Indelingen voor tekst en spatiëring

Tekens als tekst   Als u tekens als tekst wilt weergeven, moet u de desbetreffende tekens tussen dubbele aanhalingstekens (" ") plaatsen of laten voorafgaan door een backslash (\). De volgende speciale tekens hoeft u niet tussen dubbele aanhalingstekens te plaatsen:

$ - + / ( ) : spatie

Als u een van de volgende symbolen typt, wordt automatisch een backslash ingevoegd:

! ^ & ` (enkel aanhalingsteken openen) ' (enkel aanhalingsteken) ~ { } = < >

Spatiëring   Als u in een getalnotatie een spatie wilt opnemen die even breed is als een teken, moet u een onderstrepingsteken typen, gevolgd door het desbetreffende teken. Als u na het onderstrepingsteken bijvoorbeeld een haakje sluiten typt ( _) ), worden positieve getallen op dezelfde manier uitgelijnd als negatieve getallen die tussen haakjes staan.

Tekst in getallen   Als een sectie met tekstopmaak is opgegeven, is dit altijd de laatste sectie in de getalnotatie. Typ het teken (@) in de tekstsectie op de plaats waar u tekst wilt weergeven die in de cel is ingevoerd. Als u het teken @ in de tekstsectie weglaat, wordt tekst die u in de cel typt niet weergegeven. Als u altijd een bepaalde tekst bij de in de cel ingevoerde tekst wilt weergeven, plaatst u de aanvullende tekst tussen dubbele aanhalingstekens (" "), bijvoorbeeld "bruto inkomsten voor" @.

Als de opmaak geen tekstsectie bevat, heeft de opmaak die u opgeeft geen effect op tekst die u in de cel invoert.

Tekens herhalen   Als u het volgende teken in de notatie wilt herhalen om de kolom helemaal te vullen, neemt u een sterretje (*) op in de getalnotatie. Typ bijvoorbeeld 0*- om na een getal zoveel liggende streepjes toe te voegen tot de cel vol is.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×