Indelingsopties in Word gebruiken om afbeeldingen verplaatsen

Indelingsopties in Word gebruiken om afbeeldingen verplaatsen

Meestal kunt u een afbeelding op een pagina in Word verplaatsen door deze te verslepen met de muis.

Maar helaas is het niet altijd zo eenvoudig. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de tekst rond een afbeelding niet meer goed staat als u een afbeelding gaat verslepen.

U kunt in een dergelijke situatie meestal het gewenste resultaat krijgen door gebruik te maken van het pictogram Indelingsopties.

Het pictogram Indelingsopties

 1. Klik op een afbeelding om deze te selecteren.

 2. Klik op het pictogram Indelingsopties.

 3. Kies de gewenste indelingsopties:

  Het vak Indelingsopties

  • Als u de afbeelding voor de tekst wilt plaatsen en wilt instellen dat de afbeelding op een bepaalde plek op de pagina blijft, klikt u op Voor tekst (onder Met tekstterugloop) en klikt u vervolgens op Positie op pagina vastzetten.

  • Als u tekst wilt laten teruglopen rond de afbeelding, maar de afbeelding omhoog of omlaag moet gaan wanneer tekst wordt toegevoegd of verwijderd, klikt u op Om kader (onder Met tekstterugloop) en klikt u vervolgens op Met tekst verplaatsen.

Zie Tekst laten teruglopen rond afbeeldingen in Word voor meer informatie over en voorbeelden van tekstterugloop.

De afbeelding bevindt zich waarschijnlijk achter een ander object, zoals een tekstblok:

voorbeeld van een afbeelding achter een tekstblok

U kunt een dergelijke afbeelding selecteren via het deelvenster Selectie:

 1. Klik op Start > Selecteren > Selectievenster.

 2. Klik in het deelvenster Selectie op de afbeelding.

Een achtergrond of watermerk toevoegen

Als u een afbeelding heel iets wilt verplaatsen, selecteert u de afbeelding en drukt u op een pijltoets terwijl u Ctrl ingedrukt houdt.

U kunt verschillende objecten tegelijkertijd verplaatsen door ze eerst te groeperen:

 1. Klik op het eerste object.

 2. Druk Ctrl in terwijl u op de andere objecten klikt.

 3. Klik met de rechtermuisknop op een van de objecten, wijs Groeperen aan en klik op Groeperen.

  Tip: Als u afbeeldingen niet kunt groeperen of niet meerdere afbeeldingen kunt selecteren, is het mogelijk dat de indeling van uw afbeelding in lijn is met de tekst. Raadpleeg in dat geval Indelingsopties openen om de indeling van de afbeelding onder Met tekstterugloop te wijzigen in een willekeurige optie.

Voor absolute controle over de uitlijning en de plaatsing van een afbeelding, gebruikt u het dialoogvenster Indeling om de uitlijning ten opzichte van marges of kolommen, de absolute positie in inches of de relatieve positie met een percentage in te stellen. Dit is handig wanneer u een afbeelding met een bepaalde afstand tot een ander element wilt plaatsen, zoals een paginamarge.

 1. Klik op de afbeelding.

 2. Klik op het pictogram Indelingsopties.

 3. Klik op Meer zien en pas de uitlijning en positie aan op het tabblad Positie.

  Als u geen van de plaatsingsopties op het tabblad Positie kunt selecteren, klikt u op het tabblad Tekstterugloop en klikt u op een optie. De enige optie die u niet kunt gebruiken, is In tekstregel.

Als op een pagina meer dan één afbeelding aanwezig is die u wilt laten overlappen, kunt u dit inschakelen in het dialoogvenster Indeling.

 1. Klik op een afbeelding.

 2. Klik op het pictogram Indelingsopties.

 3. Klik op Meer zien.

 4. Schakel op het tabblad Positie onderaan in de groep Opties het selectievakje Overlapping toestaan in.

 5. Herhaal dit voor elke afbeelding waarvoor u overlapping wilt inschakelen.

Naast het uitlijnen en positioneren van afbeeldingen op een pagina, kunt u afbeeldingen ook ten opzichte van elkaar of ten opzichte van andere objecten op de pagina uitlijnen. Hoewel het uitlijnen van een afbeelding ten opzichte van een andere afbeelding niet beschikbaar is via het pictogram Indelingsopties of het dialoogvenster Indeling, is het een algemene taak die u kunt uitvoeren wanneer u afbeeldingen plaatst en uitlijnt.

 1. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik op elk object dat u wilt uitlijnen.

 2. Klik op het tabblad Opmaak onder Hulpmiddelen voor afbeeldingen in de groep Schikken op Uitlijnen en kies een optie, bijvoorbeeld Centreren, Boven of Onder.

Een objectanker Het pictogram Objectanker geeft aan waar een afbeelding of object zich bevindt ten opzichte van de tekst in uw document. Ankers worden niet weergegeven voor inline-afbeeldingen. Inline-objecten zijn gekoppeld aan de locatie in de tekst waar ze zijn ingevoegd en worden behandeld als een tekstteken: 'in tekstregel'.

Alle andere opties voor tekstterugloop (Om kader, Contour, Transparant, Boven en onder, Achter tekst, Voor tekst) zijn verankerd aan een bepaalde plaats in het document. Het anker geeft de alinea aan waaraan het object gekoppeld is. Klik op een afbeelding en klik vervolgens op het pictogram Indelingsopties om te zien hoe de afbeelding wordt ingevoegd.

Het pictogram Indelingsopties

Notities: Als u op een afbeelding klikt die niet in de tekstregel staat, maar u ziet geen objectanker, kunt u er op twee manieren voor zorgen dat ankers worden weergegeven:

 • Opmaakmarkeringen weergeven: Klik op het tabblad Start in de groep Alinea op Weergeven/verbergen ¶.

 • Ankers altijd weergeven: Klik op Bestand > Opties > Weergave en schakel het selectievakje Objectankers in.

Omdat ankers gewoon een visuele indicatie zijn van de relatieve positie van een afbeelding op een pagina, kunt u ze niet verwijderen. Als u echter experimenteert met verschillende opties voor tekstterugloop, zult u merken dat u alle flexibiliteit hebt om een afbeelding te plaatsen, ongeacht het anker.

Zie Tekst laten teruglopen rond afbeeldingen in Word voor meer informatie over en voorbeelden van tekstterugloop.

Als u ervoor wilt zorgen dat een afbeelding op dezelfde plaats blijft, zelfs als de tekst eromheen wordt verwijderd, kunt u het anker vergrendelen:

 1. Klik op de afbeelding.

 2. Klik op het pictogram Indelingsopties.

 3. Klik op Meer zien en selecteer vervolgens onder Opties de optie Anker vergrendelen.

  Opmerking: Omdat ankers niet worden gebruikt voor afbeeldingen die in de tekstregel worden geplaatst, zijn de opties voor het vergrendelen van ankers en alle andere opties voor plaatsing niet beschikbaar voor inline-afbeeldingen.

Als u een afbeelding in uw document hebt ingevoegd tijdens het gebruik van Word Online, kunt u de afbeelding knippen en plakken om deze in een document te verplaatsen en kunt u er alineaopmaak op toepassen, zoals de verticale afstand aanpassen en centreren. U kunt een afbeelding die werd ingevoegd tijdens het gebruik van de bureaubladversie van Word echter niet verplaatsen als voor de afbeelding tekstterugloop of een vaste positie op de pagina is ingesteld.

Als blijkt dat u geen wijzigingen in een afbeelding kunt aanbrengen en u de bureaubladversie van Word hebt, klikt u op Openen in Word om het document te openen in Word en wijzigingen aan te brengen in de indeling.

Wanneer u klaar bent, drukt u op Ctrl+S om het document op te slaan op de oorspronkelijke locatie. U kunt het document vervolgens weer openen in Word Online en verdergaan met bewerken. Word Online behoudt de indelingsinstellingen die u in de bureaubladversie van Word hebt toegepast.

U kunt de volledige suite met Office-toepassingen en -services proberen of kopen via Office.com.

Tip:  De Office Online apps worden telkens weer bijgewerkt met nieuwe functies. Lees de Office Online-blog voor het laatste nieuws en aankondigingen.

Zie ook

Tekst laten teruglopen rond afbeeldingen in Word

Een tekstvak, vorm, WordArt-object of afbeelding draaien

Vormen, afbeeldingen of andere objecten groeperen of de groepering ervan opheffen

Een afbeelding of vorm bijsnijden met een afbeeldingsopvulling

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×