INDEX, functie

De functie INDEX geeft als resultaat een waarde of de verwijzing naar een waarde vanuit een tabel of bereik.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

U kunt de functie INDEX op twee manieren gebruiken:

 • Zie Matrixvariant als u de waarde van een opgegeven cel of van een matrix van cellen wilt ophalen

 • Zie Verwijzingsvariant als u een verwijzing naar bepaalde cellen wilt ophalen.

Matrixvariant

Beschrijving

Geeft als resultaat de waarde van een element in een tabel of een matrix, geselecteerd door de indexen voor rij-en kolomnummer.

Gebruik de matrixvariant als het eerste argument bij INDEX een matrixconstante is.

Syntaxis

INDEX(matrix;rij_getal;[kolom_getal])

De matrixvariant van de functie INDEX heeft de volgende argumenten:

 • array Vereist. Een cellenbereik of een matrixconstante.

  • Als matrix slechts één rij of kolom bevat, is het bijbehorende argument rij_getal of kolom_getal optioneel.

  • Als matrix meerdere rijen en meer dan één kolom bevat, en alleen rij_getal of kolom_getal wordt gebruikt, geeft INDEX als resultaat een matrix van de hele rij of kolom in de matrix.

 • rij_getal    Vereist. Selecteert de rij in matrix waaruit een waarde moet worden opgehaald. Als u rij_getal weglaat, is kolom_getal vereist.

 • kolom_getal    Optioneel. Selecteert de kolom in matrix waaruit een waarde moet worden opgehaald. Als u kolom_getal weglaat, is rij_getal vereist.

Opmerkingen

 • Als u zowel het argument rij_getal als het argument kolom_getal gebruikt, geeft INDEX als resultaat de waarde in de cel op het snijpunt van rij_getal en kolom_getal.

 • rij_getal en kolom_getal moeten verwijzen naar een cel in een matrix; anders geeft INDEX een #REF! -fout.

 • Als u voor rij_getal of kolom_getal 0 (nul) opgeeft, geeft INDEX als resultaat de matrix met waarden voor respectievelijk de gehele kolom of rij. Als u waarden wilt gebruiken die als een matrix worden geretourneerd, geeft u de functie INDEX als een matrixformule op.

  Opmerking: Als u een actuele versie van Office 365hebt, kunt u de formule in de linkerbovenhoek van het uitvoerbereik invoeren en vervolgens op Enter drukken om de formule te bevestigen als een dynamische matrixformule. Anders moet de formule worden ingevoerd als een verouderde matrixformule door eerst het uitvoerbereik te selecteren, de formule in de cel linksboven in het uitvoerbereik te selecteren en vervolgens op CTRL + SHIFT + ENTER te drukken om deze te bevestigen. In Excel worden de accolades aan het begin en het einde van de formule voor u ingevoegd. Zie Richtlijnen en voorbeelden van matrixformules voor meer informatie over matrixformules.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

In deze voorbeelden wordt de functie INDEX gebruikt om de waarde in de overlappende cel te vinden, waar een rij en kolom elkaar tegenkomen.

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter.

Gegevens

Gegevens

Appels

Citroenen

Bananen

Peren

Formule

Beschrijving

Resultaat

=INDEX(A2:B3;2;2)

De waarde van het snijpunt van de tweede rij en tweede kolom in het bereik A2:B3.

Peren

=INDEX(A2:B3;2;1)

De waarde van het snijpunt van de tweede rij en eerste kolom in het bereik A2:B3.

Bananen

Voorbeeld 2

In dit voorbeeld wordt de functie INDEX gebruikt in een matrixformule om de waarden te vinden van twee cellen die zijn opgegeven in een 2x2-matrix.  

Opmerking: Als u een actuele versie van Office 365hebt, kunt u de formule in de linkerbovenhoek van het uitvoerbereik invoeren en vervolgens op Enter drukken om de formule te bevestigen als een dynamische matrixformule. Anders moet de formule worden ingevoerd als een oude matrixformule door eerst twee lege cellen te selecteren, de formule in de cel linksboven in het uitvoerbereik te selecteren en vervolgens op CTRL + SHIFT + ENTER te drukken om deze te bevestigen. In Excel worden de accolades aan het begin en het einde van de formule voor u ingevoegd. Zie Richtlijnen en voorbeelden van matrixformules voor meer informatie over matrixformules.

Formule

Beschrijving

Resultaat

=INDEX({1,2;3,4};0;2)

De waarde in de eerste rij, tweede kolom in de matrix. De matrix bevat 1 en 2 in de eerste rij en 3 en 4 in de tweede rij.

2

De waarde in de tweede rij, tweede kolom in de matrix (dezelfde matrix als hierboven).

4

Naar boven


Verwijzingsvariant

Beschrijving

Geeft als resultaat de verwijzing naar de cel op het snijpunt van een bepaalde rij en kolom. Als het om een selectie gaat, kunt u de selectie kiezen waarnaar u wilt zoeken.

Syntaxis

INDEX(verw;rij_getal;[kolom_getal];[bereik_getal])

De verwijzingsvariant van de functie INDEX heeft de volgende argumenten:

 • Kruisverwijzingsnr    Verplicht. Een verwijzing naar een of meer cellenbereiken.

  • Als u voor verw een niet-aangrenzend bereik typt, moet u verw tussen ronde haken zetten.

  • Als elk gebied in een verwijzing slechts één rij of kolom bevat, is het argument rij_getal of kolom_getal optioneel. Zo gebruikt u voor een verwijzing naar een enkele rij de formule INDEX(verw;kolom_getal).

 • rij_getal    Vereist. Het nummer van de rij in verw waaruit een waarde moet worden opgehaald.

 • kolom_getal    Optioneel. Het nummer van de kolom in verw waaruit een waarde moet worden opgehaald.

 • bereik_getal    Optioneel. Selecteert een bereik waarnaar wordt verwezen om het snijpunt van rij_getal en kolom_getal te retourneren. Het eerste geselecteerde gebied is genummerd van 1, de tweede is 2, enzovoort. Als u bereik_getal weglaat, wordt in de INDEX gebied 1 gebruikt.  De gebieden die hier worden vermeld, moeten zich op één blad bevinden.  Als u gebieden opgeeft die zich niet op hetzelfde werkblad bevinden, veroorzaakt dit een #VALUE! -fout.  Als u bereiken moet gebruiken die zich op verschillende bladen bevinden, wordt u aangeraden gebruik te maken van de matrixvariant van de functie INDEX en een andere functie te gebruiken voor het berekenen van het bereik dat de matrix vormt.  U kunt bijvoorbeeld de functie CHOOSe gebruiken om te berekenen welk bereik wordt gebruikt.

Als verw bijvoorbeeld de cellen (a1: B4; D1: E4; G1: H4) omvat, is bereik_getal 1 het bereik a1: E4 en bereik_getal 3 het bereik G1: H4. en bereik_getal 3 het bereik G1: H4.

Opmerkingen

 • Nadat de verwijzingen en bereik_getal een bepaald bereik hebben geselecteerd, selecteer rij_getal en kolom_getal een bepaalde cel: rij_getal 1 is de eerste rij in het bereik, kolom_getal 1 is de eerste kolom, enzovoort. De verwijzing die wordt geretourneerd door de INDEX is het snijpunt van rij_getal en kolom_getal.

 • Als u voor rij_getal of kolom_getal 0 (nul) opgeeft, geeft INDEX als resultaat de verwijzing voor respectievelijk de gehele kolom of rij.

 • voor rij_getal, kolom_getal en bereik_getal moet de verwijzing naar een cel in een verwijzing verwijzen. anders geeft INDEX een #REF! -fout. Als u rij_getal en kolom_getal weglaat, geeft INDEX als resultaat het gebied waarnaar wordt verwezen in bereik_getal.

 • Het resultaat van de functie INDEX is een verwijzing en wordt als zodanig door andere formules geïnterpreteerd. Afhankelijk van de formule wordt de resulterende waarde van INDEX gebruikt als een verwijzing of als een waarde. Zo is de formule CEL("breedte";INDEX(A1:B2;1;2)) gelijk aan CEL("breedte";B1). Het resultaat van INDEX wordt door de functie CEL als celverwijzing gebruikt. De formule 2*INDEX(A1:B2;1;2) zet daarentegen het resultaat van INDEX om in een getal in cel B1.

Voorbeelden

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter.

Fruit

Prijs

Aantal

Appels

€ 0,69

40

Bananen

€ 0,34

38

Citroenen

€ 0,55

15

Sinaasappelen

€ 0,25

25

Peren

€ 0,59

40

Amandelen

€ 2,80

10

Cashewnoten

€ 3,55

zestien

Pinda's

€ 1,25

20

Walnoten

€ 1,75

12

Formule

Beschrijving

Resultaat

=INDEX(A2:C6; 2; 3)

De inhoud van cel C3: het snijpunt van de tweede rij en de derde kolom in het bereik A2:C6

38

=INDEX((A1:C6; A8:C11); 2; 2; 2)

De inhoud van cel B9: het snijpunt van de tweede rij en de tweede kolom in het tweede bereik A8:C11

1,25

=SOM(INDEX(A1:C11; 0; 3; 1))

De som van C1:C11: de som van de derde kolom in het eerste gebied van het bereik A1:C11.

216

=SOM(B2:INDEX(A2:C6; 5; 2))

De som van het bereik dat begint bij B2 en eindigt bij het snijpunt van de vijfde rij en de tweede kolom van het bereik A2:A6.

2,42

Naar boven

Zie ook

VERT.ZOEKEN, functie

VERGELIJKEN, functie

INDIRECT, functie

Matrixformules: richtlijnen en voorbeelden

Zoek- en verwijzingsfuncties (overzicht)

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×