Hyper links in Publisher wijzigen en corrigeren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt de weer gave van een Hyper Link wijzigen, zodat u kunt wijzigen waar deze zich bevindt (de bestemming). Wanneer een Hyper link niet werkt, moet u bepalen wat het probleem is en vervolgens het adres voor de bestemming van de koppeling corrigeren.

Wat wilt u doen?

De weer gave van een Hyper Link wijzigen

De bestemming van een Hyper Link wijzigen

Een Hyper Link wijzigen in gewone tekst

Hyper links testen

Hyper links corrigeren die niet werken in webpublicaties (alleen in Publisher 2007)

De weer gave van een Hyper Link wijzigen

De weergave tekst van een Hyper Link wijzigen

 1. Klik op de tekst van de Hyper link die u wilt wijzigen.

 2. Typ de nieuwe tekst en verwijder de oorspronkelijke tekens afzonderlijk door op DELETE of BACKSPACE te drukken.

De onderstreping van hyperlinktekst verwijderen

 1. Selecteer de tekst van de Hyper link.

  Als u alleen de onderstreepte tekens wilt selecteren, klikt u na het laatste onderstreepte teken en sleept u de cursor naar het eerste teken.

 2. Klik op onderstrepen knopafbeelding .

De afbeelding wijzigen die u voor een Hyper link gebruikt

 1. Selecteer de afbeelding die is gekoppeld.

 2. Klik met de rechter muisknop op de afbeelding, klik op afbeelding wijzigen en klik vervolgens op de locatie van de nieuwe afbeelding die u wilt gebruiken.

Naar boven

De bestemming van een Hyper Link wijzigen

 1. Klik met de rechter muisknop op de Hyper link die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Hyper link bewerken.

  Opmerking: Als het snelmenu opdrachten alleen voor spelling bevat, klikt u op Alles negeren en klikt u nogmaals met de rechter muisknop op de Hyper link.

 2. Voer in het dialoog venster Hyper link bewerken het nieuwe hyperlink doel in het vak adres in.

Naar boven

Een Hyper Link wijzigen in gewone tekst

 • Klik met de rechter muisknop op de Hyper link en klik vervolgens op Hyper Link verwijderen.

Naar boven

Hyper links testen

 • Als u een Hyper Link uit uw publicatie wilt volgen, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op de gekoppelde tekst of afbeelding klikt.

Hyper links corrigeren die niet werken in webpublicaties (alleen in Publisher 2007)

Hier volgen enkele veelvoorkomende correcties voor Hyper links die niet werken.

Hyper links corrigeren die naar andere pagina's op de website van Publisher gaan

 • Wanneer Eén koppeling niet werkt    Wanneer een pagina is verplaatst, worden hyper links in Publisher automatisch bijgewerkt naar de juiste pagina. Als een Hyper link niet werkt, controleert u echter of deze niet naar een blad wijzer verwijst die is verplaatst of verwijderd. Ga als volgt te werk om het probleem op te lossen:

  1. Klik met de rechter muisknop op de Hyper link en klik vervolgens op Hyper link bewerken.

  2. Klik in het dialoog venster Hyper link bewerken op plaats in dit document en klik vervolgens op de pagina en de blad wijzer waarnaar u een koppeling wilt maken.

   Als de blad wijzer is verwijderd, klikt u op Annuleren. Ga naar de pagina waarnaar u een koppeling wilt maken en voeg een blad wijzer in en ga terug naar de Hyper link die u wilt corrigeren en bewerk die Hyper link.

 • Wanneer veel koppelingen niet werken    Als veel van de Hyper links niet werken, zijn sommige van uw bestanden mogelijk niet gepubliceerd. Wanneer u een website publiceert, wordt standaard een submap met de naam index_files geüpload naar de opgegeven bestands locatie. Deze map bevat alle bestanden die zijn gekoppeld aan uw website, met uitzonde ring van de eerste pagina van de publicatie (de start pagina van de website), die verwijst naar de submap van de bijbehorende pagina's. Als de map niet beschikbaar is, werken hyper links naar andere pagina's in uw publicatie niet. Als u een programma van derden gebruikt voor het uploaden van uw website, wordt de submap mogelijk niet automatisch geüpload naar de webserver. In dat geval kunt u de submap hand matig uploaden.

  Opmerking: U kunt de instellingen zo wijzigen dat de volgende keer dat u uw website publiceert, de map index_files niet maakt en alle bestanden voor uw website publiceert naar één map. Klik in uw webpublicatie in het menu extra op Opties, klik op het tabblad Web en schakel het selectie vakje ondersteunende bestanden indelen in een map uit.

Hyper links corrigeren die naar andere websites gaan

Als een Hyper Link naar een andere website niet werkt, bladert u naar het doel waarnaar u een koppeling wilt maken. Als het doel bestand zich op Internet bevindt, kunt u het zoeken in uw webbrowser. Als het bestand zich op uw harde schijf of een netwerk bevindt, zoekt u dit in Windows Verkenner. Controleer vervolgens in de webpublicatie van Publisher of het volgende:

 • De bestemming is verplaatst of is mogelijk niet meer beschikbaar    Klik met de rechter muisknop op de Hyper link en klik op Hyper link bewerken. Controleer in het dialoog venster Hyper link bewerken of het pad naar de doel pagina juist is.

 • De tekst waarvan u denkt dat deze een Hyper Link is, ziet er alleen uit als een Hyper Link    Selecteer de tekst en klik op Hyper Link knopafbeelding op de werk balk standaard om te controleren of de tekst een Hyper Link is.

  Tip: Zorg ervoor dat u één Hyper link selecteert voordat u op Hyper Link invoegen klikt. Wanneer u meer dan één Hyper Link of een Hyper link op een navigatie balk selecteert, is het invoegen van Hyper links mogelijk niet beschikbaar.

 • U hebt mogelijk geen toegang tot de bestemming    Als het doel op internet staat, controleert u of u een verbinding met internet hebt. Als de bestemming zich in een netwerk bevindt, neemt u contact op met de netwerk beheerder om te controleren of u toegang hebt tot het doel bestand.

Hyper links corrigeren waarmee externe bestanden worden geopend

Wanneer u een Hyper Link maakt op een webpagina waarop een extern bestand wordt geopend, zoals een Word-document, een Excel-werk blad of een PDF-bestand, moet u rekening houden met het volgende.

Bestands namen

In de ideale situatie worden bestands namen voor externe bestanden waarnaar u koppelt, geen spaties bevatten en moeten ze in kleine letters staan.

Als u een koppeling maakt naar een bestand met een spatie in de naam en u de naam niet kunt wijzigen, controleert u of de ruimte in het hyperlink adres is vervangen door% 20. Als de bestands naam bijvoorbeeld My file. docx is, moet het hyperlink adres mijn% 2 0 bestand. docxzijn.

Testen

Het is niet mogelijk om een koppeling naar een extern bestand te testen in de webvoorbeeld, maar u kunt een Hyper link in uw publicatie testen door CTRL ingedrukt te houden terwijl u op de gekoppelde tekst of afbeelding klikt. U kunt uw website ook naar een lokale server publiceren om de Hyper links naar externe bestanden te testen.

Belangrijk: Als u koppelingen naar externe bestanden op een lokale server test, moet u ervoor zorgen dat u de externe bestanden naar de lokale server kopieert.

Uploaden

Wanneer u uw website publiceert, moet u het externe bestand hand matig uploaden. Het wordt niet door Publisher geüpload. Waar u het externe bestand op de webserver plaatst, bepaalt het pad. Bijvoorbeeld:

 • Als u een koppeling maakt van de start pagina naar een bestand dat zich in dezelfde map op de webserver bevindt, kan het pad alleen de naam van het bestand zijn (bijvoorbeeld Mijnbestand. docx).

 • Als het bestand zich in een andere map bevindt dan de start pagina, moet het pad de mapnaam bevatten (bijvoorbeeld index_files/MyFile. docx).

U moet dit pad bepalen en het typen in het dialoog venster Hyper Link invoegen voordat u naar het web publiceert. Selecteer de tekst of afbeelding waarop u de bezoekers van uw pagina wilt laten klikken om het externe bestand te openen. Klik in het menu Invoegen op Hyper Link. Typ in het dialoog venster Hyper Link invoegen het pad naar het externe bestand in het vak adres.

Opmerking: Als u een pad naar een Hyper link in het vak adres invoegt, kunt u het pad wijzigen door alleen de bestands naam of de naam van de map en het bestand te typen, zoals hierboven is vermeld.

Een Hyper Link corrigeren die niet wordt weer gegeven

Dit kan een van de volgende oorzaken hebben:

 • De Hyper link bevindt zich in een gedraaid tekstvak of auto vorm    Hyper links werken niet goed als ze zich in gedraaide tekst vakken of AutoVormen bevinden, maar ze werken wel in de webpublicatie wanneer u op CTRL drukt en op de koppeling klikt, en ze zien er goed uit en werken niet in de voor beeld van het web, en niet wanneer u de publicatie publiceert naar het web. U kunt de Hyper links in uw webpublicatie terugzetten door de gedraaide tekst vakken of auto vormen die hyper links bevatten, te retour neren naar hun oorspronkelijke positie.

 • De Hyper link bevindt zich in een tekstvak of auto vorm met een rand illustratie    In een webpublicatie werken hyper links niet goed als ze zich in een tekstvak of auto vorm met rand illustratie bevinden. U kunt de Hyper links in uw webpublicatie terugzetten door een rand illustratie uit de tekst vakken of auto vormen die hyper links bevatten te verwijderen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×