Ik krijg de melding dat het gegevenstype niet overeenkomt

Ik krijg de melding dat het gegevenstype niet overeenkomt

Deze fout geeft aan dat in Access een invoerwaarde niet kan worden gematcht met een gegevenstype dat voor de waarde wordt verwacht. Wanneer u in Access bijvoorbeeld een tekenreeks invoert waar een getal wordt verwacht, ziet u de fout dat de gegevenstypen niet overeenkomen.

Probeer het volgende om dit probleem op te lossen:

  • Als u net de standaardwaarde voor een veld in een tabel hebt gewijzigd en een bericht krijgt over gegevenstypen die niet overeenkomen wanneer u nieuwe records wilt invoeren, opent u de tabel in de ontwerpweergave en controleert u of de expressie die u voor de standaardwaarde van het veld gebruikt, hetzelfde gegevenstype oplevert als van het veld. Als het veld bijvoorbeeld het gegevenstype Getal heeft, zorg dan dat u de standaardwaarde-expressie niet tussen aanhalingstekens zet ("1" wordt bijvoorbeeld geëvalueerd als tekst, niet als een cijfer.)

  • Controleer of de criteria voor een kolom overeenkomt met het gegevenstype van het onderliggende veld van de kolom. Als u tekstcriteria opgeeft voor een numeriek veld of een datum/tijd-veld, wordt deze fout weergegeven.

    Als u bijvoorbeeld "50" of "13-12-12" typt in het veld, krijgt u een fout omdat waarden tussen aanhalingstekens door Access als tekst worden geïnterpreteerd en niet als cijfers. Gebruik in dit geval dus geen aanhalingstekens. U kunt zien dat u een geldige datum hebt ingevoerd in het veld Criteria als rond de datum hekjes # worden weergegeven, zoals #13-12-12#.

Andere situaties waarin er problemen met het gegevenstype kunnen optreden:

  • U geeft criteria op voor een opzoekveld en in de criteria worden de waarden gebruikt die worden weergegeven in de opzoeklijst (zoals een naam) in plaats van de waarden voor de bijbehorende refererende sleutel (zoals een id). Aangezien de waarden voor de externe sleutel de waarden zijn die in de onderliggende tabel worden opgeslagen, moet u deze waarden gebruiken wanneer u criteria opgeeft voor een veld.

  • U hebt het dollarteken ($) getypt in criteria voor een valutaveld. Verwijder het dollarteken en bekijk het resultaat.

    Als de criteria tussen aanhalingstekens worden weergegeven, weet u dat de ingevoerde numerieke criteria niet als cijfer worden geëvalueerd. Wanneer u het teken $ typt, wordt de tekenreeks die u invoert, automatisch tussen aanhalingstekens gezet door Access.

  • Controleer of alle paren van gekoppelde velden in een query hetzelfde gegevenstype hebben. Als dat niet zo is, wijzigt u het gegevenstype van een van de gekoppelde velden zodat dit overeenkomt met het gegevenstype van het andere veld. De fout over een verkeerd gegevenstype wordt dan niet meer weergegeven.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×