Hyperlinks in werkbladen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Voor snelle toegang tot gerelateerde gegevens in een ander bestand of op een webpagina kunt u een hyperlink in een werkbladcel invoegen. Het is ook mogelijk om hyperlinks in te voegen in specifieke grafiekelementen of afbeeldingen.

Wat wilt u doen?

Een hyperlink maken naar een bestaand bestand of een webpagina

Een hyperlink maken naar een nieuw bestand

Een hyperlink maken naar een bepaalde locatie in een werkmap

Een hyperlink maken naar een e-mailadres of deze verwijderen

Een hyperlink selecteren zonder de koppeling te openen

Een hyperlink wijzigen of opmaken

Een hyperlink kopiëren of verplaatsen

Een hyperlink verwijderen

Meerdere hyperlinks verwijderen

Automatische opmaak van hyperlinks uitschakelen

Een aangepaste hyperlink maken met de functie HYPERLINK

Een externe koppeling maken naar werkbladgegevens op het web

Het basisadres voor de hyperlinks in een werkmap instellen

Meer informatie over hyperlinks

Een hyperlink maken naar een bestaand bestand of een webpagina

 1. Klik op een werkblad in de cel waarin u een hyperlink wilt invoegen.

  Tip    U kunt ook een object selecteren dat u als hyperlink wilt gebruiken, zoals een afbeelding of een element in een grafiek.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • U kunt ook met de rechtermuisknop op de cel of afbeelding klikken en vervolgens op Hyperlink klikken, of u kunt op Ctrl+K drukken.

  • Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Koppelingen op Hyperlink.

   Hyperlink

 3. Klik onder Koppelen naar op Bestaand bestand of bestaande webpagina.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de naam en de locatie kent van het bestand of de webpagina waarnaar u een koppeling wilt maken, typt u deze gegevens in het vak Adres.

  • Als u een webpagina wilt zoeken, klikt u op Surfen op het web Bijschrift 4 , opent u de webpagina waarnaar u een koppeling wilt maken en gaat u terug naar Excel zonder de browser te sluiten. Als u recente koppelingen wilt gebruiken, klikt u op Bekeken pagina's en klikt u vervolgens op het web.

  • Als u een bestand wilt selecteren, klikt u op Huidige map en op het bestand waarnaar u een koppeling wilt maken of, als u recent gebruikte bestanden wilt gebruiken, klikt u op Recente bestanden en klikt u vervolgens op het bestand.

   Tip    Het is ook mogelijk om een andere map te selecteren in de lijst Zoeken in.

 5. Als u een hyperlink wilt maken met een specifieke locatie in het bestand of op de webpagina, klikt u op Bladwijzer en dubbelklikt u op de gewenste bladwijzer.

  Opmerking    Het bestand of de webpagina waarnaar u een koppeling maakt, moet een bladwijzer bevatten.

 6. Typ in het vak Weer te geven tekst de tekst die u als hyperlink wilt gebruiken.

 7. Klik op Scherminfo, typ in het vak Tekst van Scherminfo de gewenste tekst en klik op OK als u handige informatie wilt weergeven wanneer de muisaanwijzer boven de hyperlink wordt gehouden.

Naar boven

Een hyperlink maken naar een nieuw bestand

 1. Klik op een werkblad in de cel waarin u een hyperlink wilt invoegen.

  Tip    U kunt ook een object selecteren dat u als hyperlink wilt gebruiken, zoals een afbeelding of een element in een grafiek.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • U kunt ook met de rechtermuisknop op de cel of afbeelding klikken en vervolgens op Hyperlink klikken, of u kunt op Ctrl+K drukken.

  • Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Koppelingen op Hyperlink.

   Hyperlink

 3. Klik onder Koppelen aan op Nieuw document maken.

 4. Typ in het vak Naam van nieuw document een naam voor het nieuwe bestand.

  Tip    Onder Volledig pad wordt de locatie weergegeven. Als u een andere locatie wilt opgeven, typt u de nieuwe locatie vóór de naam in het vak Naam van nieuw document. U kunt ook op Wijzigen klikken en de gewenste locatie selecteren. Klik vervolgens op OK.

 5. Klik onder Tijdstip voor bewerken op Het nieuwe document later bewerken of op Het nieuwe document nu bewerken om op te geven wanneer u het nieuwe document wilt openen en bewerken.

 6. Typ in het vak Weer te geven tekst de tekst die u als hyperlink wilt gebruiken.

 7. Klik op Scherminfo, typ in het vak Tekst van Scherminfo de gewenste tekst en klik op OK als u handige informatie wilt weergeven wanneer de muisaanwijzer boven de hyperlink wordt gehouden.

Naar boven

Een hyperlink maken naar een bepaalde locatie in een werkmap

Als u een koppeling wilt maken met een locatie in de huidige werkmap of in een andere werkmap, kunt u een naam definiëren voor de doelcellen of een celverwijzing gebruiken.

Als u een naam wilt gebruiken, moet u een naam opgeven voor de doelcellen in de doelwerkmap.

Een naam opgeven voor een cel of een celbereik

 1. Selecteer de cel, het celbereik of de niet-aaneengesloten selecties waaraan u een naam wilt geven.

 2. Klik in het vak Naam aan de linkerkant van formulebalk Bijschrift 4 .

  Vak Naam

 3. Typ in het vak Naam de namen voor de cellen en druk op Enter.

  Opmerking: Namen mogen geen spaties bevatten en moeten beginnen met een letter.

 4. Klik op een werkblad van de bronwerkmap op de cel waarin u een hyperlink wilt invoegen en ga dan als volgt te werk:

  Tips: 

  • U kunt ook een object selecteren dat u als hyperlink wilt gebruiken, zoals een afbeelding of een element in een grafiek.

  • Klik met de rechtermuisknop op de cel of afbeelding en klik vervolgens op Hyperlink, of druk op Ctrl+K.

  • Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Koppelingen op Hyperlink.

   Hyperlink

 5. Voer onder Koppelen aan een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Plaats in dit document als u een koppeling wilt maken naar een locatie in de huidige werkmap.

  • Klik op Bestaand bestand of webpagina, zoek en selecteer de gewenste werkmap en klik op Bladwijzer als u een koppeling wilt maken met een locatie in een andere werkmap.

   • Klik in het vak Of selecteer een plaats in dit document onder Celverwijzing op het werkblad waarmee u een koppeling wilt maken, typ de celverwijzing in het vak Typ de celverwijzing en klik op OK.

   • Klik in de lijst onder Gedefinieerde namen op de naam van de cellen waarnaar u een koppeling wilt maken en klik op OK.

 6. Typ in het vak Weer te geven tekst de tekst die u als hyperlink wilt gebruiken.

 7. Klik op Scherminfo, typ in het vak Tekst van Scherminfo de gewenste tekst en klik op OK als u handige informatie wilt weergeven wanneer de muisaanwijzer boven de hyperlink wordt gehouden.

Naar boven

Een hyperlink maken naar een e-mailadres

Als u een e-mailprogramma hebt geïnstalleerd, kunt u op een hyperlink naar een e-mailadres klikken om automatisch het e-mailprogramma te starten en een e-mailbericht te maken, waarbij het juiste adres in het vak Aan is opgenomen.

 1. Klik op een werkblad in de cel waarin u een hyperlink wilt invoegen.

  Tip    U kunt ook een object selecteren dat u als hyperlink wilt gebruiken, zoals een afbeelding of een element in een grafiek.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • U kunt ook met de rechtermuisknop op de cel of afbeelding klikken en vervolgens op Hyperlink klikken, of u kunt op Ctrl+K drukken.

  • Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Koppelingen op Hyperlink.

   Hyperlink

 3. Klik op E-mailadres onder Koppelen aan.

 4. Typ in het vak E-mailadres het gewenste e-mailadres.

 5. Typ in het vak Onderwerp het onderwerp van het e-mailbericht.

  Opmerking    Bepaalde webbrowsers en e-mailprogramma's herkennen de onderwerpregel mogelijk niet.

 6. Typ in het vak Weer te geven tekst de tekst die u als hyperlink wilt gebruiken.

 7. Klik op Scherminfo, typ in het vak Tekst van Scherminfo de gewenste tekst en klik op OK als u handige informatie wilt weergeven wanneer de muisaanwijzer boven de hyperlink wordt gehouden.

  Tip    U kunt in een cel ook een hyperlink naar een e-mailadres maken door het adres rechtstreeks in de cel te typen. Als u bijvoorbeeld een e-mailadres, zoals iemand@voorbeeld.com typt, wordt er automatisch een hyperlink gemaakt.

Een hyperlink naar een e-mailadres verwijderen

Als e-mailadressen of contactpersonen worden weergegeven als hyperlink waarop kan worden geklikt, kunt u deze uitschakelen, net zoals u zou doen bij een andere hyperlink.

 1. Klik op een werkblad op de cel waaruit u de hyperlink wilt verwijderen.

  Tip     U kunt ook een object selecteren dat u als hyperlink wilt gebruiken, zoals een afbeelding of een element in een grafiek.

 2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer vervolgens Hyperlink verwijderen.

Naar boven

Een hyperlink selecteren zonder de koppeling te openen

Ga op een van de volgende manieren te werk als u een hyperlink wilt selecteren zonder de koppeling naar het doel van de hyperlink te openen:

 • Klik op de cel met de hyperlink en houd de muisknop ingedrukt totdat de muisaanwijzer verandert in een kruis Selectiecursor van Excel . Laat de muisknop vervolgens los.

 • Gebruik de pijltoetsen om de cel met de hyperlink te selecteren.

 • Houd Control ingedrukt en klik op de afbeelding als de hyperlink een afbeelding is.

Naar boven

Een hyperlink wijzigen

Een bestaande hyperlink in een werkmap kunt u op verschillende manieren aanpassen. Zo kunt u het doel of de weergave van de hyperlink wijzigen of een andere tekst of afbeelding hiervoor opgeven.

Het doel van een hyperlink wijzigen

 1. Selecteer de cel of afbeelding met de hyperlink die u wilt wijzigen.

  Tip: Als u een cel met een hyperlink wilt selecteren zonder naar het doel van de hyperlink te gaan, klikt u op de cel en houdt u de muisknop ingedrukt totdat de muisaanwijzer in een kruis Selectiecursor van Excel verandert. Laat de muisknop vervolgens los. U kunt de cel ook selecteren met de pijltoetsen. Als u een afbeelding wilt selecteren, houdt u de Control-toets ingedrukt en klikt u op de afbeelding.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechtermuisknop op de cel of afbeelding en klik vervolgens op Hyperlink, of druk op Ctrl+K.

  • Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Koppelingen op Hyperlink.

   Hyperlink

   Opmerking: Als de hyperlink is gemaakt met de werkbladfunctie HYPERLINK, wijzigt u het doel van de hyperlink door de formule te bewerken. Selecteer de cel met de hyperlink en klik op het formulebalk om de formule te bewerken.

De weergave van hyperlinktekst wijzigen

U kunt de weergave van alle hyperlinktekst in de huidige werkmap wijzigen door de celstijl voor hyperlinks aan te passen.

 1. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Stijlen op Celstijlen.

  Hyperlink in de galerie Celstijlen

 2. Ga als volgt te werk onder Gegevens en model:

  • Als u de weergave wilt wijzigen van hyperlinks waarop niet is geklikt, klikt u met de rechtermuisknop op Hyperlink en selecteert u Wijzigen.

  • Als u de weergave wilt wijzigen van hyperlinks waarop nog niet is geklikt, klikt u met de rechtermuisknop op Gevolgde hyperlink en selecteert u Wijzigen.

   Opmerking: De celstijl Hyperlink is alleen beschikbaar als de werkmap minstens één hyperlink bevat. De celstijl Gevolgde hyperlink is alleen beschikbaar als de werkmap een hyperlink bevat waarop is geklikt.

 3. Klik in het dialoogvenster Stijl op Opmaak.

 4. Selecteer de gewenste opmaakopties op het tabblad Lettertype en het tabblad Opvulling en klik op OK.

  Notities: 

  • De opties die u selecteert in het dialoogvenster Celeigenschappen, worden als geselecteerd weergegeven in het dialoogvenster Stijl onder Stijl bevat. Schakel de selectievakjes uit van opties die u niet wilt toepassen.

  • Wijzigingen die u aanbrengt in de celstijlen Hyperlink en Gevolgde hyperlink, worden toegepast op alle hyperlinks in de actieve werkmap.

De tekst of afbeelding van een hyperlink wijzigen

 1. Selecteer de cel of afbeelding met de hyperlink die u wilt wijzigen.

  Tip: Als u een cel met een hyperlink wilt selecteren zonder naar het doel van de hyperlink te gaan, klikt u op de cel en houdt u de muisknop ingedrukt totdat de muisaanwijzer in een kruis Selectiecursor van Excel verandert. Laat de muisknop vervolgens los. U kunt de cel ook selecteren met de pijltoetsen. Als u een afbeelding wilt selecteren, houdt u de Control-toets ingedrukt en klikt u op de afbeelding.

 2. Voer een of meer van de volgende bewerkingen uit:

  • Als u de tekst van de hyperlink wilt wijzigen, klikt u op de formulebalk en bewerkt u de tekst.

  • Als u de grootte van een afbeelding wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding en selecteert u de gewenste grootteopties.

  • Als u tekst in een afbeelding wilt wijzigen, dubbelklikt u op de geselecteerde afbeelding en brengt u de gewenste wijzigingen aan.

 3. Als u een andere afbeelding voor een hyperlink wilt gebruiken, voegt u de nieuwe afbeelding in en maakt u hiervan een hyperlink met hetzelfde doel. Vervolgens verwijdert u de oude afbeelding en hyperlink.

Naar boven

Een hyperlink kopiëren of verplaatsen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de hyperlink die u wilt kopiëren of verplaatsen, en selecteer Kopiëren of Knippen in het snelmenu.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de cel waarnaar u de hyperlink wilt kopiëren of verplaatsen en selecteer Plakken.

Naar boven

Een hyperlink verwijderen

Ga op een van de volgende manieren te werk als u een hyperlink wilt verwijderen:

 • Als u één afzonderlijke hyperlink wilt uitschakelen, klikt u met de rechtermuisknop op de hyperlink en selecteert u Hyperlink verwijderen. Het webadres wordt nog altijd in de cel weergegeven, maar is niet langer actief en niet meer opgemaakt als hyperlink.

 • Als u een hyperlink samen met de bijbehorende tekst wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de cel met de hyperlink en selecteert u Inhoud wissen.

Als u een hyperlink samen met de bijbehorende afbeelding wilt verwijderen, houdt u Control ingedrukt terwijl u op de afbeelding klikt en drukt u op Delete.

Naar boven

Meerdere hyperlinks verwijderen

Ga als volgt te werk als u meerdere hyperlinks tegelijk wilt verwijderen (uitschakelen):

 1. Selecteer een bereik van cellen waaruit u hyperlinks wilt verwijderen. De cellen hoeven niet aaneengesloten te zijn.

  Tip    Als u een cel met een hyperlink wilt selecteren zonder naar het doel van de hyperlink te gaan, klikt u op de cel en houdt u de muisknop ingedrukt totdat de muisaanwijzer in een kruis verandert Selectiecursor van Excel . Laat de muisknop vervolgens los.

 2. Plaats de aanwijzer op een cel in het geselecteerde bereik en klik op Hyperlinks verwijderen.

Naar boven

Automatische opmaak van hyperlinks uitschakelen

Als u niet dat Excel wilt worden Internet- en netwerkpaden automatisch opgemaakt als hyperlinks wanneer u typt, als volgt:

 1. Selecteer het tabblad bestand en selecteer vervolgens Opties.

 2. Klik in het dialoogvenster Opties voor Excelcontrole selecteren en selecteer AutoCorrectie-opties.

 3. Selecteer het tabblad AutoOpmaak tijdens typen in het dialoogvenster AutoCorrectie .

 4. Schakel het selectievakje voor Internet- en netwerkpaden door hyperlinks.

 5. Selecteer OK om het dialoogvenster AutoCorrectie te sluiten.

 6. Selecteer OK om te sluiten van het dialoogvenster Opties voor Excel .

Naar boven

Een aangepaste hyperlink maken met de functie HYPERLINK

Met de functie HYPERLINK kunt u een hyperlink maken waarmee een document wordt geopend dat is opgeslagen op een server, een intranet of internet. Wanneer u op de cel met de functie HYPERLINK klikt, wordt het bestand geopend dat is opgeslagen op de locatie van de koppeling.

Syntaxis

HYPERLINK(koppelingslocatie;beschrijvende_naam)

Koppelingslocatie    Het pad en de bestandsnaam van het document dat als tekst moet worden geopend. 'Koppelingslocatie' kan verwijzen naar een locatie in een document (zoals een specifieke cel of benoemd bereik in een Excel-werkblad of -werkmap) of naar een bladwijzer in een Microsoft Word-document. Het pad kan verwijzen naar een bestand op een hardeschijfstation, maar het kan ook een UNC-pad (Universal Naming Convention) op een server (in Excel) of een URL-pad (Uniform Resource Locator) op internet of een intranet zijn.

 • Geldige argumenten voor 'koppelingslocatie' zijn een tekenreeks tussen aanhalingstekens of een cel die de koppeling als tekenreeks bevat.

Als het pad dat in 'koppelingslocatie' is opgegeven, niet bestaat of als u niet hierheen kunt navigeren, treedt een fout op wanneer u op de cel klikt.

Beschrijvende_naam    De sprongtekst of de numerieke waarde die in de cel wordt weergegeven. 'Beschrijvende_naam' wordt blauw en onderstreept weergegeven. Als 'beschrijvende_naam' wordt weggelaten, wordt de koppelingslocatie in de cel als sprongtekst weergegeven.

 • Geldige argumenten voor 'beschrijvende_naam' zijn een waarde, een tekenreeks, een naam of een cel die de sprongtekst of -waarde bevat.

 • Als 'beschrijvende_naam' een foutwaarde als resultaat heeft (bijvoorbeeld #WAARDE!), wordt in de cel de fout weergegeven in plaats van de sprongtekst.

Voorbeelden

In het volgende voorbeeld wordt een werkblad geopend met de naam Budgetrapport.xlsx, dat op internet op de locatie voorbeeld.microsoft.com/rapport is opgeslagen en waarop de tekst 'Klik hier voor rapport' wordt weergegeven:

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx", "Click for report")

In het volgende voorbeeld wordt een hyperlink naar cel F10 gemaakt op het werkblad Jaarlijks in de werkmap Budgetrapport.xlsx, dat op internet op de locatie voorbeeld.microsoft.com/rapport is opgeslagen. Op de cel van het werkblad met de hyperlink wordt de inhoud van cel D1 als de sprongtekst weergegeven:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]Annual!F10", D1)

In het volgende voorbeeld wordt een hyperlink gemaakt naar het bereik AfdTotaal op het werkblad Eerste kwartaal in de werkmap Budgetrapport.xlsx. Deze werkmap is op internet opgeslagen op de locatie voorbeeld.microsoft.com/rapport. In de cel van het werkblad met de hyperlink wordt de tekst 'Klik hier voor afdelingstotaal in eerste kwartaal' weergegeven:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Als u een hyperlink wilt maken naar een specifieke locatie in een Word-document, definieert u met een bladwijzer de locatie in het document waarheen u wilt gaan. In het volgende voorbeeld wordt een hyperlink gemaakt naar de bladwijzer KwrtWinst in het document Jaarrapport.docx dat zich op voorbeeld.microsoft.com bevindt:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

Als u Excel gebruikt, kunt u met het volgende voorbeeld de inhoud van cel D5 weergeven als sprongtekst in de cel en het bestand 1stekwrt.xlsx openen. Dit bestand is op de server FINANCIEEL in de share Afschriften opgeslagen. In dit voorbeeld wordt een UNC-pad gebruikt:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xlsx", D5)

Met het volgende voorbeeld opent u in Excel het bestand 1stekwrt.xlsx, dat is opgeslagen in de map FINANCIEEL op station D, en geeft u de numerieke waarde van cel H10 weer:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xlsx", H10)

Als u Excel gebruikt, kunt u met het volgende voorbeeld een hyperlink maken naar het gebied met de naam Totalen in een andere (externe) werkmap, MijnMap.xlsx:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xlsx]Totals")

Als u Microsoft Excel voor de Macintosh gebruikt, kunt u met het volgende voorbeeld de tekst "Klik hier" weergeven in de cel en tevens het bestand Eerste kwartaal openen. Dit bestand is opgeslagen in de map Budgetrapporten op de harde schijf Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

U kunt hyperlinks maken waarmee u van de ene cel naar de andere in een werkblad kunt gaan. Als het actieve werkblad bijvoorbeeld het werkblad met de naam Juni in de werkmap Budget is, maakt u met het volgende voorbeeld een hyperlink naar cel E56. De tekst van de hyperlink is de waarde in cel E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Als u naar een ander werkblad in dezelfde werkmap wilt springen, wijzigt u de naam van het werkblad in de hyperlink. Als u in het vorige voorbeeld een koppeling wilt maken naar cel E56 op het werkblad September, vervangt u het woord Juni door September.

Naar boven

Een externe koppeling maken naar werkbladgegevens op het web

U kunt een of meer externe verwijzingen (ook koppelingen genoemd) vanuit een werkmap invoegen in een andere werkmap die zich op uw intranet of op internet bevindt. De werkmap mag niet zijn opgeslagen als HTML-bestand.

 1. Open de bronwerkmap en selecteer een of meer cellen die u wilt kopiëren.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Kopiëren.

  Opdracht Kopiëren in de groep Klembord

 3. Ga naar de werkmap waarin u de gegevens wilt plaatsen en klik in de cel waarin u de gegevens wilt weergeven.

 4. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Plakken speciaal.

 5. Klik op Koppeling plakken. Er wordt een externe koppeling gemaakt naar de cel of naar elke cel in het bereik.

  Opmerking: Wellicht vindt u het handiger om een externe koppeling te maken zonder de werkmap op het web te openen. Voor elke cel in de doelwerkmap waarin u de externe koppeling wilt opnemen, klikt u in de cel en typt u een gelijkteken (=), het URL-adres en de locatie in de werkmap, bijvoorbeeld:

='http://www.willekeurige.startpagina/[bestand.xlsx]Blad1'!A1

='willekeurige.ftp.server/ bestand.xlsx'!MijnCel

Naar boven

Het basisadres voor de hyperlinks in een werkmap instellen

Standaard zijn niet-gespecificeerde paden naar doelbestanden van de hyperlink relatief ten opzichte van de locatie van de actieve werkmap. Gebruik de volgende procedure wanneer u een ander standaardpad wilt instellen. Telkens als u een hyperlink naar een bestand op die locatie maakt hoeft u alleen maar de bestandsnaam op te geven in het dialoogvenster Hyperlink invoegen en kunt het pad weglaten.

 1. Klik op Bestand > Info.

 2. Klik op de pijl Eigenschappen en klik vervolgens op Geavanceerde eigenschappen.

 3. Klik op het tabblad Samenvatting.

 4. Typ in het vak Hyperlinkbasis het pad dat u wilt gebruiken.

  Opmerking: U kunt het basisadres voor hyperlinks negeren door in het dialoogvenster Hyperlink invoegen het volledige (absolute) adres voor de hyperlink op te geven.

Naar boven

Meer informatie over hyperlinks

Een hyperlink is een koppeling in een document waarop u kunt klikken om een andere pagina of een ander bestand te openen. De bestemming is vaak een andere webpagina, maar kan ook een afbeelding, een e-mailadres of een programma zijn. De hyperlink zelf kan uit tekst of een afbeelding bestaan.

Als een gebruiker van de site op de hyperlink klikt, wordt de bestemming (afhankelijk van het type) weergegeven in een webbrowser of direct geopend of uitgevoerd. Bij een hyperlink naar een pagina wordt de pagina bijvoorbeeld weergegeven in de webbrowser, terwijl bij een hyperlink naar een AVI-bestand het bestand in een mediaspeler wordt geopend.

Gebruik van hyperlinks

U kunt met hyperlinks het volgende doen:

 • Naar een bestand of webpagina op een netwerk, intranet of internet navigeren

 • Naar een nog te maken bestand of webpagina bladeren

 • Een e-mailbericht verzenden

 • Een bestandsoverdrachten start, zoals downloads of FTP-processen

Als u een tekst of afbeelding met een hyperlink aanwijst, verandert de muisaanwijzer in een hand Muisaanwijzer in de vorm van een hand om aan te geven dat u op de tekst of de afbeelding kunt klikken.

Informatie over URL's

Bij het maken van een hyperlink wordt de bestemming gecodeerd als URL, zoals bijvoorbeeld:

http://voorbeeld.microsoft.com/nieuws.htm

file://Computernaam/GedeeldeMap/Bestandsnaam.htm

Een URL bestaat uit een protocol (zoals HTTP, FTP of FILE), een webserver of netwerklocatie en een pad en bestandsnaam. In de volgende afbeelding worden de onderdelen van een URL gedefinieerd:

De vier onderdelen van een URL

1. Protocol (HTTP, FTP, bestand)

2. Webserver of netwerklocatie

3. Pad

4. Bestandsnaam

Absolute en relatieve hyperlinks

Een absolute URL bestaat uit een volledig adres, bijvoorbeeld het protocol, de webserver, en het pad en de bestandsnaam.

Bij een relatieve URL ontbreken een of meer onderdelen. De ontbrekende gegevens worden opgehaald vanaf de pagina met de URL. Als bijvoorbeeld het protocol en de webserver ontbreken, worden in de webbrowser het protocol en domein van de huidige pagina gebruikt (zoals .com, .org, of .edu).

Er worden op webpagina's vaak relatieve URL's gebruikt die alleen uit een gedeeltelijk pad en een bestandsnaam bestaan. Als de bestanden naar een andere server worden verplaatst, blijven de hyperlinks goed werken, op voorwaarde dat de relatieve posities van de pagina's ongewijzigd blijven. Stel dat een hyperlink op de webpagina Producten.htm verwijst naar een pagina met de naam Appel.htm, die in de map Levensmiddelen is opgeslagen. Als beide pagina's naar een map met de naam Levensmiddelen op een andere server worden verplaatst, is de URL van de hyperlink nog steeds correct.

Standaard zijn niet-opgegeven paden naar doelbestanden van hyperlinks relatief ten opzichte van de locatie van de actieve werkmap. Standaard kunt u een ander basisadres instellen, zodat telkens als u een hyperlink maakt naar een bestand op die locatie, u alleen de bestandsnaam hoeft op te geven in het dialoogvenster Hyperlink invoegen en u het pad kunt weglaten.

Naar boven

Hebt u een vraag over een bepaalde functie?

Bericht een vraag in het Excel-community-forum.

Help ons Excel verbeteren

Hebt u suggesties voor het verbeteren van de volgende versie van Excel? Als dat het geval is, kijk dan eens naar de onderwerpen op Excel User Voice. (Engelstalig)

Zie ook

Overzicht van formules in Excel

Niet-werkende formules voorkomen

Gebruik Foutcontrole om fouten in formules te detecteren

Opzoeken en verwijzing functies

Excel-functies (alfabetisch)

Excel-functies (per categorie)

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×