Hulpmiddel Afbeeldingen

U kunt een hulpmiddel Afbeeldingen toevoegen aan een werkruimte zodat u afbeeldingsbestanden in JPG- of BMP-indeling kunt weergeven en delen.

Wat wilt u doen?

Afbeeldingen toevoegen of weergeven

Afbeeldingen bewerken

Koppelingen naar afbeeldingen maken

Afbeeldingen opslaan

Afbeeldingen kopiëren

Afbeeldingen knippen of verwijderen

De namen van afbeeldingen wijzigen

Machtigingen voor een hulpmiddel Afbeeldingen wijzigen

Afbeeldingen toevoegen of weergeven

Klik op Lijst met notitiepagina's weergeven of verbergen om een lijst weer te geven met de afbeeldingsbestanden die door u (of andere leden van de werkruimte) zijn toegevoegd aan het hulpmiddel Afbeeldingen. In de lijst vindt u statusinformatie over afbeeldingsbestanden, zoals de grootte, het type, de wijzigingsdatum en laatste persoon die ze heeft bewerkt.

Afbeeldingen toevoegen

Voer een van de volgende handelingen uit om afbeeldingen toe te voegen:

 • Klik op het tabblad Start op Afbeelding invoegen om het dialoogvenster Afbeeldingsbestand openen te openen, selecteer het gewenste afbeeldingsbestand en klik op Openen.

 • Sleep de afbeeldingsbestanden naar het weergavegebied voor afbeeldingen of naar de lijst.

 • Kopieer de afbeeldingen en plak ze in de lijst.

Wanneer u een nieuwe afbeelding toevoegt via het dialoogvenster Afbeeldingsbestand openen, wordt deze automatisch weergegeven in het weergavegebied voor afbeeldingen. Ook als u een afbeelding naar de lijst sleept, wordt de nieuwe afbeelding automatisch weergegeven en wordt het bestand toegevoegd aan het einde van de lijst.

Opmerking: In het hulpmiddel Afbeeldingen worden alle afbeeldingen automatisch aangepast aan het huidige formaat van het afbeeldingsweergavevenster.

Afbeeldingen weergeven

Als u afbeeldingen wilt weergeven, klikt u op de knoppen Vorige of Volgende om de afbeeldingen opeenvolgend weer te geven, of u selecteert een afbeelding in de lijst.

Naar boven

Afbeeldingen bewerken

U kunt afbeeldingen bewerken in het hulpmiddel Afbeeldingen als er op de computer een een bewerkingsprogramma voor afbeeldingen is geïnstalleerd dat het geselecteerde bestandstype ondersteunt. Als u bijvoorbeeld een JPG-bestand opent en u hebt geen programma dat het bewerken van dit type bestand ondersteunt, wordt het bestand geopend voor weergave in een webbrowser of een afbeeldingsviewer. Op de meeste computers worden BMP-bestanden geopend in Microsoft Paint.

Als u een of meer bestanden wilt openen in een grafisch bewerkingsprogramma, klikt u met de rechtermuisknop op de bestanden in de list en selecteert u Openen. Afhankelijk van het grafische programma en het besturingssysteem kan voor elk bestand een nieuw venster worden geopend.

Wanneer u een afbeelding bewerkt en opslaat en vervolgens terugkeert naar SharePoint Workspace, wordt u gevraagd of u de wijzigingen nu wilt opslaan in de werkruimte.

Klik op Ja om uw wijzigingen op te slaan naar de werkruimte en te verzenden naar alle andere leden van de werkruimte. Klik op Nee als u de wijzigingen nog niet wilt opslaan en misschien wilt doorgaan met het bewerken van de afbeelding. Als u op Nee klikt nadat u het bestand hebt afgesloten in het bewerkingsprogramma, gaan uw wijzigingen verloren.

Naar boven

Koppelingen naar afbeeldingen maken

Net als met andere werkruimtehulpmiddelen kunt u een koppeling maken die het hulpmiddel selecteert. Daarnaast kunt u koppelingen maken naar bepaalde afbeeldingen.

 1. Klik op het tabblad Start op het afbeeldingsbestand dat u als doel voor de koppeling wilt gebruiken en klik vervolgens op Kopiëren als koppeling.

 2. Selecteer het hulpmiddel waarin u de koppeling wilt plakken.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de locatie voor tekst met opmaak waar u de koppeling wilt plakken en klik op Plakken.

  De koppeling wordt weergegeven met de naam van het geselecteerde afbeeldingsbestand.

Naar boven

Afbeeldingen opslaan

U kunt elke afbeelding in het hulpmiddel Afbeeldingen opslaan op schijf.

 1. Selecteer het afbeeldingsbestand in de lijst.

 2. Klik op het tabblad Start op Opslaan als.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Afbeelding opslaan als... een locatie waar u afbeelding wilt opslaan en klik vervolgens op Opslaan.

Naar boven

Afbeeldingen kopiëren

U kunt afbeeldingen uit een hulpmiddel Afbeeldingen kopiëren naar een ander hulpmiddel Afbeeldingen of naar een bewerkingsprogramma voor afbeeldingen.

 1. Klik in de lijst met afbeeldingen met de rechtermuisknop op de afbeelding die u wilt kopiëren en klik vervolgens op Kopiëren.

 2. Open de toepassing waarin u de afbeelding wilt plakken en gebruik de opdracht Plakken van die toepassing.

Als u de afbeelding in hetzelfde hulpmiddel Afbeeldingen plakt (bijvoorbeeld met Ctrl+C en Ctrl+V), wordt de afbeelding weergegeven in de lijst onder de naam 'Kopie van naam afbeelding'. Als u de afbeelding echter in een ander hulpmiddel Afbeeldingen plakt, wordt deze weergegeven met de oorspronkelijke bestandsnaam.

Naar boven

Afbeeldingen knippen of verwijderen

Als u een of meer afbeeldingen wilt verwijderen, selecteert u de afbeeldingen in de lijst en drukt u op Delete.

Als u een afbeelding wilt knippen maar een kopie van de afbeelding op het Klembord wilt plaatsen, klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding en klikt u vervolgens op het pictogram Knippen. U kunt de afbeelding vervolgens als BMP-bestand (bitmap) in een ander programma of een ander hulpmiddel Afbeeldingen plakken.

Naar boven

De namen van afbeeldingen wijzigen

Als u de naam van een geselecteerde afbeelding wilt wijzigen, klikt u in het titelvak boven de afbeelding en typt u een nieuwe naam.

Naar boven

Machtigingen voor een hulpmiddel Afbeeldingen wijzigen

Opmerking: U kunt geen machtigingen wijzigen die zijn toegewezen aan rollen van leden in SharePoint Workspace 2010-werkruimten. Afhankelijk van uw rol kunt u mogelijk wel machtigingen wijzigen in werkruimten van 2007 (of eerder).

Als u de machtigingen wilt weergeven die momenteel zijn toegewezen aan de rol van leden, klikt u op het tabblad Werkruimte op Eigenschappen en klikt u op het tabblad Machtigingen.

Standaard hebben alle leden behalve gasten de machtiging om afbeeldingen toe te voegen of de naam ervan te wijzigen. Alleen managers zijn gemachtigd om afbeeldingen te verwijderen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×