Infolabels maken, gebruiken en verwijderen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt tijd besparen door infolabels te gebruiken om in Microsoft Office Excel bepaalde acties uit te voeren waarvoor u normaal gesproken een ander programma zou openen. Met infolabels worden bepaalde gegevenstypen herkend en van een label voorzien (zoals namen of beurssymbolen) met de knop Infolabelacties, zodat u gemakkelijk bepaalde veel voorkomende taken voor dat gegevenstype kunt uitvoeren. Als u op de knop Infolabelacties klikt, kunt u de gewenste actie kiezen.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over infolabels

Gebruik van een infolabel

Opties voor infolabels wijzigen

Controleren op nieuwe infolabels

Infolabels verwijderen

Meer te weten komen over infolabels

De paarse driehoekjes in de hoeken van de cellen op een werkblad geven aan dat er een infolabel aanwezig is, dat informatie kan bevatten aan de hand waarvan u snel een nuttige taak kunt uitvoeren.

Infolabels gebruiken

Wanneer Excel wordt herkend typen gegevens, worden de gegevens is gemarkeerd met een infolabel, dat wil een paars driehoekje in de hoek van een werkbladcel zeggen. U kunt als u wilt ontdekken welke acties uitvoeren met een infolabel, plaats de invoegpositie op de cel met een indicator voor infolabel totdat de knop Acties met infolabels Infolabelacties wordt weergegeven, en klik vervolgens op de pijl naast de knop om een menu met acties weer te geven.

Een digitaal certificaat vertrouwen

1. Indicatoren voor infolabels

2. Knop Infolabelacties

Als u bijvoorbeeld een Amerikaans beurssymbool (zoals MSFT) in een cel typt, laat de knop Infolabelacties een lijst zien met infolabelacties die u kunt uitvoeren.

Als u een Excel-werkmap die infolabels bevat opslaat als een webpagina, kunt u bepaalde taken op het web uitvoeren met Microsoft Internet Explorer 5 of hoger. U kunt ook infolabels gebruiken in e-mailberichten van Microsoft Office Outlook en in Microsoft Office Word.

Twee algemene voorbeelden

Het opvragen van gedetailleerde financiële informatie en het weergeven van uw Outlook-agenda zijn twee zaken waarbij u goed een infolabel kunt gebruiken.

Beurssymbool

Als u een Amerikaans beurssymbool (bijvoorbeeld MSFT) in een cel van een Excel-werkblad heb getypt, kunt u met de opties voor infolabels direct toegang krijgen tot informatie over een bedrijf die op het web is gepubliceerd zonder dat u een afzonderlijk internetbrowservenster hoeft te openen.

U kunt bijvoorbeeld op een infolabel klikken en vervolgens de actie Laatste nieuws over MSN MoneyCentral selecteren. Er wordt dan een webpagina geopend in de browser die nieuws en informatie bevat over het bedrijf dat u hebt geselecteerd. Als u klaar bent, sluit u de browser en werkt u verder in Excel.

Outlook-agenda

Een andere actie die u kunt ondernemen is het weergeven van uw Outlook-agenda op basis van de datum in een cel in een werkblad — zonder dat u Outlook hoeft te openen en naar die datum moet navigeren.

In plaats van het navigeren naar een datum in Outlook, typt u een datum in een Excel-werkblad, klikt u op de knop Acties met infolabels Infolabelacties en selecteert u de actie Mijn agenda weergeven. Als Outlook niet al actief is, wordt gestart en de Outlook-agenda wordt geopend met de datum die wordt ingevoerd. Als Outlook al actief is, wordt onmiddellijk de agenda weergegeven.

De werking van infolabels

Excel herkent bepaalde gegevenstypen en voorziet deze van een infolabel. Welke acties u kunt uitvoeren, is afhankelijk van het soort gegevens dat door Excel wordt herkend en van een infolabel wordt voorzien. Als u bijvoorbeeld een geldig beurssymbool typt in een cel in een Excel-werkblad, wordt dit symbool herkend en krijgt het een infolabel met de volgende opties:

 • Te vernieuwen aandelenkoers invoegen

 • Aandelenkoersen in Nederland van MSN Money Central

 • Bedrijfsrapport van MSN Money Central

 • Laatste nieuws van MSN Money Central

De indicatoren voor infolabels verschijnen in de cel in het werkblad terwijl u typt. Ze kunnen ook verschijnen als u een eerder opgeslagen werkmap opent.

Opmerking: Infolabels zijn standaard ingeschakeld in Excel.

Het aantal beschikbare infolabels uitbreiden

Op het web kunt u meer infolabels vinden die zijn gemaakt door Microsoft, door onafhankelijke leveranciers of door IT-ers die aangepaste infolabels en acties ontwerpen voor specifieke producten of diensten waarmee u werkt. Als u bijvoorbeeld op een verkoopafdeling werkt, kunt u in uw document op een aangepast infolabel 'productnaam' klikken waarmee u acties kunt uitvoeren zoals 'aantal op voorraad controleren' of 'prijs'.

Opmerking: Welke typen infolabels bij Excel worden geleverd, is afhankelijk van de ingestelde taal.

Naar boven

Een infolabel gebruiken

 1. Zorg dat infolabels zijn ingeschakeld.

  Het inschakelen van infolabels

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

  2. Klik op de categorie Controle en klik vervolgens op AutoCorrectie-opties.

   Het dialoogvenster AutoCorrectie wordt geopend.

  3. Klik op het tabblad Infolabels.

  4. Schakel het selectievakje Gegevens markeren met infolabels in.

   Probleem:    Ik zie geen infolabels in de lijst kenmerken

   Als u geen lijst met infolabels ziet in de lijst Kenmerken (op het tabblad Infolabels in het dialoogvenster AutoCorrectie), moet u de invoegtoepassing Infolabels installeren. Ga als volgt te werk:

   1. Zoek de volgende map op de systeemschijf van uw computer op:

    \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Smart Tag

   2. Voer het programma SmartTagInstall.exe uit.

  5. Klik tweemaal op OK.

 2. De invoegpositie verplaatsen boven het paarse driehoekje in een cel totdat de knop Acties met infolabels Infolabelacties wordt weergegeven.

 3. Klik op de pijl naast de knop en selecteer de gewenste actie in de lijst.

Naar boven

Opties voor infolabels wijzigen

Er zijn verschillende opties voor infolabels die u kunt opgeven om het gebruik van infolabels te regelen. In de volgende procedures wordt uitgelegd hoe u deze opties kunt opgeven.

Infolabels in- of uitschakelen

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

 2. Klik op de categorie Controle en klik vervolgens op AutoCorrectie-opties.

 3. Klik in het dialoogvenster AutoCorrectie op het tabblad Infolabels.

 4. Schakel het selectievakje Gegevens markeren met infolabels in of uit.

De indicator voor infolabels wijzigen

U kunt aangeven of u alleen de knop Infolabelacties wilt weergeven, of zowel de knop als het paarse driehoekje.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

 2. Klik op de categorie Controle en klik vervolgens op AutoCorrectie-opties.

 3. Klik in het dialoogvenster AutoCorrectie op het tabblad Infolabels.

 4. Kies Alleen knop of Indicator en knop in de lijst Infolabels weergeven als.

Controleren of er nieuwe infolabels zijn in een werkmap

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

 2. Klik op de categorie Controle en klik vervolgens op AutoCorrectie-opties.

 3. Klik in het dialoogvenster AutoCorrectie op het tabblad Infolabels.

 4. Schakel het selectievakje Gegevens markeren met infolabels in.

 5. Klik op Werkmap controleren om te zoeken van alle infolabels in de werkmap.

Infolabels verbergen

U kunt de infolabels vanuit de weergave in een werkmap verbergen.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

 2. Klik op de categorie Controle en klik vervolgens op AutoCorrectie-opties.

 3. Klik in het dialoogvenster AutoCorrectie op het tabblad Infolabels.

 4. Klik op Geen in de lijst Infolabels weergeven als.

Infolabels opslaan of verwijderen

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

 2. Klik op de categorie Controle en klik vervolgens op AutoCorrectie-opties.

 3. Klik in het dialoogvenster AutoCorrectie op het tabblad Infolabels.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Schakel het selectievakje infolabels in deze werkmap insluiten om op te slaan alle infolabels.

  • Als u alle infolabels wilt verwijderen, schakelt u achtereenvolgens de selectievakjes Gegevens markeren met infolabels en Infolabels in deze werkmap insluiten uit.

 5. Sluit de werkmap en open deze opnieuw.

Naar boven

Zoeken naar nieuwe infolabels

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

 2. Klik op de categorie Controle en klik vervolgens op AutoCorrectie-opties.

 3. Klik in het dialoogvenster AutoCorrectie op het tabblad Infolabels.

 4. Klik op Meer infolabels.

  Een webpagina met een lijst met infolabels en acties verschijnt in de webbrowser.

Naar boven

Infolabels verwijderen

U kunt één infolabel, enkele infolabels of alle infolabels in een werkmap verwijderen.

Eén infolabel uit een cel verwijderen

 1. De invoegpositie verplaatsen op de cel totdat de knop Acties met infolabels Infolabelacties wordt weergegeven.

 2. Klik op de pijl naast de knop en klik vervolgens op Deze infolabel verwijderen.

Specifieke typen infolabels verwijderen

Met deze procedure verwijdert u bepaalde infolabels, maar blijft de functie actief.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

 2. Klik op de categorie Controle en klik vervolgens op AutoCorrectie-opties.

 3. Klik in het dialoogvenster AutoCorrectie op het tabblad Infolabels.

 4. Schakel onder Kenmerken de selectievakjes uit voor de infolabels die u wilt verwijderen.

 5. Klik op OK.

 6. Sluit de werkmap en open deze opnieuw.

Alle infolabels verwijderen

Mogelijk wilt u infolabels verwijderen omdat u tekst met een infolabel hebt gekopieerd uit een ander document in uw werkmap of omdat er infolabels zijn gevonden in een document dat is opgeslagen op de computer van iemand anders.

Belangrijk: Met de volgende procedure worden alle infolabels verwijderd, met inbegrip van de infolabels die zijn gelabeld door kenmerken die niet langer op uw computer aanwezig zijn en infolabels die zijn aangetroffen in een document op de computer van iemand anders. U kunt deze actie niet ongedaan maken.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

 2. Klik op de categorie Controle en klik vervolgens op AutoCorrectie-opties.

 3. Klik in het dialoogvenster AutoCorrectie op het tabblad Infolabels.

 4. Schakel achtereenvolgens de selectievakjes Gegevens markeren met infolabels en Infolabels in deze werkmap insluiten uit.

 5. Sluit de werkmap en open deze opnieuw.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×