Ideeën in Excel

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Ideeën in Excel stelt u in staat om uw gegevens te begrijpen door middel van visuele samenvattingen, trends en patronen op hoog niveau. Klik op een cel in een gegevensbereik en klik vervolgens op de knop ideeën op het tabblad Start . Ideeën in Excel analyseert uw gegevens en toont interessante visuele weergaven ervan in een taakvenster.

Animatieafbeelding van ideeën in Excel in actie

Opmerking: Deze functie is beschikbaar wordt gesteld aan klanten op basis van de geleidelijke. Eerst dient beschikbaar in het Engels, Frans, Spaans, Duits, vereenvoudigd Chinees en Japans abonnees met Office 365 voor Windows en Mac. Controleer als u een Office 365-abonnement hebt of u de nieuwste versie van Office hebt.

Met welke gegevens werkt Ideeën?

Ideeën werkt het best wanneer uw gegevens zijn opgemaakt als een Excel-tabel met één veldnamenrij bovenaan.  

Hier volgt een voorbeeld:

Voorbeeld Excel-tabel

Ideeën werkt het best met opgeschoonde tabelgegevens.

Hier volgen enkele tips om Ideeën optimaal te benutten:

 1. Ideeën werkt het best met gegevens die zijn opgemaakt als een Excel-tabel. Om een Excel-tabel te maken, klikt u ergens in uw gegevens en drukt u vervolgens op Ctrl+T.

 2. Zorg dat u goede kopteksten voor de kolommen hebt. Kopteksten moeten één rij met unieke, niet-lege labels voor elke kolom zijn. Vermijd dubbele rijen kopteksten, samengevoegde cellen enzovoort.

 3. Als u ingewikkelde of geneste gegevens hebt, kunt u Power Query gebruiken om tabellen met kruistabellen of meerdere rijen kopteksten te converteren.

Ideeën werkt het best met opgeschoonde tabelgegevens.

Hier volgen enkele tips om Ideeën optimaal te benutten:

 1. Ideeën werkt het best met gegevens die zijn opgemaakt als een Excel-tabel. Om een Excel-tabel te maken, klikt u ergens in uw gegevens en drukt u vervolgens op OPDRACHT +T.

 2. Zorg dat u goede kopteksten voor de kolommen hebt. Kopteksten moeten één rij met unieke, niet-lege labels voor elke kolom zijn. Vermijd dubbele rijen kopteksten, samengevoegde cellen enzovoort.

Ideeën werkt het best met opgeschoonde tabelgegevens.

Hier volgen enkele tips om Ideeën optimaal te benutten:

 1. Ideeën werkt het best met gegevens die zijn opgemaakt als een Excel-tabel. Om een Excel-tabel te maken, selecteert u de cellen die gegevens bevatten en klikt u op Start > Tabel > Opmaken als tabel.

 2. Zorg dat u goede kopteksten voor de kolommen hebt. Kopteksten moeten één rij met unieke, niet-lege labels voor elke kolom zijn. Vermijd dubbele rijen kopteksten, samengevoegde cellen enzovoort.

Werkt Ideeën niet voor u? Dat is waarschijnlijk onze schuld, niet die van u.

Hier volgen enkele redenen waarom Ideeën mogelijk niet werkt met uw gegevens:

 • Ideeën biedt momenteel geen ondersteuning voor het analyseren van gegevenssets die groter zijn dan 16 MB (ongeveer 250.000 cellen). Hiervoor is momenteel geen tijdelijke oplossing beschikbaar. In de tussentijd kunt u uw gegevens filteren en de gefilterde gegevensset naar een andere locatie kopiëren om Ideeën erop uit te voeren.

 • Tekenreeksdatums zoals ‘01-01-2017’ zullen worden geanalyseerd alsof ze teksttekenreeksen zijn. Als tijdelijke oplossing kunt u een nieuwe kolom maken die gebruikmaakt van de functie DATUM of DATUMWAARDE, en deze opmaken als een datum.

 • Ideeën kunnen geen gegevens analyseren wanneer Excel in de compatibiliteitsmodus wordt (dat wil zeggen wanneer het bestand is in .xls-indeling). Ondertussen een bestand opslaan als een bestand .xlsx, .xlsm of xslb.

 • Samengevoegde cellen kunnen ook worden moeilijk te begrijpen. Als u probeert te centreren gegevens, de kop van een rapport, zoals en vervolgens als een tijdelijke oplossing, verwijdert u alle samengevoegde cellen en maak de cellen met Centreren over selectie.Druk op Ctrl + 1en Ga naar de uitlijning > horizontale > Centreren over selectie.

We verbeteren Ideeën voortdurend

Zelfs als u geen van de bovenstaande voorwaarden, kunnen we een aanbeveling niet vinden. Dat komt doordat we op zoek bent naar een specifieke reeks inzicht klassen en de service niet altijd Kijk of er iets. We werken voortdurend om uit te vouwen van de analyse-typen die ondersteuning biedt voor de service.

Hier is de huidige lijst van wat er beschikbaar is:

 • Rang: Classificeert en markeert het item dat aanzienlijk groter is dan de rest van de items.

Lijndiagram met beduidend hogere uitgaven voor salarissen

 • Trend: Markeert wanneer er een regelmatig trendpatroon is gedurende een tijdreeks voor de gegevens.

Lijndiagram waarop wordt getoond dat uitgaven na verloop van tijd toenemen

 • Uitbijter: Markeert uitbijters in een tijdreeks.

Spreidingsdiagram waarop uitbijters worden getoond

 • Meerderheid: Vindt gevallen waarin de meerderheid van een totale waarde kan worden toegeschreven aan één factor.

Ringdiagram waarop personen worden getoond die het grootste deel van de uitgaven voor hun rekening nemen

Als u geen resultaten verkrijgt, stuur ons dan feedback door naar Bestand > Feedback te gaan.

Omdat ideeën analyseert uw gegevens met kunstmatige intelligence-services, is het mogelijk dat u betrokken over de beveiliging van uw gegevens. Lees de privacyverklaring van Microsoft voor meer informatie.

Ideeën maakt gebruik van materiaal van derden. Als u meer informatie wilt, klikt u op de onderstaande koppeling.

Dit bestand is gebaseerd op of materiaal uit de onderstaande (derde partij IP) projecten implementeren. De oorspronkelijke copyrightmelding en de licentie waaronder Microsoft zoals IP van derden ontvangen worden vierde hieronder ingesteld. Dergelijke licenties en meldingen worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Microsoft verleent aan de IP van derden voor u onder de licentievoorwaarden voor de Microsoft-product. Microsoft behoudt alle andere rechten niet expliciet onder deze overeenkomst, of door implicatie wordt ' estoppel ' of anderszins.

--------

@microsoft/load-themed-styles v1.7.13 MIT-licentie (https://github.com/Microsoft/web-build-tools#readme)

Copyright (c) Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

MIT-licentie

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

@uifabric/icons v5.3.0 MIT-licentie (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme)

Office-gebruikersinterface stof reageren

Copyright (c) Microsoft Corporation

Alle rechten gereserveerd.

MIT-licentie

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden die zijn (de "' Software' '), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD * ALS *, INCLUSIEF ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

Opmerking: Gebruik van de lettertypen en pictogrammen waarnaar wordt verwezen in Office-gebruikersinterface stof is onderhevig aan de voorwaarden die bij http://aka.ms/fabric-assets-license worden vermeld

--------

@uifabric/merge-styles v5.8.0 MIT-licentie (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme)

Office-gebruikersinterface stof reageren

Copyright (c) Microsoft Corporation

Alle rechten gereserveerd.

MIT-licentie

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden die zijn (de "' Software' '), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD * ALS *, INCLUSIEF ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

Opmerking: Gebruik van de lettertypen en pictogrammen waarnaar wordt verwezen in Office-gebruikersinterface stof is onderhevig aan de voorwaarden die bij http://aka.ms/fabric-assets-license worden vermeld

--------

@uifabric/styling v5.14.0 MIT-licentie (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme)

Office-gebruikersinterface stof reageren

Copyright (c) Microsoft Corporation

Alle rechten gereserveerd.

MIT-licentie

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden die zijn (de "' Software' '), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD * ALS *, INCLUSIEF ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

Opmerking: Gebruik van de lettertypen en pictogrammen waarnaar wordt verwezen in Office-gebruikersinterface stof is onderhevig aan de voorwaarden die bij http://aka.ms/fabric-assets-license worden vermeld

--------

@uifabric/utilities v5.5.0 MIT-licentie (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme)

Office-gebruikersinterface stof reageren

Copyright (c) Microsoft Corporation

Alle rechten gereserveerd.

MIT-licentie

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden die zijn (de "' Software' '), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD * ALS *, INCLUSIEF ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

Opmerking: Gebruik van de lettertypen en pictogrammen waarnaar wordt verwezen in Office-gebruikersinterface stof is onderhevig aan de voorwaarden die bij http://aka.ms/fabric-assets-license worden vermeld

--------

toevoegen px-naar-stijl v1.0.0 MIT-licentie (https://github.com/mikkoh/add-px-to-style)

De MIT-licentie (MIT)
Copyright (c) 2015 Mikko Haapoja

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

z.s.m. v2.0.6 MIT v2.0.6 MIT licentie (https://github.com/kriskowal/asap#readme)

Copyright (c) 2009 – 2014 inzenders. Alle rechten voorbehouden.

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

babel-polyfill v6.23.0 MIT-licentie (https://babeljs.io/)

MIT-licentie

Copyright (c) 2014-2017 Sebastian McKenzie <sebmck@gmail.com_gT _

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

Core-js v2.5.1 MIT-licentie (https://github.com/zloirock/core-js#readme)

Copyright (c) 2014-2017 Denis Pushkarev

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

reageren-klasse maken v15.6.0 BSD-3-component (https://facebook.github.io/react/)

BSD licentie

Voor reageren software

Copyright (c) 2013-presenteren, Facebook, Inc.
Alle rechten gereserveerd.

Distributie en gebruiken in de bron- en binaire formulieren, met of zonder wijziging, zijn toegestaan, mits de volgende voorwaarden wordt voldaan:

* Herdistributie van broncode moeten bewaren de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer.

* Herdistributie in binaire vorm moeten Reproduceer de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of andere materialen die voorzien zijn van de verdeling.

* De naam Facebook noch de namen van de betreffende medewerkers kunnen worden gebruikt voor tekent of verhogen van producten die zijn afgeleid van deze software zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE COPYRIGHT HOUDERS EN INZENDERS 'ALS' EN EVENTUELE EXPRESS OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL ZIJN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK DE COPYRIGHT-HOUDER OF INZENDERS VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, BEVAT OF GEVOLGSCHADE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET AANSCHAFFEN VAN SUBSTITUEREN WAREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF ONDERBREKING) VEROORZAAKT EN OP ELKE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, OF U IN HET CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE HET GEVOLG ZIJN OP GEEN ENKELE MANIER AFMELDEN BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Aanvullende verlenen van Patent Rights versie 2

'Software' betekent dat de reageren software distributed door Facebook, Inc.

Facebook, Inc. ("Facebook") hierbij verleent bij elke geadresseerde van de Software ('u') een doorlopende, overal ter wereld, royalty-vrije, niet-exclusieve, onherroepelijke (mits beë hieronder) licentie onder alle benodigde Claims, om te maken, hebt aangebracht, gebruiken, verkopen , bieden aan verkopen, importeren en anders de Software overbrengen. Geen licentie is verleend voor duidelijkheid wordt bepaald, onder van Facebook-rights in elke patent claims die worden bij inbreuk op door (i) wijzigingen in de Software die zijn aangebracht door u of dragen aan derden of (ii) de Software in combinatie met software of andere hulpmiddelen.

De licentie verleend onder deze overeenkomst wordt beëindigd, automatisch en zonder kennisgeving, als u (of een van uw dochterondernemingen, zakelijke gelieerde ondernemingen of agenten) rechtstreeks of onrechtstreeks initiëren of maken van een directe financiële belangstelling, een bevestiging octrooi: (i) tegen Facebook of een van de dochterondernemingen of bedrijf gelieerde ondernemingen, (ii) ten opzichte van een partij als octrooi bevestiging ontstaat geheel of gedeeltelijk naar een software, technologie, product of service van Facebook of alle dochterondernemingen of bedrijf gelieerde ondernemingen, en (iii) tegen een partij met betrekking tot de Software. Ongeacht het voorgaande, als Facebook of een van de dochterondernemingen of bedrijf gelieerde ondernemingen een rechtsgeding feit inbreuk op patentrechten tegen u in het eerste exemplaar van bestanden en u door het indienen van een reconventionele inbreuk op patentrechten in deze rechtsvordering hierop reageren partij die is gerelateerd aan de Software, de licentie wordt verleend onder deze overeenkomst niet beëindigd onder sectie (i) van dit lid vanwege zoals reconventionele.

"Nodig claimen" is een claimen van een octrooi eigendom van Facebook die is de Software permanent alleen per se inbreuk.

Een "Patent bevestiging" is een rechtsgeding of andere actie feit directe, indirecte of al overtreding of zaken inbreuk op een octrooi, met inbegrip van een cross-claimen of reconventionele.

--------

DOM-css v2.1.0 MIT-licentie (https://github.com/mattdesl/dom-css)

De MIT-licentie (MIT)
Copyright (c) 2014 mat DesLauriers

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

fbjs v0.8.16 MIT-licentie (https://github.com/facebook/fbjs#readme)

MIT-licentie

Copyright (c) 2013-presenteren, Facebook, Inc.

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

Bestand met de code uit verminderd

De MIT-licentie (MIT)

Copyright (c) 2015-presenteren Tjeerd Abramov

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

Bestand met code "op basis van es5-shim implementatie"

De MIT-licentie (MIT)

2009-2016 Kristopher Michael Kowal Copyright (C) en inzenders

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

Bestand met code "op basis van" escape-HTML-bibliotheek

* Copyright (c) 2012-2013 TJ Holowaychuk
* Copyright (c) 2015 Andreas Lubbe
* Copyright (c) 2015 Tiancheng "Timothy" Gu
*
* Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van
* een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de
* 'Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief
* maar niet beperkt tot machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen en publiceren,
* distribueren, sublicentie en/of kopieën van de Software en om te verkopen
* toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiertoe onderworpen aan
* de volgende voorwaarden:
*
* De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten
* toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.
*
* DE SOFTWARE wordt geleverd 'in de huidige staat', zonder enige garantie,
* EXPRESS of impliciete, INCLUDING maar niet beperkt tot de garanties van
* VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN.
* IN geen geval een zal de auteurs of COPYRIGHT houders BE onderhevig FOR
* CLAIMEN, schade of andere aansprakelijkheid, of IN een actie van de CONTRACTEN,
* Onrechtmatige daad of anderszins, die het gevolg zijn van, AFWEZIGHEIDSBERICHTEN of in verband met de
* SOFTWARE OF DE GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

Bestand met code "op basis van isNative() uit Lodash"

Copyright (c) JS Foundation en andere inzenders < https://js.foundation/_gT _

Op basis van Underscore.js, copyright Jeroen Ashkenas,
DocumentCloud en de verslaggevers & Editors < http://underscorejs.org/_gT _

Deze software bestaat uit vrij bijdragen aan goede doelen die zijn aangebracht door veel personen. Zie voor exacte bijdrage geschiedenis, het overzicht van de wijzigingen beschikbaar op https://github.com/lodash/lodash

De volgende licentie is van toepassing op alle delen van deze software, behalve zoals hieronder:

====

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

====

Auteursrecht en gerelateerde rechten voorbeelden van code worden afgezien via CC0. Voorbeeld van een code is gedefinieerd als alle binnen de prose van de documentatie wordt weergegeven broncode.

CC0: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

====

Bestanden in de node_modules gevestigd en leverancier mappen blijven extern bibliotheken die worden gebruikt door deze software die hun eigen licenties; raden dat u lezen, zoals hun termen van de bovenstaande gegevens afwijken kunnen.

--------

Bestand met de code die "van" Modernizr leent

Copyright (c) 2015 Modernizr auteurs

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

Bestanden met code "op basis van" IEEE754

Copyright (c) 2008, redelijk Oaks Labs, Inc.
Alle rechten gereserveerd.

Distributie en gebruiken in de bron- en binaire formulieren, met of zonder wijziging, zijn toegestaan, mits de volgende voorwaarden wordt voldaan:

* Herdistributie van broncode moeten bewaren de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer.

* Herdistributie in binaire vorm moeten Reproduceer de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of andere materialen die voorzien zijn van de verdeling.

* Geen van beide de naam van redelijk Oaks Labs, Inc. en ook niet de namen van de betreffende medewerkers kunnen worden gebruikt voor tekent of verhogen van producten die zijn afgeleid van deze software zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE COPYRIGHT HOUDERS EN INZENDERS 'ALS' EN EVENTUELE EXPRESS OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL ZIJN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK DE COPYRIGHT-EIGENAAR OF INZENDERS VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, BEVAT OF GEVOLGSCHADE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET AANSCHAFFEN VAN SUBSTITUEREN WAREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF ONDERBREKING) VEROORZAAKT EN OP ELKE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, OF U IN HET CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE HET GEVOLG ZIJN OP GEEN ENKELE MANIER AFMELDEN BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

--------

Takel-niet-reageren-optie statische v2.3.1 BSD-3-component licentie (https://github.com/mridgway/hoist-non-react-statics#readme)

Gebruiksrechtovereenkomst voor software (BSD licentie)
========================================

Copyright (c) 2015 verlengt, Yahoo! Inc. Alle rechten gereserveerd.
----------------------------------------------------

Distributie en het gebruik van deze software in het bron- en binaire formulieren, met of zonder wijziging, zijn toegestaan, mits de volgende voorwaarden wordt voldaan:

* Herdistributie van broncode moeten bewaren de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer.
* Herdistributie in binaire vorm moeten Reproduceer de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of andere materialen die voorzien zijn van de verdeling.
* Geen van beide de naam van Yahoo! Inc. noch de namen van de YUI Inzenders kunnen worden gebruikt voor tekent of verhogen van producten die zijn afgeleid van deze software zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming van Yahoo! Inc.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE COPYRIGHT HOUDERS EN INZENDERS 'ALS' EN EVENTUELE EXPRESS OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL ZIJN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK DE COPYRIGHT-EIGENAAR OF INZENDERS VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, BEVAT OF GEVOLGSCHADE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET AANSCHAFFEN VAN SUBSTITUEREN WAREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF ONDERBREKING) VEROORZAAKT EN OP ELKE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, OF U IN HET CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE HET GEVOLG ZIJN OP GEEN ENKELE MANIER AFMELDEN BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

--------

vaste v2.2.2 BSD-3-component licentie (https://github.com/zertosh/invariant#readme)

Vaste v2.2.2

Copyright (c) 2016, Andres Suarez
Alle rechten gereserveerd.

Distributie en gebruiken in de bron- en binaire formulieren, met of zonder wijziging, zijn toegestaan, mits de volgende voorwaarden wordt voldaan:

* Herdistributie van broncode moeten bewaren de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer.

* Herdistributie in binaire vorm moeten Reproduceer de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of andere materialen die voorzien zijn van de verdeling.

* Geen van beide de naam van vaste en ook niet de namen van de betreffende medewerkers kunnen worden gebruikt voor tekent of verhogen van producten die zijn afgeleid van deze software zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE COPYRIGHT HOUDERS EN INZENDERS 'ALS' EN EVENTUELE EXPRESS OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL ZIJN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK DE COPYRIGHT-HOUDER OF INZENDERS VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, BEVAT OF GEVOLGSCHADE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET AANSCHAFFEN VAN SUBSTITUEREN WAREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF ONDERBREKING) VEROORZAAKT EN OP ELKE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, OF U IN HET CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE HET GEVOLG ZIJN OP GEEN ENKELE MANIER AFMELDEN BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Reageren software

BSD licentie

Copyright (c) 2013-15, Facebook, Inc.
Alle rechten gereserveerd.

Distributie en gebruiken in de bron- en binaire formulieren, met of zonder wijziging, zijn toegestaan, mits de volgende voorwaarden wordt voldaan:

* Herdistributie van broncode moeten bewaren de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer.

* Herdistributie in binaire vorm moeten Reproduceer de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of andere materialen die voorzien zijn van de verdeling.

* De naam Facebook noch de namen van de betreffende medewerkers kunnen worden gebruikt voor tekent of verhogen van producten die zijn afgeleid van deze software zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE COPYRIGHT HOUDERS EN INZENDERS 'ALS' EN EVENTUELE EXPRESS OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL ZIJN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK DE COPYRIGHT-HOUDER OF INZENDERS VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, BEVAT OF GEVOLGSCHADE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET AANSCHAFFEN VAN SUBSTITUEREN WAREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF ONDERBREKING) VEROORZAAKT EN OP ELKE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, OF U IN HET CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE HET GEVOLG ZIJN OP GEEN ENKELE MANIER AFMELDEN BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Aanvullende verlenen van Patent Rights versie 2

'Software' betekent dat de fbjs software distributed door Facebook, Inc.

Facebook, Inc. ("Facebook") hierbij verleent bij elke geadresseerde van de Software ('u') een doorlopende, overal ter wereld, royalty-vrije, niet-exclusieve, onherroepelijke (mits beë hieronder) licentie onder alle benodigde Claims, om te maken, hebt aangebracht, gebruiken, verkopen , bieden aan verkopen, importeren en anders de Software overbrengen. Geen licentie is verleend voor duidelijkheid wordt bepaald, onder van Facebook-rights in elke patent claims die worden bij inbreuk op door (i) wijzigingen in de Software die zijn aangebracht door u of dragen aan derden of (ii) de Software in combinatie met software of andere hulpmiddelen.

De licentie verleend onder deze overeenkomst wordt beëindigd, automatisch en zonder kennisgeving, als u (of een van uw dochterondernemingen, zakelijke gelieerde ondernemingen of agenten) rechtstreeks of onrechtstreeks initiëren of maken van een directe financiële belangstelling, een bevestiging octrooi: (i) tegen Facebook of een van de dochterondernemingen of bedrijf gelieerde ondernemingen, (ii) ten opzichte van een partij als octrooi bevestiging ontstaat geheel of gedeeltelijk naar een software, technologie, product of service van Facebook of alle dochterondernemingen of bedrijf gelieerde ondernemingen, en (iii) tegen een partij met betrekking tot de Software. Ongeacht het voorgaande, als Facebook of een van de dochterondernemingen of bedrijf gelieerde ondernemingen een rechtsgeding feit inbreuk op patentrechten tegen u in het eerste exemplaar van bestanden en u door het indienen van een reconventionele inbreuk op patentrechten in deze rechtsvordering hierop reageren partij die is gerelateerd aan de Software, de licentie wordt verleend onder deze overeenkomst niet beëindigd onder sectie (i) van dit lid vanwege zoals reconventionele.

"Nodig claimen" is een claimen van een octrooi eigendom van Facebook die is de Software permanent alleen per se inbreuk.

Een "Patent bevestiging" is een rechtsgeding of andere actie feit directe, indirecte of al overtreding of zaken inbreuk op een octrooi, met inbegrip van een cross-claimen of reconventionele.

Aanvullende verlenen van Patent Rights versie 2

'Software' betekent dat de reageren software distributed door Facebook, Inc.

Facebook, Inc. ("Facebook") hierbij verleent bij elke geadresseerde van de Software ('u') een doorlopende, overal ter wereld, royalty-vrije, niet-exclusieve, onherroepelijke (mits beë hieronder) licentie onder alle benodigde Claims, om te maken, hebt aangebracht, gebruiken, verkopen , bieden aan verkopen, importeren en anders de Software overbrengen. Geen licentie is verleend voor duidelijkheid wordt bepaald, onder van Facebook-rights in elke patent claims die worden bij inbreuk op door (i) wijzigingen in de Software die zijn aangebracht door u of dragen aan derden of (ii) de Software in combinatie met software of andere hulpmiddelen.

De licentie verleend onder deze overeenkomst wordt beëindigd, automatisch en zonder kennisgeving, als u (of een van uw dochterondernemingen, zakelijke gelieerde ondernemingen of agenten) rechtstreeks of onrechtstreeks initiëren of maken van een directe financiële belangstelling, een bevestiging octrooi: (i) tegen Facebook of een van de dochterondernemingen of bedrijf gelieerde ondernemingen, (ii) ten opzichte van een partij als octrooi bevestiging ontstaat geheel of gedeeltelijk naar een software, technologie, product of service van Facebook of alle dochterondernemingen of bedrijf gelieerde ondernemingen, en (iii) tegen een partij met betrekking tot de Software. Ongeacht het voorgaande, als Facebook of een van de dochterondernemingen of bedrijf gelieerde ondernemingen een rechtsgeding feit inbreuk op patentrechten tegen u in het eerste exemplaar van bestanden en u door het indienen van een reconventionele inbreuk op patentrechten in deze rechtsvordering hierop reageren partij die is gerelateerd aan de Software, de licentie wordt verleend onder deze overeenkomst niet beëindigd onder sectie (i) van dit lid vanwege zoals reconventionele.

"Nodig claimen" is een claimen van een octrooi eigendom van Facebook die is de Software permanent alleen per se inbreuk.

Een "Patent bevestiging" is een rechtsgeding of andere actie feit directe, indirecte of al overtreding of zaken inbreuk op een octrooi, met inbegrip van een cross-claimen of reconventionele.

--------

lodash-es v4.17.4 MIT-licentie (https://lodash.com/custom-builds)

Copyright JS Foundation en andere inzenders < https://js.foundation/_gT _

Op basis van Underscore.js, copyright Jeroen Ashkenas,
DocumentCloud en de verslaggevers & Editors < http://underscorejs.org/_gT _

Deze software bestaat uit vrij bijdragen aan goede doelen die zijn aangebracht door veel personen. Zie voor exacte bijdrage geschiedenis, het overzicht van de wijzigingen beschikbaar op https://github.com/lodash/lodash

De volgende licentie is van toepassing op alle delen van deze software, behalve zoals hieronder:

====

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

====

Auteursrecht en gerelateerde rechten voorbeelden van code worden afgezien via CC0. Voorbeeld van een code is gedefinieerd als alle binnen de prose van de documentatie wordt weergegeven broncode.

CC0: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

====

Bestanden in de node_modules gevestigd en leverancier mappen blijven extern bibliotheken die worden gebruikt door deze software die hun eigen licenties; raden dat u lezen, zoals hun termen van de bovenstaande gegevens afwijken kunnen.

--------

object toewijzen v4.1.1 MIT-licentie (https://github.com/sindresorhus/object-assign)

De MIT-licentie (MIT)

Copyright (c) Sindre Sorhus <sindresorhus@gmail.com_gT _ (sindresorhus.com)

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

Office-gebruikersinterface-stof-reageren v5.8.2 MIT-licentie (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme)

Office-gebruikersinterface stof reageren

Copyright (c) Microsoft Corporation

Alle rechten gereserveerd.

MIT-licentie

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden die zijn (de "' Software' '), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD * ALS *, INCLUSIEF ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

Opmerking: Gebruik van de lettertypen en pictogrammen waarnaar wordt verwezen in Office-gebruikersinterface stof is onderhevig aan de voorwaarden die bij http://aka.ms/fabric-assets-license worden vermeld

Gebruiksrechtovereenkomst voor Microsoft stof activa

Bedankt voor uw belangstelling ontwikkelen voor Office en andere Office 365-eindpunten. Deze overeenkomst tussen u (Developer) en Microsoft Corporation ('Microsoft'), en bepaalt uw gebruik van de stof activa (hieronder) ("de overeenkomst"). Door de activa stof downloaden uit de CDN, u vertegenwoordigen en garandeert naar Microsoft dat u gemachtigd zijn om te accepteren van deze overeenkomst namens uzelf, een bedrijf en/of andere entiteit, indien van toepassing.

1. Stof activa licentie en richtlijnen
een. Licenties verlenen.
Microsoft verleent ontwikkelaars, een niet-exclusieve, beperkt, wereldwijd, niet-toegewezen, niet-overdraagbaar, royalty-vrije licentie voor het gebruik van de activa stof uitsluitend voor het ontwikkelen voor Office en andere Office 365-eindpunten waaronder, maar niet beperkt tot, Invoegtoepassingen voor Office, SharePoint-webonderdelen, SharePoint-Apps en aangepaste Office 365-apps. Voor de duidelijkheid wordt bepaald zijn de activa stof niet moeten worden gebruikt voor marketingactiviteit. "Stof activa" betekent dat de (1) Segoe lettertypefamilie vinden op https://dev.office.com/fabric#/styles/typography; (2) office-pictogrammen vinden op https://dev.office.com/fabric#/styles/icons; en (3) handelsmerken van Microsoft, symbolen, markeringen, enzovoort http://dev.office.com/fabric#/styles/brand-icons (handelsmerken) zich bevindt. Microsoft behoudt alle rechten niet specifiek hierin worden verleend. Ontwikkelaars mogelijk handelsmerken naam van een product niet gebruikt, service, of op geen enkele manier waardoor verwarring of het product of de service van ontwikkelaars is een Microsoft-product en Microsoft mogelijk deze licentie intrekken op elk gewenst moment.

b. Huisstijl richtlijnen.
De licentie verlenen onder sectie 1 is voorwaarde ontwikkelaars die voldoet aan de huisstijl richtlijnen http://dev.office.com/Modules/DevOffice.Fabric/dist/files/OfficeBrandGuide_16Sep2016.pdf zich bevindt.

c. Eigendom van de Partner-inhoud.
Ontwikkelaars bevestigt Microsofts enige eigendom van de stof activa, en alle bijbehorende goodwill en dat Microsoft behoudt goed, titel en interessante in en aan de activa stof. Ontwikkelaars worden niet met het gebruik van de activa stof op een wijze die wel verminderen of anderszins beschadigen Microsofts goodwill in de activa stof. Ontwikkelaars akkoord gaat naar het corrigeren van elk opgegeven misbruik van de activa stof direct na het schriftelijk van Microsoft ontvangt.

2. Weergaven en garanties. Microsoft vertegenwoordigt en garandeert dat deze de dienst en machtigen voor het verlenen van hierin de licentie heeft.

3. Diverse
een. Bevoegdheid/toepasselijk recht.
De overeenkomst valt onder het recht van de staat Washington en de partijen aan de exclusieve bevoegdheid en de locatie in de federale rechter zit in koning provincie, Washington. Als er geen bevoegdheid federale onderwerp, wordt de partijen aan de exclusieve bevoegdheid en de locatie in de bovenliggende Hof koning provincie, Washington.

b. Juridische kosten.
Als u Microsoft of Partner advocaten om af te dwingen alle rechten die voortvloeien uit of met betrekking tot deze overeenkomst, dat de geldende partij recht heeft herstellen van de advocatenkosten in dienst, inclusief, en andere uitgaven, de kosten en de kosten weergegeven die zijn gemaakt op aantrekkelijker maken of in een faillissement of een vergelijkbare actie.

c. Volledige overeenkomst.
Deze overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp. Deze Hiermee vervangt u alle voorgaande overeenkomsten, communicatie en weergaven tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp.

--------

prestaties-nu v2.1.0 MIT-licentie (https://github.com/meryn/performance-now)

Copyright (c) 2013 Braveg1rl

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

stijl van een voorvoegsel v2.0.1 MIT-licentie (https://github.com/mattdesl/prefix-style)

De MIT-licentie (MIT)
Copyright (c) 2014 mat DesLauriers

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

proces v0.11.10 MIT-licentie (https://github.com/shtylman/node-process#readme)

(De MIT-licentie)

Copyright (c) 2013 Romeins Shtylman <shtylman@gmail.com_gT _

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

toegezegd v7.3.1 MIT-licentie (https://github.com/then/promise#readme)

Copyright (c) 2014 Forbes Lindesay

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

prop-typen v15.6.0 MIT-licentie (https://facebook.github.io/react/)

MIT-licentie

Copyright (c) 2013-presenteren, Facebook, Inc.

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

RAF v3.4.0 MIT-licentie (https://github.com/chrisdickinson/raf#readme)

Copyright (c) 2017 Chris Dickinson <chris@neversaw.us_gT _

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

reageren v15.6.2 MIT-licentie (https://facebook.github.io/react/)

MIT-licentie

Copyright (c) 2013-presenteren, Facebook, Inc.

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

reageren-aangepaste-scrollbars v4.2.1 MIT-licentie (https://github.com/malte-wessel/react-custom-scrollbars)

De MIT-licentie (MIT)

Copyright (c) 2015 reageren-aangepaste-scrollbars

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

reageren-dom v15.6.1 BSD-3-component licentie (https://facebook.github.io/react/)

Copyright (c) 2013-presenteren, Facebook, Inc.
Alle rechten gereserveerd.

Distributie en gebruiken in de bron- en binaire formulieren, met of zonder wijziging, zijn toegestaan, mits de volgende voorwaarden wordt voldaan:

* Herdistributie van broncode moeten bewaren de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer.

* Herdistributie in binaire vorm moeten Reproduceer de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of andere materialen die voorzien zijn van de verdeling.

* De naam Facebook noch de namen van de betreffende medewerkers kunnen worden gebruikt voor tekent of verhogen van producten die zijn afgeleid van deze software zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE COPYRIGHT HOUDERS EN INZENDERS 'ALS' EN EVENTUELE EXPRESS OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL ZIJN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK DE COPYRIGHT-HOUDER OF INZENDERS VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, BEVAT OF GEVOLGSCHADE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET AANSCHAFFEN VAN SUBSTITUEREN WAREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF ONDERBREKING) VEROORZAAKT EN OP ELKE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, OF U IN HET CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE HET GEVOLG ZIJN OP GEEN ENKELE MANIER AFMELDEN BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Aanvullende verlenen van Patent Rights versie 2

'Software' betekent dat de reageren software distributed door Facebook, Inc.

Facebook, Inc. ("Facebook") hierbij verleent bij elke geadresseerde van de Software ('u') een doorlopende, overal ter wereld, royalty-vrije, niet-exclusieve, onherroepelijke (mits beë hieronder) licentie onder alle benodigde Claims, om te maken, hebt aangebracht, gebruiken, verkopen , bieden aan verkopen, importeren en anders de Software overbrengen. Geen licentie is verleend voor duidelijkheid wordt bepaald, onder van Facebook-rights in elke patent claims die worden bij inbreuk op door (i) wijzigingen in de Software die zijn aangebracht door u of dragen aan derden of (ii) de Software in combinatie met software of andere hulpmiddelen.

De licentie verleend onder deze overeenkomst wordt beëindigd, automatisch en zonder kennisgeving, als u (of een van uw dochterondernemingen, zakelijke gelieerde ondernemingen of agenten) rechtstreeks of onrechtstreeks initiëren of maken van een directe financiële belangstelling, een bevestiging octrooi: (i) tegen Facebook of een van de dochterondernemingen of bedrijf gelieerde ondernemingen, (ii) ten opzichte van een partij als octrooi bevestiging ontstaat geheel of gedeeltelijk naar een software, technologie, product of service van Facebook of alle dochterondernemingen of bedrijf gelieerde ondernemingen, en (iii) tegen een partij met betrekking tot de Software. Ongeacht het voorgaande, als Facebook of een van de dochterondernemingen of bedrijf gelieerde ondernemingen een rechtsgeding feit inbreuk op patentrechten tegen u in het eerste exemplaar van bestanden en u door het indienen van een reconventionele inbreuk op patentrechten in deze rechtsvordering hierop reageren partij die is gerelateerd aan de Software, de licentie wordt verleend onder deze overeenkomst niet beëindigd onder sectie (i) van dit lid vanwege zoals reconventionele.

"Nodig claimen" is een claimen van een octrooi eigendom van Facebook die is de Software permanent alleen per se inbreuk.

Een "Patent bevestiging" is een rechtsgeding of andere actie feit directe, indirecte of al overtreding of zaken inbreuk op een octrooi, met inbegrip van een cross-claimen of reconventionele.

--------

reageren verminderd v5.0.6 MIT-licentie (https://github.com/gaearon/react-redux)

De MIT-licentie (MIT)

Copyright (c) 2015-presenteren Tjeerd Abramov

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

verminderd v3.7.2 MIT-licentie (http://redux.js.org/)

De MIT-licentie (MIT)

Copyright (c) 2015-presenteren Tjeerd Abramov

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

verminderd thunk v2.2.0 MIT-licentie (https://github.com/gaearon/redux-thunk)

De MIT-licentie (MIT)

Copyright (c) 2015 Tjeerd Abramov

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

regenerator-runtime v0.10.3 MIT-licentie

MIT-licentie

Copyright (c) 2014 presenteren, Facebook, Inc.

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

formaat wijzigen-waarnemer-polyfill v1.4.2 MIT-licentie (https://github.com/que-etc/resize-observer-polyfill)

De MIT-licentie (MIT)

Copyright (c) 2016 Denis Rul

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden die zijn (de "' Software' '), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "" IS"", ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

symbool heeft v1.0.4 MIT-licentie (https://github.com/blesh/symbol-observable#readme)

De MIT-licentie (MIT)

Copyright (c) Sindre Sorhus <sindresorhus@gmail.com_gT _ (sindresorhus.com)
Copyright (c) Ben Lesh <ben@benlesh.com_gT _

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

naar de kamelen zaak v1.0.0 MIT-licentie (https://github.com/ianstormtaylor/to-camel-case)

De MIT-licentie (MIT)

Copyright (c) 2016, Ian Storm Taylor

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

aan-Nee-hoofdletters/kleine letters v1.0.2 MIT-licentie (https://github.com/ianstormtaylor/to-no-case#readme)

De MIT-licentie (MIT)

Copyright (c) 2016, Ian Storm Taylor

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

aan-ruimte-hoofdletters/kleine letters v1.0.0 MIT-licentie (https://github.com/ianstormtaylor/to-space-case)

De MIT-licentie (MIT)

Copyright (c) 2016, Ian Storm Taylor

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

tslib v1.8.0 Apache 2.0 licentie (http://typescriptlang.org/)

Copyright (c) Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Een licentie onder de licentie Apache, versie 2.0 (de "licentie"); u mag dit bestand behalve overeenkomstig de beleidsregels van de licentie niet gebruiken. U kunt een kopie van de licentie op krijgen

http://www.apache.org/Licenses/License-2.0

Tenzij door de wetgeving vereist of schriftelijk geaccepteerd, gedistribueerd onder de licentie software wordt gedistribueerd op een 'Als IS' SOORT_JAAR, zonder garanties of voorwaarden van elk type, of impliciete als expliciete. Zie de licentie voor de specifieke taal voor machtigingen en beperkingen onder de licentie.

--------

UA-parser-js v0.7.17 MIT-licentie (http://github.com/faisalman/ua-parser-js)

Copyright (c) 2012-2016 Faisal Michael <<fyzlman@gmail.com>_gT _

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

UUID v3.3.2 MIT-licentie (https://github.com/kelektiv/node-uuid#readme)

De MIT-licentie (MIT)

Copyright (c) 2010-2016 Robert Kieffer en andere inzenders

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

webpack v3.8.1 MIT-licentie (https://github.com/webpack/webpack)

Copyright JS Foundation en andere inzenders

Machtiging hierbij wordt verleend, gratis, naar elke andere persoon het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' Software'), te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking machtigen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren sublicentie geven, en/of verkopen kopieën van de Software en onderwerp als u wilt toestaan dat personen aan wie de Software wordt geleverd hiervoor, naar de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingskennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGE GARANTIE, OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

--------

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×