IN, component

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Brengt tabellen in elke externe database in kaart waarmee de Microsoft Access-database-engine verbinding kan maken, zoals een dBASE- of Paradox-database of een externe Microsoft Access-database.

Syntaxis

Ga als volgt te werk om een bestemmingstabel te achterhalen:

[SELECTEER | INVOEGEN] naar bestemming in
{pad | ["pad" "type"] | ["" [type; Data Base = pad]]}

Ga als volgt te werk om een brontabel te achterhalen:

FROM tabel expressie in
{pad | ["pad" "type"] | ["" [type; Data Base = pad]]}

Een SELECT-instructie met een IN-component bevat de volgende onderdelen:

Onderdeel

Beschrij ving

doel

De naam van de externe tabel waarin gegevens worden ingevoegd.

tabelexpressie

De naam van de tabel of tabellen waaruit gegevens worden opgehaald. Dit argument kan de naam van één tabel, een opgeslagen query of een samengesteld resultaat van een INNER JOIN, LEFT JOIN of RIGHT JOIN zijn.

pad

Het volledige pad van de map of bestand met daarin de tabel.

type

De naam van het databasetype dat wordt gebruikt om de tabel te maken als een database geen Microsoft Access-database is (bijvoorbeeld dBASE III, dBASE IV, Paradox 3.x of Paradox 4.x).

Opmerkingen

U kunt IN gebruiken om met slechts één externe database per keer verbinding te maken.

In sommige gevallen verwijst het pad-argument naar de map die de databasebestanden bevat. Het pad-argument specificeert bijvoorbeeld de map die .dbf- of .db-bestanden bevat als u met dBASE-, Microsoft FoxPro- of Paradox-databasetabellen werkt. De naam van het tabelbestand is afgeleid van het doel- of tabelexpressie-argument.

U kunt een andere database dan een Microsoft Access-database opgeven door een puntkomma (;) achter de naam toe te voegen en deze binnen enkele (' ') of dubbele (" ") aanhalingstekens te plaatsen. Bijvoorbeeld: zowel 'dBASE IV;' als "dBASE IV;" is acceptabel.

U kunt ook het gereserveerde woord DATABASE gebruiken om de externe database op te geven. De volgende regels geven bijvoorbeeld dezelfde tabel op:

... FROM Table IN "" [dBASE IV; DATABASE=C:\DBASE\DATA\SALES;];

... FROM Table IN "C:\DBASE\DATA\SALES" "dBASE IV;"

Notities: 

  • Gebruik een gekoppelde tabel in plaats van IN voor betere prestaties en meer gebruiksgemak.

  • U kunt ook het gereserveerde woord IN gebruiken als vergelijkingsoperator in een expressie.


Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×