Hyperlinks in een werkmap gebruiken in de browser

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Een hyperlink is een koppeling van het ene document naar een ander document, waarop u kunt klikken om een andere pagina of een ander bestand te openen. U kunt een hyperlink in een werkmap in de browser net zo gebruiken als in andere toepassingen.

In de volgende secties wordt beschreven hoe u een hyperlink gebruikt om naar verschillende soorten doellocaties te gaan en hoe u een hyperlink maakt voor gebruik in een werkmap in de browser.

Wat wilt u doen?

Een hyperlink in een werkmap in de browser gebruiken

Maken van een hyperlink wilt gebruiken in een werkmap op basis van een browser

Verschillen tussen de hyperlinks in een werkmap in de browser en in Excel

Eigenschapinstellingen van het webonderdeel hyperlinks bewerken

Een hyperlink in een werkmap gebruiken in de browser

Nadat u een hyperlink hebt toegevoegd aan een Excel-werkmap en de werkmap hebt opgeslagen op een site, kunt u via de hyperlink navigeren naar een andere locatie en de pagina openen die u hebt opgegeven. U kunt bijvoorbeeld:

Een document, bestand of webpagina in een nieuw venster openen   . Wanneer u een koppeling naar een document of webpagina buiten de huidige werkmap, wordt een nieuw venster in de Web-viewer geopend in de browser weer te geven.

Starten van een e-mailprogramma en maak een bericht.    Wanneer u op een hyperlink naar een e-mailadres klikt, wordt het e-mailprogramma automatisch wordt gestart en maakt u een e-mailbericht met het juiste adres in het vak aan .

Ga naar een andere locatie in de huidige werkmap   . Als een hyperlink aan een andere locatie in de huidige werkmap is gekoppeld, wordt de selectie van de actieve cel wordt gewijzigd in de nieuwe locatie in de werkmap, maar u niet een afzonderlijk venster wordt geopend.

Navigeren naar een andere locatie in de huidige werkmap kan heel handig zijn, vooral in een grote werkmap die veel werkbladen bevat. U kunt bijvoorbeeld een speciale werkmap maken die werkt als een hoofdmenu, met koppelingen naar elk afzonderlijk werkblad. U kunt ook koppelingen maken om cellen in een werkblad te verbinden met verwante informatie in een ander werkblad.

Naar boven

Een hyperlink maken voor gebruik in een werkmap in de browser

U kunt een hyperlink maken rechtstreeks in een werkmap in Excel Services. In plaats daarvan moet u maken of bewerken van een hyperlink in een werkmap met behulp van Excel, en vervolgens publiceren of de werkmap uploaden naar een documentbibliotheek. Er zijn verschillende manieren om een hyperlink te maken. U kunt een URL hebt getypt rechtstreeks in een cel, de knop Hyperlink in de groep koppelingen in Excel gebruiken of gebruik de functie Hyperlink.

Wanneer u een hyperlink maakt in een Excel-werkmap, wordt het doel van de hyperlink gecodeerd als een URL (Uniform Resource Locator). De URL kan er verschillend uitzien, afhankelijk van de doellocatie (op het web, in hetzelfde document, enzovoort). De sectie Zie ook bevat een koppeling naar meer informatie over (en voorbeelden van) verschillende soorten hyperlinks.

De volgende voorbeelden van syntaxis voor hyperlinks bevatten een gedetailleerde uitleg over de elementen van de hyperlink. U kunt deze voorbeelden gebruiken om u te helpen bij het maken van hyperlinks.

 • Koppeling naar een webpagina

  In het volgende voorbeeld ziet u een hyperlink die is gekoppeld aan een afzonderlijke webpagina op de webserver www.example.com:

  http://www.example.com/jan07/news.htm.

  URL-onderdeel

  Beschrijving

  http://

  De protocolaanduiding die aangeeft dat het doel een locatie op het web is.

  www.example.com

  Het adres van de webserver of netwerklocatie

  Jan07

  Het pad of de map op de server

  Nieuws.htm

  De bestandsnaam van de doelpagina

 • Gegevens ophalen uit een andere webpagina

  U kunt een webquery maken of uitvoeren die gegevens ophaalt uit een webpagina. U kunt ook een webquery maken die gegevens ophaalt die zijn opgeslagen op een locatie op internet of op een bedrijfsintranet. Een webquery verzendt de doellocatie als queryreeks aan het einde van het basisadres van de doelpagina. Vaak bevatten webpagina's informatie die zich perfect leent voor analyse in Excel. U kunt bijvoorbeeld met een webquery gegevens ophalen uit een andere werkmap in uw bedrijfsintranet.

  Met de volgende hyperlink bijvoorbeeld wordt het onderdeel Klantenorders van een bedrijfswebsite geopend. Vervolgens wordt een werkblad met de naam Inkooporder23456 opgezocht en wordt het cellenbereik F1 tot en met F8 in het werkblad Mei gevonden:

  http://MijnSharePointServer/MijnSite/_layouts/xlviewer.aspx?id=http://Bedrijfsserver/Klantenordersite/Gedeelde%20documenten/Inkooporder23456.xlsx&range=Mei!F2:F8

  URL-onderdeel

  Beschrijving

  http://

  Het protocol (HTTP is vereist voor weblocaties)

  MijnSharePointServer/MijnSite/_layouts

  De intranetsite

  xlviewer.aspx

  De viewer van Excel Web Access

   ?id

  Het vraagteken is het begin van de URL-queryreeks

  http://Bedrijfsserver/Klantenordersite/Gedeelde%20documenten/

  Het siteadres van het doel

  Inkooporder23456.xlsx

  De naam van de werkmap

  &range=

  Het teken & koppelt de werkmapnaam aan de bereikwaarde van de doelcellen

  Mei

  De naam van het werkblad in de werkmap

  !

  Het uitroepteken koppelt de werkbladnaam aan het cellenbereik dat het doel aangeeft

  F2:F8

  Het feitelijke cellenbereik dat het doel is van de query

  Wanneer u de locatie van een werkmap als queryreeksparameter doorgeeft in een hyperlink, wordt in de viewer een nieuw venster (of een nieuw tabblad) in de browser geopend. Vervolgens gaat de viewer naar de locatie van de werkmap. Als dit een specifieke cel is, wordt de cel in het midden van de webpagina weergegeven. Als het een lokaal of globaal benoemd bereik is, wordt de cel linksboven in het bereik in het midden van de webpagina weergegeven. In beide gevallen wordt de cel in de viewer niet geselecteerd.

Verschillen tussen het gebruik van hyperlinks in een werkmap in de browser en in Excel

In de meeste gevallen werkt een hyperlink in een werkmap in de browser exact hetzelfde als een hyperlink in een Excel-werkmap. Er zijn echter ook enkele verschillen.

 • Werkmappen in de browser wordt alleen ondersteund absolute hyperlinksof hyperlinks met een volledig adres. Dit geldt ook voor het protocol, de webserver, het pad en de bestandsnaam. Ondersteunen geen relatieve hyperlinks, die slechts een deel van een volledig adres bevatten. Excel ondersteunt daarentegen zowel absolute en relatieve hyperlinks.

 • In werkmappen in de browser wordt de kleur van een hyperlink bepaald door de standaardkleur voor hyperlinks die is ingesteld voor de browser. Maar u kunt de hyperlinkkleur ook expliciet instellen in de Excel-werkmap.

 • In de webviewer worden hyperlinks die verwijzen naar een hele kolom of rij in Excel, omgezet naar een verwijzing naar de eerste cel in die rij of kolom.

 • De webviewer ondersteunt geen hyperlinks in grafieken, grafische hyperlinks of hyperlinks naar niet-aaneengesloten bereiken. Dergelijke koppelingen worden in de viewer naar tekstreeksen geconverteerd.

Naar boven

Instellingen van eigenschappen van webonderdelen die van invloed zijn op hyperlinks

Het webonderdeel van Excel Web Access biedt aangepaste eigenschappen die u kunt gebruiken om het gedrag van hyperlinks te bepalen. In de volgende tabel worden deze eigenschappen beschreven.

Eigenschap

Indien ingeschakeld

Indien uitgeschakeld

Hyperlinks toestaan

Alle ondersteunde hyperlinks naar bestanden en documenten buiten de huidige werkmap zijn actief. Dit is het standaardgedrag.

Alle ondersteunde hyperlinks naar locaties buiten de werkmap worden omgezet naar inactieve tekenreeksen.

Navigatie toestaan

Alle ondersteunde hyperlinks naar locaties binnen de huidige werkmap zijn actief. Dit is het standaardgedrag.

Alle ondersteunde hyperlinks naar locaties in de werkmap worden omgezet naar inactieve tekenreeksen.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×