Info over Yammer-netwerken en Office 365-tenants

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Naarmate Yammer steeds minder vaak wordt gebruikt als een zelfstandige service en vaker deel uitmaakt van Office 365, is de rol van een Yammer-netwerk ook veranderd. Bovendien zijn de functies voor het aankopen en beheren van Yammer-services ook naadloos geïntegreerd met Office 365. Hetzelfde geldt voor de ervaringen van eindgebruikers. Het is dus belangrijk dat klanten die eerder hebben gewerkt met zelfstandige Yammer-netwerken, weten hoe ze Yammer als een service kunnen beheren in Office 365. Teneinde eindgebruikers en beheerders de best mogelijke ervaring te bieden, is het raadzaam om een Office 365-tenant te koppelen aan maar één Yammer-netwerk. Als dit niet overeenkomt met uw huidige situatie, adviseren we om uw netwerken/tenants samen te voegen om zo de juiste configuratie te verkrijgen.

Opmerking : Hebt u onlangs een bericht van Yammer ontvangen met de mededeling dat uw Office 365-tenant is gekoppeld aan twee of meer Yammer-netwerken? Als u zich afvraagt wat dat betekent, leest u dit artikel voor de context en leest u het gedetailleerdere blogbericht van Yammer-ondersteuning voor informatie over welke acties u kunt uitvoeren.

De veranderende rol van het Yammer-netwerk

Een Yammer-netwerk bestaat uit personen die deel uitmaken van dezelfde organisatie en nauw samenwerken. Een Yammer-netwerk fungeert als een organisatiegrens en als een beheerentiteit. Nu Yammer integraal deel gaat uitmaken van Office 365, wordt de gekoppelde Office 365-tenant gebruikt als organisatiegrens en voor het beheren van de belangrijkste functies.

Yammer-netwerk als een organisatie-rand    Alleen gebruikers die deel van dezelfde organisatie uitmaken kunnen deelnemen aan het netwerk, waarmee vertrouwensrelatie tussen leden van het netwerk, zodat ze vrij kunnen samenwerken. Als Yammer verandert in een integraal onderdeel van Office 365, de organisatie-grens voor Yammer en Office 365 worden dezelfde; alle Office 365-gebruikers die deel uitmaken van de dezelfde Office 365-tenant (met een Yammer-abonnement), hebben toegang tot Yammer. En wanneer de organisatie groeit en zeggen, een nieuw domein wordt toegevoegd aan de Office 365-tenant, dat domein automatisch wordt gesynchroniseerd met Yammer, zodat gebruikers van het domein voor gemakkelijk toegang tot Yammer.

Yammer-netwerk als een entiteit management    Alle aspecten van de Yammer-service gebruikt om u te worden beheerd op het netwerkniveau, inclusief identiteit, domein en gebruikers beheren. Als Yammer verandert in een integraal onderdeel van Office 365, kunnen belangrijke aspecten van de Yammer-service in Office 365, bijvoorbeeld identiteit, domein, gebruiker en Licentiebeheer worden beheerd. Dit biedt één veelvoorkomende en krachtige verzameling hulpprogramma's voor Office 365-beheerders voor het beheren van alle Office 365-services, met inbegrip van Yammer. Het is raadzaam dat beheerders van Yammer alleen specifieke configuraties Yammer (zoals melding standaardwaarden of instellingen van externe netwerken) op het netwerkniveau van beheren.

Yammer-netwerken koppelen aan Office 365-tenants

Verschillende klanten hebben Yammer in gebruik genomen voordat dit nauw was geïntegreerd met Office 365, wat de volgende configuraties oplevert.

In dit scenario is uw Office 365-tenant gekoppeld aan één Yammer-netwerk. Voorbeeld:

 • Gecontroleerde domeinen op de Office 365-tenant:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, fabrikam.com

 • Domeinen in het Yammer-netwerk:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, fabrikam.com

In de volgende afbeelding ziet u de relatie van één Office 365-tenant die is gekoppeld aan één Yammer-netwerk:

Eén Office 365-tenant die is toegewezen aan één Yammer-netwerk

Hoe krijgen klanten toegang tot deze configuratie: Yammer is standaard ingeschakeld in Office 365. Wanneer een nieuwe Office 365-tenant wordt gemaakt, wordt daarom automatisch een nieuw Yammer-netwerk gemaakt en worden de domeinen van Office 365 toegevoegd aan Yammer. Als onderdeel van de Yammer-activering activeren we Yammer ook voor alle tenants met een Yammer-abonnement. Wanneer er domeinen worden toegevoegd aan of verwijderd uit de Office 365-tenant, wordt de synchronisatie van de domeinen met het Yammer-netwerk voortgezet.

Dit is de meestvoorkomende configuratie en bovendien de aanbevolen configuratie. Hieronder ziet u de lijst met de belangrijkste voordelen van deze configuratie.

 • Lagere kosten voor Yammer-beheer:    U kunt één Yammer-service beheren in plaats van afzonderlijke Yammer-netwerken.

 • Yammer naadloos beheren vanuit Office 365:    U kunt de Yammer-service beheren vanuit Office 365, op dezelfde manier als u andere Office 365-services beheert. U kunt bijvoorbeeld de levenscyclus van alle Yammer-gebruikers centraal in Office 365 beheren en de levenscyclus van Yammer-domeinen beheren vanuit Office 365.

 • Informatiesilo's in uw organisatie beperken:    Als er een geconsolideerde Yammer-service is die wordt gedeeld door alle gebruikers, kunnen zij verbinding maken en werken met iedereen in uw organisatie.

Hieronder ziet u de lijst met de belangrijkste mogelijkheden (gerelateerd aan het beheren van Yammer in Office 365) die worden ondersteund in deze configuratie.

Mogelijkheid

Ondersteuning in de configuratie 1 tenant: 1 netwerk

Aanmelden

Ja

Eenmalige aanmelding

Ja

Beheer van levenscyclus van gebruikers

Ja

Beheer van levenscyclus van beheerders

Ja

Licentiebeheer

Ja

Beheer van levenscyclus van domeinen

Ja

Gratis basisnetwerken van Yammer samenvoegen

Ja

Toekomstige integratie van Yammer-Office 365-groepen

Ja

Andere toekomstige Yammer-Office 365-integraties

Ja

Integratie van Yammer-Office 365-groepen:    Zoals is aangekondigd in de Yammer-blog, wordt er gewerkt aan het integreren van Yammer-groepen met de Office 365-groepeninfrastructuur. Deze functie komt beschikbaar voor klanten in de configuratie 1 tenant: 1 netwerk.

Toekomstige Yammer-Office 365-integraties:    In de toekomst introduceren we mogelijk andere functies voor de Yammer-Office 365-integratie. Deze functies komen beschikbaar voor klanten in de configuratie 1 tenant: 1 netwerk.

In dit scenario is uw Office 365-tenant gekoppeld aan twee of meer Yammer-netwerken. Voorbeeld:

 • Gecontroleerde domeinen op de Office 365-tenant:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, fabrikam.com

 • Domeinen op Yammer-netwerk1:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com

 • Domeinen op Yammer-netwerk2:    fabrikam.com

In de volgende afbeelding ziet u de relatie van één Office 365-tenant die is gekoppeld aan veel Yammer-netwerken:

Eén Office 365-tenant die is toegewezen aan meerdere Yammer-netwerken

Hoe klanten krijgen in deze configuratie: meestal grote klanten bevinden zich in dit scenario. Een grote organisatie (contoso.com) kan verschillende dochterondernemingen (zeggen fabrikam.com is een van beide) hebben. Terwijl de organisatie zelf heeft een officiële Office 365-tenant en een officiële Yammer-netwerk (netwerk contoso.com), gebruikers in de dochterondernemingen mogelijk hebben onafhankelijk geregistreerd voor hun eigen Yammer-netwerken met hun e-maildomeinen (fabrikam.com netwerk). Voor grote bedrijven, dit tientallen van Yammer-netwerken kan zijn en deze netwerken van dochterondernemingen of de meeste zijn licht gebruikt of niet - waarschijnlijk omdat ze gescheiden van de meer actieve groter netwerk zijn. Het is raadzaam de organisatie deze kleinere netwerken samenvoegen naar het hoofdnetwerk groter door netwerkmigratiete voeren. Nadat samengevoegde, de organisatie kunt profiteren van de belangrijkste voordelen bovenstaande voor organisaties in de tenant 1: 1 netwerkconfiguratie.

Ook na de samenvoeging kan het vanwege zakelijke redenen gebeuren dat één Office 365-tenant verbinding moet maken met een paar Yammer-netwerken. Dit is een ondersteunde configuratie, maar deze heeft beperkingen. Hieronder ziet u de lijst met de belangrijkste beperkingen van deze configuratie.

 • Hogere kosten voor Yammer-beheer:    U moet meerdere Yammer-netwerken beheren, waardoor het beheer duurder wordt.

 • U kunt niet samenwerken met iedereen in de organisatie:    Alle werknemers van uw organisatie bevinden zich niet in hetzelfde Yammer-netwerk, dus kunnen gebruikers met Yammer niet communiceren met iedereen in de organisatie. Enkele voorbeelden:

  • Aankondigingen voor het hele bedrijf: Als de CEO van het bedrijf iets wil vertellen tegen iedereen in de organisatie, moet ze dit afzonderlijk doen in elk netwerk en zijn reacties van werknemers op de aankondiging niet voor iedereen in de organisatie beschikbaar.

  • Organisch informatie zoeken: Als werknemers in een netwerk aan een project werken en een soortgelijk project willen raadplegen dat al is voltooid in een andere dochteronderneming, hebben ze hiertoe niet meteen toegang. Dit heeft een negatieve invloed op de organische samenwerking.

 • Verwarring als gevolg van verschillende organisatiegrenzen in Yammer en Office 365:    In deze configuratie is de organisatiegrens in Office 365 groter dan de afzonderlijke Yammer-netwerken, waardoor verwarring kan ontstaan. Enkele voorbeelden:

  • Yammer-opmerkingen over Office 365-inhoud: Een Office 365-video kan worden gedeeld met iedereen in de organisatie. Een gebruiker van het contoso.com-netwerk kan een Yammer-opmerking toevoegen aan de video, maar de opmerking is alleen zichtbaar voor andere gebruikers in dit contoso.com-netwerk. Vervolgens voegt een gebruiker van het fabrikam.com-netwerk nog een opmerking toe die lijkt op de opmerking van de contoso.com-gebruiker, maar deze opmerking is niet voor de contoso.com-gebruiker zichtbaar (omdat ze zich op verschillende netwerken bevinden).

  • Yammer-gesprekken tijdens een Skype meeting broadcast: U kunt een Yammer-feed toevoegen aan een uitzending Skype-vergadering. U meestal kiest u een groep in Yammer om op te nemen in de vergadering uitzenden en de groep hoort bij een specifieke Yammer-netwerk. Maar de vergadering uitzenden zelf iedereen van de Office 365-tenant kunt opnemen. Zo is, kunnen er een situatie wanneer een gebruiker is aangemeld bij de uitzending Skype-vergadering, maar is niet lid zijn van de bijbehorende Yammer-groep en dus geen deel uitmaken van het gesprek.

 • Integratie van Yammer-Office 365-groepen niet beschikbaar:    Zoals is aangekondigd in de Yammer-blog, wordt er gewerkt aan het integreren van Yammer-groepen met de Office 365-groepeninfrastructuur. Deze functie is niet beschikbaar voor klanten met de configuratie 1 tenant: veel netwerken. Dit komt ook door het verschil in organisatiegrenzen tussen Office 365 en Yammer. Hieronder ziet u een voorbeeldscenario.

  • Beheer van groepslidmaatschap Wanneer Yammer-groepen zijn geïntegreerd met de Office 365-groepeninfrastructuur, wordt er bijvoorbeeld een groep gemaakt in het netwerk contoso.com die alleen gebruikers bevat die deel kunnen uitmaken van het contoso.com-netwerk. Wanneer deze geïntegreerde groep wordt beheerd in Office 365, kan een gebruiker met het domein fabrikam.com worden toegevoegd aan de groep. Maar deze fabrikam.com-gebruiker kan niet worden toegevoegd aan de groep in Yammer.

 • Toekomstige Yammer-Office 365-integraties niet beschikbaar:    In de toekomst introduceren we mogelijk andere functies voor de Yammer-Office 365-integratie. Deze functies zijn mogelijk niet beschikbaar voor klanten met de configuratie 1 tenant: veel netwerken.

 • Een Office 365-tenant kan hebben 150-netwerken te gebruiken of minder: Office 365-tenants kunnen alleen 150 Yammer-netwerken hebben of minder. Klanten met domeinen die overeenkomen met meer dan 150 ziet alleen verbindingen tussen 150 tabelstijlen en de rest van de netwerken, blijven de bijbehorende tenant is verbroken. Beheerders moeten hun met de hulpmiddelen van de migratie netwerk tot 150 of minder netwerken samenvoegen.

Hieronder ziet u de lijst met de belangrijkste mogelijkheden (gerelateerd aan het beheren van Yammer in Office 365) die worden ondersteund in deze configuratie.

Mogelijkheid

Ondersteuning in de configuratie 1 tenant: veel netwerken

Aanmelden

Ja

Eenmalige aanmelding

Ja

Beheer van levenscyclus van gebruikers

Ja

Beheer van levenscyclus van beheerders

Ja

Licentiebeheer

Ja

Beheer van levenscyclus van domeinen

Ja

Gratis basisnetwerken van Yammer samenvoegen

Ja

Toekomstige integratie van Yammer-Office 365-groepen

Nee

Andere toekomstige Yammer-Office 365-integraties

Nee

Login:    Zelfs wanneer een Office 365-tenant is gekoppeld aan veel Yammer-netwerken, is een Office 365-gebruiker gekoppeld aan slechts één Yammer-netwerk. En wanneer gebruikers toegang krijgen Yammer tot, wordt deze terechtkomt in het juiste netwerk.

 • Maria en Maarten zijn gebruikers van dezelfde Office 365-tenant, maar leden van verschillende netwerken. Maria@contoso.com opent Yammer door op de Yammer-tegel te klikken of zich aan te melden bij www.yammer.com. Maria wordt gevraagd om haar Office 365-referenties en komt terecht in het netwerk van contoso.com. Op dezelfde manier kan maarten@fabrikam.com Yammer openen en zich aanmelden met zijn Office 365-referenties, waarna hij terechtkomt in het netwerk van fabrikam.com. Als Maria of Maarten voorheen Yammer-gebruikers waren, zijn hun Office 365-accounts gekoppeld aan de bestaande Yammer-gebruiker (er wordt geen nieuwe gebruiker gemaakt).

 • Julia is een gebruiker van de Office 365-tenant en heeft meerdere e-mailadressen die met meerdere netwerken overeenkomen. Stel dat julia@contoso.com Yammer wil openen. Haar primaire e-mailadres is julia@contoso.com, maar ze heeft ook een proxy-e-mailadres julia@fabrikam.com. In dit scenario wordt Julia gevraagd naar haar Office 365-referenties en komt ze terecht in het netwerk van contoso.com is (ze wordt gekoppeld aan slechts één van de Yammer-netwerken)

  • Als het primaire e-mailadres van de gebruiker overeenkomt met een netwerk, wordt de gebruiker aangemeld bij dit netwerk.

  • Als dit niet het geval is en het niet-primaire e-mailadres van de gebruiker overeenkomt met een netwerk, wordt de gebruiker aangemeld bij dat netwerk. Als er meer niet-primaire e-mailadressen overeenkomen met een netwerk, wordt een van deze netwerken gekozen.

  • Als dit niet het geval is en de UPN (User Principal Name, zoals gebruiker@domein.com) van de gebruiker overeenkomt met een netwerk, wordt de gebruiker aangemeld bij het desbetreffende netwerk

  • Als deze gebruiker voorheen een Yammer-gebruiker was, wordt het Office 365-account gekoppeld aan de bestaande Yammer-gebruiker (er wordt geen nieuwe gebruiker gemaakt).

  Als Julia toegang wil tot het andere netwerk, kan ze het volgende doen.

  • Zich laten uitnodigen als een gastgebruiker vanaf het andere fabrikam.com-netwerk. Als beide netwerken zijn geconfigureerd voor gebruik van de configuratie 'Office 365-identiteit afdwingen', is dit de enige optie.

  • Maak een nieuw account in het andere netwerk en meld u aan met het e-mailadres en wachtwoord.

Wanneer alle gebruikers in de tenant zich bij het netwerk kunnen aanmelden met hun Office 365-account, kunt u de levenscyclus van alle gebruikers beheren in Office 365 en eenmalige aanmelding bij Office 365 instellen.

Beheer van productlevenscyclus beheerder:    Beheerders die deel uitmaakt van de rol van globale beheerder in de Office 365-tenant worden als Beheerders van Yammer geverifieerd , toegevoegd aan de overeenkomende netwerken; Zodra de globale beheerdersrol uit hun gebruikersaccount is verwijderd, worden ze niet geverifieerd beheerders in Yammer. In het bovenstaande voorbeeld, als een globale beheerder 2 e-mailberichten, admin@contoso.com en admin@fabrikam.com heeft, worden deze beheerder, toegevoegd aan de contoso.com netwerk en de fabrikam.com netwerk als Administrator geverifieerd. Maar zoals wordt beschreven in de sectie aanmelden, ze kunnen aanmelden bij slechts één van de netwerken met hun Office 365-referenties.

Levenscyclus domeinbeheer:    Wanneer een Office 365-tenant gekoppeld aan veel Yammer-netwerken te gebruiken is, kunt u nog steeds Yammer domeinen beheren over de levenscyclus van de in Office 365.

 • Wanneer u een domein toevoegt in Office 365, wordt dit toegevoegd aan het netwerk dat is toegewezen als het primaire netwerk voor het beheer van de levenscyclus van het domein. Op het moment waarop Yammer wordt geactiveerd in de Office 365-tenant, wordt het netwerk met het grootste aantal geactiveerde gebruikers aangewezen als het primaire netwerk voor het beheer van de levenscyclus van het domein. Op deze manier worden nieuwe domeinen toegevoegd aan het grootste netwerk. Het domein .onmicrosoft.com in de Office 365-tenant (het domein dat niet kan worden verwijderd van de tenant) wordt toegevoegd aan dit primaire netwerk.

 • Wanneer een domein in Office 365 wordt verwijderd, wordt dit ook verwijderd uit het bijbehorende netwerk. Als dit het laatste domein in het netwerk is, wordt het netwerk uitgeschakeld.

U hebt de volgende opties om over te stappen op de configuratie 1 tenant: 1 netwerk:

 • Het kleinere netwerken samenvoegen in het grotere netwerk door netwerkmigratiete voeren. Ga als volgt te werk in het bovenstaande voorbeeld. Controleer eerst of dat Yammer is geactiveerd op uw Office 365-tenant. Als u nog niet hebt gedaan, Yammer Enterprise activering uitvoeren en Yammer in het domein dat is gekoppeld aan het grotere bovenliggende netwerk activeren (in dit geval contoso.com). Vervolgens gaat u naar de sectie in een netwerk migratie (die deel uitmaakt van Yammer-beheerpagina) en het kleinere fabrikam.com netwerk migreren naar het netwerk contoso.com. u moet dat een Yammer gecontroleerd beheerder en globale beheerder van Office 365 als u wilt deze bewerking. Aan het einde, wordt u de volgende staat bereiken:

  Domeinen in de Office 365-tenant

  Domeinen in het Yammer-netwerk

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

 • Als de vestiging zijn volledig met de bovenliggende organisatie gelijkgestelde heeft of als uitschakelen - heeft zijn of kan de vestiging bedrijfsdomein worden verwijderd uit de Office 365-tenant. In het bovenstaande voorbeeld zou u fabrikam.com verwijderen uit de Office 365-tenant. Aan het einde, wordt u de volgende staat bereiken:

  Domeinen in de Office 365-tenant

  Domeinen in het Yammer-netwerk

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

Zelfs wanneer u bent overgestapt op de configuratie 1 tenant: 1 netwerk, kunt u onbedoeld toch weer teruggaan naar de configuratie 1 tenant: veel netwerken. Stel dat contoso.com het bedrijf tailspin.com met een gratis basisnetwerk van Yammer overneemt. Contoso voegt tailspin.com dan toe aan de Office 365-tenant, waardoor het tailspin.com-netwerk een upgrade krijgt naar Enterprise. Nu is de tenant verbonden met twee Yammer-netwerken. We raden u in dergelijke situaties aan om de bovenstaande richtlijnen te volgen om terug te gaan naar de aanbevolen configuratie met 1 tenant: 1 netwerk, zodat u van alle voordelen kunt profiteren.

U hebt mogelijk twee of meer Office 365-tenants die zijn gekoppeld aan één Yammer-netwerk. Voorbeeld:

 • Gecontroleerde domeinen in de Office 365-tenant1:   contoso.onmicrosoft.com, contoso.com

 • Gecontroleerde domeinen in de Office 365-tenant2:   fabrikam.onmicrosoft.com, fabrikam.com

 • Domeinen in het Yammer-netwerk:    contoso.com, fabrikam.com

In de volgende afbeelding ziet u de relatie van veel Office 365-tenants die zijn gekoppeld aan één Yammer-netwerk:

Veel Office 365-tenants die zijn toegewezen aan één Yammer-netwerk

Hoe klanten krijgen in deze configuratie: meestal grote klanten bevinden zich in dit scenario. Een grote organisatie (contoso.com) kan verschillende dochterondernemingen (zeggen fabrikam.com is een van beide) hebben. Deze organisatie heeft een Yammer-netwerk en wellicht toegevoegd alle domeinen in het bedrijf bij het Yammer-netwerk. Hoewel de organisatie zelf een officiële Office 365-tenant heeft, het bedrijf vestiging mogelijk onafhankelijk gemaakt een ander Office 365-tenant (fabrikam.com).

Dit is geen ondersteunde configuratie. Na de activering van Yammer wordt slechts één van de tenants aan het netwerk gekoppeld voor beheer en aanmelding. Hieronder ziet u de lijst met de belangrijkste mogelijkheden (gerelateerd aan het beheren van Yammer in Office 365) die worden ondersteund in deze configuratie. Lees het artikel over het beheer van de Yammer-service in Office 365 voor meer informatie over deze mogelijkheden.

Mogelijkheid

Ondersteuning in de configuratie veel tenants: 1 netwerk

Details

Aanmelden

Nee

Gebruikers van slechts één van de Office 365-tenants kunnen zich aanmelden bij Yammer met hun Office 365-aanmeldingsgegevens. De eerste gebruiker die zich aanmeldt met Office 365-referenties, bepaalt welke Office 365-tenant wordt gekoppeld aan het Yammer-netwerk voor aanmelding. Als het netwerk is geconfigureerd met eenmalige aanmelding van Yammer, kan geen enkele gebruiker zich aanmelden bij het netwerk met de Office 365-referenties en wordt er dus geen tenant gekoppeld aan het netwerk voor aanmelding.

Eenmalige aanmelding

Nee

Aangezien niet alle gebruikers bij Yammer met hun Office 365-referenties aanmelden kunnen, u kunt geen office 365-identiteit afdwingen in Yammer en implementeren van het Office 365 op basis van één teken aan oplossing. Eenmalige aanmelding van yammer wordt afgeschaft 1 Dec 2016, starten en de alternatieve is vast te stellen van de Office 365 op basis-eenmalige aanmelding oplossing die kan niet worden geïmplementeerd in de veel-tenants: 1 netwerkconfiguratie.

Beheer van levenscyclus van gebruikers

Nee

De levenscyclus van gebruikers kan alleen worden beheerd voor gebruikers die zich bij Yammer kunnen aanmelden met Office 365-referenties. U kunt dus niet de levenscyclus van alle Yammer-gebruikers beheren in Office 365.

Beheer van levenscyclus van beheerders

Nee

Alleen globale beheerders van een van de tenants worden toegevoegd als gecontroleerd beheerder in Yammer. U kunt dus niet de levenscyclus van alle Yammer-beheerders beheren in Office 365.

Licentiebeheer

Nee

Licenties kunnen alleen worden beheerd voor gebruikers die zich bij Yammer kunnen aanmelden met Office 365-referenties. En aangezien u de Office 365-identiteit niet kunt afdwingen, kunt u Office 365-gebruikers zonder Yammer-licentie niet blokkeren.

Beheer van levenscyclus van domeinen

Nee

Deze configuratie wordt niet ondersteund voor het beheer van de levenscyclus van domeinen, dus is  Yammer-domeinen beheren gedurende hun levenscyclus in Office 365 niet mogelijk.

Gratis basisnetwerken van Yammer samenvoegen

Ja

U kunt zich aanmelden bij Yammer en het basisnetwerk van Yammer samenvoegen met de Office 365-tenant die is gekoppeld aan het Yammer-netwerk voor beheer.

Toekomstige integratie van Yammer-Office 365-groepen

Nee

Andere toekomstige Yammer-Office 365-integraties

Nee

U hebt de volgende opties om deze niet-ondersteunde configuratie om te zetten:

 • Voeg alle relevante domeinen toe aan één tenant via het Office 365-beheercentrum.  In het bovenstaande voorbeeld moet u ervoor zorgen dat contoso.com en fabrikam.com in dezelfde tenant terechtkomen. Dat heeft het volgende resultaat:

  Domeinen in de Office 365-tenant

  Domeinen in het Yammer-netwerk

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

 • Maak afzonderlijke Yammer-netwerken, één per tenant. In het bovenstaande voorbeeld verwijdert u contoso.com of fabrikam.com uit het Yammer-netwerk en maakt u een nieuw netwerk met dit domein. Als u Yammer-domeinen wilt verwijderen uit uw netwerk, neemt u contact op met het ondersteuningsteam van Yammer. Voordat u een domein uit een netwerk verwijdert, moet u alle gebruikersaccounts verwijderen die dit domein bevatten. Deze gebruikers kunnen zo nodig later worden uitgenodigd als gasten vanuit het zojuist gemaakte netwerk. Dat heeft het volgende resultaat:

  Domeinen in de Office 365-tenant1

  Domeinen in het Yammer-netwerk

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Domeinen in de Office 365-tenant2

  Domeinen in het Yammer-netwerk

  Fabrikam.onmicrosoft.com

  Fabrikam.com

  Fabrikam.onmicrosoft.com

  Fabrikam.com

Zelfs wanneer u bent overgestapt op de configuratie 1 tenant: 1 netwerk, kunt u onbedoeld toch weer teruggaan naar de configuratie veel tenants: 1 netwerk. Stel dat het netwerk contoso.com het extra domein tailspin.com heeft, dat nog niet is toegevoegd aan de Office 365-tenant. In dit geval wordt een nieuwe Office 365-tenant gemaakt voor tailspin.com. Er zijn nu twee tenants (contoso.com en tailspin.com) verbonden met hetzelfde Yammer-netwerk. U kunt deze situatie voorkomen door alle domeinen in uw Yammer-netwerk toe te voegen aan uw Office 365-tenant. Als u toch twee tenants krijgt, raden we u aan om de bovenstaande richtlijnen te volgen om terug te gaan naar de aanbevolen configuratie met 1 tenant: 1 netwerk, zodat u van alle voordelen kunt profiteren.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×