Hwnd, eigenschap

Van toepassing op

Form-object

Rapportobject

U kunt de eigenschap hWnd gebruiken als u wilt bepalen welke ingang (een unieke lang geheel getalwaarde) door Microsoft Windows is toegewezen aan het huidige venster. Long lezen/schrijven.

expressie. HWnd

expressie Required. Een expressie die een van de objecten in de lijst Van toepassing op retourneert.

Opmerkingen

Deze eigenschap is alleen beschikbaar door macro of VBA-code (Visual Basic for Applications) te gebruiken.

U kunt deze eigenschap in VBA-code gebruiken bij het uitvoeren van oproepen aan Windows application programming interface (API)-functies of andere externe routines waarvoor de eigenschap hWnd als een argument is vereist. Veel functies voor Windows eisen de eigenschapswaarde hWnd van het huidige venster als een van de argumenten.

Omdat de waarde van deze eigenschap kan wijzigen wanneer een programma wordt uitgevoerd, moet u de eigenschapswaarde hWnd niet opslaan in een openbare variabele.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld wordt de eigenschap hWnd met de Windows-API-functie IsZoomed gebruikt om te bepalen of een venster gemaximaliseerd is.

' Enter on single line in Declarations 
' section of Module window.
Declare Function IsZoomed Lib "user32" _
(ByVal hWnd As Long) As Long
Sub Form_Activate()
Dim intWindowHandle As Long
intWindowHandle = Screen.ActiveForm.hWnd
If Not IsZoomed(intWindowHandle) Then
DoCmd.Maximize
End If
End Sub
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×