Info over Yammer-netwerken en Office 365-tenants

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Voor de beste eindgebruikers en het beheren van, is dit vereist dat een Office 365-tenant is gekoppeld aan slechts één Yammer-netwerk - als u zich niet in deze configuratie, wordt aangeraden u uw netwerken/tenants verplaatsen naar deze status samenvoegen.

Opmerking: Hebt u onlangs een bericht van Yammer met de mededeling dat uw Office 365-tenant gekoppeld aan twee of meer Yammer-netwerken is ontvangen? Als u wat afvraagt zich dat betekent, lezen in dit artikel voor context en de meer gedetailleerde blogberichten van de Yammer-ondersteuning voor informatie over welke acties die u kunt uitvoeren.

De rol van het wijzigen van Yammer-netwerk

Een Yammer-netwerk staat voor personen die deel uitmaken van dezelfde organisatie en nauw samenwerken. Een Yammer-netwerk worden verwerkt als de grens van een organisatie- en als een entiteit management. Zoals u Yammer verandert in een integraal onderdeel van Office 365, worden de bijbehorende Office 365-tenant door Yammer gebruikt als de organisatie-rand en voor het beheren van belangrijke functies.

Yammer-netwerk als de grens van een organisatie-    Alleen gebruikers die deel van dezelfde organisatie uitmaken kunnen deelnemen aan het netwerk, waarmee vertrouwensrelatie tussen leden van het netwerk, zodat ze vrij kunnen samenwerken. Als Yammer verandert in een integraal onderdeel van Office 365, de organisatie-grens voor Yammer en Office 365 worden dezelfde; alle Office 365-gebruikers die deel uitmaken van de dezelfde Office 365-tenant (met een Yammer-abonnement), hebben toegang tot Yammer. En wanneer de organisatie groeit en zeggen, een nieuw domein wordt toegevoegd aan de Office 365-tenant, dat domein automatisch wordt gesynchroniseerd met Yammer, zodat gebruikers van het domein kunnen gemakkelijk toegang krijgen tot Yammer.

Yammer-netwerk als een entiteit management    Alle aspecten van de Yammer-service wordt gebruikt om te worden beheerd op het netwerkniveau, inclusief identiteit, domein en gebruikers beheren. Zoals Yammer verandert in een integraal onderdeel van Office 365, kunnen u belangrijke aspecten van de Yammer-service beheren in Office 365, bijvoorbeeld identiteit, domein, gebruiker en Licentiebeheer. Dit biedt één veelvoorkomende en krachtige verzameling hulpprogramma's voor Office 365-beheerders voor het beheren van alle Office 365-services, met inbegrip van Yammer. Het is raadzaam dat beheerders van Yammer alleen specifieke configuraties Yammer (zoals melding standaardwaarden of instellingen van externe netwerken) op het netwerkniveau van beheren.

Hoe Yammer-netwerken kunnen worden gekoppeld aan Office 365-tenants

Verschillende klanten hebben Yammer in gebruik genomen voordat dit nauw was geïntegreerd met Office 365, wat de volgende configuraties oplevert.

In dit scenario zijn de Office 365-tenant is gekoppeld aan een één Yammer-netwerk. Bijvoorbeeld:

 • Geverifieerd domeinen op de Office 365-tenant:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, fabrikam.com

 • Domeinen op Yammer-netwerk:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, fabrikam.com

In de volgende afbeelding ziet u de relatie van één Office 365-tenant die is gekoppeld aan één Yammer-netwerk:

Eén Office 365-tenant die is toegewezen aan één Yammer-netwerk

Hoe klanten krijgen in deze configuratie: aangezien Yammer is standaard ingeschakeld in Office 365, wanneer een nieuw Office 365-tenant is gemaakt, een nieuwe Yammer-netwerk automatisch gemaakt wordt en de domeinen van Office 365 worden toegevoegd aan Yammer. Ook als onderdeel van Yammer activering oceaangolven, zijn wij activeren van Yammer voor alle tenants met een Office 365 Yammer Enterprise-abonnement. Als domeinen worden toegevoegd aan of verwijderd uit de Office 365-tenant, blijven de domeinen worden gesynchroniseerd met het Yammer-netwerk.

Dit is de meest voorkomende configuratie, en is de aanbevolen configuratie. Hieronder ziet u de lijst met de belangrijkste voordelen van deze configuratie.

 • Verkleinen Yammer beheer van de kosten:    U kunt één één Yammer-service, in plaats van het beheren van afzonderlijke Yammer-netwerken beheren.

 • Naadloos Yammer beheren vanuit Office 365:    U kunt de Yammer-service naadloos beheren vanuit Office 365, vergelijkbaar met hoe u andere Office 365-services wilt beheren. Bijvoorbeeld, kunt u de levensduur van alle Yammer-gebruikers in Office 365 centraal beheren, en u kunt de levenscyclus van Yammer-domeinen beheren in Office 365.

 • Verkleinen silo informatie in uw organisatie:    Lukt een geconsolideerde Yammer-service die wordt gedeeld door alle gebruikers, kunnen ze verbinding maken en werken met iedereen in uw organisatie.

Hieronder ziet u de lijst met belangrijke mogelijkheden verband met het beheer van Yammer in Office 365 die worden ondersteund in deze configuratie.

Mogelijkheid

Ondersteuning in de configuratie 1 tenant: 1 netwerk

Aanmelden

Ja

Eenmalige aanmelding

Ja

Levenscyclus Gebruikersbeheer

Ja

Beheer van levenscyclus van beheerders

Ja

Licentiebeheer

Ja

Beheer van levenscyclus van domeinen

Ja

Gratis basisnetwerken van Yammer samenvoegen

Ja

Toekomstige integratie van Yammer-Office 365-groepen

Ja

Andere toekomstige integraties voor Yammer-Office 365

Ja

Integratie van yammer-Office 365-groepen:    Office 365 verbonden groepen zijn alleen beschikbaar voor klanten in de tenant 1: 1 netwerkconfiguratie.

Toekomstige Yammer-Office 365-integraties:    In de toekomst introduceren we mogelijk andere functies voor de Yammer-Office 365-integratie. Deze functies komen beschikbaar voor klanten in de configuratie 1 tenant: 1 netwerk.

Zie domeinen beheren Yammer over de levenscyclus van de in Office 365voor informatie over het beheren van uw tenant in deze configuratie.

In dit scenario is uw Office 365-tenant is gekoppeld aan twee of meer Yammer-netwerken. Bijvoorbeeld:

 • Geverifieerd domeinen op de Office 365-tenant:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, fabrikam.com

 • Domeinen op Yammer network1:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com

 • Domeinen op Yammer-netwerk2:    fabrikam.com

In de volgende afbeelding ziet u de relatie van één Office 365-tenant die is gekoppeld aan veel Yammer-netwerken:

Eén Office 365-tenant die is toegewezen aan meerdere Yammer-netwerken

Hoe klanten krijgen in deze configuratie: meestal grote klanten bevinden zich in dit scenario. Een grote organisatie (contoso.com) kan verschillende dochterondernemingen (zeggen fabrikam.com is een van beide) hebben. Terwijl de organisatie zelf heeft een officiële Office 365-tenant en een officiële Yammer-netwerk (netwerk contoso.com), gebruikers in de dochterondernemingen mogelijk hebben onafhankelijk geregistreerd voor hun eigen Yammer-netwerken met hun e-maildomeinen (fabrikam.com netwerk) . Voor grote bedrijven, dit tientallen van Yammer-netwerken kan zijn en deze netwerken van dochterondernemingen of de meeste zijn licht gebruikt of niet - waarschijnlijk omdat ze gescheiden van de meer actieve groter netwerk zijn. Hebben we nodig in de organisatie deze kleinere netwerken samenvoegen naar het hoofdnetwerk groter door netwerkmigratiete voeren. Nadat samengevoegde, de organisatie kunt profiteren van de belangrijkste voordelen bovenstaande voor organisaties in de tenant 1: 1 netwerkconfiguratie.

Zelfs nadat de samenvoeging mogelijk in een situatie waarbij vanwege sterke werk te doen, een Office 365-tenant mogelijk moet u verbinding maken met een paar Yammer-netwerken te gebruiken. Dit is geen ondersteunde configuratie. Totdat u samenvoegt, ervaart u de volgende beperkingen:

 • Beheer van de kosten verhoogd Yammer:    U hebt voor het beheren van meerdere Yammer-netwerken, waardoor het beheer van de kosten.

 • Niet kunnen samenwerken met iedereen in de organisatie:    Alle werknemers van uw organisatie zich niet op het dezelfde Yammer-netwerk, zodat gebruikers kunnen geen verbinding met iedereen in de organisatie via Yammer. Enkele voorbeelden hieronder.

  • Bedrijfs-aankondigingen: als de CEO van het bedrijf heeft om te communiceren van een bericht naar iedereen in de organisatie, zij heeft tot deze afzonderlijk doen in elke netwerk en de reacties van werknemer tot de aankondiging worden niet beschikbaar zijn voor iedereen in de organisatie.

  • Organisch informatie discovery: werknemers in één netwerk bezig zijn met een project en wilt verwijzen naar een soortgelijke project dat al is er gebeurd in een andere vestiging, hebben geen gemakkelijk toegang tot deze. Hierdoor extra wrijving dat leiden verlies van organisch samenwerking tot kan.

 • Verwarring vanwege organisatie grenzen worden verschillende in Yammer versus Office 365:    In deze configuratie wordt is de rand van de organisatie in Office 365 groter dan de afzonderlijke Yammer-netwerken, dat deze mogelijke in verwarring. Enkele voorbeelden hieronder.

  • Yammer-opmerkingen over Office 365-inhoud: Een Office 365-video kan worden gedeeld met iedereen in de organisatie. Een gebruiker van het contoso.com-netwerk kan een Yammer-opmerking toevoegen aan de video, maar de opmerking is alleen zichtbaar voor andere gebruikers in dit contoso.com-netwerk. Vervolgens voegt een gebruiker van het fabrikam.com-netwerk nog een opmerking toe die lijkt op de opmerking van de contoso.com-gebruiker, maar deze opmerking is niet voor de contoso.com-gebruiker zichtbaar (omdat ze zich op verschillende netwerken bevinden).

  • Yammer-gesprekken tijdens een Skype meeting broadcast: U kunt een Yammer-feed toevoegen aan een uitzending Skype-vergadering. U meestal kiest u een groep in Yammer om op te nemen in de vergadering uitzenden en de groep hoort bij een specifieke Yammer-netwerk. Maar de vergadering uitzenden zelf iedereen van de Office 365-tenant kunt opnemen. Zo is, kunnen er een situatie wanneer een gebruiker is aangemeld bij de uitzending Skype-vergadering, maar is niet lid zijn van de bijbehorende Yammer-groep en dus geen deel uitmaken van het gesprek.

 • Integratie niet beschikbaar van yammer-Office 365-groepen:    Zoals aangekondigd in de Yammer-blog, werken we aan het Yammer-groepen integreren met Office 365-infrastructuur voor groepen. Dit onderdeel is niet beschikbaar voor klanten in de tenant 1: veel netwerkconfiguratie. Dit is ook vanwege het verschil in de organisatie-grenzen tussen Office 365 en Yammer. Een van de volgende voorbeeldscenario.

  • Lidmaatschap management groeperen: zodra het Yammer-groepen zijn geïntegreerd met Office 365-infrastructuur voor groepen, stel een groep is gemaakt in het netwerk contoso.com en bevat alleen gebruikers die onderdeel van het netwerk contoso.com uitmaken. Maar wanneer deze geïntegreerde groep wordt beheerd in Office 365, een gebruiker met het domein fabrikam.com kan worden toegevoegd aan de groep. Nu deze fabrikam.com-gebruiker kan niet worden toegevoegd aan de groep in Yammer.

 • Toekomstige Yammer-Office 365-integraties is niet beschikbaar:    In de toekomst stellen we andere functies van Yammer-Office 365-integratie. Deze functies mogelijk niet beschikbaar voor klanten in de tenant 1: veel netwerken configuratie.

 • Een Office 365-tenant kan hebben 150-netwerken te gebruiken of minder: Office 365-tenants kunnen alleen 150 Yammer-netwerken hebben of minder. Klanten met domeinen die overeenkomen met meer dan 150 ziet alleen verbindingen tussen 150 tabelstijlen en de rest van de netwerken, blijven de bijbehorende tenant is verbroken. Beheerders moeten hun met de hulpmiddelen van de migratie netwerk tot 150 of minder netwerken samenvoegen.

Hieronder vindt u de lijst met belangrijke mogelijkheden (verband met het beheer van Yammer in Office 365) die kunnen worden gebruikt in deze configuratie.

Mogelijkheid

In de tenant 1: veel netwerken configuratie

Aanmelden

Ja

Eenmalige aanmelding

Ja

Levenscyclus Gebruikersbeheer

Ja

Beheer van levenscyclus van beheerders

Ja

Licentiebeheer

Ja

Beheer van levenscyclus van domeinen

Ja

Gratis basisnetwerken van Yammer samenvoegen

Ja

Toekomstige integratie van Yammer-Office 365-groepen

Nee

Andere toekomstige integraties voor Yammer-Office 365

Nee

Login:    Zelfs wanneer een Office 365-tenant is gekoppeld aan veel Yammer-netwerken, is een Office 365-gebruiker gekoppeld aan slechts één Yammer-netwerk. En wanneer gebruikers toegang krijgen Yammer tot, wordt deze terechtkomt in het juiste netwerk.

 • Linda en Jan zijn gebruikers van de dezelfde Office 365-tenant, maar leden van verschillende netwerken. Linda@contoso.com wil zeggen, toegang krijgen tot Yammer - door te klikken op de tegel voor Yammer of u logboekregistratie in bij www.yammer.com. Linda wordt zijn of haar Office 365-referenties en op het netwerk contoso.com wordt terechtkomt. Op dezelfde manier john@fabrikam.com toegang heeft tot Yammer, meld u aan met zijn aanmeldingsgegevens van Office 365, en wordt op het netwerk fabrikam.com terechtkomt. Als voorheen Yammer-gebruikers Linda of John waren, zijn hun Office 365-account gekoppeld aan die al bestaande Yammer-gebruiker (kan geen nieuwe gebruiker wordt gemaakt).

 • Julia is een gebruiker van de Office 365-tenant en heeft meerdere e-mailadressen die met meerdere netwerken overeenkomen. Stel dat julia@contoso.com Yammer wil openen. Haar primaire e-mailadres is julia@contoso.com, maar ze heeft ook een proxy-e-mailadres julia@fabrikam.com. In dit scenario wordt Julia gevraagd naar haar Office 365-referenties en komt ze terecht in het netwerk van contoso.com is (ze wordt gekoppeld aan slechts één van de Yammer-netwerken)

  • Als de primaire e-mailadres van de gebruiker overeenkomt met een netwerk, wordt de gebruiker worden aangemeld met dat netwerk.

  • Als dit niet het geval is en het niet-primaire e-mailadres van de gebruiker overeenkomt met een netwerk, wordt de gebruiker aangemeld bij dat netwerk. Als er meer niet-primaire e-mailadressen overeenkomen met een netwerk, wordt een van deze netwerken gekozen.

  • Als dit niet het geval is en de UPN (User Principal Name, zoals gebruiker@domein.com) van de gebruiker overeenkomt met een netwerk, wordt de gebruiker aangemeld bij het desbetreffende netwerk

  • Als deze gebruiker een Yammer-gebruiker voordat u is, zijn de Office 365-account gekoppeld aan die al bestaande Yammer-gebruiker (kan geen nieuwe gebruiker wordt gemaakt).

  Als Julia toegang wil tot het andere netwerk, kan ze het volgende doen.

  • Zich laten uitnodigen als een gastgebruiker vanaf het andere fabrikam.com-netwerk. Als beide netwerken zijn geconfigureerd voor gebruik van de configuratie 'Office 365-identiteit afdwingen', is dit de enige optie.

  • Maak een nieuw account in het andere netwerk en meld u aan met het e-mailadres en wachtwoord.

Wanneer alle gebruikers in de tenant zich bij het netwerk kunnen aanmelden met hun Office 365-account, kunt u de levenscyclus van alle gebruikers beheren in Office 365 en eenmalige aanmelding bij Office 365 instellen.

Beheer van productlevenscyclus beheerder:    Beheerders die deel uitmaakt van de rol van globale beheerder in de Office 365-tenant worden als Beheerders van Yammer geverifieerd , toegevoegd aan de overeenkomende netwerken; Zodra de globale beheerdersrol uit hun gebruikersaccount is verwijderd, worden ze niet geverifieerd beheerders in Yammer. In het bovenstaande voorbeeld, als een globale beheerder 2 e-mailberichten, admin@contoso.com en admin@fabrikam.com heeft, worden deze beheerder, toegevoegd aan de contoso.com netwerk en de fabrikam.com netwerk als gecontroleerd beheerder. Maar zoals wordt beschreven in de sectie aanmelden, ze kunnen aanmelden bij slechts één van de netwerken met hun Office 365-referenties.

Levenscyclus domeinbeheer:    Wanneer een Office 365-tenant gekoppeld aan veel Yammer-netwerken te gebruiken is, kunt u nog steeds Yammer domeinen beheren over de levenscyclus van de in Office 365.

 • Als een domein wordt toegevoegd in Office 365, wordt deze worden toegevoegd aan het netwerk die aangewezen als het primaire netwerk voor domeinbeheer levenscyclus. Op het moment dat Yammer in de Office 365-tenant is geactiveerd, wordt het netwerk met het grootste getal van geactiveerde gebruikers aangewezen als het primaire netwerk voor domeinbeheer levenscyclus. Dit is zodat alle nieuwe domeinen aan het grootste netwerk wordt toegevoegd. Houd er rekening mee dat de. onmicrosoft.com-domein op de Office 365-tenant (het domein dat niet worden verwijderd uit de pachter), worden toegevoegd aan dit primaire netwerk.

 • Wanneer u een domein in Office 365 is verwijderd, wordt deze verwijderd uit het bijbehorende netwerk. Als dit het laatste domein op het netwerk is, kunt u het netwerk wordt uitgeschakeld.

U hebt de volgende opties om te verplaatsen naar een tenant 1: 1 netwerkconfiguratie:

 • Het kleinere netwerken samenvoegen in het grotere netwerk door netwerkmigratiete voeren. Ga als volgt te werk in het bovenstaande voorbeeld. Controleer eerst of dat Yammer is geactiveerd op uw Office 365-tenant. Als u nog niet hebt gedaan, Yammer Enterprise activering uitvoeren en Yammer in het domein dat is gekoppeld aan het grotere bovenliggende netwerk activeren (in dit geval contoso.com). Vervolgens gaat u naar de sectie in een netwerk migratie (die deel uitmaakt van Yammer-beheerpagina) en het kleinere fabrikam.com netwerk migreren naar het netwerk contoso.com. u moet dat een Yammer gecontroleerd beheerder en globale beheerder van Office 365 als u wilt deze bewerking. Aan het einde, wordt u de volgende staat bereiken:

  Domeinen op de Office 365-tenant

  Domeinen op het Yammer-netwerk

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

 • Als de vestiging zijn volledig met de bovenliggende organisatie gelijkgestelde heeft of als uitschakelen - heeft zijn of kan de vestiging bedrijfsdomein worden verwijderd uit de Office 365-tenant. In het bovenstaande voorbeeld zou u fabrikam.com verwijderen uit de Office 365-tenant. Aan het einde, wordt u de volgende staat bereiken:

  Domeinen op de Office 365-tenant

  Domeinen op het Yammer-netwerk

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

Zelfs nadat u naar een tenant 1 verplaatsen: 1 netwerkconfiguratie, kunt u per ongeluk verplaatsen terug naar een tenant 1: veel netwerken configuratie. Zeggen krijgt contoso.com een bedrijf tailspin.com met een gratis eenvoudige Yammer-netwerk. Tailspin.com Contoso vervolgens opgeteld bij de Office 365-tenant, waardoor de het netwerk tailspin.com worden bijgewerkt naar Enterprise, en nu de tenant is verbonden met 2 Yammer-netwerken te gebruiken. Het is raadzaam die in deze situaties u de bovenstaande richtlijnen gebruikt terug te keren naar de aanbevolen tenant 1: 1 netwerkconfiguratie en alle voordelen krijgen.

U hebt mogelijk twee of meer Office 365-tenants die zijn gekoppeld aan één Yammer-netwerk. Voorbeeld:

 • Domeinen op de Office 365-tenant1 geverifieerd:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com

 • Domeinen op de Office 365-tenant2 geverifieerd:    fabrikam.onmicrosoft.com, fabrikam.com

 • Domeinen op Yammer-netwerk:    contoso.com, fabrikam.com

In de volgende afbeelding ziet u de relatie van veel Office 365-tenants die zijn gekoppeld aan één Yammer-netwerk:

Veel Office 365-tenants die zijn toegewezen aan één Yammer-netwerk

Hoe klanten krijgen in deze configuratie: meestal grote klanten bevinden zich in dit scenario. Een grote organisatie (contoso.com) kan verschillende dochterondernemingen (zeggen fabrikam.com is een van beide) hebben. Deze organisatie heeft een Yammer-netwerk en wellicht toegevoegd alle domeinen in het bedrijf bij het Yammer-netwerk. Hoewel de organisatie zelf een officiële Office 365-tenant heeft, het bedrijf vestiging mogelijk onafhankelijk gemaakt een ander Office 365-tenant (fabrikam.com).

Dit is geen ondersteunde configuratie. Slechts één van de tenants is gekoppeld aan Office 365 voor management en login. De volgende tabel ziet u de belangrijkste mogelijkheden verband met het beheer van Yammer in Office 365 die worden ondersteund of niet worden ondersteund in deze configuratie.

Mogelijkheid

Ondersteuning voor veel tenants: 1 netwerkconfiguratie

Details

Aanmelden

Nee

Gebruikers van slechts één van de Office 365-tenants kunnen aanmelden bij Yammer met hun Office 365-aanmelding. De eerste gebruiker login met haar Office 365-referenties bepaalt welke Office 365-tenant wordt gekoppeld aan het Yammer-netwerk voor aanmelding.

Eenmalige aanmelding

Nee

Aangezien niet alle gebruikers bij Yammer met hun Office 365-referenties aanmelden kunnen, u kunt geen office 365-identiteit afdwingen in Yammer en implementeren van het Office 365 op basis van één teken aan oplossing. Het Office 365 op basis van één teken aan oplossing kan niet worden geïmplementeerd in de veel-tenants: 1 netwerkconfiguratie.

Levenscyclus Gebruikersbeheer

Nee

Levenscyclus van de gebruiker kan alleen voor gebruikers die zich bij Yammer met hun referenties Office 365 aanmelden kunnen worden beheerd. U kunt geen zo is, alle Yammer-gebruikers beheren in hun levenscyclus in Office 365.

Beheer van levenscyclus van beheerders

Nee

Alleen globale beheerders van een van de tenants wordt toegevoegd als gecontroleerd beheerder in Yammer. Zo is, kunt u de levensduur van alle beheerders van Yammer niet beheren in hun levenscyclus in Office 365.

Licentiebeheer

Nee

Licenties kunnen alleen voor gebruikers die zich bij Yammer met hun referenties Office 365 aanmelden kunnen worden beheerd. Aangezien u niet afdwingen office 365-identiteit kunt, niet kunt u ook, Office 365-gebruikers zonder licentie Yammer blokkeren.

Beheer van levenscyclus van domeinen

Nee

Deze configuratie wordt niet ondersteund voor domeinbeheer levenscyclus, zodat u kunt geen domeinen beheren Yammer over de levenscyclus van de in Office 365.

Gratis basisnetwerken van Yammer samenvoegen

Ja

U kunt aanmelden bij Yammer en samenvoegen eenvoudige Yammer-netwerk aan bij de Office 365-tenant dat is gekoppeld aan het Yammer-netwerk om te beheren.

Toekomstige integratie van Yammer-Office 365-groepen

Nee

Andere toekomstige integraties voor Yammer-Office 365

Nee

U hebt de volgende opties om deze niet-ondersteunde configuratie om te zetten:

 • Alle relevante domeinen toevoegen aan de één-tenant met behulp van het Office 365-beheercentrum. In het bovenstaande voorbeeld zou u ervoor zorgen dat contoso.com en fabrikam.com zich op dezelfde tenant. Aan het einde, wordt u de volgende staat bereiken:

  Domeinen op de Office 365-tenant

  Domeinen op het Yammer-netwerk

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

 • Maak afzonderlijke Yammer-netwerken kan een per pachter.  In het voorbeeld hierboven toe contoso.com of fabrikam.com verwijderen uit het Yammer-netwerk en een nieuw netwerk maken met dat domein. Als u wilt Yammer domeinen verwijderen uit uw netwerk, neemt u contact the Yammer ondersteuningsteam. Voordat u een domein verwijdert uit een netwerk moet u alle gebruikersaccounts die dat domein verwijderen. Indien nodig, kunnen deze gebruikers later als gast van het nieuwe netwerk worden uitgenodigd. Aan het einde, wordt u de volgende staat bereiken:

  Domeinen op de Office 365-tenant1

  Domeinen op het Yammer-netwerk

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Domeinen op de Office 365-tenant2

  Domeinen op het Yammer-netwerk

  Fabrikam.onmicrosoft.com

  Fabrikam.com

  Fabrikam.onmicrosoft.com

  Fabrikam.com

Zelfs wanneer u bent overgestapt op de configuratie 1 tenant: 1 netwerk, kunt u onbedoeld toch weer teruggaan naar de configuratie veel tenants: 1 netwerk. Stel dat het netwerk contoso.com het extra domein tailspin.com heeft, dat nog niet is toegevoegd aan de Office 365-tenant. In dit geval wordt een nieuwe Office 365-tenant gemaakt voor tailspin.com. Er zijn nu twee tenants (contoso.com en tailspin.com) verbonden met hetzelfde Yammer-netwerk. U kunt deze situatie voorkomen door alle domeinen in uw Yammer-netwerk toe te voegen aan uw Office 365-tenant. Als u toch twee tenants krijgt, raden we u aan om de bovenstaande richtlijnen te volgen om terug te gaan naar de aanbevolen configuratie met 1 tenant: 1 netwerk, zodat u van alle voordelen kunt profiteren.

Veelgestelde vragen

V. een van onze gebruikers omgeleid naar de verkeerde Yammer-netwerk.

A. Dit kan gebeuren als uw netwerk in een niet-ondersteunde configuratie met 1 tenant en veel Yammer-netwerken te gebruiken. Lees meer over de 1 tenant: veel Yammer-netwerken scenario. U kunt een van beide die wordt uw Yammer-netwerken samenvoegen, of wijzigen van de gebruiker-account, zoals wordt uitgelegd in een Yammer-gebruiker wordt weergegeven als voormalige lid wanneer u aanmelden voor Yammer Office 365 gebruikt.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×