HW, functie

Met HW, een van de financiële functies, berekent u de huidige waarde van een lening of investering, op basis van een vast rentepercentage. U kunt HW gebruiken met periodieke, vaste betalingen (zoals bij een hypotheek of andere lening) of met een toekomstige waarde die de investering moet opleveren.

Excel Formula Coach

Met behulp van de Excel-formule trainer kunt u de huidige waarde (geleend bedrag) vinden op basis van een ingestelde maand betaling. U leert dan ook hoe u de functie HW kunt gebruiken in een formule.

U kunt de huidige waarde van het financiële investerings doelvinden met behulp van de Excel-formule-autobus.

Syntaxis

HW(rente;aantal-termijnen;bet;[tw];[type])

De syntaxis van de functie HW heeft de volgende argumenten:

 • rente    Vereist. Het rentepercentage per termijn. Als u bijvoorbeeld een lening afsluit voor de aanschaf van een auto tegen 10 procent jaarrente en die lening maandelijks aflost, bedraagt het maandelijkse rentepercentage 10%/12, ofwel 0,83%. Als rente voert u dan 10%/12, 0,83% of 0,0083 in de formule in.

 • aantal-termijnen    Vereist. Het totale aantal termijnen in een annuïteit. Als u bijvoorbeeld een lening met een looptijd van vier jaar afsluit voor de aanschaf van een auto en maandelijkse aflossingen verricht, beslaat uw lening 4*12 (ofwel 48) termijnen. Voor aantal-termijnen voert u dan 48 in de formule in.

 • Omvat    Verplicht. De betaling per termijn en kan niet worden gewijzigd tijdens de looptijd van de annuïteit. Normaalgesproken omvat de hoofdsom en de rente, maar geen andere kosten of belastingen. Voorbeeld van de maandelijkse betalingen op een $10.000, met een auto-jaar van vier jaar en 12 procent is $263,33. U voert 263,33 in de formule in. Als u bet weglaat, moet u het argument tw opnemen.

 • tw    Optioneel. De toekomstige waarde, ofwel het saldo dat u wilt bereiken als de laatste betaling is verricht. Als u tw weglaat, wordt van de waarde 0 uitgegaan (de toekomstige waarde van bijvoorbeeld een lening is 0). Als u bijvoorbeeld over achttien jaar over € 50.000 wilt beschikken, is de toekomstige waarde € 50.000. U kunt dan een voorzichtige schatting van het rentepercentage maken en vaststellen hoeveel u elke maand opzij moet leggen. Als tw wordt weggelaten, moet u het argument bet gebruiken.

 • type_getal    Optioneel. Het getal 0 of 1 geeft aan wanneer betalingen moeten worden voldaan.

Geef voor type_getal op

Als betalingen moeten worden voldaan

0 of leeg

Aan het einde van de termijn

1

Aan het begin van de termijn

Opmerkingen

 • Wees consequent in het gebruik van de eenheden waarmee u rente en aantal-termijnen opgeeft. Als u maandelijkse aflossingen verricht op een lening met een looptijd van vier jaar tegen een jaarrente van 12 procent, gebruikt u 12%/12 voor rente en 4*12 voor aantal-termijnen. Als u jaarlijkse aflossingen verricht op dezelfde lening, gebruikt u 12 procent voor rente en 4 voor aantal-termijnen.

 • De volgende functies hebben betrekking op annuïteiten:

CUM.RENTE

PBET

CUM.HOOFDSOM

HW

TW

RENTE

TOEK.WAARDE2

IR.SCHEMA

IBET

NHW2

BET


 • Een annuïteit is een reeks vaste betalingen die worden verricht over een aaneensluitende periode. Een lening voor een auto en een hypotheek zijn bijvoorbeeld annuïteiten. Zie de beschrijving bij iedere annuïteitenfunctie voor meer informatie.

 • In de functies annuïteit wordt betaald, zoals een storting op spaarrekening, een negatief getal. u ontvangt een positief getal, zoals een dividend cheque. Als u bijvoorbeeld de Bank bent, wordt een $1.000 gestort op de Bank, aangeduid met het argument-1000 als u de deposant bent en het argument 1000 als u de Bank bent.

 • Bij financiële berekeningen drukt Microsoft Excel het ene argument uit in de andere. Als rente niet gelijk is aan 0, geldt het volgende:

  Vergelijking

  Als rente gelijk is aan 0, geldt het volgende:

(bet * aantal-termijnen) + hw + tw = 0

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

Beschrijving

€ 500.000

Bedrag dat in verband met een verzekeringsannuïteit aan het eind van elke maand wordt uitgekeerd

8%

Rentepercentage dat u ontvangt over het uitgekeerde bedrag

20

Aantal jaren dat het bedrag wordt uitgekeerd

Formule

Beschrijving

Resultaat

=HW(A3/12;12*A4;A2;0)

De huidige waarde van een annuïteit op basis van de voorwaarden in A2:A4.

(€ 59.777,15)

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×