Hulpmiddel Plan van aanpak in SharePoint Workspace 2010

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Bijhouden is een hulpprogramma waarmee u met de 2007-hulpmiddel Formulieren en is handig voor het beheren van alle fasen van het probleem rapporteren en reactie bijhouden. Gebruikers kunnen rapporten maken, eigendom toewijzen en bijhouden van status gedurende een bepaalde tijd.

Formulieren in Plan van aanpak

Dit hulpmiddel bevat twee typen basisformulieren:

 • Probleem: gebruik dit formulier om de details van een probleem vast te leggen, het probleem aan iemand toe te wijzen en de status ervan te volgen.

 • Antwoord: gebruik dit formulier om een antwoord te maken bij een probleemrecord.

Alle leden van de werkruimte kunnen probleem- en antwoordrecords maken. Daarnaast kunnen leden die over de benodigde rechten beschikken, speciale trefwoordrecords maken die worden gebruikt voor selectievelden in de probleemrecords. Deze rechten worden bepaald in het formulierontwerp en kunnen worden toegekend op basis de rollen van leden of rechtstreeks aan bepaalde leden van de werkruimte.

Informatie over probleemrecords

Houd rekening met het volgende:

 • U moet een titel invullen in het veld Titel.

 • Het veld Id wordt automatisch toegekend door scriptcode en identificeert de maker van de record.

 • U kunt aangepaste waarden toevoegen aan de velden van de vervolgkeuzelijst (bijvoorbeeld Toegewezen aan: Organisatie). Deze velden worden dan samengevoegd met de trefwoorden van overeenkomende trefwoordrecords voor alle records die nadien worden toegevoegd.

  Een aangepaste waarde toevoegen aan een veld in de vervolgkeuzelijst

Informatie over antwoordrecords

In antwoordrecords wordt het veld Titel automatisch ingevuld als antwoord op de titel van de bijbehorende probleemrecord.

Informatie over trefwoordrecords

Afhankelijk van de aan u toegekende rechten, kunt u verschillende opties voor trefwoordrecords zien in het vervolgkeuzemenu Nieuw.

Trefwoordformulieren in het vervolgkeuzemenu Nieuw formulier

Trefwoordrecords bevatten waarden die worden weergegeven in de corresponderende selectievelden. U zou bijvoorbeeld drie trefwoord-/statusrecords kunnen maken met de waarden Nieuw, Open en Afgesloten. Wanneer u (of een ander lid van de werkruimte) vervolgens een nieuwe probleemrecord maakt en in de vervolgkeuzelijst het veld Status selecteert, verschijnen deze opties in de vervolgkeuzelijst.

Trefwoordrecords maken

Ga als volgt te werk om een nieuwe trefwoordrecord te maken:

 1. Klik op Nieuw en selecteer het gewenste type trefwoordrecord in de lijst.

 2. Typ het gewenste trefwoord in het tekstvak.

 3. Sla de trefwoordrecord op.

Trefwoordrecords weergeven en bewerken

Als u trefwoordrecords wilt weergeven, selecteert u de weergave met trefwoordtypen in het menu Weergave. Nadat u de weergave hebt geselecteerd, kunt u de trefwoordrecords openen en bewerken.

Subtrefwoorden toevoegen aan trefwoordrecords

U kunt in het hulpmiddel Plan van aanpak subtrefwoorden toevoegen aan trefwoordrecords 'Toegewezen eenheden', 'Categorie' en 'Afkomstig van eenheden', van waaruit de bijbehorende vervolgkeuzelijstvelden worden ingevuld. U kunt bijvoorbeeld trefwoordrecords 'Categorie' bewerken om bijbehorende trefwoorden voor het vervolgkeuzelijstveld Subcategorie toe te voegen. U kunt ook de trefwoordrecords 'Toegewezen eenheden' bewerken om bijbehorende trefwoorden toe te voegen voor het veld Persoon.

Ga als volgt te werk om een subtrefwoord toe te voegen:

 1. Selecteer de trefwoordweergave waarin u subtrefwoorden wilt toevoegen.

 2. Selecteer de trefwoordrecord waarin u een subtrefwoord wilt toevoegen.

 3. Klik in het voorbeeldvenster op Trefwoord toevoegen. Voorbeeld:

  Een subtrefwoord aan een trefwoord toevoegen

 4. Voeg het gewenste subtrefwoord toe en sla de record op.

Weergaven in Plan van aanpak

Hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende weergaven in Plan van aanpak. Alle weergaven hebben een weergavefilter waarmee trefwoordrecords worden uitgefilterd.

Alle: hiermee geeft u alle records weer, met Id als de primaire kolom. Klik op een kolomkop als u de weergave wilt sorteren.

Toewijzing: hiermee kunt u sorteren op de organisatie waaraan het probleem is toegewezen. Weergegeven kolommen zijn Toegewezen aan organisatie, Toegewezen aan persoon en Titel van het probleem.

Categorie: hiermee sorteert u op categorie. Deze weergave bevat de kolommen Categorie, Subcategorie, Prioriteit, Status en Titel.

Mijn toewijzingen: hiermee wordt de weergave hiërarchisch gesorteerd met een weergavefilter om alleen de problemen weer te geven die aan u zijn toegewezen.

Afkomstig van: deze weergave heeft een soortgelijke structuur als de weergave Toewijzingen, maar in plaats van een weergave en groepering op de toegewezen organisatie wordt Afkomstig van weergegeven en worden de records gegroepeerd op de organisatie en de persoon van wie het probleem afkomstig is.

Prioriteit: records zijn gegroepeerd op de prioriteit die eraan is toegewezen. Weergegeven kolommen zijn Prioriteit, Status, Titel en Gemaakt op.

Status: vergelijkbaar met de weergave Prioriteit, maar met Status als de primaire gegroepeerde kolom.

Naast de bovengenoemde weergaven, die door alle leden van de werkruimte kunnen worden gebruikt, kunnen leden die over de vereiste rechten beschikken, trefwoordweergaven openen die trefwoordrecords bevatten (gesorteerd op trefwoordtype).

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×