Implementeer de invoegtoepassing OneNote Class Notebook met groepsbeleidssjablonen: Een handleiding voor IT-beheerders

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

IT-beheerders kunnen deze handleiding gebruiken om te implementeren de OneNote Class Notebook-invoegtoepassing over een school of het gebied, Groepsbeleid sjablonen gebruiken. Met deze benadering push IT-beheerders van de standaardinstellingen voor een bepaalde Learning Management systeem (LMS) of studenten informatie systeem (SIS) of klassenboek. Door deze Groepsbeleid wordt geïmplementeerd, heeft docent minder voor het instellen van zelf aan de slag met toewijzing en grade-integratie met de Class Notebook-invoegtoepassing.

Aan de slag

De invoegtoepassing Groepsbeleid Class Notebook-sjablonendownloaden.

Dit bestand bevat één taal gebonden ClassNotebook.admx bestand en meerdere taalspecifieke ClassNotebook.adml bestanden, één voor elk van de 43 talen die de Class Notebook-invoegtoepassing ondersteunt.

Zie Stapsgewijze instructies voor het beheren van ADMX-bestanden voor groepsbeleid voor meer informatie over het gebruik van ADMX- en ADML-bestanden voor Windows 7 en Windows Server 2008 en hoger.

LMS-/SIS-verbindingen beheren

De Class Notebook-invoegtoepassing kunt docenten verbinding maken met hun van school of het gebied van LMS/SIS. Wanneer docenten op de knop verbindingen in de Class Notebook-invoegtoepassing klikt, wordt deze gevraagd om verbindingsinstellingen waarmee de Class Notebook-invoegtoepassing verbinding maken met hun LMS/SIS, zoals wordt weergegeven in de volgende schermafbeelding.

Schermafbeelding van het dialoogvenster Verbindingen van de invoegtoepassing OneNote Class Notebook waarin er geen groepsbeleid is geconfigureerd.

Met dit groepsbeleid kan een IT-beheerder deze instellingen voor elke docent in de school configureren. Wanneer deze zijn ingeschakeld, hoeven docenten de instellingen niet handmatig op te geven. In de volgende schermafbeelding ziet u het dialoogvenster Verbindingen beheren waarin een groepsbeleid is ingeschakeld.

Schermafbeelding van het dialoogvenster Verbindingen van de invoegtoepassing OneNote Class Notebook waarin groepsbeleid is ingeschakeld.

In de volgende secties worden deze instellingen uitgebreid beschreven en wordt aangegeven hoe deze van toepassing zijn op alle LMS-/SIS-systemen die de invoegtoepassing Class Notebook ondersteunt.

Groepsbeleidsinstellingen

De volgende tabel bevat de groepsbeleidsinstellingen die zijn opgenomen in de bovenstaande sjablonen.

Naam van instelling

Registerpad en naam van de waarde

Beschrijving

LMS-naam

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\Lms

Met deze beleidsinstelling wordt het LMS of SIS aangegeven waarmee de invoegtoepassing Class Notebook verbinding maakt.

Raadpleeg de sectie onderstaande LMS/SIS-instellingen voor de lijst met toegestane waarden voor deze instelling.

Host-URL van LMS

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\LmsHost

Met deze beleidsinstelling wordt de host-URL van het LMS of SIS aangegeven. Sommige LMS- en SIS-systemen hebben constante host-URL's, terwijl andere systemen host-URL's hebben die specifiek zijn voor een school.

Raadpleeg de sectie LMS-/SIS-instellingen hieronder om te bekijken welk LMS of SIS specifieke host-URL's voor een school hebben.

Client-id

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\ClientId

Hiermee geeft u op de client-ID (ook wel de app-ID genoemd) dat de Class Notebook-invoegtoepassing is vereist om aan te roepen de API Application Programming Interface () van sommige LMS of SIS. Client-id's worden gewoonlijk gegenereerd door de IT-beheerder in de gebruikersinterface LMS/SIS samen met de geheim client.

Raadpleeg de sectie LMS-/SIS-instellingen hieronder om te bekijken voor welk LMS of SIS een client-id is vereist.

Clientgeheim

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\ClientSecret

Met deze beleidsinstelling wordt het clientgeheim (soms ook wel het app-geheim genoemd) opgegeven dat de invoegtoepassing Class Notebook nodig heeft om de Application Programming Interface (API) van een bepaald LMS of SIS aan te roepen.

Clientgeheimen worden meestal gegenereerd door de IT-beheerder in de gebruikersinterface van het LMS/SIS, samen met de client-id.

Raadpleeg de sectie LMS-/SIS-instellingen hieronder om te bekijken voor welk LMS of SIS een clientgeheim is vereist.

Toegangstoken

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\AccessToken

Met deze beleidsinstelling wordt het toegangstoken (soms ook wel het gebruikerstoken genoemd) opgegeven dat de invoegtoepassing Class Notebook nodig heeft om de Application Programming Interface (API) van een bepaald LMS of SIS aan te roepen.

Toegangstokens worden meestal gegenereerd door de IT-beheerder in de LMS-/SIS-beheerinstellingen.

Raadpleeg de sectie LMS-/SIS-instellingen hieronder om te bekijken voor welk LMS of SIS een toegangstoken is vereist.

Schoolcode

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\SchoolCode

Met deze beleidsinstelling wordt de schoolcode opgegeven die de invoegtoepassing Class Notebook voor OneNote nodig heeft om de Application Programming Interface (API) van een bepaald LMS of SIS aan te roepen.

De waarde van deze instelling wordt meestal opgehaald uit de LMS-/SIS-beheerinstellingen.

Raadpleeg de sectie LMS-/SIS-instellingen hieronder om te bekijken voor welk LMS of SIS een schoolcode is vereist.

Schooljaar

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\SchoolYear

Met deze beleidsinstelling wordt het schooljaar opgegeven dat de invoegtoepassing Class Notebook voor OneNote nodig heeft om de Application Programming Interface (API) van een bepaald LMS of SIS aan te roepen.

De waarde van deze instelling wordt meestal opgehaald uit de LMS-/SIS-beheerinstellingen.

Raadpleeg de sectie LMS-/SIS-instellingen hieronder om te bekijken voor welk LMS of SIS een schooljaar is vereist.

LMS-/SIS-instellingen

De volgende secties bevatten de groepsbeleidsinstellingen die zijn vereist voor alle LMS-/SIS-systemen die de invoegtoepassing Class Notebook ondersteunt.

Waarde voor een vet wordt aangegeven dat de waarde woordelijk moet worden ingevoerd. Bijvoorbeeld: de waarde voor de instelling LMS naam.

Een instellingswaarde die cursief wordt weergegeven, geeft aan dat de waarde specifiek is voor het LMS-/SIS-exemplaar van uw school en meestal wordt opgehaald uit de beheerinstellingen, bijvoorbeeld de waarde voor de instelling Host-URL van LMS.

Aeries

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

Aeries

Blackbaud

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

Blackbaud

Host-URL van LMS

Tekenreeks

De URL van uw school of het gebied van Blackbaud exemplaar. Bijvoorbeeld: https://contoso.blackbaud.com

Brightspace

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

Brightspace

Host-URL van LMS

Tekenreeks

De URL van het Brightspace-exemplaar van uw school, bijvoorbeeld: https://contoso.brightspace.com

Client-id

Tekenreeks

Gegenereerd binnen uw Brightspace-exemplaar. Zie deze handleiding voor informatie over het genereren van de client-id.

Clientgeheim

Tekenreeks

Binnen uw exemplaar Brightspace gegenereerd. Zie deze handleiding voor informatie over het genereren van de geheim client.

Canvas

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

Canvas

Host-URL van LMS

Tekenreeks

De URL van het Canvas-exemplaar van uw school, bijvoorbeeld: https://contoso.instructure.com

Classter

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

Classter

Edmodo

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

Edmodo

Edsby

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

Edsby

De naam van de organisatie LMS

String

De naam van de organisatie waarmee IT-beheerder tijdens de registratie

EDUonGo

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

EDUonGo

Host-URL van LMS

Tekenreeks

De URL van het EDUonGo-exemplaar van uw school, bijvoorbeeld: https://contoso.eduongo.com

ESD

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

ESD

De naam van de organisatie LMS

String

De naam van de organisatie waarmee IT-beheerder tijdens de registratie

Firefly Learning

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

FireflyLearning

Host-URL van LMS

Tekenreeks

De URL van het Firefly Learning-exemplaar van uw school, bijvoorbeeld: https://contoso.firefly.com

Google Classroom

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

GoogleClassroom

Oneindig Campus (geblokkeerd)

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

Oneindig Campus (geblokkeerd)

Live cijfers

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

Live cijfers

LMS365

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

Lms365

Host-URL van LMS

Tekenreeks

De URL van het LMS365-exemplaar van uw school, bijvoorbeeld: https://contoso.sharepoint.com

Microsoft Classroom

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

MicrosoftClassroom

Microsoft Teams

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

Microsoft Teams

Moodle

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

Moodle

Host-URL van LMS

Tekenreeks

De URL van het Moodle-exemplaar van uw school, bijvoorbeeld: https://contoso.moodle.com

Toegangstoken

Tekenreeks

Binnen uw exemplaar Moodle gegenereerd. Zie deze handleiding voor informatie over het genereren van het toegangstoken.

OpenLearning

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

OpenLearning

PowerSchool

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

PowerSchool

Rediker

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

Rediker

Host-URL van LMS

Tekenreeks

De URL van uw school of het gebied van Moodle exemplaar. Bijvoorbeeld: https://www.plusportals.com/contoso

Schoolcode

Tekenreeks

Opgehaald uit uw Rediker-exemplaar. Zie https://aka.ms/classnotebookaddinrediker.

Schooljaar

Tekenreeks

Opgehaald uit uw Rediker-exemplaar. Zie https://aka.ms/classnotebookaddinrediker.

School Bytes

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

SchoolBytes

Schoology

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

Schoology

Host-URL van LMS

Tekenreeks

De URL van het Schoology-exemplaar van uw school, bijvoorbeeld: https://contoso.schoology.com

Client-id

Tekenreeks

Gegenereerd binnen uw Schoology-exemplaar. Zie https://aka.ms/classnotebookaddinschoology

Clientgeheim

Tekenreeks

Gegenereerd binnen uw Schoology-exemplaar. Zie https://aka.ms/classnotebookaddinschoology

Sebit VCloud

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

Sebit

Skyward

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

Skyward

SunGard

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

SunGard

Synergie

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

Synergie

De naam van de organisatie LMS

String

De naam van de organisatie waarmee IT-beheerder tijdens de registratie

Teacher Dashboard

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

TeacherDashboard

Host-URL van LMS

Tekenreeks

De URL van het Teacher Dashboard-exemplaar van uw school, bijvoorbeeld: https://contoso.teacherdasboard365.com

WinjiGo

Naam van instelling

Type instelling

Waarde

LMS-naam

Tekenreeks

WinjiGo

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×