HW, functie

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Berekent de huidige waarde van een investering. De huidige waarde is het totale bedrag dat een reeks toekomstige betalingen op dit moment waard is. Als u bijvoorbeeld geld leent, is het geleende bedrag de huidige waarde voor de verstrekker van de lening.

Syntaxis

HW(rente;aantal-termijnen;betaling;tw;type_getal)

rente     is het rentepercentage per termijn. Als u bijvoorbeeld een lening afsluit voor de aanschaf van een auto tegen 10 procent jaarrente en die lening maandelijks aflost, bedraagt het maandelijkse rentepercentage 10%/12, ofwel 0,83%. Als rente voert u dan 10%/12, 0,83% of 0,0083 in de formule in.

aantal-termijnen     is het totale aantal termijnen in een annuïteit. Als u bijvoorbeeld een lening met een looptijd van vier jaar afsluit voor de aanschaf van een auto en maandelijkse aflossingen verricht, beslaat uw lening 4*12 (ofwel 48) termijnen. Voor aantal-termijnen voert u dan 48 in de formule in.

bet     is de betaling die elke termijn wordt verricht. Dit bedrag kan gedurende de looptijd van de annuïteit niet worden gewijzigd. Normaal gesproken omvat bet de hoofdsom en de rente, maar geen andere verschuldigde bedragen. De maandelijkse aflossingen op een vierjarige lening van € 10.000 voor de aanschaf van een auto tegen 12 procent rente bedragen bijvoorbeeld € 263,33. Voor bet voert u dan 263,33- in de formule in. Als bet wordt weggelaten, moet u het argument tw gebruiken.

tw     is de toekomstige waarde, ofwel het saldo dat u wilt bereiken als de laatste betaling is verricht. Als u tw weglaat, wordt van de waarde 0 uitgegaan (de toekomstige waarde van bijvoorbeeld een lening is 0). Als u bijvoorbeeld over achttien jaar over € 50.000 wilt beschikken, is de toekomstige waarde € 50.000. U kunt dan een voorzichtige schatting van het rentepercentage maken en vaststellen hoeveel u elke maand opzij moet leggen. Als tw wordt weggelaten, moet u het argument bet gebruiken.

Type_getal     is het cijfer 0 (nul) of 1 en geeft aan wanneer betalingen moeten worden voldaan.

Waarde van type_getal

Als betalingen worden voldaan

0 of niets

Aan het einde van de termijn

2,5

Aan het begin van de termijn

Opmerkingen

 • Wees consequent in het gebruik van de eenheden waarmee u rente en aantal-termijnen opgeeft. Als u maandelijkse aflossingen verricht op een lening met een looptijd van vier jaar tegen een jaarrente van 12 procent, gebruikt u 12%/12 voor rente en 4*12 voor aantal-termijnen. Als u jaarlijkse aflossingen verricht op dezelfde lening, gebruikt u 12 procent voor rente en 4 voor aantal-termijnen.

 • De volgende functies zijn van toepassing op annuïteiten: BET, HW, IBET, PBET, RENTE en TW. Een annuïteit bestaat uit een reeks vaste termijnbetalingen over een doorlopende periode. Een lening voor een auto of een hypotheek zijn voorbeelden van annuïteiten. Zie de beschrijving van de afzonderlijke annuïteitfuncties voor meer informatie.

 • In annuïteitenfuncties worden bedragen die u betaalt, zoals stortingen op een spaarrekening, weergegeven als negatieve getallen. Betalingen die aan u worden verricht, zoals een dividenduitkering, worden weergegeven als positieve getallen. Een storting van € 1.000 op de bank wordt bijvoorbeeld aangeduid met het argument -1000 als u de storting verricht, en met het argument 1000 als u de bank bent.

 • Bij financiële berekeningen wordt het ene argument in de andere uitgedrukt. Als rente niet gelijk is aan 0, geldt het volgende:

  Vergelijking

  Als rente gelijk is aan 0, geldt het volgende:

  (bet * aantal-termijnen) + hw + tw = 0

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld geldt:

 • is Bet het bedrag dat in verband met een verzekeringsannuïteit aan het eind van elke maand wordt uitgekeerd.

 • is Rente het rentepercentage dat u ontvangt over het uitgekeerde bedrag.

 • Aantal-termijnen is het aantal jaren dat bedragen worden uitgekeerd.

Het maandelijks percentage is verkregen door het rentepercentage door twaalf te delen. Het aantal betalingen is verkregen door het aantal jaren dat het geld wordt uitbetaald met 12 te vermenigvuldigen.

Betaling

Rente

Aantal-termijnen

Formule

Beschrijving (resultaat)

500

8%

20

=HW([Rente]/12; 12*[Aantal-termijnen]; [Bet]; ; 0)

Huidige waarde van een annuïteit met de bovenstaande voorwaarden (-59.777,15)

Het resultaat is negatief omdat dit een bedrag is dat u moet betalen: een uitgaande cashflow. Als u (60.000) voor de annuïteit moet betalen, zou u dit geen goede investering vinden, omdat de huidige waarde van de annuïteit (59.777,15) lager is dan het bedrag dat u ervoor moet betalen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×