegevens van de contactpersoon weer.

 2. Klik op het tabblad contactpersoon in de groep communiceren op meeren klik vervolgens op Logboekitem.

 3. De huidige datum en tijd worden weergegeven in de kop van het logboekitem. Als u de datum of tijd wilt wijzigen, klikt u op de pijl bij elk vak en vervolgens op de gewenste selectie.

 4. Klik op het tabblad Logboekitem in de groep Timer op Timer starten als u de exacte begin- en eindtijd wilt vastleggen.

  In het logboekitem wordt vastgelegd op welke datum en hoe lang u met de contactpersoon hebt gewerkt. Klik op Timer onderbreken om de timer te onderbreken.

 5. Klik op Opslaan en sluiten op het tabblad Acties om de gegevens op te nemen in het logboek.

Naar boven

De begin- en eindtijd van logboekitems wijzigen

De begin- en eindtijd automatisch voor alle items wijzigen

 1. Klik in het logboek in de tijdlijnweergave op het tabblad Beeld in de groep Huidige weergave op Weergave-instellingenen klik vervolgens op kolommen.

 2. Klik op de gewenste veldenset in het vak Beschikbare velden selecteren uit. Gewoonlijk zijn dit Veelgebruikte velden of Alle logboekvelden.

 3. Klik in het vak Beschikbare datum- en tijdvelden op het veld waarin de tijd is opgenomen die u wilt gebruiken als begintijd voor het item en klik vervolgens op Begin.

 4. Klik in het vak Beschikbare datum- en tijdvelden op het veld waarin de tijd is opgenomen die u wilt gebruiken als eindtijd voor het item en klik vervolgens op Einde.

Tip: In de tijdlijnweergave wordt aangegeven wanneer de items en documenten zijn gemaakt, opgeslagen, verzonden, ontvangen, geopend en gewijzigd. Wanneer u de tijdvelden voor het weergeven van items op de tijdlijn wijzigt, kunnen de locatie en duur van de items op de tijdlijn veranderen.

De begin- en eindtijd van een logboekitem handmatig wijzigen

 1. Open het logboekitem.

 2. Voer een nieuwe begindatum en -tijd in. Als u de eindtijd wilt wijzigen, wijzigt u het getal in het vak Duur.

Opmerking: Als u de tijden voor een logboekitem wijzigt, wordt de begintijd van het item, het document of de contactpersoon waarnaar dit logboekitem verwijst, niet gewijzigd.

Naar boven

Het logboek uitschakelen of leegmaken

Logboek uitschakelen

Logboek uitschakelen, moet u meerdere selectievakjes in het dialoogvenster Opties voor logboek uitschakelen. Logboek één optie worden uitgeschakeld.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op Notities en logboek.

 4. Klik op Logboekopties.

 5. Schakel in de lijst Deze items automatisch opnemen alle selectievakjes uit.

 6. Schakel in het vak Ook bestanden opnemen van alle selectievakjes uit.

Opmerking: U hoeft de selectievakjes bij Voor deze contactpersonen niet uit te schakelen.

Logboek leegmaken

Als u het logboek wilt leegmaken, moet u items verwijderen.

 1. Klik in het logboek op het tabblad Start in de groep Huidige weergave op Itemlijst. Er verschijnt een tabelweergave van alle logboekitems.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Eén item kiezen     Klik op het gewenste item.

  • Meerdere items kiezen     Houd Ctrl ingedrukt en klik op de gewenste items. Als u een reeks aangrenzende items wilt kiezen, klikt u op het eerste item, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op het laatste item.

  • Alle items in een map kiezen     Klik op een item en druk op Ctrl+A.

 3. Klik op het tabblad Start op Verwijderen of druk op Delete.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×