Informatie delen met openbare mappen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Voor deze functie moet u een Microsoft Exchange Server 2000-, Exchange Server 2003- of Exchange Server 2007-account gebruiken. De meeste persoonlijke en privéaccounts gebruiken geen Microsoft Exchange. Voor meer informatie over Microsoft Exchange-accounts en hoe u kunt bepalen met welke versie van Exchange uw account verbinding maakt, gebruikt u de koppelingen in de sectie Zie ook.

Openbare mappen is een functie van Microsoft Exchange vindt u een manier om te verzamelen, organiseren en informatie delen met anderen in een organisatie. Openbare mappen worden meestal gebruikt door projectteams of gebruikersgroepen om informatie over een bepaald belangrijke te delen. Wanneer u met de Exchange-server verbonden bent, wordt met de naam "Openbare mappen" mappen worden weergegeven in de Microsoft Outlook  mappenlijst in de navigatiedeelvenster. U kunt deze mappen beheren vanuit Outlook. Openbare mappen, kunnen Outlook-map items zoals berichten, afspraken, contactpersonen, taken, logboekitems, notities, formulieren, bestanden en berichten van alle typen bevatten. U kunt ook een snelkoppeling naar een openbare map naar de map Favorieten onder Openbare mappentoevoegen.

U kunt het volgende met een openbare map doen:

Informatie op een elektronisch bulletinboard posten

 • Via een bulletinboard kunt u deelnemen aan on line discussies. Elk onderwerp kan in een eigen map met eigen toegangsmachtigingen worden opgeslagen.

 • Een bulletinboard wordt niet altijd gecontroleerd waardoor het lijkt op een internetnieuwsgroep waar iedereen informatie kan lezen en posten.

 • Een bulletinboard kan ook worden gecontroleerd door een daarvoor aangestelde persoon die de items van de gebruikers ontvangt en besluit welke items worden gepost.

 • Op de volgende manieren kunt u met geposte informatie werken:

  • Zodra de onlinediscussie is gestart, kunt u een antwoord in de openbare map plaatsen waar de groep het antwoord kan lezen.

  • Als u niet wilt dat de hele groep uw antwoord leest, antwoordt u direct aan de persoon die de informatie heeft gepost, of stuurt u geposte informatie alleen aan de door u opgegeven personen door.

  • Als u een openbare map als een bulletinboard wilt gebruiken, moeten e-mailberichten in die map kunnen worden opgeslagen.

Outlook-items delen in een agenda, lijst met contactpersonen of takenlijst

 • Deel een agenda als u een overzicht wilt hebben van bijeenkomsten, gebeurtenissen, snipperdagen, vakanties en opleveringsdata van projecten die belangrijk zijn voor de groep.

 • Deel een lijst met contactpersonen als u namen, functietitels, adressen en telefoonnummers beschikbaar wilt stellen voor de groep.

 • Deel een takenlijst als u de voortgang wilt bijhouden die elk lid maakt in een project waaraan een groep werkt.

Bestanden delen

 • Open een bestand in een openbare map als u het bestand wilt lezen of bijwerken of snel door een reeks bestanden wilt bladeren.

 • Kopieer via Windows Verkenner een bestand vanuit een programma naar een openbare map zonder dat u daarvoor het programma voor dat bestand hoeft te openen.

 • Post een bestand naar een openbare map zonder dat u het programma sluit waarmee u het bestand hebt gemaakt. U kunt bijvoorbeeld een kwartaalrapport met de verkoopresultaten posten dat u zojuist in een Microsoft Office Excel-werkmap hebt bijgewerkt, zodat de groep de meest recente informatie kan bekijken.

Als u bestanden wilt delen die vaak door anderen worden gelezen of bijgewerkt, moet u over het programma beschikken waarin het bestand is opgeslagen. Wanneer u een bestand vanuit Windows Verkenner kopieert of een bestand vanuit een ander geopend Microsoft Office-programma in een openbare map post, blijft het originele bestand staan waar het is opgeslagen. Wijzigingen in het gekopieerde of geposte bestand hebben geen invloed op het originele bestand.

De toegang tot een map instellen via machtigingen

 • De machtigingen voor openbare mappen worden doorgaans vastgesteld en toegekend door een beheerder of door een persoon in de organisatie die eigenaar is van de map voor een bepaald project of onderwerp.

 • Voor de mappen waarvoor u toegangsmachtigingen hebt, kunt u items lezen en in de map plaatsen. U kunt echter alleen de items verwijderen die u zelf in de map hebt geplaatst.

 • Als u bent gemachtigd, kunt u uw eigen openbare mappen instellen en anderen machtigen om deze te gebruiken.

 • Als u de eigenaar bent van een openbare map, kunt u uw eigen aangepaste weergaven, formulieren, aangepaste velden en regels op uw openbare mappen toepassen. U zou een bepaalde weergave kunnen instellen die wordt weergegeven zodra iemand de map opent.

 • U kunt een persoonlijke weergave van een openbare map opslaan, ook als u niet gemachtigd bent om wijzigingen in de map aan te brengen. Wanneer u een persoonlijke weergave van een openbare map opslaat, kunt u altijd over deze weergave beschikken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×