Ik krijg waarschuwingen over een programma dat toegang zoekt tot e-mailadresgegevens of dat namens mij e-mailberichten verzendt

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In veel gevallen kunt u deze beveiligingswaarschuwingen van Microsoft Office Outlook 2007 voorkomen door antivirussoftware te installeren en deze regelmatig bij te werken. In dit artikel wordt uitgelegd waarom de beveilingswaarschuwingen worden weergegeven en aan welke voorwaarden moet worden voldaan zodat deze niet verschijnen.

In dit artikel

Symptomen

Oorzaak

Oplossing

Symptomen

Eén van de volgende beveiligingswaarschuwingen verschijnt:

 • Een programma probeert toegang te krijgen tot adresgegevens die zijn opgeslagen in Outlook. Als u deze bewerking niet had verwacht, klikt u op Weigeren en controleert u of de antivirussoftware is bijgewerkt.

 • Een programma probeert namens u een e-mailbericht te verzenden. Als u deze bewerking niet had verwacht, klikt u op Weigeren en controleert u of de antivirussoftware is bijgewerkt.

 • Een programma probeert een actie uit te voeren die als gevolg kan hebben dat er namens u een e-mailbericht wordt verzonden. Als u deze bewerking niet had verwacht, klikt u op Weigeren en controleert u of de antivirussoftware is bijgewerkt.

Naar boven

Oorzaak

Deze beveiligingswaarschuwingen weergegeven wanneer er een programma probeert te krijgen tot uw contactgegevens in het Outlook-adresboek of probeert om e-mail te verzenden namens u. Standaard zijn alleen COM-invoegtoepassingen vertrouwde programma's. Uw e-mailbeheerder heeft mogelijk alleen specifieke invoegtoepassingen toegestaan door deze toe te voegen aan een lijst met 'Veilige invoegtoepassingen'. Andere programma's is niet vertrouwde en een beveiligingswaarschuwing wordt weergegeven vanwege de mogelijke risico dat het programma schadelijk is en ontworpen voor gebruik van Outlook virussen te verspreiden. Voordat u deze beveiliging is geplaatst op hun plaats staan, konden virussen zoals Melissa en ILOVEYOU toegang tot Outlook en spreiding over het verzenden van berichten naar de personen die worden vermeld in contactpersonen.

Programma's die automatisch worden gestart    Het kan zijn dat het programma automatisch is gestart. Een programma probeert bijvoorbeeld automatisch een e-mailbericht te verzenden met de methode Item.Send in het Outlook-objectmodel.

Programma's die u start    Het is ook mogelijk dat u het programma hebt gestart. U gebruikt het programma bijvoorbeeld om uw PDA of mobiele apparaat te synchroniseren met Outlook-gegevens.

Naar boven

Oplossing

Deze beveiligingswaarschuwing opheffen

 • Als u niet verwacht dat een programma toegang tot Outlook zoekt of als u niet zeker weet of het programma dat toegang tot Outlook zoekt te vertrouwen is, klikt u op Weigeren.

 • Als u op een opdracht hebt geklikt of een programma hebt gestart en u weet dat vervolgens toegang tot Outlook-gegevens wordt gezocht of via Outlook e-mailberichten worden verzonden, en u vertrouwt het programma, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Toestaan.

  • Als u wordt gevraagd om toegang tot gegevens van geadresseerden toe te staan, schakelt u het selectievakje Toegang geven voor in, klikt u op de periode waarin u toegang wilt verlenen en vervolgens klikt u op Toestaan.

   Opmerking : Het is raadzaam om de kortste periode te kiezen waarbinnen het andere programma toegang tot uw Outlook-gegevens heeft. Als het programma meer tijd nodig heeft, verschijnt de beveiligingswaarschuwing opnieuw.

Voorkomen dat deze beveilingswaarschuwing opnieuw verschijnt

In bepaalde omstandigheden kunt u voorkomen dat deze beveiligingswaarschuwing opnieuw verschijnt door een antivirusprogramma te installeren en dit regelmatig bij te werken. De omstandigheden zijn als volgt:

 • Uw antivirussoftware moet compatibel zijn met Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Neem contact op met de leverancier van uw antivirussoftware.

 • Uw antivirussoftware moet regelmatig worden bijgewerkt. In de meeste antivirusprogramma's kunt u instellen dat automatisch op updates moet worden gecontroleerd wanneer u online bent. Neem voor meer informatie contact op met de leverancier van uw antivirussoftware.

 • Uw antivirussoftware is zo geconfigureerd dat informatie over de updatestatus wordt gedeeld met andere toepassingen. De updatestatus wordt doorgaans standaard door antivirusprogramma's gedeeld met andere toepassingen. Als u de updatestatusinstelling wilt controleren, kijkt u in de voorkeursinstellingen of opties van uw antivirusprogramma of neemt u contact op met de leverancier van uw antivirussoftware.

  Notities : 

  • Office Outlook 2007 laat de controle of er een antivirusprogramma is geïnstalleerd en het bijwerken van de updatestatus van het antivirusprogramma over aan het Microsoft Windows Beveiligingscentrum.

  • Als uw antivirussoftwareabonnement is verlopen of inactief is geweest, verschijnt de beveiligingswaarschuwing mogelijk opnieuw wanneer een programma toegang tot Outlook probeert te krijgen.

Beveiligingsinstellingen in het Vertrouwenscentrum

De beveiligingsinstellingen Toegang op programmeerniveau in het Vertrouwenscentrum voorzien in de volgende opties:

 • Waarschuw mij voor verdachte activiteiten wanneer mijn antivirussoftware niet actief of verouderd is (aanbevolen)      Dit is de standaardinstelling in Office Outlook 2007. Met verdachte activiteiten worden pogingen van een niet-vertrouwd programma om toegang tot Outlook te krijgen bedoeld.

 • Waarschuw mij altijd voor verdachte activiteiten      Dit is de meest veilige instelling, waarbij u altijd moet aangeven of u een programma toestemming geeft om toegang tot Outlook te zoeken.

 • Waarschuw mij nooit voor verdachte activiteiten (niet aanbevolen)      Dit is de minst veilige instelling.

Ga als volgt te werk om deze instellingen weer te geven:

 1. Klik in het menu Extra op Vertrouwenscentrum.

 2. Klik op Toegang op programmeerniveau.

  Notities : 

  • Als uw computer door een Microsoft Exchange-beheerder of een Microsoft Windows Active Directory Domain Services-beheerder in uw organisatie wordt beheerd en de beheerder de standaardinstelling wijzigt terwijl gebruikers geen wijzigingen mogen aanbrengen, wordt de optie waarmee de beveiligingsinstellingen voor Toegang op programmeerniveau kunnen worden aangepast, uitgeschakeld.

  • Als uw computer niet door een Exchange-beheerder of een Microsoft Windows Active Directory Domain Services-beheerder wordt beheerd en u de Windows-beheerder van uw computer bent, kunt u de beveiligingsinstellingen voor Toegang op programmeerniveau wel wijzigen. Dit wordt echter niet aangeraden.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×