Indeling van een publicatiepagina aanpassen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Publicatiepagina-indelingen kunnen volledig worden aangepast in Microsoft Office SharePoint Designer 2007. In dit artikel ziet u hoe u in Office SharePoint Designer 2007 snel een pagina-indeling kunt openen en hoe u aangepaste inhoud kunt toevoegen. In dit artikel ziet u ook hoe u paginavelden en inhoudsvelden kunt invoegen, waarmee eigenaren van inhoud hun inhoud via de browser kunnen inzenden.

Belangrijk: Voor het maken van een publicatiepagina-indeling moet u werken op een site die zich bevindt op een server met Microsoft Office SharePoint Server 2007, en op de site op het hoogste niveau van uw siteverzameling moet publicatie zijn ingeschakeld. Voor het maken van inhoudstypen (die u gebruikt om de inhoud te definiëren die voor de publicatiepagina is bestemd), hebt u ontwerpmachtigingen nodig voor deze site op het hoogste niveau. Als u merkt dat u geen pagina-indeling kunt maken, neemt u contact op met de serverbeheerder.

In dit artikel

Wat is een pagina-indeling?

Open een pagina-indeling om te bewerken

Aangepaste inhoud toevoegen aan een pagina-indeling

Een paginaveld invoegen

Een veld voor inhoud invoegen

Wat is een pagina-indeling?

Als u publicatie inschakelt en pagina-indelingen instelt, kunnen eigenaren van inhoud de indelingen gebruiken om webpagina's te maken voor uw Office SharePoint Server 2007-site door uitsluitend de browser te gebruiken. Pagina-indelingen zijn paginasjablonen die bepalen hoe een pagina eruit moet zien, welke paginavelden en inhoudsvelden beschikbaar zijn, en welke elementen op de pagina moeten staan (bijvoorbeeld lijsten en bibliotheken). U kunt bijvoorbeeld een pagina-indeling opstellen voor reisverslagen, een andere pagina-indeling voor artikelen in nieuwsbrieven en een derde pagina-indeling voor geplande updates. Bevoegde gebruikers kunnen vervolgens op basis van deze pagina-indelingen nieuwe publicatiepagina's maken, en de nieuwe pagina's volgen een consistente opmaak voor elk specifiek inhoudstype.

Door publicatie in Office SharePoint Server 2007 wordt het werkstroomproces geautomatiseerd en is het gemakkelijk om in de browser nieuwe pagina's te maken op basis van een publicatiepagina. Nadat de pagina is gemaakt en bewerkt, verzendt de eigenaar van de inhoud de pagina voor redactie. Als de redacteur het artikel goedkeurt en publiceert, wordt de pagina zichtbaar voor andere gebruikers op de site.

Nadat u een pagina-indeling hebt gemaakt, kunt u deze volledig aanpassen met Office SharePoint Designer 2007.

Zie het artikel een publicatie pagina-indeling makenvoor meer informatie over het publiceren van pagina's en inhoudstypen.

Naar boven

Een pagina-indeling openen voor bewerken

Als u een publicatiepagina bekijkt die is gemaakt op basis van een pagina-indeling, ziet u soms iets waardoor u de onderliggende pagina-indeling wilt wijzigen. Alle publicatiepagina's op een site zijn opgeslagen in een documentbibliotheek Pagina's op siteniveau, waar u kunt zien welke pagina-indeling voor elke pagina is gebruikt.

 1. Ga in de browser naar uw site en klik in het menu Siteacties op Alle site-inhoud weergeven, en klik vervolgens op de documentbibliotheek Pagina's.

  Of kunt u rechtstreeks naar http://your_site/pages/forms/allitems.aspx, waar uw_site de URL voor de site, zoals fabrikamweb/Financiën voor de subsite http://fabrikamweb/finance is bladeren.

  De documentbibliotheek Pagina's wordt automatisch gemaakt door de publicatiefunctie en bevat alle pagina's op een site die zijn gemaakt op basis van pagina-indelingen. U kunt in de kolom Pagina-indeling kijken om te zien welke pagina-indeling voor een bepaalde pagina is gebruikt, en vervolgens op de koppeling klikken om deze pagina in de browser weer te geven.

 2. Als u de pagina-indeling wilt openen die u in Office SharePoint Designer 2007 wilt aanpassen, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de pagina in de documentbibliotheek Pagina's en klik vervolgens op Bewerken in Microsoft Office SharePoint Designer. Klik desgevraagd op Pagina-indeling bewerken.

  • Ga naar de Galerie met basispagina's op de site op het hoogste niveau van de siteverzameling, die alle beschikbare pagina-indelingen voor de siteverzameling bevat. Wijs in het menu Siteacties de optie Site-instellingen aan en klik vervolgens op Alle site-instellingen. Klik onder Grafiektypen op Hoofdpagina's en pagina-indelingen. Klik op de gewenste pagina-indeling en klik vervolgens op Bewerken in Microsoft Office SharePoint Designer.

   Of kunt u rechtstreeks naar http://your_top_level_site/_catalogs/masterpage/page_layout_file_name, waar uw_site_op_het_hoogste_niveau de URL voor de site, zoals fabrikam voor de hoofdsite http://fabrikam site is bladeren. Deze URL wordt aangegeven dat de pagina-indeling bevindt zich in de map basispagina , dat in de map _catalogs van de site op het hoogste niveau bevindt zich. Deze URL wordt ook aangegeven dat u moet gemachtigd zijn om te openen en bewerken van de hoofdsite als u wilt bewerken van de pagina-indeling.

Naar boven

Aangepaste inhoud aan een pagina-indeling toevoegen

Nadat u een pagina-indeling hebt geopend voor bewerken in Office SharePoint Designer 2007, kunt u deze bewerken zoals u dat met elke pagina zou doen die aan een basispagina is gekoppeld. Als u aangepaste inhoud toevoegt aan een pagina-indeling, wordt deze inhoud weergegeven op alle publicatiepagina's die vervolgens op basis van deze pagina-indeling worden gemaakt.

 1. Terwijl de pagina-indeling is geopend in SharePoint Designer, klikt u op de tijdelijke aanduiding waarin u inhoud wilt toevoegen, klikt u op de pijl die verschijnt en klikt u vervolgens op Aangepaste inhoud maken om de tijdelijke aanduiding te ontgrendelen voor bewerken.

  Tijdelijke plaatsaanduiding met geactiveerd inhoudsmenu

 2. U kunt deze sectie van de pagina nu bewerken met de functies die u gewoonlijk gebruikt voor het bewerken van pagina's. U kunt bijvoorbeeld de volgende functies gebruiken:

  • Tabellen    Klik op de optie Tabel invoegen in het menu Tabel om tabellen te maken waarmee de inhoud kan worden uitgelijnd.

  • Afbeeldingen    Klik op afbeeldingen en sleep deze van de map Afbeeldingen naar deze sectie van de pagina.

  • Tekst    Klik en typ vervolgens op de plaats waar tekst moet verschijnen.

  • Webonderdeelzone    Voeg een webonderdeelzone in om bezoekers van de pagina de mogelijkheid te geven webonderdelen toe te voegen of te verwijderen, zoals weergaven van documentbibliotheken en lijsten.

  • Webonderdelen    Voeg weergaven van documentbibliotheken, lijsten en nog veel meer op de pagina in.

 3. Sla de pagina op door te klikken op Opslaan in het menu Bestand. U kunt ook drukken op CTRL+S.

Naar boven

Een paginaveld invoegen

Publiceren in Office SharePoint Server 2007 is een systeem waarmee u webinhoud van het conceptstadium via goedkeuring naar publicatie kunt begeleiden. Als u verantwoordelijk bent voor het maken van webinhoud, wilt u misschien informatie over de webpagina zelf op de webpagina weergeven. Als u bijvoorbeeld verantwoordelijk bent voor een nieuwssite, wilt u op een artikelpagina misschien niet alleen de inhoud van het artikel weergeven, maar ook de naam van een contactpersoon of van het bestand, of de datum waarop het artikel zal worden gepubliceerd of van de site verwijderd. U kunt al deze effecten bereiken door paginavelden in te voegen in uw pagina-indeling.

U kunt ook paginavelden gebruiken om inzenders van inhoud de gelegenheid te geven informatie voor deze velden in te voeren via de browser. Met publiceren kunt u bijvoorbeeld een Begindatum van de planning invoeren, zodat u kunt opgeven wanneer de pagina moet worden gepubliceerd. U kunt ook een Einddatum van de planning opgeven, zodat u kunt opgeven wanneer de pagina niet meer moet worden weergegeven op de site. Omdat de Begindatum en Einddatum van de planning paginavelden zijn die u in de pagina kunt invoegen, kan de eigenaar van de inhoud deze datums wijzigen via een browser voor een onmiddellijke update naar de planningsengine in het publicatiesysteem. Door de gewenste velden toe te voegen aan het inhoudstype waaraan de pagina-indeling is gekoppeld en deze paginavelden vervolgens in te voegen in de pagina-indeling, kunt u snel een manier maken voor eigenaren van inhoud om unieke inhoud in te zenden voor elke publicatiepagina.

In de volgende afbeelding ziet u de kolommen voor een inhoudstype voor een pagina-indeling in de browser. De kolommen in dit inhoudstype worden als velden weergegeven in de Werkset in Office SharePoint Designer 2007.

Relatie tussen informatie over pagina-indelingstype en weergegeven velden

Volg deze stappen om paginavelden in te voegen in bewerkbare gebieden in een pagina-indeling:

 1. Terwijl de pagina-indeling is geopend in SharePoint Designer, klikt u op de tijdelijke aanduiding waarin u inhoud wilt toevoegen, klikt u op de pijl die verschijnt en klikt u vervolgens op Aangepaste inhoud maken om de tijdelijke aanduiding te ontgrendelen voor bewerken.

  Opmerking: Als u een tabel maakt die u aan een bestaande pagina wilt toevoegen, is het soms gemakkelijker om de tabel eerst op een lege pagina te maken. Zo kunt u de opmaak en de structuur voor de gegevens precies instellen zoals u wilt, en vervolgens de tabel kopiëren en plakken naar de tijdelijke aanduiding op de pagina waar u de tabel wilt publiceren. Daarna kunt u de overige stappen volgen om de paginavelden in te voegen in de toegewezen ruimten in de tabel.

 2. Als de Werkset niet zichtbaar is, klikt u in het menu Taakvensters op Werkset.

 3. Sleep het paginaveld dat u in het bewerkbare gebied wilt invoegen, vanuit de sectie Paginavelden.

  Het besturingselement wordt op de pagina ingevoegd.

  Opmerking: Als de items in de sectie Paginavelden van de Werkset niet zichtbaar zijn, komt dit waarschijnlijk doordat u geen pagina-indeling bewerkt. Paginavelden en inhoudsvelden zijn alleen beschikbaar voor pagina-indelingen.

Naar boven

Een inhoudsveld invoegen

U kunt ook informatie over inhoud weergeven (metagegevens) die u hebt ingevoegd in een pagina-indeling via inhoudsvelden. Hier volgt een voorbeeld van een nieuwssite: als de pagina-indeling een veld voor de hoofdtekst van het artikel bevat, kunt u met dit veld een ander veld invoegen waarin de datum en tijd worden weergegeven waarop de hoofdtekst van het artikel voor het laatst is gewijzigd. Dit doet u door een inhoudsveld aan een pagina-indeling toe te voegen. Voor het toevoegen van een inhoudsveld aan een pagina-indeling gaat u als volgt te werk:

 1. Terwijl de pagina-indeling is geopend in SharePoint Designer, klikt u op de tijdelijke aanduiding waarin u inhoud wilt toevoegen, klikt u op de pijl die verschijnt en klikt u vervolgens op Aangepaste inhoud maken om de tijdelijke aanduiding te ontgrendelen voor bewerken.

  Opmerking: Als u een tabel maakt die u aan een bestaande pagina wilt toevoegen, is het soms gemakkelijker om de tabel eerst op een lege pagina te maken. Zo kunt u de opmaak en de structuur voor de gegevens precies instellen zoals u wilt, en vervolgens de tabel kopiëren en plakken naar de tijdelijke aanduiding op de pagina waar u de tabel wilt publiceren. Daarna kunt u de overige stappen volgen om de paginavelden in te voegen in de toegewezen ruimten in de tabel.

 2. Als de Werkset niet zichtbaar is, klikt u in het menu Taakvensters op Werkset.

 3. Sleep het inhoudsveld dat u in het bewerkbare gebied wilt invoegen, vanuit de sectie Inhoudsvelden.

  Het besturingselement wordt ingevoegd in de inhoud op de pagina.

  Opmerking: Als de items in de sectie Paginavelden van de Werkset niet zichtbaar zijn, komt dit waarschijnlijk doordat u geen pagina-indeling bewerkt. Paginavelden en inhoudsvelden zijn alleen beschikbaar voor pagina-indelingen.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×